Rekrutacja do żłobka Kraków - wniosek o przyjęcie - nabór 2023

Rekrutacja do żłobka

Już na etapie urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego warto zastanowić się nad najbliższą przyszłością edukacyjno-opiekuńczą dziecka. z jakich opcji mogą skorzystać rodzice? Kiedy ruszają zapisy do źłobka i jak wygląda rekrutacja? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kiedy mama chce wrócić do aktywności zawodowej jednocześnie zostawić malucha pod dobrą opieką, ma kilka opcji do wyboru, w tym:

 • opiekę dziadków lub innej osoby z rodziny,
 • zatrudnienie niani,
 • zapisanie dziecka do żłobka:
  • państwowego,
  • prywatnego.

Ostatnia z opcji wymaga dołączenia do procesu rekrutacyjnego, którym warto się zainteresować odpowiednio wcześniej. 

Przedsiębiorca chcący prowadzić własny żłobek lub klub dziecięcy, może starać się o dofinansowanie w ramach programu Maluch Plus w Krakowie.

Kto może zapisać dziecko do żłobka w Krakowie?

Podobnie jak w przypadku rekrutacji do przedszkola w Krakowie czy zapisów do szkoły podstawowej w Krakowie, osobą uprawnioną do zapisania dziecka do żłobka jest rodzic/rodzice lub opiekun/opiekunowie prawni.

Kiedy można zapisać dziecko do żłobka?

Od ilu miesięcy życia można zapisać dziecko do żłobka?

Najczęściej placówki przyjmują niemowlęta i dzieci od ukończenia 20. tygodnia do 3. roku życia, ale jest to sprawa indywidualna dla każdego żłobka.

Należy pamiętać, że nie w każdym żłobku znajdują się oddziały niemowlęce.

Zarówno dolna, jak i górna granica wieku dziecka, które może uczęszczać do żłobka znajduje się w Statucie Żłobka, który funkcjonuje jako wewnętrzny regulamin. Jeśli dana placówka posiada stronę internetową, tam właśnie znajduje się ww. dokument.

Na dziecko uczęszczające do żłobka, rodzic może pobierać tzw. żłobkowe.

Kiedy zapisać dziecko do żłobka w Krakowie?

Samą procedurą rekrutacji warto zainteresować się odpowiednio wcześniej, gdyż placówki w Krakowie mogą prowadzić przyjęcia tylko w cyklu roku szkolnego, czyli dziecko może zacząć uczęszczać dopiero od września. Zazwyczaj jednak rekrutacja prowadzona jest cały rok, do wyczerpania limitu miejsc danego żłobka.

Jakie informacje zawiera Statut Żłobka?

Statut żłobka - źródło informacji o zapisach

Statut Żłobka to główny dokument informujący rodzica/opiekuna o charakterze i działalności danej placówki. W wewnętrznym regulaminie zawarte są podstawowe informacje dotyczące jej funkcjonowania, w tym:

 • dane żłobka - adres i nazwa,
 • warunki rekrutacji,
 • kryteria przyjmowania dzieci,
 • kwoty za pobyt i wyżywienie,
 • warunki i sposoby pracy z dziećmi w żłobkach oraz informacje o głównych celach wychowawczych,
 • plany dnia,
 • jadłospisy,
 • zajęcia dodatkowe,
 • i inne.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze żłobka?

 1. Zakres opieki - należy wziąć pod uwagę doświadczenie, proponowany program pracy z dzieckiem, dbałość o rozwój psychofizyczny i czynniki warunkujące komfort przebywania w placówce. Warto również dopytać o jadłospis - dla małego człowieka powinien on być odpowiednio zbilansowany i dostosowany do wytycznych organizacji zdrowia (np. bez soli i cukru). 
 2. Opinie innych rodziców - to jedno z pewniejszych źródeł informacji. Warto kierować się opiniami znajomych i informacjami znalezionymi na dedykowanych forach internetowych. 
 3. Osobiste odwiedziny - ważne będzie nawiązanie kontaktu z wybranym żłobkiem - w ten sposób rodzice poznają osoby, które będą się opiekować ich pociechą, realne warunki, jakie panują w placówce, a także mogą bezpośrednio zapytać o termin rekrutacji i sposób jej prowadzenia (stacjonarny lub internetowy).
   

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak wygląda rekrutacja do żłobka?

Rekrutacja do żłobka w Krakowie 2023

Obecnie nie obowiązuje żadna znormalizowana procedura obowiązująca we wszystkich żłobkach w Polsce. W związku z tym rodzice lub opiekunowie prawni powinni skonsultować się z interesującym ich żłobkiem, Urzędem Gminy lub Miasta w Krakowie (dla placówek państwowych). Warto sprawdzić strony internetowe wymienionych instytucji/placówek.

W przypadku problemów z wyborem żłobka, warto zapoznać się z listą placówek dostępną w rejestrze żłobków na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Rekrutacja internetowa do żłobka w Krakowie

 1. Na stronie internetowej żłobka należy zapoznać się z wymaganiami i dokumentami niezbędnymi do rekrutacji (wniosek o przyjęcie do żłobka oraz inne dokumenty wpływające na kryterium przyjęcia). 
 2. Jeśli jest taka możliwość, należy wypełnić wniosek w formie elektronicznej i odesłać do wybranego żłobka w Krakowie.
 3. Jeśli jest to wymagane, wniosek w formie papierowej należy dostarczyć do placówki w wymaganym terminie (np. pocztą, osobiście) lub po pozytywnym wyniku rekrutacji.

Rekrutacja tradycyjna do żłobka w Krakowie

 1. Na początku należy odebrać w wybranym żłobku w Krakowie wniosek o przyjęcie do żłobka. Na tym etapie warto również zainteresować się listą dokumentów wymaganych podczas rekrutacji.
 2. Po wypełnieniu wniosku należy zanieść go do wybranej placówki w Krakowie.
 3. Ostatnim krokiem jest oczekiwanie na decyzję placówki.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, trzeba potwierdzić swoje zainteresowanie przynosząc dokumenty, które obowiązują w danym żłobku.

Wzór wniosku o przyjęcie do żłobka

Podanie o przyjęcie do żłobka - wniosek

Wniosek obowiązujący w danym żłobku znajduje się na jego stronie internetowej lub w placówce.

Informacje, które znajdują się we wniosku to m.in.:

 • dane dziecka:
  • imię i nazwisko
  • numer PESEL → dowiedz się, jak starać się o numer PESEL w Krakowie,
  • data urodzenia,
  • adres zamieszkania,
  • oczekiwany termin przyjęcia do żłobka,
  • planowany czas pobytu (wyrażony w godzinach),
  • stan zdrowia (np. alergie),
  • wprowadzona dieta,
  • rozwoju psychofizyczny,
 • dane osobowe rodziców:

Wszelkie wątpliwości podczas wypełniania wniosku należy konsultować z pracownikami żłobka w Krakowie.

Przyjęcie do żłobka w Krakowie poza kolejnością 

Wnioski o przyjęcie do żłobków w Krakowie można składać przez cały rok, jednak należy wziąć pod uwagę indywidualne terminy i zasady rekrutacji żłobków.

Jeżeli z osobistych powodów nie uda się dołączyć do rekrutacji w terminie, można ubiegać się o przyjęcie do żłobka poza kolejnością. W tym celu należy wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka poza kolejnością w związku z kryzysową sytuacją. Ten rodzaj wniosku powinien zawierać informacje udowadniające zasadność przyjęcia dziecka do żłobka poza tradycyjną rekrutacją.

Warto pamiętać, że osobą, która może odebrać dziecko ze żłobka, jest jego rodzic. Jeżeli ten samodzielnie nie może tego zrobić, musi dostarczyć do placówki upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka, które daje prawo odebrania dziecka innej osobie np. dziadkowi, cioci, babci.

 Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę przyjęcie do żłobka w Krakowie?

Aby załatwić sprawę przyjęcie do żłobka w Krakowie, należy skontaktować się z instytucją Niepubliczny Żłobek Wesołe Wygibasy przy ul. Zygmunta Glogera 53/LU2, lub z 195 innymi instytucjami.

Niepubliczny Żłobek Wesołe Wygibasy w Krakowie

Zygmunta Glogera 53/LU2, 31-222 Kraków

tel. +48697560022 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Sportowo - Językowe Fair Play w Krakowie

Wielicka 28, 30-552 Kraków

tel. +48123120282 

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Prywatny Żłobek Krasnoludki filia Oświecenia w Krakowie

Osiedle Oświecenia 51/106, 31-636 Kraków

tel. +48785125412 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Fair Play w Krakowie

Pułkownika Francesco Nullo 42, 31-543 Kraków

tel. +48126555555 

Żłobek Kraina Odkrywcy w Krakowie

Drukarska 3, 30-348 Kraków

tel. +48535667761 

Przedszkole i Żłobek Hutniczek w Krakowie

Żaglowa 13B, 31-979 Kraków

tel. +48509388298 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek Kraina Smerfów w Krakowie

Os. Bohaterów września 1j, 31-620 Kraków

tel. +48576360006 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Baby College w Krakowie

