Stacja kontroli pojazdów (SKP)

Weryfikacja: 6 maja 2022


Znajdź w Twojej miejscowości

Lista miejscowości


Stacja kontroli pojazdów

Każdy właściciel samochodu musi pamiętać, aby raz do roku (w przypadku pojazdów co najmniej 5-letnich) poddać swój pojazd okresowemu przeglądowi. Oceną stanu technicznego samochodu oraz decyzją, czy nadaje się on do dalszej jazdy, zajmują się stacje kontroli pojazdów - w skrócie SKP. O tym, czym dokładnie zajmują się SKP przeczytasz w poniższym poradniku.

Czym zajmuje się stacja kontroli pojazdów?

Stacja kontroli wykonuje badania diagnostyczne pojazdów, na podstawie których uprawnieni diagności oceniają, czy samochód nie stwarza zagrożenia zarówno dla kierowcy, jak i innych uczestników ruchu drogowego. W SKP wykonuje się przeglądy, których pozytywny wynik umożliwia pierwszą rejestrację pojazdu oraz utrzymanie ważności dowodu rejestracyjnego.

Jakie pojazdy diagnozuje się w SKP?

Nie tylko samochody osobowe są zobligowane do cyklicznych przeglądów technicznych. Stacje kontroli przeprowadzają badania:

 • samochodów osobowych i ciężarowych;

 • naczep i przyczep;

 • motocykli, motorowerów, skuterów, trójkołowców i quadów;

 • autobusów;

 • ciągników rolniczych;

 • taksówek;

 • pojazdów uprzywilejowanych;

 • pojazdów:

  • zasilanych LPG;

  • do nauki jazdy;

  • po montażu haka holowniczego;

  • sprowadzonych z zagranicy;

  • zabytkowych.

Rodzaje stacji diagnostycznych - czym różni się okręgowa stacja kontroli pojazdów od podstawowej?

Stacje kontroli pojazdów dzielimy na dwie grupy:

 • podstawowe - zajmują się okresową i dodatkową kontrolą pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony, również tych zasilanych gazem. Przeprowadzają także badania okresowe przyczep przystosowanych dla tych pojazdów;

 • okręgowe - badają wszystkie rodzaje pojazdów, bez względu na ich masę i gabaryty. W tego rodzaju stacjach sprawdza się także pojazdy powypadkowe, po zmianach konstrukcyjnych oraz skierowane na badania techniczne przez Policję lub starostę​​​.

Zatem stacje okręgowe i podstawowe różnią się od siebie zakresem kompetencji - ta pierwsza może przeprowadzać przeglądy i dodatkowe badania techniczne wielu rodzajów pojazdów, także tych wielkogabarytowych. Podstawowe stacje kontroli pojazdów zajmują się pojazdami mniejszymi - to właśnie w nich najczęściej dokonujemy przeglądów okresowych samochodów osobowych.

Dodatkowe usługi stacji kontroli pojazdów

Niektóre stacje kontroli pojazdów oferują również dodatkowe usługi w postaci:

 • ustalania nieznanych danych technicznych w pojazdach;

 • sprawdzenie stanu technicznego samochodu przed zakupem;

 • nadawania nowych cech identyfikacyjnych pojazdów (wykonanie i zamontowanie nowej tabliczki znamionowej, nabijanie numerów VIN);

 • badania w celu przekwalifikowania pojazdu z osobowego na ciężarowy;

 • ustalenia danych technicznych pojazdu na potrzeby jego przerejestrowania lub wymiany dowodu rejestracyjnego;

 • testów powypadkowych samochodów sprowadzonych z zagranicy.

Ilość oferowanych dodatkowych usług zależy przede wszystkim od wybranej stacji kontroli pojazdów.

Okresowy przegląd techniczny

W polskim prawie mówi się o 2 podstawowych rodzajach badań technicznych pojazdu:

 • okresowym - obowiązkowym dla każdego właściciela pojazdu, niezależnie od jego rodzaju;

 • dodatkowym - wykonywanym na żądanie konkretnego podmiotu lub po kolizji, wypadku.

Ile kosztuje przegląd i co ile trzeba go wykonać?

Tego rodzaju badania służą do oceny stanu technicznego pojazdu. Wykonywane są w stałym odstępie czasu - różni się on w zależności od rodzaju pojazdu. To samo tyczy się ceny badania. Dokładne dane przedstawiliśmy w poniższej tabeli.

Pojazd

Termin przeglądu

Cena przeglądu

Samochód osobowy

 • Pierwszy przegląd: w ciągu 3 lat od daty pierwszej rejestracji;

 • Drugi przegląd: w ciągu 2 lat od ostatniego przeglądu;

 • Każdy kolejny: co roku.

99 zł

Samochód osobowy z instalacją LPG

Co roku, niezależnie od wieku pojazdu

162 zł

Motorower

 • Pierwszy przegląd: w ciągu 3 lat od zarejestrowania;

 • Każdy kolejny: co 2 lata

51 zł

Motocykl

 • Pierwszy przegląd: w ciągu 3 lat od daty pierwszej rejestracji;

 • Drugi przegląd: w ciągu 2 lat od ostatniego przeglądu;

 • Każdy kolejny: co roku.

63 zł

Ciągnik rolniczy

 • Pierwszy przegląd: w ciągu 3 lat od pierwszej rejestracji;

 • Każdy kolejny: co 2 lata.

63 zł

Przyczepa (do 3,5 T)

 • Pierwszy przegląd: w ciągu 3 lat od pierwszej rejestracji;

 • Drugi przegląd: w ciągu 2 lat od ostatniego przeglądu;

 • Każdy kolejny: co roku.

79 zł

Samochód ciężarowy (do 3,5T)

 • Pierwszy przegląd: w ciągu 3 lat od pierwszej rejestracji;

 • Drugi przegląd: w ciągu 2 lat od ostatniego przeglądu;

 • Każdy kolejny: co roku.

99 zł

Autobus (do 15 osób)

 • Pierwszy przegląd: w ciągu roku od pierwszej rejestracji;

 • Każdy kolejny: co 6 miesięcy.

199 zł

Pojazd zabytkowy

Termin przeglądu

 

Cena przeglądu

 

1 przegląd

Kolejne

samochód osobowy

 • Używany jako ekspozycja: tylko raz;

 • Używany do celów zarobkowych: co roku.

305 zł

99 zł

motocykl i motorower

183 zł

63 zł

autobus

600 zł

199 zł

samochód ciężarowy

427 zł

99 zł

ciągnik siodłowy i balastowy

542 zł

63 zł

przyczepa ciężarowa i specjalna

146 zł

od 40 do 177 zł (w zależności od rodzaju)

Pamiętaj! Ceny badań diagnostycznych są uregulowane przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury i w każdej stacji kontroli pojazdów są one identyczne.

Kara za brak przeglądu - ile wynosi mandat?

Niestety, często zdarza nam się zapomnieć o konieczności udania się na przegląd. Co wówczas nam grozi? Właściciel samochodu, który porusza się nim pomimo nieważnego badania okresowego, w razie zatrzymania przez Policję musi liczyć się z zablokowaniem dowodu rejestracyjnego oraz mandatem w wysokości do 500 złotych.

Jak wygląda przegląd samochodu krok po kroku?

Przegląd samochodu krok po kroku

Przegląd samochodu trwa przeciętnie około 15-30 minut. Całą procedurę dzieli się na trzy części:

 1. Identyfikacja pojazdu - polega na sprawdzeniu numeru VIN oraz jego zgodności z dowodem rejestracyjnym.

 2. Sprawdzenie obowiązkowego i dodatkowego wyposażenia np. sprawdzenie gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego, stanu butli gazowej w przypadku pojazdów w LPG.

 3. Ocena stanu podzespołów i układów, w które jest wyposażony samochód.

W trakcie ostatniej, trzeciej części badania, diagnosta sprawdza:

 • układ kierowniczy — stan drążków kierowniczych;

 • układ hamulcowy — badanie hamowania, sprawdzenie stanu hamulca awaryjnego;

 • układ wydechowy;

 • oświetlenie — działanie reflektorów, regulacja ustawień świateł;

 • nadwozie — m.in. stan progów, ram i szyb pojazdu;

 • zawieszenie;

 • silnik - ewentualne wycieki, pomiar emisji szkodliwych dla środowiska związków;

 • działanie pasów bezpieczeństwa;

 • zużycie opon;

 • działanie klaksonu.

Dokumenty niezbędne do badania technicznego

Aby pojazd mógł przejść badanie techniczne, jego właściciel musi zabrać ze sobą do stacji kontroli pojazdów następujące dokumenty:

 • dowód rejestracyjny - w przypadku jego braku pozwolenie czasowe, karta pojazdu lub pokwitowanie policji za zatrzymany dowód rejestracyjny;

 • protokół lub decyzja Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) dotyczący badania zbiornika - dotyczy samochodów z LPG;

 • świadectwo legalizacji taksometru - w przypadku taksówek;

 • protokół i decyzja właściwego Dozoru Technicznego dotyczące dopuszczenia zamontowanego urządzenia - w przypadku pojazdów z urządzeniami dozorowymi (windami, żurawiami, dźwigami).

Co, jeżeli pojazd nie przejdzie badania technicznego?

Nierzadko podczas przeglądu diagnosta może natknąć się na usterki. Dzieli się je na 3 rodzaje:

 • drobne,

 • istotne,

 • stwarzające zagrożenie.

Jeżeli w samochodzie wykryto wyłącznie drobne usterki, kierowca nie musi się martwić - pojazd pomyślnie przejdzie przegląd. Inaczej dzieje się w sytuacji uszkodzeń istotnych i stwarzających zagrożenie - w przypadku wykrycia tych pierwszych, badanie kończy się wynikiem negatywnym, a kierowca będzie miał 14 dni na usunięcie usterek i ponowne zgłoszenie się na przegląd. Najbardziej dotkliwe dla właściciela pojazdu jest znalezienie przez diagnostę usterek stwarzających zagrożenie - wówczas dowód rejestracyjny zostaje zatrzymany, a samochód musi zostać przetransportowany do warsztatu na lawecie (nie ma możliwości poruszania się pojazdem po drogach).

Koszty ponownego przeglądu

Kiedy samochód nie przejdzie pomyślnie badania technicznego za pierwszym razem, za kolejny przegląd znowu trzeba będzie zapłacić - tym diagnosta sprawdza wyłącznie element, który wcześniej był uszkodzony.

Rodzaj badania technicznego

Cena

 • ustawienie i natężenie świateł drogowych i świateł mijania,

 • działanie amortyzatorów jednej osi,

 • sprawdzenie toksyczności spalin.

14 zł

 • skuteczność i równomierność działania hamulców,

 • poziom hałasu,

 • połączenie układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu,

 • wszystkie inne usterki łącznie.

20 zł

Geometria kół jednej osi

36 zł

Badanie techniczne po terminie

Aktualne przepisy nie przewidują kary dla kierowcy, który stawi się na badanie techniczne ze swoim pojazdem po wyznaczonym terminie. Jednakże trwają prace legislacyjne nad zmianą ustawy i wprowadzeniem zapisu o tym, że wykonanie przeglądu technicznego po terminie będzie kosztować kierowcę podwójną stawkę.

Dodatkowe badanie techniczne

To specjalny rodzaj badań, którego nie wykonuje się cyklicznie. Najczęściej zlecane jest przez organ kontroli, np. Policję lub starostę. Wykonuje się je tylko w konkretnych sytuacjach.

Kiedy wykonuje się dodatkowe badania techniczne?

Dodatkowe badania techniczne muszą przejść pojazdy, które:

 • zostały skierowane na badania przez policję lub starostę, w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub środowisku;

 • są przeznaczone do przewożenia materiałów niebezpiecznych;

 • zostały skierowane na pierwsze badanie przez starostę, w celu ustalenia nieznanych danych technicznych pojazdu;

 • przystosowano do wykorzystywania jako taksówka, pojazd uprzywilejowany, do nauki jazdy lub do ciągnięcia przyczepy;

 • posiadają instalację gazową;

 • uczestniczyły w kolizji, wypadku drogowym;

 • nie posiadają dowodu rejestracyjnego, ponieważ ten został zatrzymany przez policję.

Ceny badań dodatkowych

To, ile zapłacimy za dodatkowe badanie techniczne, zależeć będzie od jego rodzaju oraz podmiotu, który zlecił jego przeprowadzenie.

Podmiot zlecający

Rodzaj badania

Cena

Organ kontroli ruchu drogowego

Usterki lub warunki techniczne

20 zł - za każdą usterkę lub badany układ

Dane techniczne niezgodne ze stanem rzeczywistym

51 zł

Badanie specjalistyczne po wypadku lub kolizji

94 zł

Starosta

Sprawdzenie, czy pojazd spełnia określone warunki techniczne

20 zł

Ustalenie danych pojazdu na potrzeby rejestracji

64 zł

Badanie specjalistyczne po wypadku lub kolizji

94 zł

Własna inicjatywa

Badanie samochodu, który ma być używany jako taksówka

42 zł

Po wprowadzeniu zmian konstrukcyjnych, które powodują zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym

82 zł

Badanie po montażu instalacji do zasilania gazem

114 zł

Gdzie znaleźć wykaz stacji kontroli pojazdów?

Aby dowiedzieć się, jakie stacje kontroli pojazdów znajdują się na terenie danego miasta, warto zajrzeć w dwa miejsca: