Umowa kupna-sprzedaży samochodu - druk [PDF, DOC] wzór 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 5 października 2023

Umowa kupna-sprzedaży samochodu

Chcąc kupić lub sprzedać samochód, należy zawrzeć umowę kupna-sprzedaży. W jakiej formie może zostać ona zawarta? Jakie elementy powinna zawierać? Jak postępować po sfinalizowaniu transakcji? Odpowiedzi znajdują się w poradniku.

W jakiej formie należy zawrzeć umowę kupna-sprzedaży pojazdu?

Przepisy nie precyzują, jaką formę powinna przyjmować umowa kupna-sprzedaży samochodu czy umowa kupna-sprzedaży roweru, jednak aby uniknąć potencjalnych nieporozumień, warto zawrzeć ją na piśmie, gdyż jest wymagana do rejestracji pojazdu.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak napisać umowę kupna-sprzedaży pojazdu?

Aby dokument posiadał moc prawną, musi zawierać następujące elementy:

 • datę i miejsce podpisania umowy,
 • dane osobowe obu stron umowy (kupującego i sprzedającego, w tym także współwłaścicieli):
 • podstawowe informacje o samochodzie:
  • marka i model,
  • rok produkcji,
  • numer nadwozia (VIN),
  • numer rejestracyjny (dot. pojazdów zarejestrowanych w Polsce),
  • stan licznika,
  • informacje o brakach, wadach, czy usterkach;
  • informacje o uszkodzeniach, które wystąpiły w przeszłości i zostały naprawione,
  • ilość kompletów kluczy.
 • kwotę, za jaką sprzedawany jest pojazd;
 • oświadczenie sprzedającego:
  • że pojazd jest ich wyłączną własnością i nie jest przedmiotem zastawu, czy postępowania cywilnego lub karnego,
  • o bezwypadkowości samochodu - jeżeli dotyczy,
  • o spełnieniu przez pojazd warunków technicznych dopuszczenia go do ruchu drogowego,
 • ustalenia dot. odpowiedzialności za wady ukryte,
 • podpisy stron (kupującej i sprzedającej, w tym także współwłaścicieli).

Wzór umowy kupna sprzedaży samochodu wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym - druk PDF, DOC 2024

Poniżej umieszczono wzory umów kupna-sprzedaży, gdy samochód ma jednego lub więcej właścicieli. 

Umowa kupna-sprzedaży samochodu - wzór PDF, DOC

Załączniki do umowy kupna-sprzedaży samochodu

Wraz z kopią umowy kupna-sprzedaży pojazdu, kupujący powinien otrzymać od właściciela:

Umowa kupna-sprzedaży a współwłaściciel

Umowa kupna-sprzedaży samochodu a współwłaściciel

Dane i podpis współwłaściciela muszą znaleźć się w umowie kupna-sprzedaży, chyba że sprzedający otrzymał upoważnienie do sprzedaży samochodu.

Odstąpienia od umowy sprzedaży samochodu

Jeżeli kupujący chce odstąpić od umowy sprzedaży pojazdu z powodu ukrytych wad technicznych pojazdu, o których nie został poinformowany podczas jej zawarcia, może to zrobić, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od otrzymania pojazdu

Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od dnia stwierdzenia istnienia wady.

Postępowanie po zawarciu umowy kupna-sprzedaży pojazdu

Po podpisaniu umowy i przekazaniu pojazdu:

 • sprzedający:
 • kupujący:
  • w ciągu 30 dni od podpisania umowy kupna-sprzedaży musi zgłosić fakt nabycia pojazdu w wydziale komunikacji, a następnie przerejestrować samochód.
  • musi wykupić ubezpieczenie OC - jeżeli zakupiony samochód go nie posiada,
  • w ciągu 14 dni musi zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC-3) - jeżeli zakupił pojazd od osoby fizycznej, a jego wartość przekracza 1000 zł.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - umowa kupna-sprzedaży samochodu w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 33,2 tys. dokumentów!
Umowa kupna-sprzedaży samochodu [DOC]
Pobierz dokument
Umowa kupna-sprzedaży samochodu [PDF]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu