Umowa kupna-sprzedaży samochodu lub innego pojazdu

Umowa kupna-sprzedaży to jedyny dokument, który potwierdza, kto jest właścicielem pojazdu. Jest ona niezbędna do rejestracji pojazdu, aby urzędnik ją zaakceptował, należy ją odpowiednio skonstruować. O czym należy pamiętać podczas spisywania umowy kupna-sprzedaży? Jakie elementy są obowiązkowe, jakie przydatne, a czego zdecydowanie unikać? Zapraszamy do lektury!


Umowa kupna-sprzedaży samochodu lub innego pojazdu
Umowa kupna-sprzedaży samochodu lub innego pojazdu

Nie zapomnij o niezbędnych elementach

Na początek warto podkreślić, że umowa kupna-sprzedaży może być sporządzona w dowolny sposób - nie jest wymagane posiłkowanie się gotowymi wzorami, czy dokumentami. Najważniejsza jest jednak jej moc prawna. By umowa została przyjęta przez urzędnika, jako dokument prawny musi zawierać:

 • datę i miejsce zawarcia transakcji
 • dane osobowe obu stron transakcji (kupującego i sprzedającego, w tym także współwłaścicieli):
  • imię i nazwisko
  • PESEL
  • adres zamieszkania (zameldowania)
  • numer dokumentu potwierdzającego tożsamość
 • podstawowe informacje o samochodzie:
  • marka i model
  • rok produkcji
  • numer nadwozia
  • numer rejestracyjny (dot. pojazdów zarejestrowanych w Polsce)
 • rzeczywistą kwotę, za jaką sprzedawane jest auto;
 • podpisy stron (kupującego i sprzedającego, w tym także współwłaścicieli).

Powyższe informacje w zupełności wystarczą, by umowa kupna-sprzedaży była ważna. Przeoczenie któregokolwiek z elementów sprawi, że urzędnik zakwestionuje umowę, a rejestracja auta nie będzie możliwa.

-> Pobierz wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu

Rozszerz umowę o dodatkowe paragrafy

Warto jest także rozszerzyć umowę o uzupełniające paragrafy, które nie są wymagane prawnie, jednak pozwolą zabezpieczyć interesy kupującego, sprzedającego lub obu stron w przypadku wystąpienia sporów, konfliktów lub nieporozumień. Obie strony powinny zadbać o zawarcie w umowie kupna-sprzedaży następujących elementów:

 • dokładna godzina sprzedaży;
 • stan licznika;
 • ustalenia dot. odpowiedzialności za wady ukryte;
 • oświadczenie o wręczeniu wszystkich dokumentów;
 • liczba przekazanych kluczyków.

Jako kupujący pojazd zadbaj o zamieszczenie w umowie kupna-sprzedaży:

 • zapewnienia sprzedającego/sprzedających, że pojazd jest ich wyłączną własnością i nie jest przedmiotem zastawu, czy postępowania cywilnego lub karnego;
 • oświadczenia sprzedającego/sprzedających o bezwypadkowości samochodu;
 • oświadczenia sprzedającego/sprzedających o spełnieniu przez pojazd warunków technicznych dopuszczenia go do ruchu drogowego.

Jako sprzedający samochód zadbaj o umieszczenie w umowie kupna-sprzedaży:

 • listy wszelkich wykrytych przez kupującego/kupujących wad, braków, czy usterek;
 • listy uszkodzeń/drobnych kolizji, które wystąpiły w przeszłości i zostały naprawione.

Większość z powyższych oświadczeń regulowanych jest za pomocą kodeksu cywilnego np. dot. wad ukrytych, jednak często sprzedający próbują w umowie zawrzeć pewne wykluczenia, na które jako kupujący nie powinieneś się zgadzać.

Unikaj nieprecyzyjnych sformułowań

Istnieje kilka zapisów, których warto się wystrzegać. Jako kupujący nie powinieneś zrzekać się praw do rękojmi. Rękojmia to prawo, z którego korzystać może kupujący, jednak oczywiście w wyniku ustaleń obu stron można ją całkowicie wykluczyć lub znacznie ograniczyć. By w maksymalny sposób zabezpieczyć się jako sprzedający przed ewentualnymi nieuczciwymi praktykami, można w umowie zamieścić następujący zapis dot. rękojmi:

 • „Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i kupuje go w takim stanie, w jakim się obecnie znajduje”.

Z kolei, by mieć pewność jako kupujący należy unikać następujących zapisów:

 • „Kupujący nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń do Sprzedającego z tytułu rękojmi”,
 • „Strony wyłączają uprawnienia Kupującego do dochodzenia roszczeń z tytułu wad pojazdu ujawnionych po dniu zakupu”.

Ponadto jako sprzedający nie powinieneś w umowie składać deklaracji na temat rzeczywistego przebiegu pojazdu oraz bezwypadkowości pojazdu. W przypadku sprzedaży auta sprzedający odpowiada za cały przebieg auta od dnia produkcji, nawet jeżeli nabył go już z przejechanymi kilometrami (jako używane).

Dobrą praktyką jest wpisanie w umowę paragrafu, który dokładnie określa, z jakim stanem licznika sprzedający nabył auto i ile kilometrów zostało przejechanych przez okres jego użytkowania.

Stwórz indywidualny dokument

Obecnie znaleźć można wiele wzorów umów kupna-sprzedaży, jednak zawsze warto spróbować podstawowy dokument uzupełnić o dodatkowe informacje, dzięki którym będziesz bardziej chroniony – zarówno jako kupujący, jak i sprzedający. Pamiętaj o niezbędnych informacjach, dzięki którym dokument nabierze mocy prawnej, a następnie nie bój się konstruowania dalszej części umowy. Powodzenia!

Umowa kupna-sprzedaży - wzór do pobrania PDF, DOC

Umowa kupna-sprzedaży pojazdu nie ma narzuconego wzoru. Dodatkowo może być spisana odręcznie. Poniżej załączamy do pobrania przykładowy wzór uzupełnionej umowy kupna-sprzedaży samochodu PDF i wersję do edycji (DOC).

Umowa kupna-sprzedaży dla współwłaścicieli - wzór do pobrania PDF, DOC

Taka umowa również nie ma narzuconego wzoru i może być spisana odręcznie. Poniżej przygotowaliśmy gotowy wzór umowy kupna-sprzedaży z uwzględnieniem współwłaścicieli (PDF) i wersję do edycji (DOC).


Powiązana sprawa