Kurs na prawo jazdy - Szkoła jazdy

Aktualizacja: 22 listopada 2021

Kurs na prawo jazdy

Każda osoba chcąca w przyszłości zasiadać za kierownicą samochodu czy motocykla, musi najpierw posiadać dokument prawa jazdy. Aby go zdobyć, trzeba ukończyć kurs, a następnie zdać egzamin państwowy, przeprowadzany w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego.  W poniższej instrukcji doradzimy, na co zwrócić uwagę przy wyborze szkoły jazdy, a także opiszemy kursy prowadzone w ośrodkach szkolenia kierowców. 

Jak wybrać odpowiednią szkołę jazdy - ośrodek szkolenia kierowców?

Przy wyborze szkoły jazdy należy zwrócić uwagę na kilka bardzo ważnych kwestii:

 • lokalizacja - najlepiej, aby szkoła jazdy znajdowała się w miarę blisko miejsca zamieszkania, ze względu na własny komfort.
 • cena kursu - zalecamy sprawdzić oferty kilku ośrodków szkolenia kierowców i porównać kwoty.
 • opinie byłych kursantów - jeżeli ośrodek szkolenia kierowców cieszy się popularnością w regionie, warto wziąć go pod uwagę podczas wybierania kursu.  
 • pojazdy szkoleniowe - zwróć uwagę na to, w jakim stanie są pojazdy, które służą do nauki jazdy,
 • plac manewrowy - sprawdź lokalizację placu manewrowego; często zdarza się, że znajduje się on w innym miejscu niż ośrodek szkolenia kierowców,
 • instruktorzy - zasięgnij opinii byłych kursantów i dowiedz się, czy w danej szkole jazdy pracuje instruktor warty polecenia

Rodzaje kursów w szkole jazdy

W ośrodkach szkolenia kierowców prowadzonych jest wiele różnych kursów na niemalże każdy rodzaj pojazdu. To, czy kandydat na kierowcę może w nich uczestniczyć, zależy najczęściej od jego wieku i dotychczasowego doświadczenia za kierownicą. 

Kurs na prawo jazdy kategorii AM

Kategoria AM uprawnia do kierowania motorowerami oraz quadami. Umożliwia ona zdobywanie pierwszych doświadczeń za kierownicą od 14 roku życia!

Kurs na prawo jazdy kategorii AM

Jakimi pojazdami można kierować na kategorię AM?

Posiadając prawo jazdy kategorii AM można kierować:

 • motorowerami z silnikami spalinowymi o pojemności do 50 m3 lub elektrycznymi o mocy do 4 kW o maksymalnej prędkości do 45 km/h,
 • czterokołowcami lekkimi o maksymalnej masie do 350 kg i prędkości maksymalnej do 45 km/h.

Co jest potrzebne do rozpoczęcia kursu w ośrodku szkolenia kierowców na prawo jazdy AM?

Aby rozpocząć kurs na prawo jazdy kategorii AM, należy mieć ukończone 14 lat oraz mieszkać na terenie Polski od co najmniej 185 dni. Konieczne jest również przejście badań lekarskich przyszłego kierowcy, podczas których lekarz orzecznik oceni, czy potencjalny kursant może prowadzić pojazd. Osoby niepełnoletnie koniecznie muszą dostarczyć zgodę rodzica na udział w kursie.

Ponadto, każdy przyszły kierowca musi posiadać profil kandydata na kierowcę (PKK). Aby otrzymać numer PKK należy udać się do wydziału komunikacji w starostwie powiatowym, urzędzie dzielnicy lub urzędzie miasta/gminy i złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 na 4,5 cm
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami
 • kserokopię prawa jazdy (jeżeli kandydat posiada już prawo jazdy)
 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
 • zgodę rodzica - w przypadku osób niepełnoletnich
 • kartę pobytu, wizę lub inny dokument potwierdzający pobyt w Polsce powyżej 185 dni - dotyczy cudzoziemców

Ile trwa nauka jazdy na kategorię AM?

Kurs na prawo jazdy kategorii AM obejmuje minimum 5 godzin szkolenia teoretycznego oraz 5 godzin nauki praktycznej.

Jaka jest cena kursu na prawo jazdy kat. 
AM w 2021 roku?

Ceny kursu na prawo jazdy kategorii AM wahają się od 800 do 1200 złotych i są ustalane przez ośrodki szkolenia kierowców.

Jak wygląda egzamin na prawo jazdy kategorii AM?

Egzamin na prawo jazdy kategorii AM składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej.

