Czasowe wyrejestrowanie pojazdu Kaczory - zasady i wniosek 2022

Weryfikacja: 17 sierpnia 2022

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Gdy kierowca planuje przez dłuższy czas nie korzystać ze swojego pojazdu, racjonalnym krokiem wydaje się czasowe wycofanie go z ruchu. Jakie są zasady czasowego wycofania pojazdu z ruchu? Na jak długo można to zrobić? Jakie dokumenty należy przygotować? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym poradniku.

Czym jest czasowe wycofanie pojazdu z ruchu? 

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu polega na jego chwilowym wyrejestrowaniu. Właściciel pojazdu nie może wtedy z niego korzystać i jest zobowiązany do jego zabezpieczenia w taki sposób, aby nikt nie mógł uruchomić silnika. Pojazd powinien znajdować się w bezpiecznym miejscu, poza strefą ruchu.

Jakie pojazdy mogą by wycofane z ruchu?

Jakie pojazdy mogą zostać czasowo wycofane z ruchu?

Nie wszystkie pojazdy można czasowo wyrejestrować. Oto lista tych, które podlegają czasowemu wycofaniu z ruchu:

 • samochody ciężarowe,
 • samochody osobowe w związku z koniecznością naprawy pojazdu wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji:
  • w przypadkach, o których mowa w art. 81 ust.11 pkt 1 lit. b oraz pkt 6,
  • w przypadkach wystąpienia szkody istotnej.
 • przyczepy do 3,5 tony,
 • autobusy,
 • ciągniki samochodowe,
 • pojazdy specjalne, przeznaczone do wykonywania określonej funkcji np. laweta.

Na jaki okres można czasowo wycofać pojazd z ruchu? 

Czasowego wyrejestrowania można dokonać na czas od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może zostać w wyjątkowych sytuacjach wydłużony, jednak nie może trwać dłużej niż 48 miesięcy od dnia wydania decyzji o czasowym wycofaniu z ruchu.

Kto może wnioskować o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu? 

O czasowe wyrejestrowanie pojazdu może prosić jego właściciel lub osoba przez niego upoważniona. Należy pamiętać, że jeżeli pojazd, który ma być czasowo wycofany z ruchu ma współwłaścicieli, muszą być oni obecni przy załatwianiu formalności w urzędzie. Jeżeli któryś z nich nie może pojawić się w urzędzie, może udzielić pełnomocnictwa innej osobie np. jednemu ze współwłaścicieli.

Gdzie złożyć wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu?


Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Jakie dokumenty należy przygotować? 

Przed wizytą w urzędzie warto przygotować kilka potrzebnych dokumentów:

Podczas składania wniosku o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, w urzędzie trzeba zostawić tablice rejestracyjne oraz dowód rejestracyjny pojazdu. 

Ile kosztuje czasowe wycofanie pojazdu?

Kwota, jaką trzeba będzie zapłacić rośnie proporcjonalnie do czasu, na który pojazd zostanie czasowo wyrejestrowany. Jeżeli pojazd zostanie wycofany na 2 miesiące, trzeba zapłacić 80 złotych. W przypadku wyrejestrowania na dłuższy okres, koszty będą wzrastały za każdy miesiąc kolejno:

 • 4 zł – od 3 do 12 miesięcy,
 • 2 zł – od 13 do 24 miesięcy,
 • 0,25 zł – od 25 do 48 miesięcy.

Ile czeka się na rozpatrzenie wniosku o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu? 

Decyzję o czasowym wyrejestrowaniu otrzymuje się od ręki. 

Jak przedłużyć lub okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu?

Jak przedłużyć lub skrócić okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu? 

Dokumenty należy złożyć w tym samym wydziale komunikacji, w którym wcześniej wycofano pojazd z ruchu. Oto dokumenty, które ponownie należy złożyć:

 • wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu,
 • decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,
 • karta pojazdu – jeśli była wydana,
 • wydruk KRS – jeżeli wycofania dokonujemy w imieniu firmy,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC.

Co zrobić, gdy zakończy się okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu?

Gdy okres czasowego wyrejestrowania się zakończy, trzeba udać się do urzędu, gdzie urzędnik odda wnioskującemu tablice rejestracyjne oraz dowód rejestracyjny pojazdu. W urzędzie przydadzą się następujące dokumenty:

 • dowód tożsamości,
 • decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC,
 • zaświadczenie o ważności badań technicznych - jeżeli w dowodzie rejestracyjnym upłynął ich termin ważności.

Gdzie załatwić sprawę czasowe wycofanie pojazdu z ruchu w miejscowości Kaczory?

Nie znaleźliśmy w naszej bazie Wydziału Komunikacji w miejscowości Kaczory. Sprawy komunikacyjne załatwisz w urzędzie znajdującym się w siedzibie powiatu, do którego należy Twoja miejscowość.