Zezwolenie (wkładka) na pojazdy uprzywilejowane Częstochowa - wniosek PDF 2023

Weryfikacja: 9 stycznia 2023

Zezwolenie (wkładka) na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi

Chcąc podjąć pracę jako kierowca karetki lub wozu strażackiego, konieczne jest posiadanie zezwolenia na kierowanie tym rodzajem pojazdów. Aby je uzyskać, trzeba spełniać szereg kryteriów i złożyć odpowiedni wniosek. Jak i gdzie złożyć wniosek? Ile kosztuje wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym? Jak długo czeka się na rozpatrzenie wniosku? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Czym są pojazdy uprzywilejowane?

To pojazdy wysyłające sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych oraz dźwiękowe o zmiennym tonie. Jadąc, mają włączone światła mijania, bądź drogowe. Do grupy pojazdów uprzywilejowanych należą głównie te, używane w związku z ratowaniem życia oraz mienia ludzkiego, jak i ochroną bezpieczeństwa.

Kierujący pojazdami uprzywilejowanymi mają pozwolenie na niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego, znaków drogowych oraz sygnalizacji świetlnej. 

Przykłady pojazdów uprzywilejowanych

Przykłady pojazdów uprzywilejowanych

Według polskiego prawa uprzywilejowanymi są pojazdy należące do:

 • jednostek ochrony przeciwpożarowej,
 • zespołów ratownictwa medycznego,
 • Policji,
 • jednostek ratownictwa chemicznego,
 • Straży Granicznej,
 • Biura Nadzoru Wewnętrznego,
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Agencji Wywiadu,
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
 • Służb Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Służb Wywiadu Wojskowego,
 • Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Służby Więziennej,
 • Służby Ochrony Państwa,
 • Straży gminnych (miejskich),
 • jednostek ratownictwa górskiego,
 • służb parku narodowego,
 • jednostek ratownictwa wodnego,
 • Krajowej Administracji Skarbowej,
 • Inspekcji Transportu Drogowego.

Kto może starać się o zezwolenie (wkładkę) na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym?

Aby otrzymać zezwolenie, należy spełniać poniższe warunki:

Na jak długo wydaje się zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi?

Zezwolenie wydaje się na okres 5 lat. 

Jeżeli ważność orzeczenia lekarskiego i/lub psychologicznego jest krótsza, wówczas zezwolenie może zostać wydane na okres ważności obu orzeczeń. 

Ile kosztuje wydanie zezwolenia (wkładki) na pojazdy uprzywilejowane?

Ile kosztuje wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w Częstochowie?

Opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50 złotych. Ze względu na rodzaj płatności, w niektórych przypadkach pobiera się opłatę ewidencyjną, której wysokość zależy od ustaleń urzędu miasta. 

Dodatkowo, jeżeli wnioskujący zdecyduje się na skorzystanie z pełnomocnictwa, wówczas konieczne jest uiszczenie dodatkowej opłaty w wysokości 17 złotych (chyba że pełnomocnictwo zostanie udzielone osobie z rodziny).

Można ją uiścić:

Opłatę należy wnieść najpóźniej w dniu składania wniosku.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o zezwolenie - wkładkę na pojazdy uprzywilejowane

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek w tej sprawie można złożyć na trzy sposoby:

 • osobiście, w wydziale dedykowanym dla spraw komunikacyjnych mieszkańców miejscowości Częstochowa - sprawdź dane teleadresowe,
 • pocztą, wysyłając dokumenty na adres urzędu,
 • przez Internet, jeżeli urząd w Częstochowie daje taką możliwość.

Dokumenty do przygotowania

Oto lista dokumentów, które należy złożyć w urzędzie w celu uzyskania zezwolenia:

Konieczne jest również przedłożenie do wglądu oryginałów składanych kopii dokumentów.

Jak długo czeka się na rozpatrzenie wniosku?

Jak długo czeka się na rozpatrzenie wniosku?

Czas rozpatrywania może się wahać od 2 do 7 dni roboczych.  

Odmowa urzędu – co robić?

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty.

Podstawa prawna


Sprawdź także: Zezwolenie na przejazd pojazdem nienormatywnym w Częstochowie


Gdzie załatwić sprawę zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi w Częstochowie?

Aby załatwić sprawę zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi w Częstochowie, należy skontaktować się z instytucją Urząd Miasta Częstochowa Referat Komunikacji Wydziału Spraw Obywatelskich przy ul. Jerzego Waszyngtona 5.

Urząd Miasta Częstochowa Referat Komunikacji Wydziału Spraw Obywatelskich

Jerzego Waszyngtona 5, 42-200  Częstochowa

tel. +48343707724 

strona www rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-15:30
śr: 07:30-15:30
czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-15:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Dokument do pobrania - wzór PDF 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 33,4 tys. dokumentów!
Wniosek o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
Pobierz dokument