Część teoretyczna: składa się z 20 pytań z wiedzy podstawowej o przepisach ruchu drogowego i 12 pytań dotyczących zagadnień specjalistycznych w zakresie prawa jazdy kategorii AM. Całość trwa 25 minut. Zaliczenie części teoretycznej egzaminu uprawnia do przystąpienia do części praktycznej

Część praktyczna: aby przystąpić do tej części egzaminu, należy mieć na sobie kamizelkę, kask oraz ochraniacze na kolana i łokcie, które zostaną udostępnione przez ośrodek egzaminacyjny. Kursant we własnym zakresie musi posiadać:

 • wiązane lub zapinane obuwie na płaskiej podeszwie
 • spodnie z długimi nogawkami
 • kurtkę z długimi rękawami zapinaną na zamek, guziki lub zatrzaski
 • rękawice zakrywające całe dłonie

Egzamin składa się z kilku etapów:

 1. Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu i przygotowanie go do jazdy np. sprawdzenie poziomu oleju lub działania świateł - maksymalnie 5 minut.
 2. Manewry na placu - jazda między pachołkami, ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu, jazda po łukach w kształcie cyfry 8.
 3. Jazda w ruchu miejskim - minimum 10 minut.

Ile kosztuje wydanie dokumentu prawa jazdy kategorii AM?

Opłata za wydanie prawa jazdy kategorii AM wynosi 100,50 zł. 

Kurs na prawo jazdy kategorii A, A1 i A2

Kategorie A, A1 oraz A2 są przeznaczone dla osób, które chcą poruszać się jednośladami, trój- oraz czterokołowcami. Każda z kategorii posiada inne ograniczenia wiekowe oraz specyfikacje pojazdów, którymi może poruszać się kursant. 

Kurs na prawo jazdy kategorii A, A1 i A2

Jakimi pojazdami można kierować na kategorię A, A1 i A2?

Kierowca, który posiada prawo jazdy kategorii A, A1 lub A2 może poruszać się:

 • Kategoria A:
  • motocyklem
  • motocyklem z przyczepą motocyklową (przyczepa nie może przekraczać masy motocykla lub 100 kg)
  • motocyklem trójkołowym o mocy przekraczającej 15 kW
  • pojazdami określonymi w kategorii AM
 • Kategoria A1:
  • motocyklem wyposażonym w silnik spalinowy o pojemności dochodzącej do 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy wynoszącym maksymalnie 0,1 kW/kg
  • motocyklem trójkołowym o mocy maksymalnej na poziomie 15 kW
  • pojazdami objętymi kategorią AM
 • Kategoria A2:
  • motocyklem o mocy wynoszącej maksymalnie 35 kW - stosunek mocy do masy nie może przekraczać 0,2 kW/kg
  • motocyklem trójkołowym o mocy maksymalnej 15 kW

Co jest potrzebne do rozpoczęcia kursu w ośrodku szkolenia kierowców na prawo jazdy A, A1 i A2?

Aby rozpocząć kurs na prawo jazdy kategorii A, A1 lub A2 należy mieszkać na terenie Polski przez co najmniej 185 dni. Konieczne jest również przejście badań lekarskich na prawo jazdy, podczas których lekarz orzecznik ocenia, czy osoba chcąca rozpocząć kurs może prowadzić pojazd. Dodatkowo należy osiągnąć odpowiedni wiek:

 • w przypadku kategorii A - 20 lat (jeżeli posiadano prawo jazdy kategorii A2 przez co najmniej 2 lata) lub 24 lata (jeżeli wcześniej nie posiadano prawa jazdy kategorii A2)
 • w przypadku kategorii A1 - 16 lat
 • w przypadku kategorii A2 - 18 lat

Osoby niepełnoletnie muszą dodatkowo dostarczyć do szkoły jazdy zgodę rodzica na wzięcie udziału w kursie.

Każdy kandydat na kierowcę musi również posiadać profil kandydata na kierowcę (PKK). W tym celu należy udać się do wydziału komunikacji, znajdującego się w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta/gminy, i złożyć zestaw dokumentów:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 na 4,5 cm
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami
 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
 • zgodę rodzica - w przypadku osób niepełnoletnich
 • kartę pobytu, wizę lub inny dokument potwierdzający pobyt w Polsce powyżej 185 dni - dotyczy cudzoziemców

Ile trwa nauka jazdy na kategorię A, A1 i A2?

Długość kursu prawa jazdy różni się od kategorii, którą chcemy uzyskać. Wynosi ona:

 • w kategorii A: 30 godzin kursu teoretycznego→ kursant zostaje z niego zwolniony, jeżeli posiada prawo jazdy kategorii A1 lub A2; 20 godzin jazdy praktycznej → może zostać zmniejszone do 10, jeżeli kursant posiada już prawo jazdy kategorii A2
 • w kategorii A1: 30 godzin zajęć teoretycznych; 20 godzin jazdy praktycznej
 • w kategorii A2: 30 godzin zajęć teoretycznych → kursant zostanie z nich zwolniony, jeżeli wcześniej posiadał prawo jazdy kategorii A1; 20 godzin jazdy praktycznej → liczba godzin zostanie zmniejszona do 10, jeżeli kursant posiada prawo jazdy kategorii A1. 

Jaka jest cena kursu na prawo jazdy kat. A, A1 i A2 w 2021 roku?

Ceny za kursy na prawo jazdy kategorii A, A1 oraz A2 wynoszą od 2000 do 2500 złotych i są ustalane przez ośrodki szkolenia kierowców. 

Jak wygląda egzamin na prawo jazdy kategorii A, A1 i A2?

Egzamin na prawo jazdy kategorii A, A1 oraz A2 składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej.

Część teoretyczna składa się z 32 pytań testowych. Trwa 25 minut. Aby go zaliczyć, kursant musi uzyskać co najmniej 68 punktów. 

Część praktyczna można do niej podejść wyłącznie, gdy zaliczono egzamin teoretyczny. Kursant musi mieć na sobie kamizelkę, kask oraz ochraniacze na kolana i łokcie, które zostaną udostępnione przez ośrodek egzaminacyjny. Resztę ubioru musi zdobyć we własnym zakresie. Są to:

 • wiązane lub zapinane obuwie na płaskiej podeszwie
 • spodnie z długimi nogawkami
 • kurtka z długimi rękawami zapinana na zamek, guziki lub zatrzaski
 • rękawice zakrywające całe dłonie

Egzamin praktyczny składa się z 3 części:

 1. Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu i przygotowanie do jazdy np. sprawdzenie płynu hamulcowego, świateł mijania. Obowiązkowo egzaminowany musi sprawdzić stan łańcucha napędowego.
 2. Plac manewrowy - slalom wolny, slalom szybki, ominięcie przeszkody, hamowanie awaryjne.
 3. Jazda w ruchu drogowym - trwa minimum 25 minut.

Ile kosztuje wydanie dokumentu prawa jazdy kategorii A, A1 i A2?

Wydanie prawa jazdy kategorii A, A1 lub A2 kosztuje 100,50 zł.

Kurs na prawo jazdy kategorii B, B1 i B+E

Prawo jazdy kategorii B przyda się każdemu, chcącemu jeździć “osobówkami”. Jest najpopularniejsze w Polsce - kursy na kategorię “B” są organizowane w każdej szkole jazdy.

Kurs na prawo jazdy kategorii B, B1 i B+E

Jakimi pojazdami można kierować na kategorię B, B1 i B+E?

Posiadając prawo jazdy kategorii B, B1 lub B+E można prowadzić:

Kategoria B:

 • samochód osobowy do 3,5 tony o maksymalnie 9 miejscach (wliczając w to kierowcę)
 • samochód z przyczepą lekką, której masa nie przekracza 750 kg
 • samochód z przyczepą inną niż lekka - łączna masa pojazdu z przyczepą nie może przekroczyć 350 kg
 • motocykl z silnikiem do 125 cm³ - jeżeli kierowca posiada prawo jazdy kat. B od co najmniej 3 lat
 • ciągnik rolniczy
 • motorower, którego pojemność nie przekracza 50 cm³, a maksymalna prędkość jazdy to 45 km/h
 • czterokołowiec lekki, którego masa nie może przekraczać 350 kg, a maksymalna prędkość to 45 km/h
 • czterokołowiec wykorzystywany do przewozu osób (do 400 kg) i ładunków (do 550 kg)
 • pojazdy wolnobieżne  np. kombajn rolniczy czy walec. To pojazdy silnikowe, które ze względu na swoją konstrukcję nie przekraczają prędkości 25 km/h

Kategoria B1:

 • czterokołowiec o maksymalnej masie 400 kg (w przypadku pojazdu do przewozu osób) lub 550 kg (w przypadku pojazdu do przewozu towarów). Maksymalna moc silnika nie może przekraczać 15 kW/20,4 KM

Kategoria B+E:

 • pojazd o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla
 • pojazd o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t wraz z przyczepą lekką
 • zespół pojazdów złożony z pojazdu o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz przyczepy o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t
 • zespół pojazdów złożonych z ciągnika rolniczego z przyczepą lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą
 • motorower
 • czterokołowiec lekki

Co jest potrzebne do rozpoczęcia kursu w ośrodku szkolenia kierowców na prawo jazdy B, B1, B+E?

Aby rozpocząć kurs na prawo jazdy należy spełniać kilka warunków formalnych. Przede wszystkim, konieczne jest zamieszkiwanie na terenie Polski przez co najmniej 185 dni. Ponadto potencjalny kursant musi osiągnąć odpowiedni wiek. Jest to:

 • dla kategorii B - 18 lat
 • dla kategorii B1 - 16 lat
 • dla kategorii B+E - 18 lat

Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć do szkoły jazdy zgodę rodzica na udział w kursie. Konieczne jest również przejście badań lekarskich na prawo jazdy - na ich podstawie lekarz wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami.

Każdy kandydat na kierowcę musi udać się do wydziału komunikacji i złożyć wniosek o wyrobienie profilu kandydata na kierowcę (PKK). W tym celu musi przekazać następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy
 • fotografię o wymiarach 3,5 na 4,5 cm
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem
 • kserokopię prawa jazdy (jeżeli kandydat posiada już prawo jazdy)
 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
 • zgodę rodzica - w przypadku osób niepełnoletnich
 • kartę pobytu, wizę lub inny dokument potwierdzający pobyt w Polsce powyżej 185 dni - dotyczy cudzoziemców

Ile trwa nauka jazdy na kategorię B, B1 i B+E?

Kurs na prawo jazdy kategorii B, B1 oraz B+E trwa:

 • dla kategorii B - 30 godzin szkolenia teoretycznego i 30 godzin jazdy praktycznej
 • dla kategorii B1 - 30 godzin kursu teoretycznego, 30 godzin jazdy
 • dla kategorii B+E - 15 godzin jazd → kursant jest zwolniony ze szkolenia teoretycznego; warunkiem rozpoczęcia kursu na kat. B+E jest wcześniejsze posiadanie prawa jazdy kat. B.

Jaka jest cena kursu na prawo jazdy kat. B, B1 i B+E w 2021 roku?

Cena kursu na prawo jazdy zależy od kategorii, którą chcemy zdobyć oraz od miejsca zamieszkania - jest ustalana indywidualnie przez szkołę jazdy.

 • kategoria B - od 1200 do 2000 złotych
 • kategoria B1 - od 1500 do 2500 złotych
 • kategoria B+E - od 1400 do 2100 złotych

Jak wygląda egzamin na prawo jazdy kategorii B, B1 i B+E?

Egzamin na prawo jazdy kategorii B oraz B1 składa się z dwóch części - teoretycznej oraz praktycznej.

Część teoretyczna składa się z 32 pytań i trwa 25 minut. Aby zaliczyć tę część egzaminu, trzeba uzyskać co najmniej 68 punktów.

Część praktyczna składa się z kilku etapów.

 1. Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu i przygotowanie go do jazdy - egzaminowany losuje zadania, np. sprawdzenie poziomu oleju, sprawdzenie świateł drogowych.
 2. Plac manewrowy: jazda po łuku, ruszanie ze wzniesienia.
 3. Jazda w ruchu drogowym - ta część egzaminu może trwać minimum 20-25 minut.

W przypadku egzaminu na prawo jazdy kategorii B+E, nie ma części teoretycznej. Kursant podchodzi tylko do egzaminu praktycznego, który podzielony jest na kilka części:

 1. Przygotowanie pojazdu do jazdy i sprawdzenie jego stanu technicznego.
 2. Złączenie pojazdu z przyczepą.
 3. Plac manewrowy (jazda w przód i w tył, ruszenie z miejsca).
 4. Jazda w ruchu drogowym.
 5. Rozłączenie pojazdu z przyczepą.
Ile kosztuje wydanie dokumentu prawa jazdy kategorii B, B1 i B+E?

Koszt wydania prawa jazdy kategorii B, B1 i B+E wynosi 100,50 zł.

Kurs na prawo jazdy kategorii C, C1, C1+E i C+E

Prawo jazdy kategorii C jest przeznaczone dla osób chcących posiadać uprawnienia do kierowania pojazdami ciężarowymi, o masie większej niż 3,5 tony.

Kurs na prawo jazdy kategorii C, C1, C1+E i C+E

Jakimi pojazdami można kierować na kategorię C, C1, C1+E i C+E?

Posiadacz prawa jazdy kat. C, C1, C1+E lub C+E może kierować:

Kategoria C: 

 • pojazdem ciężarowym → dopuszczalna masa całkowita pojazdu przekracza 3,5 tony
 • zestawem pojazdów składającym się z samochodu ciężarowego oraz przyczepy lekkiej (do 750 kg)

Kategoria C1:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusów
 • ciągnikiem rolniczym
 • pojazdem wolnobieżnym
 • zespołem pojazdów, składającym się z pojazdu ciągnącego z kategorii C1 oraz przyczepy lekkiej

Kategoria C+E:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony,  wyposażonym w przyczepę → 
 • przyczepa nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu powiększonej o 40 proc.
 • zespołem pojazdów, zawierającym ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny z przyczepą lub przyczepami

Kategoria C1+E:

 • zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 ton → pojazd powinien dotyczyć kategorii C1, a przyczepa nie może mieć dopuszczalnej masy całkowitej większej niż masa pojazdu
 • zespołem pojazdów, zawierającym ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny z przyczepą lub przyczepami
Co jest potrzebne do rozpoczęcia kursu w ośrodku szkolenia kierowców na prawo jazdy C, C1, C1+E i C+E?

Aby rozpocząć kurs na prawo jazdy kategorii C, C1, C+E lub C1+E, trzeba spełniać kilka warunków formalnych. Są to:

 • odpowiedni wiek:
  • dla kategorii C - 21 lat
  • dla kategorii C1 - 18 lat
  • dla kategorii C+E - 21 lat
  • dla kategorii C1+E - 18 lat
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami → wydaje je lekarz orzecznik podczas badań na prawo jazdy
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami
 • inna kategoria prawa jazdy:
  • dla kat. C i C1 - prawo jazdy kat. B
  • dla kat. C+E - prawo jazdy kat. C
  • dla kat. C1+E - prawo jazdy kat C1 
 • profil kandydata na kierowcę (PKK) → aby go zdobyć należy udać się do wydziału komunikacji i złożyć odpowiednie dokumenty.
 • zgoda rodzica na wzięcie udziału w kursie → dotyczy osób niepełnoletnich
Ile trwa nauka jazdy na kategorię C, C1, C1+E i C+E?

Długość kursu uzależniona jest od kategorii, jaką wybierzemy. 

Kategoria C: 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 godzin jazdy praktycznej (20 godzin dla posiadaczy kat. D)

Kategoria C1: 20 godzin zajęć teoretycznych, 20 godzin jazdy praktycznej

Kategoria C+E: 25 godzin jazdy praktycznej

Kategoria C1+E: 20 godzin jazdy praktycznej

Jaka jest cena kursu na prawo jazdy kat. C, C1, C1+E i C+E w 2021 roku?

Ceny kursów kategorii C, C1, C+E oraz C1+E są do siebie bardzo zbliżone. W zależności od miejsca zamieszkania i wybranego ośrodka szkolenia kierowców, wysokość kwoty może wynosić średnio od 1800 do 2600 złotych. 

Jak wygląda egzamin na prawo jazdy kategorii C, C1, C1+E i C+E?

Egzamin na prawo jazdy kat. C oraz C1 jest podzielony na 2 części: teoretyczną oraz praktyczną.

Część teoretyczna składa się z 32 pytań, na których rozwiązanie kursant ma 25 minut. Maksymalnie można zdobyć 74 punkty. Zdanie tej części egzaminu uprawnia do podejścia do etapu praktycznego.

Część praktyczna polega na pokazaniu swoich umiejętności praktycznych. Trwa około 45 minut. Dzieli się na kilka etapów:

 1. Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu i przygotowanie go do jazdy.
 2. Przymocowanie przyczepy/naczepy.
 3. Plac manewrowy: jazda po łuku, ruszanie, parkowanie, ruszanie na wzniesieniu.
 4. Jazda w ruchu drogowym.

Egzamin na prawo jazdy kat. C+E oraz C1+E składa się wyłącznie z części praktycznej. Obejmuje:

 1. Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu i przygotowanie do jazdy.
 2. Sprzęganie przyczepy/naczepy.
 3. Plac manewrowy: jazda po łuku, ruszanie ze wzniesienia, parkowanie.
 4. Jazda w ruchu drogowym.
Ile kosztuje wydanie dokumentu prawa jazdy kategorii C, C1, C1+E i C+E? Wydanie dokumentu prawa jazdy kat. C, C1, C+E oraz C1+E kosztuje 100,50 zł.

Kurs na prawo jazdy kategorii D, D1, D1+E i D+E

Prawo jazdy kategorii D przeznaczone jest dla osób chcących posiadać uprawnienia do prowadzenia autobusu. Sam kurs na prawo jazdy nie jest jednak wystarczający dla aspirujących do jeżdżenia autobusem zawodowo - kandydat musi także przejść kurs kwalifikacji wstępnej.

