Maluch Plus – powstanie 90 tys. nowych miejsc w żłobkach

8 maja 2023 | 3 min. czytania

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki konkursu „Maluch Plus”. W ramach programu powstanie 90 tys. miejsc żłobkowych w  wielu gminach. Według minister Marleny Maląg 73 proc. samorządów będzie miało na swoim terenie żłobki.

Maluch Plus – powstanie 90 tys. nowych miejsc w żłobkach
Maluch Plus – powstanie 90 tys. nowych miejsc w żłobkach

Na program przeznaczyliśmy kwotę prawie 5,5 mld zł. Za cel postawiliśmy sobie, że każda gmina będzie miała swój żłobek i to powoli staje się faktem. Tegoroczny nabór umożliwi utworzenie około 90 tys. miejsc opieki. To jednak nie koniec, nabór będzie kontynuowany, ponieważ są jeszcze gminy, które nie zdążyły złożyć wniosku w terminie – informuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

„Maluch Plus” 2022-2029 

Nowa formuła programu „Maluch Plus” ma na celu wsparcie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech, takich jak żłobki, kluby dziecięce i opiekunowie dzienni.

Inicjatywa ta, mająca na celu wsparcie systemu opieki nad najmłodszymi, została przekształcona z rocznego programu na program długofalowy, obowiązujący w latach 2022-2029. Według Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej tegoroczny nabór spowoduje, że ta liczba żłobków w samorządach wzrośnie z 52 proc. do 73 proc., a co za tym idzie, zwiększy się też liczba przyjęć dzieci do żłobków.

Wnioski można było składać do 19 lutego 2023 roku. 

„Maluch Plus” 2023 dla kogo?

Program skierowany jest przede wszystkim do gmin, ale wnioski mogą składać wszystkie podmioty, które, zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech, mogą prowadzić miejsca opieki dla najmłodszych. 

Gminy i inne podmioty w ramach nowej edycji będą mieć wydłużony czas na tworzenie miejsc opieki. W poprzedniej edycji był to rok, teraz: 

  • gmina będzie mogła realizować zadanie przez trzy lata od ostatniego dnia na złożenie oświadczenia o przyjęciu środków,
  • podmioty inne niż gmina przez dwa lata od tej daty, z możliwością wydłużenia czasu realizacji w szczególnych przypadkach.

Ile wynosi dofinansowanie? 

Uruchomiliśmy największy w skali Europy program rozwoju opieki nad najmłodszymi dziećmi Maluch+, finansowany głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Na ten cel przeznaczyliśmy środki EFS+ w wysokości ponad 3,7 mld zł oraz 1,7 mld zł w ramach z KPO, co stanowi ok. 88 proc. środków Programu Maluch+ – mówi minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Budżet nowej edycji programu Maluch Plus wynosi 5,5 mld zł. Środki dla gmin zostały podzielone zgodnie z algorytmem, ich potrzebami wynikającymi ze statystyk oraz zasad programów europejskich. Podział środków zgodnie z algorytmem nastąpi jednorazowo na początku okresu programowania. 

Dofinansowanie na utrzymanie miejsc w żłobkach

Nowością w programie jest dofinansowanie każdego nowopowstałego miejsca opieki nad dziećmi do lat trzech. Ośrodki będą otrzymywać 837 zł miesięcznie przez trzy lata na utrzymanie placówki.

Ile podmiotów zakwalifikowało się do programu?

Zgodnie z komunikatem MRiPS do programu „Maluch Plus” zakwalifikowano 991 wniosków z gmin oraz 1069 wniosków podmiotów niepublicznych. Program dofinansowania będzie obejmował utworzenie 87 862 miejsc opieki w ponad 2800 instytucjach na terenie 1262 gmin9317 miejsc powstanie w 389 gminach, które do momentu ogłoszenia programu nie posiadały żadnej instytucji opieki żłobkowej. Te gminy nazywane są „białymi plamami”.


Powiązana sprawa