Zadbaj o ciągłość zatrudnienia i przedłuż swoją umowę o pracę!

24 marca 2021 | Aktualizacja: 26 lipca 2021 | 5 min. czytania

Kiedy nieubłaganie zbliża się termin wygaśnięcia umowy o zatrudnieniu, warto zacząć zastanawiać się nad kolejnymi krokami. Szukać nowego zatrudnienia czy starać się o przedłużenie umowy? Jeżeli zdecydujemy się na drugą opcję, konieczne będzie odbycie rozmowy z pracodawcą, a w skrajnych przypadkach nawet złożenie podania w tej sprawie.

Zadbaj o ciągłość zatrudnienia i przedłuż swoją umowę o pracę!
Zadbaj o ciągłość zatrudnienia i przedłuż swoją umowę o pracę!

Umowa o pracę – czym jest, okres zawierania

Umowa o pracę jest zawierana pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. To pracodawca ustala, na jaki okres zostanie ona zawarta. Standardowo, na samym początku umowę zawiera się na okres próbny, nie mogący trwać dłużej niż 3 miesiące. Następnie pracodawca może zaproponować umowę na czas określony – może zawrzeć maksymalnie trzy takie umowy, na łączny okres 33 miesięcy. Należy pamiętać, że w okres 33 miesięcy nie wlicza się umowy na okres próbny. Najlepszą formą umowy jest ta zawierana na czas nieokreślony. Zamienia się w nią czwarta umowa na czas określony. Ten rodzaj umowy jest najbardziej pożądany przez pracowników, gdyż zapewnia im stałe zatrudnienie i stabilizację finansową. 

Przedłużenie umowy, czyli jak się za to zabrać

Kiedy zbliża się termin wygaśnięcia umowy, pracownik powinien zastanowić się nad swoimi dalszymi losami. Jeżeli wyrazi chęć pozostania w firmie, powinien zadbać o przedłużenie swojej umowy. Warto w takiej sytuacji porozmawiać z pracodawcą o dalszej współpracy. Jeżeli relacje pracownika z szefem nie są najlepsze, konieczne będzie sporządzenie pisemnej prośby o przedłużenie umowy, w której należy zawrzeć powody, dla których pracodawca będzie chciał kontynuować z nim współpracę. Istnieje jeszcze trzecia opcja – pracownik może nie wspominać o upływającym terminie ważności umowy i czekać na dalszy rozwój wydarzeń. Takie działania noszą miano tzw. milczącego przedłużenia umowy. Pracodawca nadal będzie zlecał pracownikowi zadania w ramach jego obowiązków, co będzie równoznaczne z przedłużeniem umowy na czas nieokreślony. Zachęcamy jednak do rozmowy z pracodawcą, aby dokładnie określić warunki dalszej współpracy – w końcu wygaśnięcie umowy to jeden z lepszych momentów na poproszenie o podwyżkę!

Zadbaj o swoje zatrudnienie

Podanie o przedłużenie umowy o pracę może złożyć każdy pracownik, którego umowa niedługo się zakończy. Ważne jest, aby sporządzić i złożyć podanie odpowiednio wcześniej, uwzględniając przy tym ewentualny okres wypowiedzenia, gdyby coś poszło nie po naszej myśli. Jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, przysługujący mu okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. W takiej sytuacji podanie złożyć najpóźniej 3-4 tygodnie przed wygaśnięciem umowy. Pracownik zatrudniony już co najmniej pół roku może liczyć na miesięczny okres wypowiedzenia – podanie powinien zatem złożyć 5-6 tygodni przed upływem terminu wygaśnięcia umowy. Dla długoletnich pracowników, zatrudnionych od ponad 3 lat, przewiduje się 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Taki pracownik powinien złożyć podanie najwcześniej, bo już 3,5 miesiąca przed wygaśnięciem umowy. 

Napisz podanie o przedłużenie umowy o pracę

Podanie w tej sprawie należy stworzyć samodzielnie i dostarczyć je pracodawcy w odpowiednim terminie. Co powinno znaleźć się w takiej prośbie? Przede wszystkim elementy czysto formalne, takie jak data i miejsce sporządzenia dokumentu, dane pracownika oraz pracodawcy, nazwę stanowiska obejmowanego przez pracownika oraz dane firmy. Dobrze skonstruowane podanie ma większe szanse na pozytywne rozpatrzenie. Warto zatem zacząć od wstępu, w którym pracownik wyjaśnia cel podania i wspomina o wygasającej umowie. W tym miejscu powinny się znaleźć wszystkie najważniejsze informacje dotyczące umowy, takie jak jej rodzaj i okres ważności. Następnie należy przejść do uzasadnienia, które stanowi najważniejszą część podania. W tym miejscu pracownik musi się jak najlepiej „sprzedać”. Co to znaczy? Powinien wymienić, dlaczego pracodawca powinien rozważyć przedłużenie pracownikowi umowy. Warto również wspomnieć o dalszych planach i celach zawodowych, związanych z pracą w firmie. W zakończeniu, ostatniej części podania, należy wyrazić nadzieję na pozytywne i jak najszybsze rozpatrzenie podania. Nie zapomnij o zwrotach grzecznościowych! Termin rozpatrzenia podania zależy tylko i wyłącznie od pracodawcy – może to zająć kilka dni lub nawet kilka tygodni, dlatego warto złożyć podanie odpowiednio wcześniej!

Zbliża się termin wygaśnięcia twojej umowy o pracę, a twoje relacje z szefem pozostawiają wiele do życzenia? Dowiedz się, jak dokładnie powinno wyglądać podanie o przedłużenie umowy o pracę! W przygotowanej przez nas instrukcji opisujemy, o czym należy pamiętać przy sporządzaniu tego dokumentu. Kliknij w link poniżej i dowiedz się więcej!


Powiązana sprawa