Wniosek o indywidualne tablice rejestracyjne

Aktualizacja: 22 listopada 2021

Czasem kierowca czuje potrzebę wyróżnienia się z tłumu – zamiast zwykłej rejestracji składającej się w losowych cyfr i liter, chce posiadać rejestrację z konkretnym przekazem. Jaki jest koszt indywidualnej tablicy rejestracyjnej? Gdzie złożyć wniosek o jej wydanie? Między innymi na te pytania odpowiemy w poniższej instrukcji. 

Czym są indywidualne tablice rejestracyjne? 

Są to specjalne tablice, które pozwalają kierowcy ponieść się wodzy fantazji i nadać unikalny wygląd swojemu pojazdowi. Wnioskujący musi jednak pamiętać o wymogu rejonizacji tablic. Indywidualna tablica rejestracyjna składa się z:

 • wyróżnika województwa (pierwsza znak to litera oznaczająca województwo, w którym auto zostało zarejestrowane, drugi znak to liczba kontrolna, którą jest cyfra od 0 do 9) 

 • wyróżnika indywidualnego (od 3 do 5 znaków, może zawierać litery: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, przy czym nie więcej niż dwa ostatnie znaki mogą być cyframi)

Należy pamiętać, że na tablicach indywidualnych nie mogą się pojawić słowa obraźliwe, mogące kogoś urazić zarówno w języku polskim, jak i w językach obcych.

Uwaga! Tablice indywidualne są przypisane do danego pojazdu, ale nie do właściciela pojazdu. Dotychczasowy właściciel samochodu, na którego wniosek były wydane tablice indywidualne, w przypadku sprzedaży pojazdu nie może zachować, ani też zamówić tych samych tablic dla innego auta!

Kiedy można ubiegać się o indywidualne tablice rejestracyjne?

Kierowca może wnioskować o indywidualne tablice rejestracyjne w czterech sytuacjach:

 1. w przypadku rejestracji pojazdu
 2. w przypadku, gdy ma być dokonana wymiana tablic podczas rejestracji
 3. w przypadku, gdy nastąpiło zgubienie, kradzież lub zniszczenie w stopniu powodującym nieczytelność dotychczasowych tablic
 4. w przypadku, gdy dotychczasowe tablice są czarne

Ile kosztuje wyrobienie indywidualnych tablic rejestracyjnych?

Koszty, które musi ponieść kierowca chcący wyrobić tablice indywidualne, umieściliśmy w poniższej tabeli.

Indywidualne tablice rejestracyjne dla motocykla 500 zł
Indywidualne tablice rejestracyjne dla samochodu 1000 zł
Tablice tymczasowe dla motocykla 37,75 zł
Tablice tymczasowe dla samochodu 62 zł
Pełnomocnictwo 17 zł
Całkowity koszt rejestracji auta sprowadzonego z zagranicy + tablice  1176 zł
Całkowity koszt rejestracji auta kupionego w salonie lub używanego kupionego w kraju + tablice 1100,50 zł

Gdzie dokonać opłat za indywidualne tablice rejestracyjne?

Opłat można dokonać:

 • w kasie urzędu
 • przelewem na konto bankowe urzędu 
 • przekazem pocztowym

Opłatę należy wnieść najpóźniej w dniu składania dokumentów

Gdzie złożyć wniosek o wydanie tablic indywidualnych? 

Wniosek o wydanie indywidualnych tablic rejestracyjnych wraz z resztą potrzebnych dokumentów należy złożyć do wydziału komunikacji urzędu miasta, gminy, starostwa powiatowego lub urzędu dzielnicy (w przypadku Warszawy). 

Dokumenty można dostarczyć na dwa sposoby:


Wniosek o wyrobienie indywidualnych tablic rejestracyjnych

Jakie dokumenty należy przygotować?

Oto lista dokumentów, które należy złożyć w urzędzie, aby starać się o indywidualne tablice rejestracyjne:

 • wypełniony formularz wniosku

 • dowód uiszczenia opłat

Dodatkowo, w sytuacjach niżej wymienionych należy przygotować kilka innych dokumentów, właściwych dla sprawy:

 • pierwsza rejestracja fabrycznie nowego pojazdu, zakupionego na terytorium RP
 • rejestracja pojazdu powierzonego przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną
 • rejestracja pojazdu zarejestrowanego dotychczas w innym mieście/ starostwie
 • rejestracja pojazdu zarejestrowanego w tym samym mieście/ starostwie
 • wymiana zniszczonych tablic rejestracyjnych
 • wymiana czarnych tablic rejestracyjnych

Jak złożyć wniosek w urzędzie? 

 1. Pierwszym krokiem jest wydrukowanie i wypisanie wniosku.
 2. Następnie należy przygotować resztę wymaganych dokumentów i uiścić opłaty. Wnioskujący musi pamiętać o uzyskaniu potwierdzenia dokonania płatności – trzeba je złożyć wraz z dokumentami!
 3. Wnioskujący składa dokumenty do odpowiedniego urzędu.
 4. Jeżeli urzędnik odkryje w dokumentach braki, wnioskujący zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni. 
 5. W razie braku konieczności uzupełniania dokumentów, pozostaje czekać na decyzję wydziału komunikacji. 

Jak złożyć wniosek przez internet? 

 1. Pierwszym krokiem jest zalogowanie się na skrzynkę kontaktową PeUP.
 2. Następnie należy wypełnić formularz 
 3. Wnioskujący musi podpisać dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym 
 4. Wysyłamy dokument wraz z potrzebnymi załącznikami. 
 5. Jeżeli urzędnik odkryje w dokumentach braki, wnioskujący zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. 
 6. Ostatnim krokiem jest oczekiwanie na decyzję wydziału komunikacji.

Ile czeka się na wydanie decyzji o pozwoleniu na tablice indywidualne? 

Urzędnicy mają 10 dni na zaakceptowanie bądź odrzucenie zaproponowanego przez wnioskującego indywidualnego numeru rejestracyjnego.

Ile czeka się na wyrobienie indywidualnych tablic rejestracyjnych?

Średni czas oczekiwania na indywidualne tablice rejestracyjne wynosi 3 tygodnie

Czy można się odwołać od decyzji wydziału komunikacji? 

Niestety nie. Jeżeli decyzja wydziału komunikacji będzie negatywna, wnioskujący nie może się od niej odwołać.


Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - indywidualne tablice rejestracyjne w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Pobierz dokument dot. sprawy - indywidualne tablice rejestracyjne

Wniosek o indywidualne tablice rejestracyjne

Pobierz dokument