Rejestracja samochodu z Niemiec

14 czerwca 2021

Dokumenty niezbędne do rejestracji samochodu z Niemiec

Pojazd możesz sprowadzić bezpośrednio z Niemiec i posiadać wszelkie niemieckie dokumenty lub dokonać zakupu auta niemieckiego w komisie w Polsce i Twoim dowodem zakupu będzie wówczas jedynie faktura. Jeżeli jednak postanowiłeś wybrać auto bezpośrednio z zagranicy, to musisz pamiętać o następujących dokumentach:

 • sporządzonej w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach umowie kupna-sprzedaży z podpisami obu stron,
 • karcie pojazdu (Fahrzeugbrief),
 • dowodzie rejestracyjnym (Fahrzeugschein) lub zaświadczeniu o jego wyrejestrowaniu.

Jeżeli nie będziesz posiadał powyższych dokumentów, to zarejestrowanie auta w Polsce może być niemożliwe. Dodatkowo wszystkie te druki powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.


Rejestracja samochodu z Niemiec
Rejestracja samochodu z Niemiec

Zapłata akcyzy za auto z zagranicy

Za sprowadzone z zagranicy auto należy uiścić podatek akcyzowy (samochody elektryczne są zwolnione z akcyzy) poprzez dostarczenie do Urzędu Skarbowego deklaracji AKC-U/S.

Na tę czynność masz 14 dni i możesz zrobić to na dwa sposoby:

 • wypełniając druk dokumentu i dostarczając go osobiście lub listownie do urzędu,
 • elektronicznie, korzystając z Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (https://www.puesc.gov.pl/).

To, jaką wysokość będzie miała opłacona przez Ciebie akcyza, zależy od rodzaju pojazdu oraz pojemności silnika. W 2021 roku stawki podatku akcyzowego to:

 • 18,6% podstawy opodatkowania (ceny samochodu) dla samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 2000 cm3;
 • 3,1% podstawy opodatkowania (ceny samochodu) dla pozostałych samochodów osobowych;
 • 9,3% podstawy opodatkowania (ceny samochodu) dla pojazdów hybrydowych z silnikiem o pojemności powyżej 2000 cm³;
 • 1,55% podstawy opodatkowania (ceny samochodu) dla pozostałych pojazdów hybrydowych.

Dobrze jest sprawdzić wysokość akcyzy jeszcze przed zakupem, by później nie być tą kwotą zaskoczonym. Co ważne, wysokość podatku powinna zostać przeliczona na złotówki na podstawie kursu NBP z dnia, w którym sprowadzone auto przekroczyło granicę Polski, a nie zostało sprzedane/kupione (jeżeli daty te nie są tożsame).

Uwaga! Na zapłatę akcyzy masz 30 dni od powstania obowiązku podatkowego.

Opłaty za rejestrację auta z Niemiec

Zanim udasz się do Wydziału Komunikacyjnego w celu zarejestrowania auta, musisz najpierw uiścić opłatę, a następnie potwierdzenie dołączyć do wymaganych dokumentów. Opłaty prezentują się następująco:

 • 13,50 zł pozwolenie czasowe;
 • 2,50 zł opłata ewidencyjna;
 • 54 zł dowód rejestracyjny;
 • 18,50 zł nalepka kontrolna;
 • 12,50 zł nalepka legalizacyjna;
 • 75 zł karta pojazdu;
 • 80 zł tablice rejestracyjne.

Co łącznie daje sumę 256 zł, która powinna być przelana na rachunek bankowy Wydziału Komunikacji. Jeżeli z kolei chciałbyś posiadać indywidualne tablice rejestracyjne, koszt wzrośnie o dodatkowe 1020 zł.

Rejestracja samochodu z Niemiec – wymagane dokumenty

Ostatnim krokiem jest wizyta w Wydziale Komunikacji wraz z kompletem dokumentów w celu zarejestrowania samochodu. Wśród druków, które powinny być dostarczone, należy posiadać:

 • dowód osobisty;
 • wniosek o rejestrację;
 • dowód własności pojazdu (umowa kupna-sprzedaży lub faktura);
 • dowód rejestracyjny;
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju, ew. dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy;
 • zaświadczenie o aktualnym badaniu technicznym (jeżeli jest konieczne);
 • tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego;
 • stare tablice rejestracyjne.

Na wydanie stałego dowodu rejestracyjnego urząd ma 30 dni, jednak już przy pierwszej wizycie otrzymasz dowód tymczasowy, nalepkę oraz tymczasowe tablice rejestracyjne. Gotowe! Twoje auto jest już zarejestrowane w Polsce.