Rejestracja quada - wniosek [PDF, DOC] 2022

Weryfikacja: 15 września 2022

Rejestracja quada

Aby legalnie poruszać się quadem po dopuszczonych drogach, należy go zarejestrować w odpowiednim wydziale komunikacji i wykupić ubezpieczenie pojazdu. Kierowca ma na to ustawowe 30 dni od zakupu lub darowizny, a jeśli kupuje nowy pojazd, może zarejestrować go bezpośrednio w salonie. 

Kupiłeś inny pojazd niż quad? Wypełnij odpowiednie wnioski:

Quad zarejestrowany jako ciągnik rolniczy

Quada o homologacji T3B można zarejestrować również jako ciągnik rolniczy. Aby było to możliwe, musi być on wyposażony w hak holowniczy, który umożliwia montaż przyczepki. Z opcji rejestracji quada jako ciągnik często korzystają przedsiębiorcy. Dlaczego? Głównym powodem jest możliwość odliczenia pełnego VAT-u od kosztów utrzymania oraz pełnego podatku dochodowego. To rozwiązanie ma również wady. Takim pojazdem nie można się poruszać na autostradach oraz drogach ekspresowych. Kolejnym dotkliwym ograniczeniem jest maksymalna prędkość quada zarejestrowanego jako ciągnik, która nie może przekraczać 30 km/h.


Jak zarejestrować quada?

Jak zarejestrować quada? - krok po kroku

Wnioskujący musi:

 1. Wykupić polisę OC dla quada i zachować potwierdzenie.
 2. Dokonać opłat rejestracyjnych, zgodnie z tabelą.

 3. Zgłosić się do odpowiedniego urzędu z kompletem niezbędnych dokumentów.

  Quad zostanie zarejestrowany czasowo na 30 dni, a wnioskujący otrzyma miękki dowód rejestracyjny i tablice. Już teraz może poruszać się swoim czterokołowcem po drogach publicznych.

Do 30 dni kalendarzowych wnioskujący otrzyma twardy dowód rejestracyjny. Zobacz jak sprawdzić, czy dokument jest już gotowy.

Dokumenty potrzebne do rejestracji quada

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji quada?

Aby zarejestrować quada, w wydziale komunikacji należy złożyć:

 • dowód ubezpieczenia quada - polisa OC,
 • dla quadów używanych - dodatkowo:
  • dotychczasowy dowód rejestracyjny z aktualnym wpisem o badaniu technicznym,
  • dotychczasowe tablice rejestracyjne,
 • dla quadów nowych - dodatkowo:
  • potwierdzenie homologacji: świadectwo zgodności WE / świadectwo zgodności (dla homologacji krajowej) wraz z oświadczeniem zawierającym dane pojazdu niezbędne do jego rejestracji,
  • recykling: oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów albo faktura z takim oświadczeniem (otrzymana od sprzedającego).

Rejestracja quada sprowadzonego z zagranicy

Jeśli sprowadzono quada z zagranicy, należy przedstawić w urzędzie poniższe zaświadczenia. Wszystkie dokumenty, które zostały sporządzone w języku obcym,muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub konsula.

 • dla quadów sprowadzonych z kraju członkowskiego UE: 
  • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, uzyskane z polskiej uprawnionej stacji kontroli pojazdów lub z jej odpowiednika w kraju, z którego pojazd jest sprowadzony (może to być wpis w dowodzie rejestracyjnym lub inny dokument potwierdzający badanie techniczne i jego termin ważności),
  • dokument potwierdzający:
   • opłacenie akcyzy lub
   • brak konieczności opłacenia akcyzy/ zwolnienie z niej,
   • oświadczenie salonu sprzedaży, że posiada dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy w Polsce,
 • dla quadów sprowadzonych spoza Unii: 
  • dowód odprawy celnej przywozowej,
  • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego wydane przez uprawnionego diagnostę na stacji kontroli pojazdów.

Ile kosztuje rejestracja quada?

Rejestracja quada ze standardową tablicą to koszt 121,50 zł. Jeśli czterokołowiec będzie zarejestrowany w Polsce, a kierowca zechce zatrzymać dotychczasowe tablice rejestracyjne, opłata zmniejszy się do kwoty 81 zł (nie zostanie wydana nowa tablica rejestracyjna). 

Stan quada Pochodzenie Rodzaj tablicy rejestracyjnej Koszt rejestracji
quad nowy lub używany krajowy bez zmiany tablicy 81,00 zł
z tablicą standardową 121,50 zł
z tablicą indywidualną 581,50 zł
sprowadzony z tablicą standardową

197,00 zł + podatki*

z tablicą indywidualną 657,00 zł + podatki*

* Całkowity koszt sprowadzenia quada z zagranicy (na przykład z Niemiec, Francji, Holandii, Belgii czy Wielkiej Brytanii), zależny jest od jego ceny - na tej podstawie wyliczane są podatki: akcyza (pojazdy kupione w UE)  oraz cło i podatek VAT (dla czterokołowców sprowadzonych spoza Unii).