Kurs na prawo jazdy kategorii D, D1, D1+E i D+E

Jakimi pojazdami można kierować na kategorię D, D1, D1+E i D+E?

Prawo jazdy kategorii D, D1, D1+E oraz D+E daje możliwość kierowania:

Kategoria D:

 • autobusem
 • zespołem pojazdów złożonym z autobusu oraz z przyczepy lekkiej (do 750kg)
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM
 • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg dmc) (tylko na terytorium RP)

Kategoria D1:

 • autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m
 • zespołem pojazdów złożonym z autobusu opisanego powyżej, oraz z przyczepy lekkiej (do 750kg)
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM
 • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg) (tylko na terytorium RP)

Kategoria D+E:

 • zespołem pojazdów, składającym się z autobusu i przyczepy
 • zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (tylko na terytorium RP)

Kategoria D1+E:

 • zespołem pojazdów, składającym się z autobusu przeznaczonego do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m, i przyczepy
 • zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (tylko na terytorium RP)
Co jest potrzebne do rozpoczęcia kursu w ośrodku szkolenia kierowców na prawo jazdy D, D1, D1+E i D+E?

Aby rozpocząć kurs na prawo jazdy kategorii D, D1, D+E lub D1+E, przyszły kursant musi spełniać kilka warunków:

 • odpowiedni wiek:
  • dla kat. D i D+E - 24 lata - przy kwalifikacji wstępnej: 21 lat
  • dla kat. D1 i D1+E - 21 lat
 • orzeczenie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdów → wydane przez lekarza orzecznika podczas badania na prawo jazdy
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami
 • posiadanie prawa jazdy:
  • kat. B - dla kategorii D, D1, D+E, D1+E
  • kat. D - dla kategorii D+E
  • kat. D1 - dla kategorii D1+E 
 • profil kandydata na kierowcę (PKK) → należy udać się do wydziału komunikacji i złożyć odpowiednie dokumenty
 • przebywanie na terenie Polski przez co najmniej 185 dni
Ile trwa nauka jazdy na kategorię D, D1, D1+E i D+E?

Kurs na prawo jazdy kat. D, D1, D+E oraz D1+E trwa:

Kat. D: 20 godzin zajęć teoretycznych, 60 godzin jazdy praktycznej (40 godzin dla osób posiadających prawo jazdy kat.C)

Kat. D1: 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 godzin jazdy praktycznej

Kat. D+E: 25 godzin jazdy praktycznej

Kat. D1+E: 20 godzin jazdy praktycznej

Jaka jest cena kursu na prawo jazdy kat. D, D1, D1+E i D+E w 2021 roku?

Cena kursu na prawo jazdy kategorii D, D1, D+E oraz D1+E zależy od miejsca zamieszkania, szkoły jazdy oraz od tego, czy posiadamy prawo jazdy kategorii C - jeżeli tak, cena kursu będzie nieco niższa. Koszt kursu na prawo jazdy kategorii D waha się od 4 do 6 tysięcy złotych.

Jak wygląda egzamin na prawo jazdy kategorii D, D1, D1+E i D+E?

Egzamin na prawo jazdy kategorii D oraz D1 składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej.

Egzamin teoretyczny składa się z 32 pytań, a kursant ma na ich rozwiązanie 25 minut. Tylko zaliczenie tej części egzaminu pozwala przejść do etapu praktycznego.

Egzamin praktyczny trwa od 45 minut do około godziny. Składa się z kilku części:

 1. Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu i przygotowanie do jazdy.
 2. Plac manewrowy: jazda po łuku, parkowanie, ruszanie na wzniesieniu.
 3. Jazda w ruchu drogowym.

Egzamin na prawo jazdy kategorii D+E oraz D1+E składa się tylko z części praktycznej. Egzaminowany musi przejść przez następujące etapy:

 1. Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu i przygotowanie do jazdy.
 2. Sprzęgnięcie przyczepy z pojazdem, sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego.
 3. Plac manewrowy: jazda po łuku, parkowanie, ruszanie na wzniesieniu.
 4. Jazda w ruchu drogowym.
Ile kosztuje wydanie dokumentu prawa jazdy kategorii D, D1, D1+E i D+E? Wydanie dokumentu prawa jazdy kategorii D, D1, D+E i D1+E wynosi 100,50 zł. 

Kurs na prawo jazdy kategorii T

Kategoria T jest przeznaczona dla osób chcących posiadać uprawnienia do kierowania ciągnikami rolniczymi.

Kurs na prawo jazdy kategorii T

Jakimi pojazdami można kierować na kategorię T?

Prawo jazdy kategorii T daje uprawnienia do kierowania:

 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym
 • zespołem pojazdów, złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM - motorowerem oraz czterokołowcem lekkim
Co jest potrzebne do rozpoczęcia kursu w ośrodku szkolenia kierowców na prawo jazdy T?

Aby rozpocząć kurs na prawo jazdy kategorii T, należy spełniać kilka warunków:

 • minimum 16 lat
 • posiadanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem - wydawane jest przez lekarza orzecznika podczas obowiązkowych badań na prawo jazdy
 • przebywanie na terenie Polski przez co najmniej 185 dni
 • zgoda rodzica na wzięcie udziału w kursie - dotyczy osób niepełnoletnich
 • posiadanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) → aby go zdobyć, należy udać się do wydziału komunikacji i złożyć następujące dokumenty:
  • wniosek o wydanie prawa jazdy
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
  • zgodę rodziców (opiekunów prawnych) – w przypadku kursantów niepełnoletnich.
  • wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
Ile trwa nauka jazdy na kategorię T?

Kurs na prawo jazdy kategorii T obejmuje 30 godzin szkolenia teoretycznego oraz 20 godzin jazdy praktycznej.

Jaka jest cena kursu na prawo jazdy kat. T w 2021 roku?

Średnie ceny kursów na prawo jazdy kategorii T wahają się w granicach od 1500 do 2000 złotych i są ustalane przez szkoły jazdy.

Jak wygląda egzamin na prawo jazdy kategorii T?

Egzamin na prawo jazdy kategorii T składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej.

Egzamin teoretyczny składa się z 32 pytań - kursant ma 25 minut na ich rozwiązanie. Aby zdać, należy zdobyć 68 punktów na 74 możliwe. 

Do egzaminu praktycznego kursant może podejść dopiero po zaliczeniu części teoretycznej. Tzw. “praktyka” składa się z kilku etapów:

 1. Przygotowanie do jazdy i sprawdzenie stanu technicznego pojazdu.
 2. Złączenie przyczepy z pojazdem.
 3. Plac manewrowy: jazda po łuku, parkowanie, ruszanie na wzniesieniu.
 4. Jazda w ruchu drogowym.

Egzamin praktyczny odbywa się z wykorzystaniem zespołu pojazdów - ciągnika z przyczepą. 

Ile kosztuje wydanie dokumentu prawa jazdy kategorii T?

Za wydanie dokumentu prawa jazdy kategorii T należy zapłacić 100,50 zł.


Ile kosztuje nauka jazdy?

To, ile zapłacimy za kurs prawa jazdy zależy od wyboru szkoły jazdy, miejsca zamieszkania oraz kategorii, którą chcemy uzyskać. Ceny prezentują się następująco:

 • Kategoria AM - 800 - 1300 zł
 • Kategoria A - 1800 - 2800 zł
 • Kategoria A1 - 1500 - 2300 zł
 • Kategoria A2 - 1800 - 2600 zł
 • Kategoria B - 1800 - 2600 zł
 • Kategoria B1 - 1500 - 2300 zł
 • Kategoria B+E - 1400 - 2100 zł
 • Kategoria C - 2400 - 3700 zł
 • Kategoria C1 - 1800 - 2600 zł
 • Kategoria C+E - 2600 - 3600 zł
 • Kategoria C1+E - 2000 - 2500 zł
 • Kategoria D - 4600 - 6500 zł
 • Kategoria D1 - 4000 - 6000 zł
 • Kategoria D+E - 4600 - 6500 zł
 • Kategoria D1+E - 4600 - 6500 zł
 • Kategoria T - 1500 - 2400 zł

Uwaga! Podane wyżej kwoty są orientacyjne. Ośrodki szkolenia kierowców indywidualnie ustalają swoje stawki.

Jak wygląda przebieg kursu w szkole jazdy?

Po zapisaniu się na kurs prawa jazdy, kandydat na kierowcę musi przejść przez następujące etapy:

 1. przejść badania lekarskie przyszłego kierowcy,
 2. wyrobić PKK,
 3. ukończyć szkolenie, składające się z części teoretycznej oraz praktycznej,
 4. podejść do egzaminu wewnętrznego,
 5. zapisać się na egzamin państwowy → najpierw na egzamin teoretyczny, następnie na egzamin praktyczny,
 6. uiścić opłatę za prawo jazdy i okazać dowód zapłaty w wydziale komunikacji

Czas trwania kursu zależy od kategorii prawa jazdy, którą chcemy zdobyć. 