Wandejska 4, 30-383 Kraków

tel. +48531151131 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Prywatny Żłobek Cioci Ani Kraków

Wandejska 3, 30-383 Kraków

tel. +48505146745 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek Tulii Lulii 2 w Krakowie

Dobrego Pasterza 118G/U1, 31-416 Kraków

tel. +48737840977 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

BeBaby Żłobek Galicyjska | Żłobek Kraków

Galicyjska 1, 31-586 Kraków

tel. +48787861868 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

BeBaby Żłobek Ludwinowska | Żłobek Kraków

Ludwinowska 11, 30-331 Kraków

tel. +48699939535 

strona www

BeBaby Żłobek Wasilewskiego | Żłobek Kraków

Edmunda Wasilewskiego 20, 30-305 Kraków

strona www

Żłobek ROYAL BABY w Krakowie

Saska 5/31, 30-716 Kraków

tel. +48730915315 

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

BeBaby Żłobek Brogi | Żłobek Kraków

Brogi 36, 31-431 Kraków

tel. +48787861868 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

BeBaby Żłobek Rydygiera | Żłobek Kraków

Ludwika Rydygiera 8, 30-695 Kraków

tel. +48731263517 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek BabyArt Kraina Twórczości w Krakowie

Zdunów 5, 30-428 Kraków

tel. +48731573701 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek KACPERKOWO w Krakowie

Promienistych 10, 31-481 Kraków

tel. +48537461355 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Miś w Krakowie

Murarska 19, 31-311 Kraków

tel. +48793614614 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek i Przedszkole "Majowa Łąka" w Krakowie

Komuny Paryskiej 2A, 30-389 Kraków

tel. +4879077111 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Gabi w Krakowie

Doktora Jana Piltza 20, 30-392 Kraków

tel. +4857069538 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Zielona Wyspa Żłobek Przedszkole w Krakowie

Doktora Judyma 16, 30-436 Kraków

tel. +48505160113 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 25 w Krakowie

Gustawa Ehrenberga 3, 31-309 Kraków

tel. +48126375896 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Samorządowy Nr19 w Krakowie

Świtezianki 7, 31-563 Kraków

tel. +48124143478 

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek i Przedszkole Filemon w Krakowie

Murarska 3B/3LU, 31-311 Kraków

tel. +48500385267 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Lokomotywa w Krakowie

Walerego Eljasza Radzikowskiego 47c, 31-315 Kraków

tel. +48516109937 

strona www

Żłobek Filemon w Krakowie

Poznańska 3/1LU, 30-012 Kraków

tel. +48500385267 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Lokomotywa Żłobek i Przedszkole w Krakowie

Osiedle Złotej Jesieni 2c, 31-826 Kraków

tel. +48505238861 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Przedszkole i Żłobek Montessori Dreams w Krakowie

Armii Krajowej 97, 30-150 Kraków

tel. +48535351929 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 14 Samorządowy w Krakowie

Henryka Sienkiewicza 24, 30-033 Kraków

tel. +48126237482 

strona www

Żłobek u Cioci Jadzi w Krakowie

Gliniana 15, 30-732 Kraków

tel. +48882778805 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Magiczna Kraina Żłobek Kraków Edyta Piątek

Osiedle Dywizjonu 303 62f, 31-875 Kraków

tel. +48796050283 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Kolorowe Kredki Mała Góra w Krakowie

14C Mała Góra, 30-864 Kraków

tel. +48601431399 

strona www

Żłobek Re-Re Kum-Kum Kraków Prądnik Biały

Walerego Eljasza Radzikowskiego 104, 31-315 Kraków

tel. +48509301283 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Re-Re Kum-Kum Kraków Bronowice

Wizjonerów 4, 31-356 Kraków

tel. +48509301283 

strona www

Żłobek i Przedszkole „KUBUŚ” w Krakowie

ks. Józefa Meiera 20, 31-236 Kraków

tel. +48510955537 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Kubuś i Przyjaciele ul.Myśliwska 57 w Krakowie

Myśliwska 57, 30-718 Kraków

tel. +48693641124 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek „ Kubuś i Przyjaciele” w Krakowie

Przemysłowa 4/125, 30-701 Kraków

tel. +48693641124 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 22 Samorządowy w Krakowie

osiedle Tysiąclecia 14, 31-605 Kraków

tel. +48126481232 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Przedszkole i żłobek Happy Feet w Krakowie

Mała Góra 49, 30-864 Kraków

tel. +48505369035 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Pierwsze Kroczki w Krakowie

