Sprawdzenie polisy OC pojazdu po numerze rejestracyjnym przez UFG

Autor: ekspert Jaki Wniosek Weryfikacja: 19 września 2023

Sprawdzenie OC

Jazda bez ważnego ubezpieczenia OC po polskich drogach jest niezgodna z prawem. Jeżeli kierowca chce się upewnić, że posiada ważną polisę lub sprawdzić, czy sprawca kolizji, w której brał udział, posiada ubezpieczenie, może skorzystać z wielu narzędzi. Jakich? Odpowiedź znajduje się w poniższym poradniku.

Ubezpieczenie OC obowiązkowe na polskich drogach

Każdy kierowca, chcący legalnie poruszać się po drogach, musi posiadać ważną polisę OC. Chroni ona posiadacza pojazdu przed finansowymi konsekwencjami różnych zdarzeń drogowych, których jest uczestnikiem lub sprawcą. 

Kiedy sprawdzić ważność ubezpieczenia OC pojazdu?

Sprawdzenie ważności polisy OC może być przydatne jeśli:

  • dokonujemy zakupu używanego pojazdu — ponieważ od momentu podpisania umowy kupna-sprzedaży, to na kupującym ciąży obowiązek ubezpieczenia OC,
  • uczestniczymy w kolizji lub wypadku drogowym,
  • właściciel pojazdu chce upewnić się, czy posiada aktualną polisę.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak sprawdzić ubezpieczenie pojazdu po numerze rejestracyjnym?

Kierowca może sprawdzić ważność ubezpieczenia OC pojazdu na kilka sposobów. Sprawdzanie OC po numerze rejestracyjnym wymaga posiadania dostępu do Internetu lub fizycznej formy ubezpieczenia.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) - baza OC

Polisę można również sprawdzić przez Internet, dzięki bazie znajdującej się na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Na stronie UFG znajduje się proste i intuicyjne narzędzie, które umożliwia szybkie sprawdzenie, czy samochód posiada ważne OC. Aby sprawdzić polisę swoją bądź sprawcy kolizji, wystarczy postępować zgodnie z instrukcją.

  1. Na początku należy wpisać numer rejestracyjny lub numer VIN pojazdu.
  2. Następnie wybrać datę → wówczas system sprawdzi, czy polisa była ważna danego dnia.
  3. Kolejnym krokiem jest wybranie kraju, w którym samochód został ubezpieczony.
  4. Po kliknięciu przycisku “Dalej”, dane interesujące kierowcę pojawią się na stronie.

Jest to jedna z najwygodniejszych metod sprawdzenia OC. Nie wymaga ona żadnych danych, prócz numeru rejestracyjnego, który można odczytać z tablic rejestracyjnych. Zapytanie do Funduszu można przesłać również przez tradycyjną pocztę, faksem lub e-mail. Odpowiedź można odebrać osobiście lub bezpośrednio w siedzibie Funduszu.

Baza na stronie Historia Pojazdu

HistoriaPojazdu.gov.pl - baza pojazdów

Ponownie, kierowca może skorzystać z tej metody przy użyciu Internetu. Aby sprawdzić polisę OC, wystarczy wejść na stronę historiapojazdu.gov.pl. Narzędzie dostępne na stronie pozwala także sprawdzić historię pojazdu. Tym razem wymagana jest większa ilość danych - w zamian, kierowca otrzyma również więcej informacji na temat pojazdu.

Aby sprawdzić ubezpieczenie pojazdu przez bazę historiapojazdu.gov.pl, należy wpisać:

  • numer rejestracyjny,
  • numer VIN,
  • datę pierwszej rejestracji.

Druk polisy OC

Znaczna większość kierowców wozi wraz z prawem jazdy czy dowodem rejestracyjnym potwierdzenie wykupienia polisy OC. Na dokumencie znajduje się data utraty ważności OC. Kierowca może zatem poprosić sprawcę kolizji o okazanie potwierdzenia wykupienia polisy - pod warunkiem, że ma je przy sobie.

Kto wypłaci odszkodowanie w przypadku braku OC?

Jeżeli okaże się, że sprawca kolizji nie miał ważnego ubezpieczenia OC, wówczas odszkodowanie poszkodowanemu wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Nie znaczy to jednak, że sprawca uchyli się od odpowiedzialności - otrzyma regres, czyli zobowiązanie pokrycia kosztów odszkodowania. Mogą to być ogromne kwoty, które spłaca się latami, dlatego warto na bieżąco sprawdzać ważność swojego ubezpieczenia.

Kara za brak OC

Nawet jednodniowa przerwa w ubezpieczeniu OC może skutkować nałożeniem i egzekwowaniem kary finansowej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Kara za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC jest obliczana na podstawie minimalnego wynagrodzenia brutto w danym roku kalendarzowym. Wysokość tej opłaty jest uzależniona od typu nieubezpieczonego pojazdu oraz czasu trwania przerwy w ciągłości ubezpieczenia.

Rodzaj pojazdu Brak OC od 1 do 3 dni Brak OC od 4 do 14 dni Brak OC powyżej 14 dni
samochód osobowy 1440 zł 3600 zł 7200 zł
samochód ciężarowy 2160 zł 5400 zł 10800 zł
inny pojazd - motocykl, motorower 240 zł  600 zł 1200 zł

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - sprawdzenie OC w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości