Upoważnienie do likwidacji szkody i odbioru odszkodowania - wzór PZU, Hestia, Warta, UNIQA, Allianz 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl

Upoważnienie do odbioru odszkodowania

Jeżeli osoba poszkodowania nie może samodzielnie odebrać przysługującego jej odszkodowania i zająć się likwidacją szkód, może wypisać upoważnienie, dzięki któremu będzie mógł to zrobić w jej imieniu ktoś inny. Kto może zostać upoważnionym do likwidacji szkody i odbioru odszkodowania? Jak napisać upoważnienie i jakie elementy powinno zawierać? Odpowiedzi znajdują się w poradniku.

Kto może zostać upoważnionym do likwidacji szkody i odbioru odszkodowania?

Pełnomocnikiem może zostać każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Osoba ta może, ale nie musi być spokrewniona z mocodawcą. 

Mocodawca w każdym momencie może odwołać upoważnienie.

Upoważnienie do odbioru odszkodowania i likwidacji szkody przez warsztat samochodowy

Osoba uprawniona do otrzymania odszkodowania może udzielić upoważnienia do odbioru odszkodowania warsztatowi samochodowemu, w którym naprawiany jest ubezpieczony pojazd. Wówczas mocodawca przekazuje pisemne upoważnienie pracownikowi warsztatu, który będzie mógł kontaktować się z ubezpieczalnią w celu odebrania odszkodowania, które ma pokryć koszty naprawy pojazdu.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak napisać upoważnienie do odbioru odszkodowania?

Jak napisać upoważnienie do odbioru odszkodowania i likwidacji szkody?

Upoważnienie powinno zachować formę pisemną i zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i data sporządzenia,
 • dane mocodawcy i osoby upoważnianej:
 • numer umowy ubezpieczenia,
 • numer polisy,
 • dane pojazdu - marka, model, numer rejestracyjny - jeżeli odszkodowanie dotyczy pojazdu,
 • sposób przekazania odszkodowania:
  • do rąk własnych w kasie ubezpieczalni,
  • pocztą, 
  • na konto bankowe,
 • podpis mocodawcy.

Gdzie złożyć upoważnienie do odbioru odszkodowania i likwidacji szkody?

Upoważniony powinien udać się z podpisanym przez mocodawcę dokumentem do oddziału ubezpieczyciela, który ma wypłacić odszkodowanie.

Ważne jest, aby posiadał przy sobie dowód osobisty lub inny dokument uwzględniony w pełnomocnictwie w celu potwierdzenia tożsamości. 

Upoważnienie do odbioru odszkodowania i likwidacji szkody komunikacyjnej - wzór ogólny dokumentu [PDF, DOC]

Jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe nie posiada własnego wzoru upoważnienia do odbioru odszkodowania i podejmowania czynności w celu likwidacji szkody, można je napisać samodzielnie lub skorzystać z poniższego wzoru.

Upoważnienie do odbioru odszkodowania i likwidacji szkody - wzór DOC, PDF

Upoważnienie do likwidacji szkody i odbioru odszkodowania PZU - wzór PDF

Poniżej umieszczono wzór upoważnienia PZU w formacie PDF.

Upoważnienie do odbioru odszkodowania i likwidacji szkody PZU - wzór PDF

Upoważnienie do odbioru odszkodowania i likwidacji szkody Warta - wzór PDF

Poniżej umieszczono wzór upoważnienia Warta w formacie PDF.

Upoważnienie do odbioru odszkodowania i likwidacji szkody Warta - wzór PDF

Upoważnienie do odbioru odszkodowania i likwidacji szkody UNIQA - wzór PDF

Poniżej umieszczono wzór upoważnienia składanego do Towarzystwa Ubezpieczeniowego UNIQA w formacie PDF.

Upoważnienie do odbioru odszkodowania i likwidacji szkody Uniqa - wzór PDF

Upoważnienie do odbioru odszkodowania i likwidacji szkody Hestia - wzór PDF

Poniżej umieszczono wzór upoważnienia do Hestii w formacie PDF.

Upoważnienie do odbioru odszkodowania i likwidacji szkody Hestia - wzór PDF

Upoważnienie do odbioru odszkodowania i likwidacji szkody Allianz - wzór PDF

Poniżej umieszczono wzór upoważnienia Allianz w formacie PDF.

Upoważnienie do odbioru odszkodowania i likwidacji szkody Allianz - wzór PDF

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - upoważnienie do likwidacji szkody i odbioru odszkodowania w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 30,2 tys. dokumentów!
Upoważnienie do likwidacji szkody i odbioru odszkodowania PZU [PDF]
Pobierz dokument
Upoważnienie do likwidacji szkody i odbioru odszkodowania Warta [PDF]
Pobierz dokument
Upoważnienie do likwidacji szkody i odbioru odszkodowania UNIQA [PDF]
Pobierz dokument
Upoważnienie do likwidacji szkody i odbioru odszkodowania Hestia [PDF]
Pobierz dokument
Upoważnienie do likwidacji szkody i odbioru odszkodowania Allianz [PDF]
Pobierz dokument
Upoważnienie do likwidacji szkody i odbioru odszkodowania [PDF]
Pobierz dokument
Upoważnienie do likwidacji szkody i odbioru odszkodowania [DOC]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu