Protokół zdawczo-odbiorczy pojazdu - protokół przekazania samochodu [PDF, DOC] wzór 2023

Autor: ekspert Jaki Wniosek Weryfikacja: 22 czerwca 2023

Protokół zdawczo-odbiorczy samochodu

Dokonując wypożyczenia, sprzedaży lub kupna pojazdu, warto wcześniej sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy. Jakie informacje powinien zawierać protokół przekazania pojazdu? W jakich sytuacjach warto go sporządzić? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kiedy sporządza się protokół zdawczo-odbiorczy pojazdu?

Protokół zdawczo-odbiorczy samochodu warto sporządzić w sytuacji, gdy jego właściciel planuje go sprzedać bądź wypożyczyć - dotyczy to zarówno samochodów prywatnych, służbowych, jak i zastępczych. Protokół przekazania samochodu sporządza się w celu utrwalenia stanu technicznego pojazdu na dzień jego przekazania i najczęściej stanowi on załącznik do umowy kupna-sprzedaży samochodu.

Dla jakich pojazdów sporządza się protokół zdawczo-odbiorczy?

Dokument uwzględniający stan techniczny i wizualny pojazdu sporządza się dla:

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jakie informacje zawiera protokół zdawczo-odbiorczy auta?

Jakie informacje zawiera protokół zdawczo-odbiorczy pojazdu?

Dokument powinien zawierać następujące dane:

 • dane właściciela pojazdu i osoby, której zostaje on przekazany:
 • dane przekazywanego pojazdu:
  • model,
  • marka,
  • rocznik,
  • numer rejestracyjny,
  • numer VIN,
  • ogólny opis stanu technicznego pojazdu wraz ze wskazaniem ewentualnych uszkodzeń,
  • stan licznika,
  • opis wyposażenia dodatkowego np. hak, bagażnik rowerowy etc.
 • oświadczenie właściciela o posiadaniu prawa własności do wskazanego pojazdu,
 • szczegóły przekazania pojazdu - kiedy i gdzie do niego dojdzie i na jakiej podstawie (umowa kupna-sprzedaży, wynajem),
 • określenie, kto ponosi koszty eksploatacyjne pojazdu po jego przekazaniu, np. naprawy, wymiana opon, przeglądy techniczne,
 • podpisy obu stron,
 • załączniki: dowód rejestracyjny pojazdu, ubezpieczenie OC (o ile jest wykupione), zdjęcia pojazdu.

Protokół zdawczo-odbiorczy pojazdu - wzór [PDF, DOC]

Poniżej znajduje się wzór protoku zdawczo-odbiorczego pojazdu w dwóch formatach - PDF i DOC. 

Protokół zdawczo-odbiorczy pojazdu - wzór PDF, DOC

Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - protokół zdawczo-odbiorczy samochodu w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 17,5 tys. dokumentów!
Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego samochodu [PDF]
Pobierz dokument
Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego samochodu [DOC]
Pobierz dokument