Szczegóły opłat za rejestrację quada kupionego w Polsce:

Opłata za rejestrację quada krajowego w wydziale komunikacji

Wysokość opłaty

Stały dowód rejestracyjny

54,50 zł
Nalepka legalizacyjna 12,50 zł
Pozwolenie czasowe 14,00 zł

Tablica rejestracyjna do quada wraz z opłatą ewidencyjną (jedna z poniższych):

0,00 zł
 • standardowa dwurzędowa
40,50 zł
500,50 zł

Uwaga! Po zakupie czterokołowca na umowę kupna-sprzedaży należy pamiętać o opłaceniu podatku PCC-3.

Przerejestrowanie quada bez zmiany tablicy rejestracyjnej

Od 31 stycznia 2022 roku można zachować aktualne tablice rejestracyjne quada bez względu na miejsce poprzedniej rejestracji, jeśli tylko są czytelne i w dobrym stanie oraz odpowiadają aktualnemu wzorcowi. Wystarczy złożyć odpowiednie oświadczenie przy rejestracji pojazdu.

Szczegóły opłat za rejestrację quada z zagranicy:

Opłata za rejestrację sprowadzonego quada w wydziale komunikacji

Wysokość opłaty

Stały dowód rejestracyjny

54,50 zł
Nalepka legalizacyjna 12,50 zł
Pozwolenie czasowe 14,00 zł

Tablica rejestracyjna wraz z opłatą ewidencyjną (jedna z poniższych):

 • standardowa
40,50 zł
 • indywidualna
500,50 zł
Akcyza 3,1% wartości quada dla pojemności silnika do 2000 cm3
Cło
(dla quadów sprowadzonych spoza Unii Europejskiej)
10% wartości quada

Gdzie można zapłacić akcyzę za sprowadzonego quada?

Opłatę za akcyzę reguluje się w urzędzie skarbowym​​​​​ lub online na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych​​​​​. Należy pobrać zaświadczenie o jej opłaceniu, gdyż będzie ono potrzebne przy rejestracji pojazdu w wydziale komunikacji. 

Rejestracja quada bez homologacji

Czy możliwe jest zarejestrowanie quada bez homologacji? Owszem, jednak jest to dużo bardziej skomplikowany proces. Kierowca, który chce zarejestrować taki pojazd, musi posiadać zaświadczenie o dopuszczeniu jednostkowym. Aby otrzymać dokument, należy najpierw poddać quad badaniu, a następnie zwrócić się do Transportowego Dozoru Technicznego o wydanie decyzji.

Procedura wygląda następująco:

 1. Na początku należy uzyskać zgodę na wydanie decyzji o jednostkowym dopuszczeniu pojazdu.

 2. Następnie wnioskujący musi udać się do wskazanej w ustawie przez Ministra Transportu jednostki diagnostycznej, która bardzo dokładnie sprawdzi stan techniczny quada.

 3. Jeżeli wynik badania będzie pozytywny, stacja diagnostyczna wyda odpowiednie sprawozdanie, z którym należy udać się Transportowego Dozoru Technicznego, aby uzyskać decyzję o jednostkowym dopuszczeniu pojazdu.

 4. Dopiero po uzyskaniu tej zgody można stawić się w wydziale komunikacji, aby zarejestrować quad.

Zgoda na wydanie decyzji o jednostkowym dopuszczeniu pojazdu

ok. 800 zł

Decyzja o jednostkowym dopuszczeniu pojazdu

800 zł

Rejestracja quada

od 121,50 zł

Jak wypełnić wniosek o rejestrację quada i gdzie go złożyć? Pobierz aktualny wzór

Wniosek o rejestrację quada wzór wypełniony

Poniżej przedstawiono wypełniony wzór wniosku o rejestrację czterokołowca w dwóch formatach: PDF lub DOC.

 

Wniosek o rejestrację quadaWzór jak wypełnić wniosek o rejestrację quada

Rejestracja quada osobiście w wydziale komunikacji

Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami i złożyć w wydziale komunikacji dla zamieszkanej miejscowości. Druki do wypełnienia umieszczono w sekcji Pobierz dokumenty.

Przed udaniem się do urzędu, warto zarezerować wizytę w wydziale komunikacji przez Internet. 

Rejestracja quada przez Internet

Rejestracja quada online / przez Internet

Jak zarejestrować quad przez Internet? Należy wejść na stronę Rejestracja pojazdów i Wydawanie Praw Jazdy przez Internet i wypełnić wniosek online. Wymagane będą skany wszystkich wskazanych wyżej dokumentów oraz dane quada. Należy postępować zgodnie z instrukcją w wyświetlanym oknie.

Jak sprawdzić czy dowód rejestracyjny jest już gotowy?

Wnioskujący otrzyma SMS lub e-mail z wydziału komunikacji z informacją, że dowód rejestracyjny jest już gotowy do odbioru. Może również sprawdzić status dokumentu na stronie Info Car, wpisując numer rejestracyjny pojazdu lub 5 ostatnich znaków numeru nadwozia (VIN).

Cały proces opisano w poradniku: Status dowodu rejestracyjnego.

Czy na quada trzeba mieć prawo jazdy?

Tak. Aktualna ustawa Prawo o ruchu drogowym mówi jasno, że do prowadzenia czterokołowców po drogach publicznych należy posiadać prawo jazdy w kategoriach AM lub B1/B.


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - rejestracja quada w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości