Taryfikator mandatów 2022. Kary znacznie wzrosły!

10 stycznia 2022 | Aktualizacja: 28 grudnia 2022

Wraz z nowym rokiem w życie wszedł nowy taryfikator mandatów. Maksymalna wysokość mandatu wzrosła aż do 5 tysięcy złotych, zaś kara zasądzona przez sąd może teraz wynieść maksymalnie 30 tysięcy złotych. Zapoznaj się z nową wysokością mandatów. 

Taryfikator mandatów 2022. Kary znacznie wzrosły!
Taryfikator mandatów 2022. Kary znacznie wzrosły!

Nowa wysokość mandatów od 1 stycznia

Od 1 stycznia obowiązuje nowy taryfikator mandatów. Wysokość kar za niektóre wykroczenia wzrosła nawet 10-krotnie! Przy kumulacji kilku wykroczeń, kierowca może zapłacić mandat o maksymalnej wysokości 6 tysięcy złotych. Wzrosła również wysokość kary grzywny, która może zostać nałożona przez sąd – teraz kierowca może zapłacić nawet do 30 tys. złotych.

Przewinienia i mandaty

W poniższej tabeli przedstawiamy przykładowe przewinienia wraz z wysokościami mandatów, jakie można za nie otrzymać. Wszystkie niżej wymienione kwoty podwajają się w warunkach recydywy.
 

Wykroczenie Wysokość mandatu
Przekroczenie prędkości do 30 km/h 400 zł
od 31 do 40 km/h  800 zł
o 41 do 50 km/h 1000 zł
o 51 do 60 km/h  1500 zł
o 61 do 70 km/h 2000 zł
o 71 km/h i więcej 2500 zł
Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki  500 zł
Niezachowanie przez kierującego pojazdem wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem od 300 do 500 zł
Naruszenie zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego od 500 do 2500 zł
Naruszenie zakazu wejścia na przejazd kolejowy  2000 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście 1500 zł
Naruszenie zakazu wyprzedzania innych pojazdów  1000 zł
Jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym  2000 zł
Zaparkowanie pojazdu na miejscu dla niepełnosprawnych 800 zł
Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka  2500 zł

To tylko kilka wykroczeń, za które wysokość mandatów wzrosła. Z pełnym taryfikatorem można zapoznać się tutaj.


Powiązana sprawa