Umowa kupna-sprzedaży używanego roweru tradycyjnego lub elektrycznego - wzór druku [PDF, DOC] 2023

Autor: ekspert Jaki Wniosek Weryfikacja: 9 października 2023

Umowa kupna-sprzedaży roweru

Kupując bądź sprzedając rower, warto zadbać o sporządzenie odpowiedniej umowy kupna-sprzedaży, aby uniknąć nieprzyjemności m.in. niezgodności towaru z opisem. W jakiej formie sporządzić umowę kupna-sprzedaży i jakie elementy powinna zawierać? Odpowiedzi znajdują się w poradniku.

W jakiej formie należy zawrzeć umowę kupna-sprzedaży roweru?

Przepisy nie precyzują, jaką formę powinna przyjmować umowa kupna-sprzedaży, jednak aby uniknąć potencjalnych nieporozumień (rower pochodzi z kradzieży, jest niesprawny), warto zawrzeć ją na piśmie.

Rower, który posiada numer rejestracyjny na ramie, jest łatwy do zidentyfikowania w celu sprawdzenia, czy nie jest sprzętem kradzionym. Można dokonać takiej identyfikacji poprzez udanie się na policję lub skorzystanie z dostępnych baz skradzionych rowerów na stronach internetowych.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak napisać umowę kupna-sprzedaży roweru?

Dokument powinien zawierać następujące informacje:

  • datę i miejsce zawarcia transakcji,
  • dane osobowe obu stron transakcji:
  • kwotę transakcji,
  • opis roweru - typ, marka, model, kolor itp.,
  • numer ramy roweru,
  • informacje o stanie technicznym roweru, łącznie z wymienieniem wad,
  • deklaracja sprzedającego, że rower został nabyty zgodnie z prawem (nie pochodzi z kradzieży),
  • ustalenia dot. odpowiedzialności za wady ukryte,
  • podpisy obu stron.

Do umowy warto dołączyć protokół zdawczo-odbiorczy roweru, w którym zawarty jest dokładny opis stanu technicznego pojazdu wraz ze zdjęciami.

Wzór umowy kupna-sprzedaży roweru - druk [PDF, DOC]

Poniżej umieszczono wzory umów kupna-sprzedaży roweru w dwóch formatach - PDF i DOC.

Umowa kupna-sprzedaży roweru - wzór PDF, DOC

Umowa kupna-sprzedaży roweru a podatek

Jeżeli wartość rynkowa roweru nie przekracza 1000 zł, wówczas kupujący nie musi płacić podatku. Gdy kwota jest wyższa, wówczas musi złożyć deklarację PCC-3 i zapłacić podatek.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - umowa kupna-sprzedaży roweru w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 17,4 tys. dokumentów!
Umowa kupna-sprzedaży roweru [DOC]
Pobierz dokument
Umowa kupna-sprzedaży roweru [PDF]
Pobierz dokument