Wniosek o Prawo Jazdy Bytom

Aktualizacja: 4 czerwca 2020Kto może dostać prawo jazdy?

Aktualnie obowiązujące prawo dotyczące dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami mówi, że polskie prawo jazdy może otrzymać każdy, kto spełni dwa poniższe warunki:

 1. mieszka na terenie Polski przynajmniej od 185 dni
 2. jest w odpowiednim wieku do uzyskania dokumentu, zgodnie z poszczególnymi kategoriami

Osoba spełniająca te kryteria może starać się o uzyskanie dokumentu, po złożeniu odpowiednich wniosków.

Ile lat trzeba mieć na prawo jazdy dla danej kategorii?

Granica wieku jest różna, w zależności od zakresu uprawnień.

WIEK UPRAWNIENIA
14 lat to najniższa granica, od której możemy uzyskać prawojazdy na kategorię AM (motorower i mały quad)
16 lat

osoby w tym wieku mogą uzyskać dokument w kategoriach:

 • kat. A1 (motocykl do 125 cm3 i mocy do 11kW, trójkołowiec),
 • kat. B1 (czterokołowiec, quad) oraz
 • kat. T (ciągnik rolniczy, walec, pojazd wolnobieżny)
18 lat

osoby pełnoletnie mogą starać się o wydanie pozwolenia na prowadzenie pojazdów w kategoriach:

 • kat. A2 (motocykl do 35kW, trójkołowiec do 15kW),
 • kat. B (samochód do 3,5t i pojazdy z kat. T),
 • kat. B+E (pojazdy z kat. B + przyczepa),
 • kat. C1 (małe ciężarówki do 7,5t, pojazdy z kat T),
 • kat. C1+E (pojazdy z kat. C1 z przyczepą).
20 lat możesz uzyskać uprawnienia kat. A (każdy motocykl) jeśli posiadasz prawo jazdy kat. A2 od przynajmniej 2 lat
21 lat

osoby, które ukończyły 21 rok życia mogą uzyskać prawo jazdy w kategoriach:

 • kat. C (pojazdy pow. 3,5t, z wyjątkiem autobusu, pojazdy z kat. AM i T),
 • kat. C+E (pojazdy z kat. C + przyczepa).
 • kat. D1 (autobus o dł. do 8m, do przewozu max 17 osób z kierowcą),
 • kat. D1+E (pojazdy z kat. D1 z przyczepką), oraz
 • uprawnienia na Tramwaj
24 lata w tym wieku uzyskasz prawo jazdy kat. A (każdy motocykl), jeśli nie posiadałeś wcześniej dokumentu A2 (przynajmniej od 2 lat) oraz prawo jazdy w kat. D (autobus).

Szczegółowe informacje znajdują się na rządowej stronie Kategorie prawa jazdy.

Ile kosztuje prawo jazdy?

W 2020 roku opłata za wyrobienie prawa jazdy wynosi 100 zł, opłata ewidencyjna to 50 gr. Łącznie prawo jazdy będzie nas kosztować 100,50 zł.

Jak powinno wyglądać zdjęcie do prawa jazdy?

Zdjęcia do dokumentów posiadają szereg wytycznych, które muszą być spełnione, aby urzędnik przyjął fotografię do dokumentu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze parametry.
Zdjęcie do prawa jazdy powinno być:

 • w wymiarze: 3,5 x 4,5 cm
 • kolorowe
 • aktualne, czyli nie starsze niż 6 miesięcy od dnia składania wniosku
 • ostre i wyraźne, bez pikseli
 • z naturalnym kontrastem, na jednolitym jasnym tle

Jak wyrobić prawo jazdy?

Poniżej przedstawiamy rodzaje wniosków ze względu na status:

Wniosek o nowe prawo jazdy krajowe (po raz pierwszy)

Wniosek o wydanie prawa jazdy składa się przed rozpoczęciem kursu szkoleniowego. Na postawie tego wniosku kandydat uzyskuje PKK czyli Profil Kandydata na Kierowcę. Bez niego nie może przystąpić do szkolenia. Zatem aby uzyskać prawo jazdy po raz pierwszy należy:

 1. Złożyć wniosek i uzyskać PPK
 2. Ukończyć kurs szkoleniowy i zdać państwowy egzamin
 3. Uiścić opłatę w wysokości 100,50 zł i przekazać dowód do wydziału komunikacji
 4. Odebrać gotowy dokument.

Wniosek o wymianę prawa jazdy (wydanie wtórnika)

Każdy kto:

 • zmienił miejsce zamieszkania
 • zmienił dane osobowe, np. imię, nazwisko
 • posiada przeterminowane prawo jazdy
 • posiada czasową kategorię prawa jazdy, która straciła ważność

jest zobowiązany do wymiany dokumentu w ciągu 30 dni od zaistnienia takiej potrzeby.
Zasada postępowania jest bardzo podobna jak w przypadku wyrabiania dokumentu po raz pierwszy: należy skompletować odpowiednie dokumenty (badania lekarskie, wniosek, zdjęcie, opłata) i złożyć je do wydziału komunikacji odpowiedniego urzędu. 
Koszt wydania wtórnika prawa jazdy: 100,50 zł.

Gdzie złożyć wniosek o prawo jazdy?

Wnioski o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem i innych, dodatkowych uprawnień składa się w:

 • w urzędzie starostwa powiatowego w miejscu zamieszkania,
 • w urzędzie miasta – jeśli twoje miasto posiada prawa powiatu,
 • w urzędzie dzielnicy – jeśli jesteś mieszkańcem Warszawy

Dokumenty możesz również wysłać pocztą.

Ile się czeka na prawo jazdy i jak sprawdzić jego status?

Dokument zostanie przygotowany do odbioru:

 • do 9 dni roboczych od dnia potwierdzenia opłaty,
 • do 30 dni, jeśli pojawią się dodatkowe okoliczności do wyjaśnienia, np. prawo jazdy za graniczą lub zakaz prowadzenia pojazdów
 • do 2 miesięcy, jeśli sprawa jest bardzo skomplikowana.

Status prawa jazdy możesz sprawdzić na stronie info-car.pl, podając dwoje dane: PESEL / datę urodzenia lub numer PPK oraz imię, nazwisko. Strona wyświetli aktualny stan dokumentu lub informację, że jest gotowy do odbioru.


Kto przyjmuje wnioski "prawo jazdy" w miejscowości Bytom?

Nazwa instytucji Adres Numer telefonu Adres e-mail
Urząd Miasta ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
+48322812051 um@um.bytom.pl