Rekrutacja do żłobka Bielsko-Biała - wniosek o przyjęcie - nabór 2023

Weryfikacja: 6 lutego 2023

Rekrutacja do żłobka

Już na etapie urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego warto zastanowić się nad najbliższą przyszłością edukacyjno-opiekuńczą dziecka. z jakich opcji mogą skorzystać rodzice? Kiedy ruszają zapisy do źłobka i jak wygląda rekrutacja? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kiedy mama chce wrócić do aktywności zawodowej jednocześnie zostawić malucha pod dobrą opieką, ma kilka opcji do wyboru, w tym:

 • opiekę dziadków lub innej osoby z rodziny,
 • zatrudnienie niani,
 • zapisanie dziecka do żłobka:
  • państwowego,
  • prywatnego.

Ostatnia z opcji wymaga dołączenia do procesu rekrutacyjnego, którym warto się zainteresować odpowiednio wcześniej. 

Przedsiębiorca chcący prowadzić własny żłobek lub klub dziecięcy, może starać się o dofinansowanie w ramach programu Maluch Plus w Bielsku-Białej.

Kto może zapisać dziecko do żłobka w Bielsku-Białej?

Podobnie jak w przypadku rekrutacji do przedszkola w Bielsku-Białej czy zapisów do szkoły podstawowej w Bielsku-Białej, osobą uprawnioną do zapisania dziecka do żłobka jest rodzic/rodzice lub opiekun/opiekunowie prawni.

Kiedy można zapisać dziecko do żłobka?

Od ilu miesięcy życia można zapisać dziecko do żłobka?

Najczęściej placówki przyjmują niemowlęta i dzieci od ukończenia 20. tygodnia do 3. roku życia, ale jest to sprawa indywidualna dla każdego żłobka.

Należy pamiętać, że nie w każdym żłobku znajdują się oddziały niemowlęce.

Zarówno dolna, jak i górna granica wieku dziecka, które może uczęszczać do żłobka znajduje się w Statucie Żłobka, który funkcjonuje jako wewnętrzny regulamin. Jeśli dana placówka posiada stronę internetową, tam właśnie znajduje się ww. dokument.

Na dziecko uczęszczające do żłobka, rodzic może pobierać tzw. żłobkowe.

Kiedy zapisać dziecko do żłobka w Bielsku-Białej?

Samą procedurą rekrutacji warto zainteresować się odpowiednio wcześniej, gdyż placówki w Bielsku-Białej mogą prowadzić przyjęcia tylko w cyklu roku szkolnego, czyli dziecko może zacząć uczęszczać dopiero od września. Zazwyczaj jednak rekrutacja prowadzona jest cały rok, do wyczerpania limitu miejsc danego żłobka.

Jakie informacje zawiera Statut Żłobka?

Statut żłobka - źródło informacji o zapisach

Statut Żłobka to główny dokument informujący rodzica/opiekuna o charakterze i działalności danej placówki. W wewnętrznym regulaminie zawarte są podstawowe informacje dotyczące jej funkcjonowania, w tym:

 • dane żłobka - adres i nazwa,
 • warunki rekrutacji,
 • kryteria przyjmowania dzieci,
 • kwoty za pobyt i wyżywienie,
 • warunki i sposoby pracy z dziećmi w żłobkach oraz informacje o głównych celach wychowawczych,
 • plany dnia,
 • jadłospisy,
 • zajęcia dodatkowe,
 • i inne.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze żłobka?

 1. Zakres opieki - należy wziąć pod uwagę doświadczenie, proponowany program pracy z dzieckiem, dbałość o rozwój psychofizyczny i czynniki warunkujące komfort przebywania w placówce. Warto również dopytać o jadłospis - dla małego człowieka powinien on być odpowiednio zbilansowany i dostosowany do wytycznych organizacji zdrowia (np. bez soli i cukru). 
 2. Opinie innych rodziców - to jedno z pewniejszych źródeł informacji. Warto kierować się opiniami znajomych i informacjami znalezionymi na dedykowanych forach internetowych. 
 3. Osobiste odwiedziny - ważne będzie nawiązanie kontaktu z wybranym żłobkiem - w ten sposób rodzice poznają osoby, które będą się opiekować ich pociechą, realne warunki, jakie panują w placówce, a także mogą bezpośrednio zapytać o termin rekrutacji i sposób jej prowadzenia (stacjonarny lub internetowy).
   

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak wygląda rekrutacja do żłobka?