Osiedle 2 Pułku Lotniczego 44, 31-867 Kraków

tel. +4866843782 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Integracyjny Żłobek Terefere 3 w Krakowie

Reduta 28/1, 31-421 Kraków

tel. +48789266942 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek niepubliczny "Mali geniusze" w Krakowie

Michała Drzymały 15, 30-136 Kraków

tel. +48509513477 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek "Aniołek" w Krakowie

Zmartwychwstania Pańskiego 2A, 30-648 Kraków

tel. +48124427444 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Słodziaki Kraków - prywatny żłobek

Zdrowa 2a, 31-216 Kraków

tel. +4857997938 

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Kraków - Świat Według Maluszka

Wolska 7, 30-663 Kraków

tel. +48516930506 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Prywatny Dwujęzyczny Żłobek Małe Cuda - Little Miracles w Krakowie

Drukarska 1, 30-348 Kraków

tel. +48797551425 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Pyza i Ja Przedszkole i Żłobek w Krakowie

Danka 8/U8, 31-229 Kraków

tel. +48504194239 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Mali Giganci Żłobek w Krakowie

Tytusa Czyżewskiego 3/L5, 30-085 Kraków

tel. +4873330003 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

First Step - Żłobek i Przedszkole anglojęzyczne w Krakowie

Beskidzka 4c, 30-622 Kraków

tel. +48732700031 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:15 godziny otwarcia

pon-pt: 07:15-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Samorządowy w Krakowie

Marii i Bolesława Wysłouchów 47, 30-611 Kraków

tel. +48126543991 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek im. Fiterovskiego w Krakowie Nr 18

Mazowiecka 30, 30-019 Kraków

tel. +48126330642 

strona www

Żłobek Misie-Pysie w Krakowie

Raciborska 17, 30-384 Kraków

tel. +48505073737 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Integracyjny Żłobek Terefere 2 w Krakowie

Zdunów 18c/1, 30-428 Kraków

tel. +48508478738 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek AGUGU w Krakowie

Zdunów 18B, 30-428 Kraków

tel. +48500415465 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek w Stumilowym Lesie Kraków Ruczaj

Lubostroń 22G, 30-383 Kraków

tel. +48512255883 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-18:30
sob-niedz: nieczynne

ŻŁOBEK KLINY MISIE-PYSIE w Krakowie

Wincentego Kadłubka 3, 30-446 Kraków

tel. +48510200225 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Bajka Niepubliczny Żłobek s.c. J. Chowaniec E. Sobczyk Żłobek Kraków

Ruczaj 43U/4, 30-409 Kraków

tel. +4872209062 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Mini Bambini w Krakowie

Grodzisko 30, 30-398 Kraków

Niepubliczny Żłobek - Akademia Malucha Słoneczny Kąt w Krakowie

Ciechocińska 2, 30-433 Kraków

tel. +48607510789 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Serduszko w Krakowie

Osiedle Kombatantów 6, 31-630 Kraków

tel. +48725087086 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Pozytywny Żłobek nr 3 w Krakowie

Marii i Bolesława Wysłouchów 22a/2, 30-611 Kraków

tel. +48883844633 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek - Przedszkole Niepubliczne Bajkowo Katarzyna Kajm w Krakowie

Prosta 35, 30-814 Kraków

tel. +48126582391 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Kraków Centrum Klub malucha Motylkowa Kraina Opieka nad dziećmi

Rakowicka 18A, 31-510 Kraków

tel. +48721879475 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek „Uśmiechnięty Domek” w Krakowie

Michała Bobrzyńskiego 39b/26, 30-348 Kraków

tel. +48604418435 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Prywatne Przedszkole Językowe i Żłobek Mały Einsteinek w Krakowie

Koszykarska 21C, 30-717 Kraków

tel. +48506188441 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek PRZYTULANKA Klub Malucha w Krakowie

Józefa Dietla 71/1, 33-332 Kraków

tel. +4860664873 

Żłobek i Przedszkole Fair Play w Krakowie

Karola Bunscha 20/76, 30-392 Kraków

tel. +48605061125 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Ogródek Krasnoludków w Krakowie

Dominikanów 32/21, 31-409 Kraków

tel. +48790211255 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Małe Tygryski w Krakowie

Osiedle Oświecenia 21/U3, 31-635 Kraków

tel. +48507612745 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Re-Re Kum-Kum Bronowice Kraków

Stanisława Przybyszewskiego 20, 30-128 Kraków

tel. +48509301283 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Fair Play Bronowicka 138 w Krakowie

Bronowicka 138, 30-121 Kraków

tel. +48797125739 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek Złoty Kogucik w Krakowie

