Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Aktualizacja: 19 sierpnia 2021

Gdy kierowca planuje przez dłuższy czas nie korzystać ze swojego pojazdu, racjonalnym krokiem wydaje się czasowe wycofanie go z ruchu. Na czym polega ta procedura? Na jak długo można wycofać pojazd z ruchu? Jakie dokumenty należy przygotować? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższej instrukcji.

Czym jest czasowe wycofanie pojazdu z ruchu? 

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu polega na jego chwilowym wyrejestrowaniu. Właściciel pojazdu nie może wtedy z niego korzystać i jest zobowiązany do jego zabezpieczenia w taki sposób, aby nikt nie mógł uruchomić silnika. Pojazd powinien znajdować się w bezpiecznym miejscu, poza strefą ruchu.

Jakie pojazdy mogą zostać czasowo wycofane z ruchu?

Nie wszystkie pojazdy można czasowo wyrejestrować. Oto lista tych pojazdów, które podlegają czasowemu wycofaniu z ruchu:

 • samochody ciężarowe
 • przyczepy do 3,5 tony
 • autobusy
 • ciągniki samochodowe
 • pojazdy specjalne, przeznaczone do wykonywania określonej funkcji np. laweta

Na jaki okres można czasowo wycofać pojazd z ruchu? 

Czasowego wyrejestrowania można wykonać na czas od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może zostać w wyjątkowych sytuacjach wydłużony, jednak nie może trwać dłużej niż 48 miesięcy od dnia wydania decyzji o czasowym wycofaniu z ruchu.

Kto może wnioskować o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu? 

O czasowe wyrejestrowanie pojazdu może prosić jego właściciel lub osoba przez niego upoważniona. Należy pamiętać, że jeżeli pojazd, który chcemy czasowo wycofać z ruchu ma współwłaścicieli, muszą być oni obecni przy załatwianiu formalności w urzędzie. Jeżeli któryś z nich nie może pojawić się w urzędzie, może udzielić pełnomocnictwa innej osobie np. jednemu ze współwłaścicieli.

Gdzie złożyć wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu? 

Wniosek należy złożyć w wydziale komunikacji urzędu miasta, gminy, starostwa powiatowego lub urzędu dzielnicy (w przypadku Warszawy).

Kiedy można wnioskować o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu?

Można to robić w dowolnym momencie, gdy wiemy, że przez najbliższy czas nie będziemy się poruszać po drogach publicznych. Zazwyczaj czasowego wyrejestrowania dokonujemy przy okazji długotrwałego remontu pojazdu lub chęci zmniejszenia wydatków na pojazd.

Ile kosztuje czasowe wycofanie pojazdu?

Kwota, jaką trzeba będzie zapłacić rośnie proporcjonalnie do czasu, na który pojazd zostanie czasowo wyrejestrowany. Jeżeli pojazd zostanie wycofany na 2 miesiące, trzeba zapłacić 80 złotych. W przypadku wyrejestrowania na dłuższy okres, koszty będą wzrastały za każdy miesiąc kolejno:

 • 4 zł – od 3 do 12 miesięcy
 • 2 zł – od 13 do 24 miesięcy
 • 0,25 zł – od 25 do 48 miesięcy

Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Ile czeka się na rozpatrzenie wniosku o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu? 

Decyzję o czasowym wyrejestrowaniu otrzymuje się od ręki. 

Jakie dokumenty należy przygotować? 

Przed wizytą w urzędzie warto przygotować kilka potrzebnych dokumentów:

Podczas składania wniosku o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, w urzędzie trzeba zostawić tablice rejestracyjne oraz dowód rejestracyjny pojazdu. 

Jak przedłużyć lub skrócić okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu? 

Dokumenty należy złożyć w tym samym wydziale komunikacji, w którym wcześniej wycofywaliśmy pojazd z ruchu.  Oto dokumenty, które ponownie należy złożyć:

 • wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
 • decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu
 • karta pojazdu – jeśli była wydana
 • wydruk KRS – jeżeli wycofania dokonujemy w imieniu firmy
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC

Co zrobić, gdy zakończy się okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu?

Gdy okres czasowego wyrejestrowania się zakończy, trzeba udać się do urzędu, gdzie urzędnik odda wnioskującemu tablice rejestracyjne oraz dowód rejestracyjny pojazdu. W urzędzie przydadzą się następujące dokumenty:

 • dowód tożsamości,
 • decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC,
 • zaświadczenie o ważności badań technicznych - jeżeli w dowodzie rejestracyjnym upłynął ich termin ważności

Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - czasowe wycofanie pojazdu z ruchu w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Pobierz dokument dot. sprawy - czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Pobierz dokument