Rekrutacja do żłobka w Bielsku-Białej 2023

Obecnie nie obowiązuje żadna znormalizowana procedura obowiązująca we wszystkich żłobkach w Polsce. W związku z tym rodzice lub opiekunowie prawni powinni skonsultować się z interesującym ich żłobkiem, Urzędem Gminy lub Miasta w Bielsku-Białej (dla placówek państwowych). Warto sprawdzić strony internetowe wymienionych instytucji/placówek.

W przypadku problemów z wyborem żłobka, warto zapoznać się z listą placówek dostępną w rejestrze żłobków na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Rekrutacja internetowa do żłobka w Bielsku-Białej

 1. Na stronie internetowej żłobka należy zapoznać się z wymaganiami i dokumentami niezbędnymi do rekrutacji (wniosek o przyjęcie do żłobka oraz inne dokumenty wpływające na kryterium przyjęcia). 
 2. Jeśli jest taka możliwość, należy wypełnić wniosek w formie elektronicznej i odesłać do wybranego żłobka w Bielsku-Białej.
 3. Jeśli jest to wymagane, wniosek w formie papierowej należy dostarczyć do placówki w wymaganym terminie (np. pocztą, osobiście) lub po pozytywnym wyniku rekrutacji.

Rekrutacja tradycyjna do żłobka w Bielsku-Białej

 1. Na początku należy odebrać w wybranym żłobku w Bielsku-Białej wniosek o przyjęcie do żłobka. Na tym etapie warto również zainteresować się listą dokumentów wymaganych podczas rekrutacji.
 2. Po wypełnieniu wniosku należy zanieść go do wybranej placówki w Bielsku-Białej.
 3. Ostatnim krokiem jest oczekiwanie na decyzję placówki.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, trzeba potwierdzić swoje zainteresowanie przynosząc dokumenty, które obowiązują w danym żłobku.

Wzór wniosku o przyjęcie do żłobka

Podanie o przyjęcie do żłobka - wniosek

Wniosek obowiązujący w danym żłobku znajduje się na jego stronie internetowej lub w placówce.

Informacje, które znajdują się we wniosku to m.in.:

 • dane dziecka:
  • imię i nazwisko
  • numer PESEL → dowiedz się, jak starać się o numer PESEL w Bielsku-Białej,
  • data urodzenia,
  • adres zamieszkania,
  • oczekiwany termin przyjęcia do żłobka,
  • planowany czas pobytu (wyrażony w godzinach),
  • stan zdrowia (np. alergie),
  • wprowadzona dieta,
  • rozwoju psychofizyczny,
 • dane osobowe rodziców:

Wszelkie wątpliwości podczas wypełniania wniosku należy konsultować z pracownikami żłobka w Bielsku-Białej.

Przyjęcie do żłobka w Bielsku-Białej poza kolejnością 

Wnioski o przyjęcie do żłobków w Bielsku-Białej można składać przez cały rok, jednak należy wziąć pod uwagę indywidualne terminy i zasady rekrutacji żłobków.

Jeżeli z osobistych powodów nie uda się dołączyć do rekrutacji w terminie, można ubiegać się o przyjęcie do żłobka poza kolejnością. W tym celu należy wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka poza kolejnością w związku z kryzysową sytuacją. Ten rodzaj wniosku powinien zawierać informacje udowadniające zasadność przyjęcia dziecka do żłobka poza tradycyjną rekrutacją.

Warto pamiętać, że osobą, która może odebrać dziecko ze żłobka, jest jego rodzic. Jeżeli ten samodzielnie nie może tego zrobić, musi dostarczyć do placówki upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka, które daje prawo odebrania dziecka innej osobie np. dziadkowi, cioci, babci.

 Podstawa prawna

Gdzie załatwić sprawę przyjęcie do żłobka w Bielsku-Białej?

Aby załatwić sprawę przyjęcie do żłobka w Bielsku-Białej, należy skontaktować się z instytucją Bociankowo - Niepubliczny Żłobek Bielsko Biała przy Ikara 2, lub z 21 innymi instytucjami.

Bociankowo - Niepubliczny Żłobek Bielsko Biała w Bielsku-Białej

Adres: Ikara 2, 43-300 Bielsko-Biała

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48789346882 

Internet:  strona www

Żłobek Beztroska Kraina w Bielsku-Białej

Adres: Wyzwolenia 267, 43-344 Bielsko-Biała

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48502729973 

Internet:  strona www

Niepubliczny Żłobek PRZYTULAKI w Bielsku-Białej

Adres: Barkowska 2, 43-346 Bielsko-Biała

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48519139508 

Internet:  strona www

Żłobek Miejski w Bielsku-Białej

Adres: Pod Grodziskiem 4, 43-300 Bielsko-Biała

Godziny:  Otwarte w środę od 06:00 więcej dni

pon-pt: 06:00-16:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48334964223 

Internet:  strona www

Żłobek Misioland Klub Malucha Bielsko - Biała w Bielsku-Białej

Adres: Klemensa Matusiaka 1, 43-300 Bielsko-Biała

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48732702781 

Internet:  strona www

Żłobek Klub Malucha "Wesoła Dżungla" Bielsko-Biała

Adres: Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 25, 43-300 Bielsko-Biała

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48660485696 

Internet:  strona www

Żłobek Sielanka w Bielsku-Białej

Adres: Złotych Kłosów 63, 43-300 Bielsko-Biała

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48696555139 

Internet:  strona www

Żłobek Uniwersytet Malutki Kalejdoskop w Bielsku-Białej

Adres: PCK 10, 43-300 Bielsko-Biała

Telefon: +48600970912 

Internet:  strona www

Niepubliczny Żłobek "Aktywne Sówki" w Bielsku-Białej

Adres: Piastowska 22, 43-300 Bielsko-Biała

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48606945284 

Internet:  strona www

Pozytywny Żłobek w Bielsku-Białej

Adres: Goleszowska 17/3, 43-308 Bielsko-Biała

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48538237202 

Internet:  strona www

Żłobek Miejski w Bielsku-Białej

Adres: Brodzińskiego 22, 43-382 Bielsko-Biała

Godziny:  Otwarte w środę od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-16:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48334962180 

Internet:  strona www

Elfiki z Baśniowej Krainy Żłobek w Bielsku-Białej

Adres: Młyńska 25, 43-300 Bielsko-Biała

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48697116988 

Internet:  strona www

Żłobek OKRUSZEK w Bielsku-Białej

Adres: Bohaterów Warszawy 6/1, 43-300 Bielsko-Biała

Godziny:  Otwarte w środę od 06:30 więcej dni

pon-śr: 06:30-16:30
czw: 06:30-17:00
pt: 06:30-16:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48721107674 

Internet:  strona www

ŻŁOBEK BAJKOLANDIA w Bielsku-Białej

Adres: Generała Józefa Kustronia 4, 43-300 Bielsko-Biała

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48504414413 

Internet:  strona www

Żłobek Zaczarowana Polana w Bielsku-Białej

Adres: Juliusza Słowackiego 28A, 43-300 Bielsko-Biała

Godziny:  Otwarte w środę od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48725028461 

Internet:  strona www

Żłobek Sielanka w Bielsku-Białej

Adres: Skłodowskiej-Curie 11, 43-300 Bielsko-Biała

Godziny:  Otwarte w środę od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48696555139 

Internet:  strona www

Żłobek Cherubinkowo.pl w Bielsku-Białej

Adres: Lotnicza 16/18, 43-300 Bielsko-Biała

Godziny:  Otwarte w środę od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48664157157 

Internet:  strona www

Elfiki z Baśniowej Krainy Przedszkole Integracyjne i Żłobek w Bielsku-Białej

Adres: Listopadowa 21, 43-300 Bielsko-Biała

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48697116988 

Internet:  strona www

Żłobek 4 Pory Roku w Bielsku-Białej

Adres: Kowalska 9, 43-300 Bielsko-Biała

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48517402444 

Internet:  strona www

Żłobek I Przedszkole JONATAN w Bielsku-Białej

Adres: Listopadowa 59, 43-300 Bielsko-Biała

Telefon: +4866268336 

Internet:  strona www

Anglojęzyczne Przedszkole i Żłobek "First Steps" w Bielsku-Białej

Adres: Bronisława Czecha 5, 43-300 Bielsko-Biała

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48338181262 

Internet:  strona www

Przedszkole i Żłobek Iskierka w Bielsku-Białej

Adres: Cieszyńska 99, 43-300 Bielsko-Biała

Telefon: +48535300545 

jakiwniosek.pl odwiedza ponad 900 000 użytkowników miesięcznie

Informacje dot. dokumentów do pobrania

W ciągu 7 dni pobrano już 37,1 tys. dokumentów!
Wniosek o przyjęcie do żłobka

Każda placówka posiada swój własny wniosek, dlatego nie udostępniliśmy tutaj żadnego wzoru. Formularza wniosku należy poszukiwać na stronie internetowej żłobka, który nas interesuje lub bezpośrednio w placówce.