Upoważnienie do ubezpieczenia samochodu - pełnomocnictwo [PDF, DOC] wzór 2023

Autor: ekspert Jaki Wniosek Weryfikacja: 25 sierpnia 2023

Upoważnienie do ubezpieczenia pojazdu

Jeżeli właściciel pojazdu nie może osobiście wykupić polisy OC, może wyznaczyć do dokonania tej czynności osobę, która zrobi to w jego imieniu - pełnomocnika. Kto może zostać upoważnionym do wykupienia ubezpieczenia samochodu? Jak napisać upoważnienie? Jakie elementy musi zawierać? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kto może zostać upoważnionym do ubezpieczenia pojazdu?

Pełnomocnikiem w przypadku ubezpieczenia pojazdu może zostać każda pełnoletnia osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych, np. małżonek, dziecko, sąsiad, pracownik.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Dokumenty wymagane do wykupienia polisy OC w czyimś imieniu

Aby wykupić ubezpieczenie pojazdu w imieniu upoważniającego, pełnomocnik musi zabrać ze sobą do biura ubezpieczeń:

 • pisemne upoważnienie,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, wspomniany w upoważnieniu,
 • dokumenty dotyczące poprzedniej polisy - opcjonalnie. Dokumenty te zawierają kluczowe informacje na temat ubezpieczanego pojazdu, jego właściciela oraz okresu i sumy poprzedniego ubezpieczenia. Dokumenty mogą znacznie pomóc pełnomocnikowi sfinalizować transakcję wykupienia OC.

Jak napisać pełnomocnictwo do ubezpieczenia OC?

Jak napisać pełnomocnictwo do ubezpieczenia samochodu?

Pełnomocnictwo do ubezpieczenia pojazdu musi zostać sporządzone w formie pisemnej. Dokument powinien zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i datę sporządzenia,
 • dane osoby upoważniającej:
  • imię i nazwisko, 
  • adres,
  • numer dokumentu tożsamości (np. dowodu osobistego, paszportu),
 • dane pełnomocnika:
  • imię i nazwisko, 
  • numer dokumentu tożsamości,
 • dane pojazdu:
 • okres, na który ma zostać wykupiona polisa OC,
 • podpis upoważniającego.

Upoważnienie do ubezpieczenia samochodu - wzór pełnomocnictwa [PDF, DOC]

Upoważnienie do ubezpieczenia samochodu - wzór PDF

Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - upoważnienie do ubezpieczenia samochodu w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokument do pobrania - wzór PDF 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 17,4 tys. dokumentów!
Upoważnienie do ubezpieczenia samochodu [PDF]
Pobierz dokument

Powiązane tagi