Licencja wspólnotowa GITD do przewozu rzeczy - wniosek 2023

Weryfikacja: 25 sierpnia 2022

Licencja wspólnotowa dla przewoźników na terenie UE

Osoby trudniące się międzynarodowym przewozem rzeczy, muszą posiadać dokument nazywany licencją wspólnotową. Kto może się o nią starać? Gdzie złożyć dokumenty i ile to kosztuje? Zapoznaj się z poniższym poradnikiem.

Licencja wspólnotowa - co to jest?

Licencja wspólnotowa uprawnia do wykonywania zarobkowo międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy. Wypis z licencji wspólnotowej jest potrzebny dla każdego pojazdu, który będzie brał udział w przewozie towarów poza granicami kraju.

Dla kogo jest licencja wspólnotowa?

Licencja wspólnotowa przeznaczona jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą i firm w zakresie transportu drogowego i posiadają licencje przewoźnika drogowego. Aby legalnie świadczyć usługi transportowe, przedsiębiorca powinien podsiadać również kartę przedsiębiorstwa.

Które pojazdy należy zgłosić do licencji wspólnotowej?

Do licencji wspólnotowej należy zgłosić wszystkie pojazdy wykorzystywane do międzynarodowych przewozów rzeczy

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Gdzie starać się o licencję wspólnotową?

Gdzie starać się o licencję wspólnotową?

Wniosek o licencję wspólnotową należy złożyć w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego w Biurze do spraw Transportu Międzynarodowego pod adresem:

Al. Jerozolimskie 94, 
00-807 Warszawa

Jakie dokumenty należy złożyć?

Aby otrzymać licencję wspólnotową, należy złożyć wniosek LR1.

Wniosek zawiera:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;
 • adres siedziby, w której prowadzona jest główna działalność;
 • charakter prawny;
 • numer NIP;
 • dane kontaktowe (tel., fax, adres e-mail);
 • określenie terminu, liczby pojazdów i wypisów z licencji wspólnotowej (po 1 na każdy pojazd);
 • dane zarządzającego transportem;
 • sposób odbioru dokumentów (osobiście/przesyłka kurierska).

We wniosku należy podać, na jaki okres osoba prowadząca działalność lub firma chce otrzymać licencję.

Wniosek o licencję wspólnotową - wzór PDF

Do wniosku należy dołączyć:

 • zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję na krajowy transport drogowy rzeczy,
 • zaświadczenie wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009,
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego - w przypadku udzielenia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przez GITD,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej,
 • wykaz pojazdów, 
 • pełnomocnictwo - jeżeli kierowca z niego korzysta, 
 • oświadczenie:
  • dotyczące bazy eksploatacyjnej - jeżeli dotyczy, 
  • dotyczące kierowców - jeżeli dotyczy,
  • o niekaralności.

Koszt wydania licencji wspólnotowej

Koszt licencji wspólnotowej jest uzależniony od okresu, na jaki licencja jest wydawana:

Okres Koszt licencji Koszt wypisu z licencji
do 5 lat 4000 zł 440 zł
5 - 10 lat 8000 zł 880 zł

Opłatę należy uiścić na numer rachunku bankowego dostępny na stronie internetowej GITD. W tytule przelewu należy podać swój numer NIP.

Jeżeli wnioskujący korzysta z pełnomocnictwa, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo i dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Jaki jest czas oczekiwania na licencję wspólnotową?

Jaki jest czas oczekiwania na licencje?

Czas oczekiwania na licencje zwykle wynosi około miesiąca. W wyjątkowych przypadkach czas oczekiwania może się wydłużyć.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
   

Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - licencja wspólnotowa w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 39,2 tys. dokumentów!
Wniosek o udzielenie licencji wspólnotowej [PDF]
Pobierz wniosek
Wykaz pojazdów [PDF]
Pobierz dokument