Majora Łupaszki 13, 30-198 Kraków

tel. +48505392898 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Montessori Dreams w Krakowie

Wizjonerów 4/176, 31-356 Kraków

tel. +48575160222 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek i Przedszkole Sportowo-Językowe "Baby Booom", ul. Stańczyka 8 w Krakowie

Stańczyka 8, 30-126 Kraków

tel. +48664157803 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek - Opieka Dzienna Smile w Krakowie

Juliusza Lea 233, 33-332 Kraków

tel. +48534073904 

Żłobek Niepubliczny Clever Kids Nursery w Krakowie

28 Lipca 1943 4, 30-233 Kraków

tel. +48122651461 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek / Klub Dziecięcy Alere w Krakowie

Mariana Słoneckiego 5a/LU2, 31-417 Kraków

tel. +4869806849 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Dwujęzyczny Niepubliczny Żłobek Sunny Buddies - Kraków - Konopczyńskiego 15

Profesora Władysława Konopczyńskiego 15/lu2/i lu3, 30-383 Kraków

tel. +48733201901 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Malinowy Domek - Żłobek Niepubliczny w Krakowie

Osiedle Niepodległości 3a, 31-865 Kraków

tel. +48606773434 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Artystyczna Akademia Malucha Niepubliczny Żłobek w Krakowie

Jurka Bitschana 4, 31-410 Kraków

tel. +48695052095 

strona www

Żłobek Samorządowy Nr 31 w Krakowie

Sanocka 2, 30-620 Kraków

tel. +48126553910 

strona www

Żłobek Samorządowy w Krakowie

Jana Kurczaba 21, 30-868 Kraków

tel. +48126584410 

strona www

Żłobek Nr 5 w Krakowie

Jana Kurczaba 6, 30-868 Kraków

tel. +48600466847 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Publiczne Przedszkole Newtonek Żłobek w Krakowie

Ks. Kazimierza Siemaszki 32, 32-201 Kraków

tel. +4850152192 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Dinusiowo w Krakowie

Wrocławska 87, 30-017 Kraków

tel. +48729858998 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Tygryski w Krakowie

Walerego Sławka 27, 30-633 Kraków

tel. +48500480062 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Mali Przyrodnicy w Krakowie

al. Pokoju 83, 31-564 Kraków

tel. +48602117101 

Przedszkole i Żłobek FAIR PLAY w Krakowie

Lipska 8, 30-721 Kraków

tel. +48536469325 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Przedszkole i Żłobek Wola Duchacka/Kurdwanów - "Akademia Muminków" w Krakowie

Turniejowa 40, 30-619 Kraków

tel. +48502925125 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Publiczne Przedszkole Świat Dziecka w Krakowie, Niepubliczny Żłobek-Ruczaj

Doktora Jana Piltza 34, 30-392 Kraków

tel. +48788015205 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Klub Malucha Troskliwe Misie w Krakowie

Osiedle 2 Pułku Lotniczego 2, 31-867 Kraków

tel. +48535036397 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob: 10:00-14:00
niedz: nieczynne

Żłobek Re-Re Kum-Kum Kraków Prądnik Biały

Żabiniec 70, 31-215 Kraków

tel. +48509301283 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Re-Re Kum-Kum Prądnik Biały Kraków

Walerego Eljasza Radzikowskiego 100J, 31-315 Kraków

tel. +48509301283 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Klasa Bobasa w Krakowie

Przemiarki 23/3, 30-384 Kraków

tel. +48791651657 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Samorządowy Nr 27 w Krakowie

Spytka z Melsztyna 28, 31-843 Kraków

tel. +48126482646 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek KACPERKOWO 2 w Krakowie

Dobrego Pasterza 56, 31-416 Kraków

tel. +48533489828 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek KACPERKOWO 3 w Krakowie

Dobrego Pasterza 118G/U4, 31-416 Kraków

tel. +4878681121 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek i Przedszkole Sportowo-Językowe "Baby Booom", ul. Wielicka 107/LU1 w Krakowie

Wielicka 107/LU1, 30-552 Kraków

tel. +48664157803 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 23 Samorządowy w Krakowie

Słomiana 7, 30-316 Kraków

tel. +48122661246 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek "Mądra Sowa" w Krakowie

Przewóz 10 / 42, 30-716 Kraków

tel. +48796130079 

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek MAGICZNA KRAINA Edyta Piątek w Krakowie

Osiedle Dywizjonu 303 3/2, 31-871 Kraków

tel. +48796050283 

strona www

Otulamy Żłobek w Krakowie

Rzemieślnicza 16/2, 30-363 Kraków

tel. +48603705882 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Ogródek Krasnoludków w Krakowie

Jana Woronicza, 31-409 Kraków

tel. +48790211255 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 24 Samorządowy w Krakowie

Opolska 11, 31-275 Kraków

tel. +48124158339 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Krasnal - żłobek, przedszkole, coworking, warsztaty w Krakowie

Kobierzyńska 24, 30-363 Kraków

tel. +48724630724 

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek i Przedszkole Kraina Odkrywcy w Krakowie

Odmętowa 97, 31-979 Kraków

tel. +48530457117 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek - Kraina Odkrywcy - Sieć żłobków i przedszkoli w Krakowie

Osiedle Kombatantów 9, 31-612 Kraków

tel. +48530459551 

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-18:30
sob-niedz: nieczynne

Domowy Żłobek Utulisie w Krakowie

Mała Góra 8c/95, 30-864 Kraków

tel. +48794546439 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Samorządowy Nr 33 w Krakowie

Stanisława Żółkiewskiego 15, 31-539 Kraków

tel. +48124213348 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Prywatny Żłobek Krasnoludki filia Kurdwanów w Krakowie

Marii i Bolesława Wysłouchów 13/LU2, 30-611 Kraków

tel. +48785125412 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek i Przedszkole Kraina Odkrywcy w Krakowie

Doktora Jana Piltza 42, 30-392 Kraków

tel. +48530393605 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-18:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Samorządowy nr 30 w Krakowie

Jakuba Majora 18, 31-422 Kraków

tel. +48694186124 

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Montessori Dreams w Krakowie

Sadowa 11, 31-408 Kraków

tel. +48535351929 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole i Żłobek SUNNY BUDDIES - Kraków

Czerwonego Prądnika 8/U2 i U3, 31-431 Kraków

tel. +48884700401 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Gumisiowy Las w Krakowie

Na Barciach 14, 31-423 Kraków

tel. +48538437437 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Terefere w Krakowie

plac Generała Władysława Sikorskiego 4/1, 31-115 Kraków

tel. +48789137603 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek "Gumisiowy Las" w Krakowie

Generała Augusta Fieldorfa-Nila 17/JU11, 31-209 Kraków

tel. +48538437437 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 6 w Krakowie

Żabiniec 89, 31-215 Kraków

tel. +48600466847 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Przedszkole i żłobek Radosne Skrzaty w Krakowie

Józefa Sawy-Calińskiego 13, 31-999 Kraków

tel. +48726696669 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Montessori Raj Maluszka w Krakowie

Dąbska 18D, 31-572 Kraków

tel. +48605423047 

strona www

Niepubliczny Żłobek Pluszowy Miś w Krakowie

Czyżyńska 21, 31-571 Kraków

tel. +48124464642 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Mini Pysie w Krakowie

Królowej Marysieńki 6, 31-638 Kraków

tel. +48501585846 

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Zaczarowany Melonik w Krakowie

Kapelanka 6A/lok U15, 30-347 Kraków

tel. +48531463177 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Sportowo-Językowe Fair Play Rondo Grunwaldzkie w Krakowie

Jana Kilińskiego 2, 30-308 Kraków

tel. +48503304004 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Magiczny Domek w Krakowie

Kobierzyńska 166a, 30-382 Kraków

tel. +48667393158 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek Stokrotki w Krakowie

Skotnicka 101/1, 30-394 Kraków

tel. +48608420602 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Bajka Niepubliczny Żłobek s.c. J. Chowaniec E. Sobczyk Żłobek Kraków

Wacława Lipińskiego 13/lok d, 30-349 Kraków

tel. +48693366659 

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Borowinka w Krakowie

Mariusza Zaruskiego 4, 30-695 Kraków

tel. +4850169152 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek i Przedszkole Fiku-Miku w Krakowie

Gwieździsta 7, 30-383 Kraków

tel. +48122574104 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Akademia Skrzatów Kościuszkowskie w Krakowie

Osiedle Kościuszkowskie 12A, 31-858 Kraków

tel. +48664944942 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Niepubliczny Misie - Pysie w Krakowie

Mariana Domagały 63, 30-741 Kraków

tel. +4851957074 

strona www

Żłobek nr 21 Samorządowy w Krakowie

Lekarska 3, 31-203 Kraków

tel. +48124162401 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Klasa Bobasa w Krakowie

Wolska 17, 30-663 Kraków

tel. +48791651657 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Fair Play Prywatny Żłobek oddział Kraków

