Rekrutacja do żłobka Toruń - wniosek o przyjęcie - nabór 2023

Weryfikacja: 6 lutego 2023

Rekrutacja do żłobka

Już na etapie urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego warto zastanowić się nad najbliższą przyszłością edukacyjno-opiekuńczą dziecka. z jakich opcji mogą skorzystać rodzice? Kiedy ruszają zapisy do źłobka i jak wygląda rekrutacja? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kiedy mama chce wrócić do aktywności zawodowej jednocześnie zostawić malucha pod dobrą opieką, ma kilka opcji do wyboru, w tym:

 • opiekę dziadków lub innej osoby z rodziny,
 • zatrudnienie niani,
 • zapisanie dziecka do żłobka:
  • państwowego,
  • prywatnego.

Ostatnia z opcji wymaga dołączenia do procesu rekrutacyjnego, którym warto się zainteresować odpowiednio wcześniej. 

Przedsiębiorca chcący prowadzić własny żłobek lub klub dziecięcy, może starać się o dofinansowanie w ramach programu Maluch Plus w Toruniu.

Kto może zapisać dziecko do żłobka w Toruniu?

Podobnie jak w przypadku rekrutacji do przedszkola w Toruniu czy zapisów do szkoły podstawowej w Toruniu, osobą uprawnioną do zapisania dziecka do żłobka jest rodzic/rodzice lub opiekun/opiekunowie prawni.

Kiedy można zapisać dziecko do żłobka?

Od ilu miesięcy życia można zapisać dziecko do żłobka?

Najczęściej placówki przyjmują niemowlęta i dzieci od ukończenia 20. tygodnia do 3. roku życia, ale jest to sprawa indywidualna dla każdego żłobka.

Należy pamiętać, że nie w każdym żłobku znajdują się oddziały niemowlęce.

Zarówno dolna, jak i górna granica wieku dziecka, które może uczęszczać do żłobka znajduje się w Statucie Żłobka, który funkcjonuje jako wewnętrzny regulamin. Jeśli dana placówka posiada stronę internetową, tam właśnie znajduje się ww. dokument.

Na dziecko uczęszczające do żłobka, rodzic może pobierać tzw. żłobkowe.

Kiedy zapisać dziecko do żłobka w Toruniu?

Samą procedurą rekrutacji warto zainteresować się odpowiednio wcześniej, gdyż placówki w Toruniu mogą prowadzić przyjęcia tylko w cyklu roku szkolnego, czyli dziecko może zacząć uczęszczać dopiero od września. Zazwyczaj jednak rekrutacja prowadzona jest cały rok, do wyczerpania limitu miejsc danego żłobka.

Jakie informacje zawiera Statut Żłobka?

Statut żłobka - źródło informacji o zapisach

Statut Żłobka to główny dokument informujący rodzica/opiekuna o charakterze i działalności danej placówki. W wewnętrznym regulaminie zawarte są podstawowe informacje dotyczące jej funkcjonowania, w tym:

 • dane żłobka - adres i nazwa,
 • warunki rekrutacji,
 • kryteria przyjmowania dzieci,
 • kwoty za pobyt i wyżywienie,
 • warunki i sposoby pracy z dziećmi w żłobkach oraz informacje o głównych celach wychowawczych,
 • plany dnia,
 • jadłospisy,
 • zajęcia dodatkowe,
 • i inne.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze żłobka?

 1. Zakres opieki - należy wziąć pod uwagę doświadczenie, proponowany program pracy z dzieckiem, dbałość o rozwój psychofizyczny i czynniki warunkujące komfort przebywania w placówce. Warto również dopytać o jadłospis - dla małego człowieka powinien on być odpowiednio zbilansowany i dostosowany do wytycznych organizacji zdrowia (np. bez soli i cukru). 
 2. Opinie innych rodziców - to jedno z pewniejszych źródeł informacji. Warto kierować się opiniami znajomych i informacjami znalezionymi na dedykowanych forach internetowych. 
 3. Osobiste odwiedziny - ważne będzie nawiązanie kontaktu z wybranym żłobkiem - w ten sposób rodzice poznają osoby, które będą się opiekować ich pociechą, realne warunki, jakie panują w placówce, a także mogą bezpośrednio zapytać o termin rekrutacji i sposób jej prowadzenia (stacjonarny lub internetowy).
   

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak wygląda rekrutacja do żłobka?

Rekrutacja do żłobka w Toruniu 2023

Obecnie nie obowiązuje żadna znormalizowana procedura obowiązująca we wszystkich żłobkach w Polsce. W związku z tym rodzice lub opiekunowie prawni powinni skonsultować się z interesującym ich żłobkiem, Urzędem Gminy lub Miasta w Toruniu (dla placówek państwowych). Warto sprawdzić strony internetowe wymienionych instytucji/placówek.

