Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela - wniosek do dyrektora o udzielenie urlopu [PDF, DOC] wzór 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 2 października 2023

Urlop dla poratowania zdrowia

Nauczyciele z wystarczająco długim stażem pracy mogą wnioskować o udzielenie urlopu na poratowanie stanu zdrowia. Kto może zawnioskować o ten rodzaj urlopu? Jakie wymagania należy spełniać? Czy urlop dla poratowania zdrowia jest płatny? Odpowiedzi znajdują się w poradniku.

Kto może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia?

Urlop dla poratowania zdrowia przysługuje nauczycielowi, który spełnia wszystkie poniższe warunki:

 • jest zatrudniony na pełen etat,
 • ma umowę na czas nieokreślony,
 • przepracował nieprzerwanie 7 lat w szkole w wymiarze nie mniejszym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć,
 • przedstawi:
  • orzeczenie o konieczności skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia wystawiane przez lekarza medycyny pracy lub
  • skierowanie na rehabilitację bądź leczenie uzdrowiskowe wystawione przez lekarza rodzinnego. 

Za nieprzerwany czas pracy uważa się okres, jeżeli nauczyciel podjął pracę w ciągu 3 miesięcy od ustania stosunku pracy w tej samej bądź innej szkole.

Jakie są rodzaje urlopu dla poratowania zdrowia dla nauczycieli?

Nauczyciel może dostać urlop na:

 • leczenie choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej,
 • leczenie choroby, w której powstaniu istotną rolę odgrywają czynniki środowiska pracy bądź metody jej wykonywania,
 • wyjazd do uzdrowiska na rehabilitację lub leczenie.

Ile trwa urlop dla poratowania zdrowia?

Ile trwa urlop dla poratowania zdrowia?

Jeden urlop dla poratowania zdrowia może trwać maksymalnie rok. O kolejny urlop nauczyciel może wnioskować dopiero po roku od zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia.

Jak często nauczyciel może korzystać z urlopu dla poratowania zdrowia?

Przez całe swoje zatrudnienie, nauczyciel może skorzystać z urlopów, których suma nie przekracza okresu 3 lat

Czy urlop dla poratowania zdrowia jest płatny?

Podczas trwania urlopu dla poratowania zdrowia, nauczyciel co miesiąc otrzymuje swoje wynagrodzenie. Mimo przebywania na urlopie ma prawo do comiesięcznej pensji, dodatku za wysługę lat oraz innych świadczeń pracowniczych np. dodatku za wychowawstwo. 

Depresja a urlop dla poratowania zdrowia

Zarówno depresja, jak i inne zaburzenia psychiczne uprawniają nauczyciela do wnioskowania o urlop dla poratowania zdrowia

Wypalenie zawodowe a urlop dla poratowania zdrowia

Nauczyciel zmagający się z wypaleniem zawodowym również może starać się o urlop dla poratowania zdrowia.

Urlop dla poratowania zdrowia a emerytura

Nauczyciel uprawniony do emerytury nie może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia.

Urlop dla poratowania zdrowia a wakacje

Urlop dla poratowania zdrowia a wakacje

Jeżeli nauczyciel przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia w trakcie wakacji lub ferii zimowych, wówczas przysługuje mu urlop wypoczynkowy w ciągu roku szkolnego, w wymiarze maksymalnie do 8 tygodni.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak starać się o urlop dla poratowania zdrowia?

Aby móc skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, nauczyciel musi sporządzić pisemny wniosek.

Wniosek o urlop dla poratowania zdrowia - wzór PDF, DOC

Jak napisać wniosek o urlop dla poratowania zdrowia?

Wniosek powinien zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane dyrektora szkoły,
 • dane nauczyciela:
  • imię i nazwisko, 
  • adres, 
  • numer telefonu,
 • prośbę:
  • o wydanie skierowania na badanie medycyny pracy w celu uzyskania zgody na urlop dla podratowania zdrowia lub
  • o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza rodzinnego - w przypadku gdy urlop miałby zostać przeznaczony na wyjazd uzdrowiskowy,
 • podpis wnioskującego.

Gdzie złożyć wniosek o urlop dla poratowania zdrowia?

Nauczyciel musi złożyć wniosek do dyrektora szkoły.

Ile trwa rozpatrzenie wniosku o urlop dla poratowania zdrowia?

Ile trwa rozpatrzenie wniosku o urlop dla poratowania zdrowia?

Dyrektor ma 7 dni na wydanie skierowania na badanie medycyny pracy - jeżeli nauczyciel spełnia wszystkie wymogi formalne do otrzymania urlopu. Następnie jeżeli lekarz medycyny pracy zgodzi się na udzielenie urlopu, wówczas przekazuje tę informację dyrektorowi, który albo udziela urlopu dla poratowania zdrowia, albo w ciągu 14 dni od wydania decyzji składa odwołanie do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy.

Obowiązki podczas urlopu dla poratowania zdrowia

Nauczyciel przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia nie może nawiązywać w tym czasie żadnych stosunków pracy. Co ważne, jeżeli urlop trwa więcej niż 30 dni, nauczyciel musi poddawać się badaniom kontrolnym. 

Czy można przerwać urlop dla poratowania zdrowia?

Pracownik ma prawo w każdym momencie przerwać urlop dla poratowania zdrowia.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 31,7 tys. dokumentów!
Wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia [DOC]
Pobierz dokument
Wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia [PDF]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu