Wbicie haka, gazu (LPG) , VAT 1, L i TAXI do dowodu rejestracyjnego - wniosek [DOC, PDF] 2022 Grodziec

Weryfikacja: 17 lutego 2022

Jeśli konstrukcja pojazdu została zmieniona lub zmienia się jego przeznaczenie, takie zmiany muszą mieć odzwierciedlenie w dowodzie rejestracyjnym. W wielu przypadkach na szczęście nie będzie konieczna ani nowa rejestracja w Grodźcu, ani wymiana całego dokumentu, a jedynie wpisanie adnotacji przez urzędnika. Jakie elementy wymagają takiego wpisu? Poniżej dokładnie opisujemy charakterystykę i całą procedurę wpisu do dowodu rejestracyjnego.

Kiedy wystarczy adnotacja w dowodzie zamiast jego wymiany? 

Wpis w dowodzie rejestracyjnym

Nie trzeba wymieniać dokumentu, jeżeli dokonuje się wpisu o:

 • założeniu instalacji gazowej,

 • instalacji haka,

 • zakwalifikowaniu pojazdu:

  • jako TAXI,

  • do nauki jazdy “L”,

  • jako samochodu ciężarowego “VAT-1”.

Urzędnik dokona wpisu w dokumencie od ręki, bez konieczności jego wymiany.

Uwaga! Oprócz adnotacji TAXI w dowodzie rejestracyjnym, aby zostać taksówkarzem, należy zdobyć licencję na taksówkę w Grodźcu

Ile kosztuje wpis do dowodu rejestracyjnego?

Procedura jest bezpłatna. Ewentualne koszty mogą się pojawić, jeżeli wnioskujący chce załatwić sprawę przez pełnomocnika - wówczas musi uregulować opłatę urzędową w wysokości 17 złotych.

Wbicie gazu w dowód rejestracyjny

Wbicie gazu w dowód w Grodźcu

Po montażu instalacji gazowej w samochodzie jego właściciel ma 30 dni na dokonanie odpowiedniego zgłoszenia. Samochód, przed złożeniem wniosku o wpis w dowodzie, musi przejść badanie techniczne na stacji kontroli pojazdów w Grodźcu lub innym mieście w Polsce z wynikiem pozytywnym.

Jakie jeszcze dokumenty będą potrzebne, można sprawdzić tutaj.

Wpisanie haka holowniczego do dowodu w Grodźcu

Po montażu haka holowniczego, właściciel samochodu musi w ciągu 30 dni udać się do wydziału komunikacji w celu odpowiedniego wpisu do dowodu. 

Czym grozi brak wpisu o montażu haka w dowodzie rejestracyjnym? 

W przypadku kontroli, policja może zablokować dowód rejestracyjny, aby wymusić na właścicielu pojazdu dopełnienie odpowiednich formalności związanych z wpisaniem haka do dowodu. Funkcjonariusze mogą także nałożyć na kierowcę mandat w wysokości do 500 złotych.

Zobacz jakie dokumenty będą potrzebne, aby wpisać hak w dowód.

 VAT-1 w dowodzie rejestracyjnym

VAT-1 w dowodzie rejestracyjnym

Wpis VAT-1 do dowodu rejestracyjnego mogą otrzymać samochody, które będą używane w celach służbowych - do przewozu towarów. Mowa tutaj o samochodach mających jeden rząd siedzeń oraz przestrzeń ładunkową oddzieloną od strefy pasażerskiej np. kratą, stalową ścianą lub paką (w przypadku pick-up’ów).

Co daje wpisanie VAT-1 w dowodzie rejestracyjnym? 

Pozwala właścicielowi na odliczenie 100% VAT i 100% podatku dochodowego. 

Zobacz jakie dokumenty będą potrzebne do wpisu VAT 1 w dowodzie.


Wniosek o wpis do dowodu rejestracyjnego - wzór 2022

Wzór wniosku o wpis w dowodzie rejestracyjnym

W sekcji Dokumenty umieściliśmy wniosek, który należy wypełnić i złożyć w odpowiednim wydziale, aby starać się o wpis do dowodu rejestracyjnego. 

Jak otrzymać wpis w dowodzie rejestracyjnym?

Procedura krok po kroku

Poniżej opisujemy każdy z etapów, jaki należy przejść, aby uzyskać wpis w dowodzie.

1. Badanie techniczne w SKP

W pierwszej kolejności należy udać się do najbliższej stacji kontroli pojazdów (SKP), gdzie samochód zostanie poddany dokładnemu badaniu. Podczas oceny zostanie sprawdzone także świadectwo homologacji sposobu zamontowania instalacji (w przypadku zamontowania LPG). Dokumentacja wydana przez diagnostę jest niezwykle istotna - bez niej nie ma możliwości dokonania żadnego wpisu do dowodu rejestracyjnego.

2. Kompletowanie dokumentów

To, jakie dodatkowe dokumenty będzie trzeba dostarczyć, zależy od rodzaju wpisu, który chcemy uzyskać.

Dokumenty potrzebne do wpisu haka w dowód

 • wypełniony wniosek,

 • dowód rejestracyjny samochodu,

 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym,

 • karta pojazdu - jeśli była wydana,

 • dowód tożsamości - do wglądu (sprawdź jak wyrobić dowód osobisty lub paszport w Grodźcu),

 • pełnomocnictwo - jeżeli z niego skorzystano (i dokument tożsamości upoważnionej osoby).

 Dokumenty potrzebne do wpisu VAT-1, TAXI, “L” w dowód rejestracyjny

 • uzupełniony wniosek,

 • dowód rejestracyjny samochodu,

 • potwierdzenie ze stacji kontroli pojazdów, że samochód spełnia wszystkie warunki,

 • karta pojazdu - jeśli była wydana,

 • dowód osobisty lub paszport - do wglądu,

 • dowód osobisty i poświadczenie pełnomocnika, jeśli dotyczy

Dokumenty niezbędne do adnotacji o instalacji gazowej LPG w dowodzie

 • wypełniony wniosek,

 • wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem,

 • faktura lub rachunek na montaż instalacji gazowej,

 • certyfikat zbiornika, 

 • karta pojazdu - jeśli była wydana,

 • dowód osobisty lub paszport - do wglądu,

 • pełnomocnictwo - opcjonalnie.

3. Wizyta w wydziale komunikacji w Grodźcu

Po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów udajemy się do , gdzie wcześniej rejestrowano dany pojazd. Urzędnik od ręki umieści odpowiednią informację w dowodzie rejestracyjnym, bez konieczności dokonywania jakichkolwiek opłat.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia  20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2328 z późn. zmianami).


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - adnotacje w dowodzie rejestracyjnym: wbicie haka, gazu, VAT 1, "L" i TAXI w Grodźcu?

Nie znaleźliśmy w naszej bazie Wydziału Komunikacji w Grodźcu. Sprawy komunikacyjne załatwisz w urzędzie znajdującym się w siedzibie powiatu, do którego należy Twoja miejscowość.

Dokumenty do pobrania - wzory wniosków i druków (PDF, DOC) dot. sprawy - adnotacje w dowodzie rejestracyjnym: wbicie haka, gazu, VAT 1, "L" i TAXI