Anny Szwed-Śniadowskiej 41, 30-389 Kraków

tel. +48600110824 

strona www

Żłobek nr 1 Samorządowy w Krakowie

Podzamcze 1, 31-003 Kraków

tel. +48123120563 

Żłobek nr 7 Samorządowy w Krakowie

Osiedle Zielone 28, 31-971 Kraków

tel. +48126443798 

Publiczne Przedszkole "Glukusie" w Krakowie i Niepubliczny Żłobek "Glukusie" - Ujastek

Ujastek 5b, 31-752 Kraków

tel. +48510431751 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

ŻŁOBEK MALUTKOWO w Krakowie

Józefa Łepkowskiego 5, 31-423 Kraków

tel. +48122948901 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Przedszkole i Żłobek Sportowo-Językowe Fair Play w Krakowie

Filipa Pokutyńskiego 10, 30-376 Kraków

tel. +48690999076 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Krasnoludki filia Ruczaj w Krakowie

Chmieleniec 2A/LU7, 30-348 Kraków

tel. +48785125412 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Niepubliczny Międzynarodowa Akademia Malucha Daisy w Krakowie

Grzegórzecka 76B, 31-559 Kraków

tel. +48730004552 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Fair Play w Krakowie

Dobrego Pasterza 52/L5, 31-416 Kraków

tel. +48690999076 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Klub Malucha - Wesołe Wygibasy w Krakowie

Adama Vetulaniego 8, 31-226 Kraków

tel. +48697560022 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Dzieciaczkowo w Krakowie

Władysława Łokietka 320 a, 32-087 Kraków

tel. +48795059275 

strona www

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Sportowo-Językowe Fair Play w Krakowie

Henryka Pachońskiego 7a, 31-223 Kraków

tel. +48575050009 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Tęczowy Żłobek w Krakowie

Osiedle Dywizjonu 303 14, 31-872 Kraków

tel. +48884385556 

Duło Żłobek Opieka nad dziećmi w Krakowie

Osiedle Avia 8/48, 31-877 Kraków

tel. +48884030186 

Żłobek Montessori Wesoły Jeżyk w Krakowie

Wyżynna 2A, 30-607 Kraków

tel. +48600326175 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Misie-Pysie w Krakowie

Cystersów 26, 31-553 Kraków

tel. +48500545155 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Tygryski w Krakowie

Stanisława Kostki Potockiego 19, 31-234 Kraków

tel. +48668447999 

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek UJ „ŻACZUŚ” w Krakowie

Bydgoska 19b, 30-056 Kraków

tel. +48123635300 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek "Delfinki" w Krakowie

Łużycka 73, 30-693 Kraków

tel. +48728393864 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Mały Łobuz Kraków

Cystersów 20/LU2, 31-553 Kraków

tel. +48882018484 

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Nepubliczny Żłobek i Przedszkole Sportowo-Językowe Fair Play w Krakowie

Mariana Domagały 45, 30-798 Kraków

tel. +48510933977 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek "Serduszko" os. 2 Pułku Lotniczego 1, 31-870 Kraków

Osiedle 2 Pułku Lotniczego 1, 31-870 Kraków

tel. +48725087086 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Nowa Huta - Ence Pence w Krakowie

Osiedle Centrum E 14, 31-934 Kraków

tel. +48739048513 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 13 w Krakowie

Osiedle Centrum A 12, 31-974 Kraków

tel. +48126442395 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek MAŁE GWIAZDECZKI w Krakowie

Osiedle Dywizjonu 303 62G, 31-875 Kraków

tel. +48505497435 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Fajny Żłobek w Krakowie

Sołtysowska 12/i / 46, 31-589 Kraków

tel. +48537717871 

strona www

Mini Mini - Żłobek i Przedszkole w Krakowie

Mistrzejowicka 2, 31-651 Kraków

tel. +48794394894 

Domowy Żłobek Utulisie w Krakowie

Majora Henryka Sucharskiego 48a, 30-898 Kraków

tel. +48794546439 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Opieka Dzienna Karuzela w Krakowie

Juliusza Lea 10a/1, 30-048 Kraków

tel. +48798780209 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Przedszkole i Żłobek Fair Play w Krakowie

Stefana Banacha 31/U1, 31-235 Kraków

tel. +48538487598 

strona www

Żłobek Świat Maluszka w Krakowie

Bagrowa 80/49, 30-371 Kraków

tel. +48665700773 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek "Fabryczka" w Krakowie

Fabryczna 3/lokal 1, 31-553 Kraków

tel. +48698421305 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek - Kraina odkrywcy - Sieć żłobków i przedszkoli w Krakowie

Królewska 55, 30-081 Kraków

tel. +48530546926 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-18:30
sob-niedz: nieczynne

