Czasowe wyrejestrowanie pojazdu - zasady i wniosek 2022

Weryfikacja: 17 sierpnia 2022

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Gdy kierowca planuje przez dłuższy czas nie korzystać ze swojego pojazdu, racjonalnym krokiem wydaje się czasowe wycofanie go z ruchu. Jakie są zasady czasowego wycofania pojazdu z ruchu? Na jak długo można to zrobić? Jakie dokumenty należy przygotować? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym poradniku.

Czym jest czasowe wycofanie pojazdu z ruchu? 

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu polega na jego chwilowym wyrejestrowaniu. Właściciel pojazdu nie może wtedy z niego korzystać i jest zobowiązany do jego zabezpieczenia w taki sposób, aby nikt nie mógł uruchomić silnika. Pojazd powinien znajdować się w bezpiecznym miejscu, poza strefą ruchu.

Jakie pojazdy mogą by wycofane z ruchu?

Jakie pojazdy mogą zostać czasowo wycofane z ruchu?

Nie wszystkie pojazdy można czasowo wyrejestrować. Oto lista tych, które podlegają czasowemu wycofaniu z ruchu:

 • samochody ciężarowe,
 • samochody osobowe w związku z koniecznością naprawy pojazdu wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji:
  • w przypadkach, o których mowa w art. 81 ust.11 pkt 1 lit. b oraz pkt 6,
  • w przypadkach wystąpienia szkody istotnej.
 • przyczepy do 3,5 tony,
 • autobusy,
 • ciągniki samochodowe,
 • pojazdy specjalne, przeznaczone do wykonywania określonej funkcji np. laweta.

Na jaki okres można czasowo wycofać pojazd z ruchu? 

Czasowego wyrejestrowania można dokonać na czas od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może zostać w wyjątkowych sytuacjach wydłużony, jednak nie może trwać dłużej niż 48 miesięcy od dnia wydania decyzji o czasowym wycofaniu z ruchu.

Kto może wnioskować o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu? 

O czasowe wyrejestrowanie pojazdu może prosić jego właściciel lub osoba przez niego upoważniona. Należy pamiętać, że jeżeli pojazd, który ma być czasowo wycofany z ruchu ma współwłaścicieli, muszą być oni obecni przy załatwianiu formalności w urzędzie. Jeżeli któryś z nich nie może pojawić się w urzędzie, może udzielić pełnomocnictwa innej osobie np. jednemu ze współwłaścicieli.

Gdzie złożyć wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu?


Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Jakie dokumenty należy przygotować? 

Przed wizytą w urzędzie warto przygotować kilka potrzebnych dokumentów:

Podczas składania wniosku o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, w urzędzie trzeba zostawić tablice rejestracyjne oraz dowód rejestracyjny pojazdu. 

Gdzie złożyć wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu? 

Wniosek należy złożyć w wydziale komunikacji urzędu miasta, gminy, starostwa powiatowego lub urzędu dzielnicy (w przypadku Warszawy) → skorzystaj z wyszukiwarki.

Ile kosztuje czasowe wycofanie pojazdu?

Kwota, jaką trzeba będzie zapłacić rośnie proporcjonalnie do czasu, na który pojazd zostanie czasowo wyrejestrowany. Jeżeli pojazd zostanie wycofany na 2 miesiące, trzeba zapłacić 80 złotych. W przypadku wyrejestrowania na dłuższy okres, koszty będą wzrastały za każdy miesiąc kolejno:

 • 4 zł – od 3 do 12 miesięcy,
 • 2 zł – od 13 do 24 miesięcy,
 • 0,25 zł – od 25 do 48 miesięcy.

Ile czeka się na rozpatrzenie wniosku o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu? 

Decyzję o czasowym wyrejestrowaniu otrzymuje się od ręki. 

Jak przedłużyć lub okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu?

Jak przedłużyć lub skrócić okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu? 

Dokumenty należy złożyć w tym samym wydziale komunikacji, w którym wcześniej wycofano pojazd z ruchu. Oto dokumenty, które ponownie należy złożyć:

 • wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu,
 • decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,
 • karta pojazdu – jeśli była wydana,
 • wydruk KRS – jeżeli wycofania dokonujemy w imieniu firmy,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC.

Co zrobić, gdy zakończy się okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu?

Gdy okres czasowego wyrejestrowania się zakończy, trzeba udać się do urzędu, gdzie urzędnik odda wnioskującemu tablice rejestracyjne oraz dowód rejestracyjny pojazdu. W urzędzie przydadzą się następujące dokumenty:

 • dowód tożsamości,
 • decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC,
 • zaświadczenie o ważności badań technicznych - jeżeli w dowodzie rejestracyjnym upłynął ich termin ważności.

Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - czasowe wycofanie pojazdu z ruchu w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokument do pobrania - wzór PDF 2022