Część teoretyczna

Podczas niej kursant poznaje podstawowe przepisy ruchu drogowego, uczy się działania skrzyżowań oraz odczytywania znaków drogowych. Poznaje również podstawowe elementy pojazdu, którym będzie kierował. Dodatkowo otrzymuje również dawkę wiedzy z zakresu pierwszej pomocy i reagowania w sytuacji wypadku. Część teoretyczna kursu odbywa się w siedzibie szkoły jazdy lub online, w trybie zdalnym.

Część praktyczna

Część praktyczna, potocznie zwana “jazdami” polega na nauce jazdy samochodem. Kursant uczy się podstawowych manewrów, jak ruszanie, hamowanie, parkowanie oraz jazda po łuku. Wyjeżdża na ulicę specjalnie oznakowanym samochodem i nabywa wiedzę z zakresu poruszania się w ruchu drogowym. 

Egzamin na prawo jazdy

Egzamin na prawo jazdy jakiejkolwiek kategorii zdajemy w Wojewódzkich Ośrodkach Szkolenia Kierowców. Podzielony jest on na dwie części: teoretyczną oraz praktyczną. Pierwsza z nich składa się z 32 pytań - 20 z wiedzy ogólnej o ruchu drogowym, zaś 12 obejmuje zakres wiedzy specjalistycznej danej kategorii prawa jazdy. Tylko zdanie części teoretycznej umożliwia kursantowi przystąpienie do egzaminu praktycznego.

Egzamin praktyczny odbywa się najpierw na placu manewrowym, a następnie na okolicznych drogach. Kursant musi najpierw przygotować samochód do jazdy i sprawdzić jego stan techniczny - system wylosuje dla niego 2 zadania. Wśród nich znajdują się np. sprawdzenie sygnału dźwiękowego, poziomu oleju, poziomu płynu do spryskiwaczy czy działania świateł mijania lub cofania. Następnie egzaminator sprawdzi umiejętności kursanta z zakresu podstawowych manewrów, takich, jak jazda po łuku w przód i w tył, parkowanie oraz ruszanie ze wzniesienia. Kolejnym i zarazem ostatnim etapem jest jazda w ruchu drogowym. Podczas niej należy zaliczyć kilka pomniejszych zadań m.in. zawracanie, parkowanie, przejazd przez tory kolejowe, skręt w prawo oraz w lewo. 

Jeżeli kursant wykona wszystkie zadania i nie popełni rażących błędów, zda egzamin bez problemu.

Ile kosztuje egzamin na prawo jazdy?

Koszt egzaminu na prawo jazdy zależy od kategorii, którą chcemy uzyskać. Dane dotyczące cen zawarliśmy w poniższej tabeli.

Kategoria Egzamin teoretyczny Egzamin praktyczny
AM 30 zł 140 zł
A 30 zł 180 zł
A1 30 zł 180 zł
A2 30 zł 180 zł
B 30 zł 140 zł
B1 30 zł 170 zł
B+E --- 200 zł
C 30 zł 200 zł
C1 30 zł 170 zł
C+E --- 245 zł
C1+E --- 245 zł
D 30 zł 200 zł
D1 30 zł 170 zł
D+E --- 245 zł
D1+E --- 245 zł
T 30 zł 170 zł

Gdzie można zdać egzamin na prawo jazdy?

Do egzaminu na prawo jazdy można podejść w każdym wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego (WORD). Zdaje się tam zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną. Wybór WORD-u zależy wyłącznie od preferencji kursanta.

Ile trwa egzamin na prawo jazdy?

Długość egzaminu na prawo jazdy zależy od kategorii, o którą się staramy, a także od przeprowadzającego egzamin. Teoretyczna część egzaminu zawsze trwa 25 minut - kategoria, którą chcemy uzyskać, nie ma tutaj znaczenia. Większa rozbieżność pojawia się w przypadku części praktycznej - egzamin może zakończyć się bardzo szybko (na przykład poprzez otrzymanie negatywnego wyniku) lub trwać nawet ponad godzinę. Szacunkowo, praktyczny egzamin na prawo jazdy trwa około 30-40 minut. 

Odbiór prawa jazdy

Po zdanym egzaminie nic nie stoi na przeszkodzie, aby wyrobić upragnione prawo jazdy. W tym celu należy uiścić opłatę w wysokości 100,50 zł i okazać dowód wpłaty w wydziale komunikacji, w którym wcześniej składano wniosek o wydanie prawa jazdy. Od momentu wpłynięcia dowodu wpłaty, można śledzić status swojego dokumentu. Czas oczekiwania to około 9 dni roboczych. 


Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - kurs na prawo jazdy w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie