Jesteś kierowcą lub chcesz nim zostać? Przeczytaj – prawo jazdy i inne ważne dokumenty.

29 lipca 2020 | Aktualizacja: 26 lipca 2021 | 4 min. czytania

Kierowcą nazywamy osobę, która posiada zdobyła uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym lub też motorowerem. To umiejętność jego prowadzenia oraz znajomość przepisów Prawa Drogowego, potwierdzone zdaniem egzaminu na prawo jazdy. Przyjrzyjmy się, jakie dokumenty dla kierowcy trzeba posiadać oraz z jakimi sprawami należy udać się do Urzędu Komunikacji.

Jesteś kierowcą lub chcesz nim zostać? Przeczytaj – prawo jazdy i inne ważne dokumenty.
Jesteś kierowcą lub chcesz nim zostać? Przeczytaj – prawo jazdy i inne ważne dokumenty.

Prawo jazdy

Nie jesteś jeszcze kierowcą, ale myślisz o zdobyciu prawa jazdy? Jeżeli mieszkasz na terenie Polski przynajmniej od 185 dni i jesteś w odpowiednim wieku, zapisz się na kurs, który przygotuje Cię do bycia kierowcą. Zdobędziesz tam zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną. Po ukończeniu szkolenia możesz przystąpić do egzaminu państwowego. Pamiętaj jednak, że wniosek o prawo jazdy składa się jeszcze przed rozpoczęciem kursu szkoleniowego. Wniosek składa się w urzędzie starostwa powiatowego lub w urzędzie miasta (w urzędzie dzielnicy dla mieszkańców Warszawy). Dokumenty na prawo jazdy można przesłać również pocztą. Opłatę natomiast w wysokości 100,50zł uiszcza się po pozytywnym zdaniu egzaminu na prawo jazdy. Dowód wniesienia opłaty przekazujemy do wydziału komunikacji. Dokument będzie do odbioru w ciągu 9 dni roboczych, chyba że pojawią się okoliczności do wyjaśnienia (wówczas czas oczekiwania wydłuża się nawet do 2 miesięcy).

Rejestracja pojazdu

Stałeś się posiadaczem samochodu lub motocyklu? Zakupiłeś go lub otrzymałeś w darowiźnie? Masz 30 dni, aby pojazd zarejestrować osobiście w urzędzie starostwa powiatowego lub w urzędzie miasta (w urzędzie dzielnicy dla Warszawy). Upoważniony do tego jest właściciel. W przypadku kilku współwłaścicieli, przy składaniu wniosku muszą się stawić oni wszyscy. Druk AO-05-01z to wniosek o rejestrację pojazdu, który wypełniamy. Ponadto należy mieć przy sobie aktualne tablice rejestracyjne samochodu, potwierdzenie opłaty oraz umowę kupna/darowizny lub fakturę VAT, kartę pojazdu (jeśli była wydana) oraz dowód rejestracyjny z aktualnym wpisem o badaniu technicznym. Po złożeniu wniosku pojazd zostaje rejestrowany czasowo, a w przeciągu 30 dni następuje rejestracja właściwa.

Wyrejestrowanie pojazdu

Są sytuacje, w których pojazd należy wyrejestrować, np. samochód będzie złomowany, został stale uszkodzony lub skradziony, wycofany z obiegu lub będzie sprzedany za granicę. Do wyrejestrowania upoważniony jest właściciel. W przypadku kilku współwłaścicieli w urzędzie pojawić muszą się wspólnie oni wszyscy. W urzędzie starostwa powiatowego lub w urzędzie miasta należy złożyć wniosek o wyrejestrowanie pojazdu wraz z dowodem wpłaty oraz dokumenty dodatkowe (według powodu wyrejestrowania). Procedura wyrejestrowania trwa do 30 dni, w sytuacjach skomplikowanych do 2 miesięcy.

Historia pojazdu

Nie zawsze dokonujemy zakupu pojazdu nowego. W przypadku chęci nabycia pojazdu „z drugiej ręki”, mamy możliwość sprawdzenia jego historii na stronie online historiapojazdu.gov.pl. Korzystając z tej rządowej strony dowiemy się m.in. jaki jest rok produkcji pojazdu i jego dane techniczne, stan licznika na badaniu technicznym, ilu właścicieli było do tej pory oraz poznamy historię badań wraz z odczytem drogomierza. Do sprawdzenia historii pojazdu niezbędny jest numer VIN, rejestracyjny oraz data pierwszej rejestracji.

Mandat drogowy i punkty karne

Znasz doskonale przepisy ruchu drogowego, a mimo to zdarzyło się Tobie przekroczyć dopuszczalną prędkość na drodze lub naruszyłeś inny przepis? Policja wręczyła Tobie mandat drogowy? Musisz ponieść karę pieniężną, ale to nie wszystko. Zostały naliczone również punkty karne, które są doliczane do konta kierowcy. Po osiągnięciu limitu 24 punktów, możesz stracić uprawnienia do prowadzenia pojazdów (limit 20 punktów, gdy prawo jazdy posiadamy krócej niż 1 rok). Kierowca jest kierowany na egzamin sprawdzający kwalifikacje oraz na badania psychologiczne. Co ważne, naliczone punkty ulegają przedawnieniu po upływie 1 roku od popełnienia wykroczenia i zostają usunięte z konta kierowcy.

Karta parkingowa dla niepełnosprawnych

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub jej opiekunem, masz prawo parkować na tzw. kopertach, pod warunkiem posiadania karty parkingowej dla niepełnosprawnych. Wniosek o jej wydanie składa się w powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie, dowód opłaty (aktualnie jest to 21zł) oraz aktualne zdjęcie a także upoważnienie, kto kartę będzie odbierał. Na wydanie karty parkingowej czekamy do 30 dni kalendarzowych. Wydana karta obowiązuje do czasu, na jaki przyznane jest orzeczenie o niepełnosprawności, nie dłużej niż 5 lat.


Powiązane sprawy