Uzyskaj kartę parkingową!

13 marca 2023

Jesteś osobą niepełnosprawną lub pracownikiem placówek, które opiekują się osobami z niepełnosprawnością? Uzyskaj kartę parkingową, aby móc parkować na „niebieskich kopertach” w Polsce i za granicą. Jak zdobyć kartę parkingową?

Uzyskaj kartę parkingową!
Uzyskaj kartę parkingową!

Czym jest karta parkingowa?

Karta parkingowa znacznie ułatwia funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym, ponieważ jest to dokument, który pozwala parkować na tak zwanych „kopertach”. Są to miejsca parkingowe, które zazwyczaj znajdują się blisko wejść do budynków, urzędów i instytucji. Dodatkowo w niektórych miastach można parkować na nich bezpłatnie. 

Należy pamiętać, że dokument wydawany jest osobom z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności i nie przysługuje osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności. 

Karta parkingowa za granicą

Istotne dla podróżujących jest to, że od 2016 roku karty parkingowe dla niepełnosprawnych wydane w Polsce, obowiązują również w krajach Unii Europejskiej. Dzięki temu osoby niepełnosprawne, które muszą wyjechać np. na rehabilitację poza granicę państwa, nie będą musiały się martwić o dodatkowe formalności. 

Czasami w poszczególnych krajach członkowskich obowiązują odrębne przepisy wynikające z prawa drogowego dla danego kraju, a co się z tym wiąże, odrębne ulgi i uprawnienia dla osób z niepełnosprawnością. Należy zawsze sprawdzić takie informacje przed planowaną podróżą. 

Jak uzyskać kartę parkingową? 

Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w dowolnym powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Dokumenty może złożyć osoba niepełnosprawna, jeden z rodziców lub opiekunów prawnych, albo kurator w przypadku gdy osoba niepełnosprawna jest częściowo ubezwłasnowolniona

Na decyzję należy czekać do 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku. Osoba zainteresowana dostanie list z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu albo z prośbą o uzupełnienie braków we wniosku.

Aby dowiedzieć się więcej o procedurze uzyskania karty parkingowej, zapoznaj się z poradnikiem na naszej stronie. 

Gdzie umieścić kartę parkingową? 

Jeżeli osoba zainteresowana posiada kartę parkingową, musi pamiętać o tym, aby odpowiednio umieścić ją w swoim samochodzie. Wydany dokument należy usytuować za przednią szybą samochodu w miejscu widocznym, eksponując jego zabezpieczenia, tak aby można było odczytać numer i datę ważności.


Powiązana sprawa