W przypadku problemów z wyborem żłobka, warto zapoznać się z listą placówek dostępną w rejestrze żłobków na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Rekrutacja internetowa do żłobka w Toruniu

 1. Na stronie internetowej żłobka należy zapoznać się z wymaganiami i dokumentami niezbędnymi do rekrutacji (wniosek o przyjęcie do żłobka oraz inne dokumenty wpływające na kryterium przyjęcia). 
 2. Jeśli jest taka możliwość, należy wypełnić wniosek w formie elektronicznej i odesłać do wybranego żłobka w Toruniu.
 3. Jeśli jest to wymagane, wniosek w formie papierowej należy dostarczyć do placówki w wymaganym terminie (np. pocztą, osobiście) lub po pozytywnym wyniku rekrutacji.

Rekrutacja tradycyjna do żłobka w Toruniu

 1. Na początku należy odebrać w wybranym żłobku w Toruniu wniosek o przyjęcie do żłobka. Na tym etapie warto również zainteresować się listą dokumentów wymaganych podczas rekrutacji.
 2. Po wypełnieniu wniosku należy zanieść go do wybranej placówki w Toruniu.
 3. Ostatnim krokiem jest oczekiwanie na decyzję placówki.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, trzeba potwierdzić swoje zainteresowanie przynosząc dokumenty, które obowiązują w danym żłobku.

Wzór wniosku o przyjęcie do żłobka

Podanie o przyjęcie do żłobka - wniosek

Wniosek obowiązujący w danym żłobku znajduje się na jego stronie internetowej lub w placówce.

Informacje, które znajdują się we wniosku to m.in.:

 • dane dziecka:
  • imię i nazwisko
  • numer PESEL → dowiedz się, jak starać się o numer PESEL w Toruniu,
  • data urodzenia,
  • adres zamieszkania,
  • oczekiwany termin przyjęcia do żłobka,
  • planowany czas pobytu (wyrażony w godzinach),
  • stan zdrowia (np. alergie),
  • wprowadzona dieta,
  • rozwoju psychofizyczny,
 • dane osobowe rodziców:

Wszelkie wątpliwości podczas wypełniania wniosku należy konsultować z pracownikami żłobka w Toruniu.

Przyjęcie do żłobka w Toruniu poza kolejnością 

Wnioski o przyjęcie do żłobków w Toruniu można składać przez cały rok, jednak należy wziąć pod uwagę indywidualne terminy i zasady rekrutacji żłobków.

Jeżeli z osobistych powodów nie uda się dołączyć do rekrutacji w terminie, można ubiegać się o przyjęcie do żłobka poza kolejnością. W tym celu należy wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka poza kolejnością w związku z kryzysową sytuacją. Ten rodzaj wniosku powinien zawierać informacje udowadniające zasadność przyjęcia dziecka do żłobka poza tradycyjną rekrutacją.

Warto pamiętać, że osobą, która może odebrać dziecko ze żłobka, jest jego rodzic. Jeżeli ten samodzielnie nie może tego zrobić, musi dostarczyć do placówki upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka, które daje prawo odebrania dziecka innej osobie np. dziadkowi, cioci, babci.

 Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę przyjęcie do żłobka w Toruniu?

Aby załatwić sprawę przyjęcie do żłobka w Toruniu, należy skontaktować się z instytucją Żłobek Miejski nr 4 przy ul. Generała Władysława Andersa 21, lub z 25 innymi instytucjami.

Żłobek Miejski nr 4 w Toruniu

Generała Władysława Andersa 21, 87-100 Toruń

tel. +48566495730 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:00 godziny otwarcia

pon: 06:00-16:30
wt: 06:00-16:30
śr: 06:00-16:30
czw: 06:00-16:30
pt: 06:00-16:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Przedszkole i Żłobek Niepubliczny Dziecięca Odyseja w Toruniu

Tomasza Stawisińskiego 7a, 87-100 Toruń

tel. +48798773371 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:00
wt: 06:30-17:00
śr: 06:30-17:00
czw: 06:30-17:00
pt: 06:30-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Miejski nr 2 w Toruniu

Heleny Piskorskiej 9, 87-100 Toruń

tel. +48566599390 

Otwarte w poniedziałek od 06:00 godziny otwarcia

pon: 06:00-16:30
wt: 06:00-16:30
śr: 06:00-16:30
czw: 06:00-16:30
pt: 06:00-16:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Przystanek Bobaska w Toruniu

Jana Kochanowskiego 19, 87-100 Toruń

tel. +48793387333 

strona www

Otwarte w sobotę od 09:00 godziny otwarcia

pon: 06:00-18:00
wt: 06:00-18:00
śr: 06:00-18:00
czw: 06:00-18:00
pt: 06:00-18:00
sob: 09:00-15:00
niedz: nieczynne

Żłobek Niepubliczny "Kraina Fantazji" w Toruniu

Gdańska 20, 87-100 Toruń

tel. +48508678558 

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-16:30
wt: 06:30-16:30
śr: 06:30-16:30
czw: 06:30-16:30
pt: 06:30-16:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Miejski nr 3 w Toruniu

Konstytucji 3 Maja 16, 87-100 Toruń

tel. +48566486554 

strona www

Otwarte do 23:59 godziny otwarcia

pon: otwarte całą dobę
wt: otwarte całą dobę
śr: otwarte całą dobę
czw: otwarte całą dobę
pt: otwarte całą dobę
sob: otwarte całą dobę
niedz: otwarte całą dobę

Żłobek Niepubliczny Bam-Bam UMK w Toruniu

Juliusza Słowackiego 5/7, 87-100 Toruń

tel. +48534465855 

strona www

Kangurek. Przedszkole i Żłobek Niepubliczny w Toruniu

Franciszka Tadeusza Rakowicza 3, 87-100 Toruń

tel. +48566483673 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:00 godziny otwarcia

pon: 06:00-17:00
wt: 06:00-17:00
śr: 06:00-17:00
czw: 06:00-17:00
pt: 06:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek Promyczek w Toruniu

Sebastiana Klonowica 43, 87-100 Toruń

tel. +48781273281 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Delfinek Mini w Toruniu

Bukowa 25, 87-100 Toruń

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:00
wt: 06:30-17:00
śr: 06:30-17:00
czw: 06:30-17:00
pt: 06:30-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Alfik Niepubliczne Przedszkole I Żłobek. Tomaszewska H. w Toruniu

Dziewulskiego 31, 87-100 Toruń

tel. +48566484974 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:00 godziny otwarcia

pon: 06:00-17:00
wt: 06:00-17:00
śr: 06:00-17:00
czw: 06:00-17:00
pt: 06:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek "Kraina żuczków" w Toruniu

Włocławska 224c, 87-100 Toruń

tel. +48733000681 

strona www

Przedszkole i Żłobek Jaś i Małgosia w Toruniu

Teodora Donimirskiego 2, 87-100 Toruń

tel. +48566480169 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-16:00
wt: 07:00-16:00
śr: 07:00-16:00
czw: 07:00-16:00
pt: 07:00-16:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Miejski nr 1 w Toruniu

Bażynskich 24/26, 87-100 Toruń

tel. +48566231279 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:00 godziny otwarcia

pon: 06:00-16:30
wt: 06:00-16:30
śr: 06:00-16:30
czw: 06:00-16:30
pt: 06:00-16:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Prywatny Żłobek "Wesołe Żabki" w Toruniu

Konopna 18, 87-100 Toruń

tel. +48661212065 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek im. Aniołów Stróżów w Toruniu

Inowrocławska 44, 87-100 Toruń

tel. +48603206203 

Otwarte w poniedziałek od 07:15 godziny otwarcia

pon: 07:15-16:15
wt: 07:15-16:15
śr: 07:15-16:15
czw: 07:15-16:15
pt: 07:15-16:15
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Mądry Maluch w Toruniu

Legionów 16/1, 87-100 Toruń

tel. +4860906785 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:45 godziny otwarcia

pon: 06:45-16:15
wt: 06:45-16:15
śr: 06:45-16:15
czw: 06:45-16:15
pt: 06:45-16:15
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Bąbelek Żłobek Niepubliczny w Toruniu

Szosa Chełmińska 140, 87-107 Toruń

tel. +48798773371 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:00
wt: 06:30-17:00
śr: 06:30-17:00
czw: 06:30-17:00
pt: 06:30-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Złota Rybka w Toruniu

Poznańska 115, 87-100 Toruń

tel. +48797116911 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:00
wt: 06:30-17:00
śr: 06:30-17:00
czw: 06:30-17:00
pt: 06:30-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek "Tęczowa Krainka" w Toruniu

Lubicka 32, 87-122 Toruń

tel. +48530993672 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Tęczowa Krainka II w Toruniu

Wodociągowa 3, 87-100 Toruń

tel. +48530993672 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:45 godziny otwarcia

pon: 06:45-17:30
wt: 06:45-17:30
śr: 06:45-17:30
czw: 06:45-17:30
pt: 06:45-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Przedszkole Niepubliczne "Promyczek", Niepubliczny Żłobek "Iskierka" w Toruniu

Zygmunta Moczyńskiego 8/10, 87-100 Toruń

tel. +4872412534 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:30
wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:30
czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek PA TA TAJ w Toruniu

Strzałowa 17e, 87-100 Toruń

tel. +48606888383 

strona www

Żłobek Mądry Maluch Filia w Toruniu

Zielna 19, 87-100 Toruń

tel. +4860906785 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:45 godziny otwarcia

pon: 06:45-16:30
wt: 06:45-16:30
śr: 06:45-16:30
czw: 06:45-16:30
pt: 06:45-16:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Akademia Montessori Koala Żłobek muzyczno-językowy w Toruniu

Adama Asnyka 6A, 87-100 Toruń

tel. +48532264633 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek U Artystów w Toruniu

Mariana Jaroczyńskiego 4a, 87-100 Toruń

tel. +48798773371 

strona www

Informacje dot. dokumentów do pobrania

W ciągu 7 dni pobrano już 40,2 tys. dokumentów!
Wniosek o przyjęcie do żłobka

Każda placówka posiada swój własny wniosek, dlatego nie udostępniliśmy tutaj żadnego wzoru. Formularza wniosku należy poszukiwać na stronie internetowej żłobka, który nas interesuje lub bezpośrednio w placówce.