Publiczne Przedszkole Językowo-Muzyczne Children's English Centre i Żłobek Niepubliczny w Krakowie

Siarczana 15, 30-432 Kraków

tel. +48579165071 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Fair Play Przedszkole i Żłobek Skrzyneckiego w Krakowie

aleja Generała Jana Skrzyneckiego 17, 30-363 Kraków

tel. +48502967916 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Kraina Odkrywcy w Krakowie

Jana Henryka Dąbrowskiego 20, 30-532 Kraków

tel. +48881269333 

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek "ISKIERKI" - Wola Duchacka, Kurdwanów, Podgórze Kraków

Kanarkowa 1, 30-693 Kraków

tel. +48502925125 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny żłobek i przedszkole sportowo - taneczne "Fair Play" w Krakowie

Ruczaj 43, 30-409 Kraków

tel. +48126577777 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-18:30
sob-niedz: nieczynne

Prywatny Żłobek Tosia w Krakowie

Grzegórzecka 67C, 31-559 Kraków

tel. +48530055955 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek Terapeutyczny KIKI w Krakowie

Bratkowa 1, 31-463 Kraków

tel. +48539363935 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek "Widzimisię" w Krakowie

osiedle Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków

tel. +4878910018 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek Ozonki w Krakowie

Stefana Banacha 47, 31-235 Kraków

tel. +48123430303 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Przedszkole/ Żłobek Montessori House w Krakowie

Benedykta Cesarza 9, 30-427 Kraków

tel. +48880247475 

strona www

Niepubliczny Żłobek Odlotowa Kraina w Krakowie

Generała Augusta Fieldorfa-Nila 17/JU-2, 31-209 Kraków

tel. +48514712118 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Kącik Maluszka w Krakowie

Kaczorówka 1/2, 31-264 Kraków

tel. +48535836957 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek "KOALA" w Krakowie

Kołaczy 5, 31-216 Kraków

tel. +48505622555 

strona www

Niepubliczny Żłobek "Delfinki" w Krakowie

Kijanki 2, 30-693 Kraków

tel. +48728393864 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek Fair Play Piast w Krakowie

Osiedle Bohaterów Września 84A/1, 31-621 Kraków

tel. +48732838409 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Fair Play żłobek i przedszkole ul. Dauna 70 Kraków

Alfreda Dauna 70, 30-629 Kraków

tel. +48726976726 

strona www

Niepubliczny Żłobek Tulii Lulii w Krakowie

Młyńska 9/2, 31-469 Kraków

tel. +48737840977 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek i przedszkole Misie Pysie w Krakowie

Komuny Paryskiej 54, 30-389 Kraków

tel. +48505073737 

strona www

NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK NR 4 BEZTROSKIE DZIECIŃSTWO w Krakowie

Jana Kurczaba 4, 30-868 Kraków

tel. +48600466847 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Prywatny Żłobek "Śpioszek" w Krakowie

Bieńczycka 15a, 31-860 Kraków

tel. +48501160971 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Dwujęzyczny Żłobek i Przedszkole Małe Cuda w Krakowie

Zygmunta Miłkowskiego 7, 30-349 Kraków

tel. +48797551425 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek "Czyżyk" w Krakowie

Siewna 10, 31-231 Kraków

tel. +4851547431 

strona www

Niepubliczny żłobek i przedszkole Healthy Kids w Krakowie

Władysława Łokietka 136A, 31-334 Kraków

tel. +48505090652 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Klub Malucha Karuzela w Krakowie

Teofila Lenartowicza 11/2, 31-138 Kraków

tel. +48798780209 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Dziecięcy Zakątek - Klub dziecięcy/Żłobek w Krakowie

Ulica Podlesie 5/35, 30-667 Kraków

tel. +48693916441 

strona www

Żłobek Kubuś i Przyjaciele w Krakowie

Ludwika Rydygiera 18, 30-695 Kraków

tel. +48693641124 

strona www

Żłobek Pszczółki w Krakowie

Dożynkowa 101, 31-234 Kraków

tel. +48604349851 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Pozytywny Żłobek nr 1 w Krakowie

Maciejkowa 28, 31-336 Kraków

tel. +48538237213 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Informacje dot. dokumentów do pobrania

W ciągu 7 dni pobrano już 37,3 tys. dokumentów!
Wniosek o przyjęcie do żłobka

Każda placówka posiada swój własny wniosek, dlatego nie udostępniliśmy tutaj żadnego wzoru. Formularza wniosku należy poszukiwać na stronie internetowej żłobka, który nas interesuje lub bezpośrednio w placówce.