Wniosek o zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi

Aktualizacja: 19 sierpnia 2021

Chcąc podjąć pracę jako kierowca karetki lub wozu strażackiego, koniecznym jest posiadanie zezwolenia na kierowanie tym wyjątkowym rodzajem pojazdów. Aby je uzyskać, trzeba spełniać szereg kryteriów i złożyć odpowiedni wniosek.

Czym są pojazdy uprzywilejowane?

Są to specjalne pojazdy wysyłające sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych oraz dźwiękowe o zmiennym tonie. Jadąc, mają włączone światła mijania bądź drogowe. Do grupy pojazdów uprzywilejowanych należą głównie te, używane w związku z ratowaniem życia oraz mienia ludzkiego, jak i ochroną bezpieczeństwa.

Kierujący pojazdami uprzywilejowanymi mają pozwolenie na niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego, znaków drogowych oraz sygnalizacji świetlnej. 

Przykłady pojazdów uprzywilejowanych

Według polskiego prawa, uprzywilejowanymi są pojazdy należące do:

 • Jednostek ochrony przeciwpożarowej
 • Zespołów ratownictwa medycznego
 • Policji
 • Jednostek ratownictwa chemicznego
 • Straży Granicznej
 • Biura Nadzoru Wewnętrznego
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Agencji Wywiadu
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 • Służb Kontrwywiadu Wojskowego
 • Służb Wywiadu Wojskowego
 • Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 • Służby Więziennej
 • Służby Ochrony Państwa
 • Straży gminnych (miejskich)
 • Jednostek ratownictwa górskiego
 • Służb Parku Narodowego
 • Jednostek ratownictwa wodnego
 • Krajowej Administracji Skarbowej
 • Inspekcji Transportu Drogowego

Kto może starać się o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym?

Aby otrzymać zezwolenie, należy spełniać poniższe warunki:

 • mieć ukończone 21 lat
 • posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii dopasowanej do rodzaju pojazdu
 • uzyskać orzeczenie:
  • lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym
  • psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym
 • ukończyć kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy

Wymagane kategorie prawa jazdy:

 1. A1, A2 i A – motocykl
 2. B1, B i B+E – czterokołowiec, samochód oraz samochód z przyczepą
 3. C1, C1+E, C, C+E – samochody ciężarowe, maszyny rolnicze wraz z przyczepami
 4. D1, D1+E, D i D+E – autobus oraz autobus z przyczepą 

Na jak długo wydaje się zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi?

Zezwolenie wydaje się na okres 5 lat. 

Uwaga! Jeżeli ważność orzeczenia lekarskiego i psychologicznego jest krótsza, wówczas zezwolenie może zostać wydane na okres równoznaczny z utratą ważności obu orzeczeń. 

Ile kosztuje wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym?

Opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50 złotych. Ze względu na rodzaj płatności, w niektórych przypadkach pobiera się opłatę ewidencyjną, której wysokość zależy od ustaleń urzędu miasta. 

Dodatkowo, jeżeli zdecydujemy się na skorzystanie z pełnomocnictwa, wówczas konieczne jest uiszczenie dodatkowej opłaty w wysokości 17 złotych (chyba że udzielimy pełnomocnictwa osobie z rodziny) 

Można ją uiścić:

 • przelewem, na rachunek bankowy urzędu miasta/gminy
 • w kasie urzędu, gotówką lub kartą
 • w Opłatomatach zlokalizowanych na terenie urzędu
 • za pośrednictwem serwisu info-car.pl

Uwaga! Opłatę należy wnieść najpóźniej w dniu składania wniosku.


Wniosek o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek w tej sprawie można złożyć na trzy sposoby:

 • osobiście, w urzędzie miasta/gminy w odpowiednim wydziale, np. Uprawnień Komunikacyjnych → Skorzystaj z wyszukiwarki i sprawdź, gdzie złożyć wniosek w swoim miejscu zamieszkania;
 • pocztą, wysyłając dokumenty na adres urzędu
 • przez Internet, za pośrednictwem platformy SEKAP

Dokumenty do przygotowania

Oto lista dokumentów, które należy złożyć w urzędzie w celu zyskania zezwolenia:

Konieczne jest również przedłożenie do wglądu oryginałów składanych kopii dokumentów.

Jak długo czeka się na rozpatrzenie wniosku?

Wszystko zależy od sprawności działania urzędu. Czas rozpatrywania może się wahać od 2 do 7 dni roboczych.  

Odmowa urzędu – co robić?

Niestety, w tej sprawie nie istnieje tryb odwoławczy. Jedyną drogą jest zlikwidowanie powodów, dla których wcześniej nie wydano zezwolenia i złożenie wniosku ponownie.


Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Pobierz dokument dot. sprawy - zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi

Wniosek o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym

Pobierz dokument