Czym jest Karta Kierowcy i jak ją zdobyć?

11 marca 2021 | Aktualizacja: 26 lipca 2021

Karta Kierowcy jest ważnym dokumentem dla każdego zawodowego kierowcy. Jej posiadanie umożliwia monitorowanie czasu pracy prowadzącego pojazd. Czym dokładnie jest Karta Kierowcy i jak ją zdobyć? W poniższym artykule podpowiadamy, jakie dokumenty należy przygotować i gdzie je złożyć, aby otrzymać kartę.

Czym jest Karta Kierowcy i jak ją zdobyć?
Czym jest Karta Kierowcy i jak ją zdobyć?

Czym właściwie jest Karta Kierowcy?

Karta Kierowcy nie jest zwykłym dokumentem – jest to plastikowe urządzenie, które rejestruje czas pracy danego kierowcy. Na karcie zapisują się dane dotyczące trasy, a także odpoczynku  oraz postojów. Aby korzystać z karty kierowcy, konieczne jest posiadanie w pojeździe cyfrowego tachografu, umożliwiającego prowadzenie wszystkich pomiarów. Kto jest zobowiązany do jej posiadania? Przede wszystkim kierowcy pojazdów używanych do przewozu rzeczy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz kierowcy pojazdów do przewozu co najmniej 9 osób wraz z kierowcą. Warunkiem jest to, że pojazdy muszą być wyposażone w tachografy cyfrowe. Karta Kierowcy zachowuje ważność przez 5 lat – może utracić ją wcześniej, jeżeli przed upływem okresu ważności wygaśnie prawo jazdy kierowcy.

Składanie wniosku – jak, gdzie, kiedy?

Wniosek o wydanie Karty Kierowcy należy złożyć do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Można tego dokonać na dwa sposoby – listownie, wysyłając w kopercie wniosek wraz z załącznikami i wysyłając na adres Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych lub przez Internet, za pomocą platformy info-car.pl. Aby złożyć wniosek on-line, konieczne jest posiadanie profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego. Aby otrzymać Kartę Kierowcy, konieczne jest uiszczenie stosownej opłaty – wynosi ona 172 złote i 20 groszy. Płatności należy dokonać przelewem na konto bankowe Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. W tytule przelewu wpisujemy numer PESEL oraz imię i nazwisko. 

Potrzebne dokumenty i czas oczekiwania

Aby otrzymać Kartę Kierowcy, konieczne jest dołączenie do poprawnie wypisanego wniosku kilku dokumentów. Wśród nich znajdują się aktualne zdjęcie, skan prawa jazdy, kopia lub skan świadectwa kierowcy oraz różnego rodzaju oświadczenia, jeżeli dotyczą kierowcy składającego wniosek. Dodatkowo należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie Karty Kierowcy – jeżeli o tym zapomnimy, będziemy zmuszeni zapłacić dodatkowe 21 złotych za zwłokę. 

Czas oczekiwania na wydanie karty kierowcy różni się w zależności od metody składania wniosku. Krócej będziemy czekać na dokument w przypadku składania wniosku przez internet – wówczas kartę powinniśmy otrzymać po około 7 dniach od złożenia dokumentów. Należy jednak brać pod uwagę dodatkowe kilka dni przeznaczone na wysyłkę, gdyż gotowy dokument zostanie do nas nadany Pocztą Polską. Jeżeli wniosek i dokumenty zostały wysłane listownie, wówczas czas oczekiwania na dokument może wynieść nawet do 30 dni od dnia dostarczenia wszystkich papierów. W tym przypadku również należy doliczyć kilka dni na wysyłkę. 

Aby upewnić się, czy nasza Karta Kierowcy jest już gotowa, można skorzystać z serwisu info-car.pl. Strona umożliwia nam sprawdzenie stanu naszego dokumentu. Wystarczy wybrać rodzaj karty oraz wpisać swój numer PESEL. 

Jesteś zawodowym kierowcą i musisz posiadać Kartę Kierowcy? W powyższym artykule tylko pobieżnie opisaliśmy to zagadnienie, więc zachęcamy do zapoznania się z o wiele bardziej szczegółową instrukcją, którą przygotowaliśmy! Wystarczy kliknąć w link poniżej! 


Powiązana sprawa