Upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego Bytom - pełnomocnictwo [PDF, DOC] wzór 2023

Weryfikacja: 19 kwietnia 2023

Upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego Bytom

Czasami odbiór osobisty dowodu rejestracyjnego z wydziału komunikacji jest niemożliwy. W takich sytuacjach warto upoważnić do tej czynności inną osobę. W poniższym poradniku znajdują się odpowiedzi na pytania o to, kogo można upoważnić i jakie koszty się z tym wiążą.

Kto może zostać upoważniony do odbioru dowodu rejestracyjnego?

Do odbioru dowodu rejestracyjnego w Bytomiu można upoważnić każdą osobę fizyczną, mającą przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnik musi mieć zatem co najmniej 13 lat. Nie ma znaczenia, czy jest to osoba spokrewniona, czy ktoś obcy. Osoba upoważniająca ma w tej kwestii pełną dowolność. Warto jednak powołać na pełnomocnika członka rodziny, ponieważ pozwala to na uniknięcie kosztów związanych z upoważnieniem do odbioru dowodu rejestracyjnego.

Właściciel pojazdu może w każdym momencie zrezygnować z usług pełnomocnika wystarczy, że złoży wypowiedzenie pełnomocnictwa.

Ile kosztuje pełnomocnictwo do odbioru dowodu rejestracyjnego (Bytom)?

Udzielenie pełnomocnictwa jest bezpłatne, jeżeli upoważniony zostanie członek najbliższej rodziny, na przykład matka, ojciec, rodzeństwo, dzieci lub małżonek.

Opłatę za upoważnienie należy uiścić w sytuacji, gdy pełnomocnikiem zostaje osoba obca lub członek dalszej rodziny, np. wujek, kuzyn, partner niebędący małżonkiem, kolega lub dziadek. Wówczas należy zapłacić:

 • 17 zł w przypadku zwykłego pełnomocnictwa,
 • 22 zł w przypadku pełnomocnictwa poświadczonego za zgodność z oryginałem, które jest traktowane na równi z oryginalnym dokumentem i pozwala załatwić sprawę, w momencie, gdy z jakiegoś powodu wnioskujący nie może dostarczyć do urzędu jego oryginalnej wersji.
  .

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jakie dokumenty są potrzebne do odebrania dowodu rejestracyjnego w Bytomiu?

Upoważnienie nie jest jedynym dokumentem, który musi posiadać osoba upoważniona do odebrania dowodu rejestracyjnego. Aby urzędnik mógł wydać dokument, pełnomocnik musi przedłożyć: 

Przed udaniem się do wydziału komunikacji po odbiór, warto najpierw sprawdzić status dowodu rejestracyjnego.

Jak napisać pełnomocnictwo do odbioru dowodu rejestracyjnego?

Jak napisać pełnomocnictwo — upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego?

Pełnomocnictwo, czyli upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego może zostać napisane odręcznie lub na komputerze. W drugim przypadku na dokumencie musi pojawić się podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa.

Aby upoważnienie było respektowane przez urzędnika wydziału komunikacji, musi posiadać następujące dane: 

 • miejscowość i data,
 • tytułu pełnomocnictwa,
 • dane upoważniającego, współwłaściciela pojazdu oraz osoby upoważnionej:
  • imiona i nazwiska,
  • nr PESEL,
  • adres zamieszkania,
  • stopień pokrewieństwa — przy osobie upoważnionej,
 • określenie czynności, do której upoważnia się osobę → w tym przypadku do odbioru dowodu rejestracyjnego,
 • dane pojazdu, którego dotyczy wyżej wymieniona czynność:
 • podpisy wszystkich właścicieli pojazdu.

Pełnomocnictwo — upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego w PDF lub DOC oraz wzór jak wypełnić

Upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego - pełnomocnictwo PDF, DOCWzór jak wypełnić upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego
 
 
 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.o opłacie skarbowej (t.j Dz.U.2022.2142)

Gdzie załatwić sprawę upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego w Bytomiu?

Aby załatwić sprawę upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego w Bytomiu, należy skontaktować się z instytucją Urząd Miasta przy ul. ul. Parkowa 2.

Urząd Miasta w Bytomiu

ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom

tel. 322812051 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt-pt: 07:30-15:00
sob-niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOC] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 32,5 tys. dokumentów!
Upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego [PDF]
Pobierz upoważnienie
Upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego [DOC]
Pobierz upoważnienie
Wzór wypełnionego upoważnienia do odbioru dowodu rejestracyjnego [PDF]
Pobierz upoważnienie