Prawo jazdy Krasne - kurs, egzamin, odbiór i wymiana dokumentu 2022

Weryfikacja: 7 lipca 2022

Prawo jazdy

Kto może otrzymać prawo jazdy?

Aktualnie obowiązujące prawo dotyczące dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami mówi, że polskie prawo jazdy może otrzymać każdy, kto spełni dwa poniższe warunki:

 1. mieszka na terenie Polski przynajmniej od 185 dni,
 2. jest w odpowiednim wieku do uzyskania dokumentu określonej kategorii.

Osoba spełniająca te kryteria może starać się o uzyskanie dokumentu prawa jazdy, po złożeniu odpowiednich wniosków.

Jak wyrobić prawo jazdy w miejscowości Krasne? Krok po kroku

Proces zdobywania prawa jazdy składa się z następujących etapów:

 1. Wybór szkoły jazdy w miejscowości Krasne.
 2. Badania lekarskie na prawo jazdy w miejscowości Krasne.
 3. Wyrobienie PKK w miejscowości Krasne.
 4. Kurs na prawo jazdy.
 5. Egzamin państwowy.
 6. Odbiór dokumentu.

Szczegółowo całą procedurę opisujemy na stronach poświęconych konkretnym kategoriom prawa jazdy:


Wniosek o wydanie prawa jazdy i wzór jak wypełnić

Aby otrzymać dokument, kluczowe jest poprawne wypełnienie wniosku - należy to zrobić drukowanymi literami! Poniżej prezentujemy dwa dokumenty do pobrania: pusty wniosek do samodzielnego wypełnienia oraz dokument wypełniony przykładowymi danymi. 

Uwaga! Wniosek o wydanie prawa jazdy składa się przed rozpoczęciem kursu szkoleniowego na każdą kategorię prawa jazdy.

Wniosek o prawo jazdyWypełniony wzór wniosku o prawo jazdy
 
 

Jak wypełnić wniosek o prawo jazdy?

Jak wypełnić wniosek o prawo jazdy?

Aby otrzymać dokument, kluczowe jest poprawne wypełnienie wniosku. 

 • Górna część wniosku: dane wydziału komunikacji, do którego kierowany jest wniosek,
 • Część A: dane personalne,
 • Część B:  wypełniają wyłącznie osoby, które wymieniają prawo jazdy lub chcą uzyskać wtórnik,
 • Część C: jeżeli wnioskujący składa wniosek po raz pierwszy,  zaznacza a) oraz wskazuje kategorię. W punkcie 2. należy zaznaczyć a), b), c) oraz d),
 • Część D: wypełniają osoby, ubiegające się o potwierdzenie kwalifikacji zawodowej
 • Część E: wypełniają osoby, ubiegające się o wydanie wtórnika lub zmianę dokumentu z powodu zmiany danych,
 • Część F: wnioskujący wybiera sposób odebrania dokumentu
 • Część G: należy zaznaczyć okienka od 1 do 6.

Następnie należy wypełnić oświadczenie o miejscu zamieszkania i złożyć odręczny podpis na dokumencie.

Pytania i odpowiedzi dotyczące prawa jazdy

Jakie parametry powinny mieć zdjęcia do prawa jazdy

Zdjęcia do dokumentów posiadają szereg wytycznych, które muszą być spełnione, aby urzędnik przyjął fotografię do dokumentu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

Zdjęcie do prawa jazdy powinno być:

 • w wymiarze: 3,5 x 4,5 cm,
 • kolorowe,
 • aktualne, czyli nie starsze niż 6 miesięcy od dnia składania wniosku,
 • ostre i wyraźne, bez pikseli,
 • z naturalnym kontrastem, na jednolitym jasnym tle.

 Kiedy można zacząć kurs na prawo jazdy?

Ile miesięcy przed urodzinami można zacząć kurs na prawo jazdy?

Kurs na prawo jazdy można rozpocząć 3 miesiące przed osiągnięciem wieku wymaganego dla danej kategorii. 

Numer prawa jazdy a numer druku prawa jazdy

Na dokumencie prawa jazdy znajdują się 2 różne numery - jeden z nich to numer prawa jazdy, drugi zaś - numer druku prawa jazdy.

Pierwszy z nich znajduje się z przodu dokumentu, w punkcie 5. Numer prawa jazdy to swego rodzaju numer identyfikacyjny dokumentu. Jego podanie jest konieczne podczas wymiany dokumentu w związku z uzyskaniem nowych uprawnień lub przez zmianę danych czy zdjęcia. 

Numeru prawa jazdy nie należy mylić z numerem druku prawa jazdy, który znajduje się z tyłu dokumentu. Można go znaleźć tuż pod kodem kreskowym, umiejscowionym tuż obok posiadanych kategorii prawa jazdy. Numer jest cyfrowym i literowym odzwierciedleniem rzeczonego kodu kreskowego. 

Jak odzyskać prawo jazdy zabrane na 3 miesiące?

Po upływie 3 miesięcy od utraty dokumentu kierowca może się po niego zgłosić do wydziału komunikacji. Za oddanie lub odblokowanie (w przypadku zablokowania prawa jazdy elektronicznie) dokumentu, uiszcza się opłatę ewidencyjną w wysokości 0,50 zł.

Kto musi starać się o wtórnik prawa jazdy?

Do obowiązkowej wymiany dokumentu w ciągu 30 dni jest zobowiązany każdy, kto:

 • zmienił miejsce zamieszkania,
 • zmienił dane osobowe, np. imię, nazwisko,
 • posiada przeterminowane prawo jazdy,
 • posiada czasową kategorię prawa jazdy, która straciła ważność.

Zasada postępowania jest bardzo podobna jak w przypadku wyrabiania prawa jazdy po raz pierwszy. Należy skompletować odpowiednie dokumenty (badania lekarskie, wniosek, zdjęcie, dowód wpłaty) i złożyć je w wydziale komunikacji odpowiedniego urzędu. Koszt wydania wtórnika prawa jazdy to 100,50 zł.

Kiedy wymienić prawo jazdy bezterminowe?

Do kiedy trzeba wymienić prawo jazdy bezterminowe?

Wymiana dokumentów, które do tej pory były wydane bezterminowo, została zaplanowana na lata 2028-2033. W tym czasie będzie trzeba zgłosić się do urzędu po nowe prawo jazdy - z maksymalnie 15-letnim okresem ważności.

Za co można stracić prawo jazdy?

Po zdaniu egzaminu na prawo jazdy kierowca nie może spocząć na laurach - jeżeli dopuści się określonych wykroczeń drogowych, może utracić prawo jazdy. Dokument może zostać odebrany m.in. za:

 • przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h,
 • przekroczenie dozwolonej ilości punktów karnych -> sprawdź taryfikator punktów karnych,
 • jazdę po pijanemu,
 • ucieczkę z miejsca wypadku,
 • niezatrzymanie się do kontroli.

Zgubione prawo jazdy - co zrobić?

Jeżeli kierowca zgubił swój dokument, musi niezwłocznie zgłosić się do wydziału komunikacji i złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu.

Jak uzyskać międzynarodowe prawo jazdy?

Międzynarodowe prawo jazdy w miejscowości Krasne może uzyskać każdy, kto ma ważne polskie prawo jazdy → szczegółowo całą procedurę opisujemy tutaj.

Istnieją pojazdy, do których prowadzenia wymagane są dodatkowe uprawnienia, nie tylko odpowiednie prawo jazdy - dowiedz się, jak zdobyć zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi w miejscowości Krasne.


Gdzie załatwić sprawę prawo jazdy w miejscowości Krasne?

Nie znaleźliśmy w naszej bazie Wydziału Komunikacji w miejscowości Krasne. Sprawy komunikacyjne załatwisz w urzędzie znajdującym się w siedzibie powiatu, do którego należy Twoja miejscowość.

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2022

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy po raz pierwszy zobowiązana jest do wypełnienia dokumentu zgodnie z instrukcją poniżej:

 • Nagłówek - wpisujemy dane Urzędu Miejskiego lub Starostwa Powiatowego, w którym składamy dokumenty (właściwe dla naszego miejsca zamieszkania)
 • Część A. Dane osoby składającej wniosek
 • Część B. - NIE WYPEŁNIAĆ
 • Część C. Prawo Jazdy
  • 1. zaznaczamy odpowiednie pole, w tym przypadku punkt a) oraz kategorię B (z prawej strony)
  • 2. zaznaczamy odpowiednie podpunkty dotyczące załączników, czyli a), b), c) oraz d)
 • Część D. NIE WYPEŁNIAĆ
 • Część E. NIE WYPEŁNIAĆ
 • Część F. Sposób przekazania dokumentu - jeśli chcesz otrzymać dokument drogą pocztową, wypełnij odpowiednie pola.
 • Część G. 
  • W oświadczeniach należy zaznaczyć punkty: 1), 2), 3), 4), 5), 6)
  • Fotografia - do wniosku należy dołączyć fotografię wykonaną zgodnie z zaleceniami. Zdjęcie powinno mieć wymiar: 3,5 x 4,5 cm. Urzędnik sam przyklei fotografię do wniosku.
  • Oświadczenie o miejscu zamieszkania - wypełniamy zgodnie ze stanem faktycznym
 • Część H. NIE WYPEŁNIAĆ
Pobierz dokument