Rekrutacja do żłobka Rzeszów - wniosek o przyjęcie - nabór 2023

Rekrutacja do żłobka

Już na etapie urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego warto zastanowić się nad najbliższą przyszłością edukacyjno-opiekuńczą dziecka. z jakich opcji mogą skorzystać rodzice? Kiedy ruszają zapisy do źłobka i jak wygląda rekrutacja? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kiedy mama chce wrócić do aktywności zawodowej jednocześnie zostawić malucha pod dobrą opieką, ma kilka opcji do wyboru, w tym:

 • opiekę dziadków lub innej osoby z rodziny,
 • zatrudnienie niani,
 • zapisanie dziecka do żłobka:
  • państwowego,
  • prywatnego.

Ostatnia z opcji wymaga dołączenia do procesu rekrutacyjnego, którym warto się zainteresować odpowiednio wcześniej. 

Przedsiębiorca chcący prowadzić własny żłobek lub klub dziecięcy, może starać się o dofinansowanie w ramach programu Maluch Plus w Rzeszowie.

Kto może zapisać dziecko do żłobka w Rzeszowie?

Podobnie jak w przypadku rekrutacji do przedszkola w Rzeszowie czy zapisów do szkoły podstawowej w Rzeszowie, osobą uprawnioną do zapisania dziecka do żłobka jest rodzic/rodzice lub opiekun/opiekunowie prawni.

Kiedy można zapisać dziecko do żłobka?

Od ilu miesięcy życia można zapisać dziecko do żłobka?

Najczęściej placówki przyjmują niemowlęta i dzieci od ukończenia 20. tygodnia do 3. roku życia, ale jest to sprawa indywidualna dla każdego żłobka.

Należy pamiętać, że nie w każdym żłobku znajdują się oddziały niemowlęce.

Zarówno dolna, jak i górna granica wieku dziecka, które może uczęszczać do żłobka znajduje się w Statucie Żłobka, który funkcjonuje jako wewnętrzny regulamin. Jeśli dana placówka posiada stronę internetową, tam właśnie znajduje się ww. dokument.

Na dziecko uczęszczające do żłobka, rodzic może pobierać tzw. żłobkowe.

Kiedy zapisać dziecko do żłobka w Rzeszowie?

Samą procedurą rekrutacji warto zainteresować się odpowiednio wcześniej, gdyż placówki w Rzeszowie mogą prowadzić przyjęcia tylko w cyklu roku szkolnego, czyli dziecko może zacząć uczęszczać dopiero od września. Zazwyczaj jednak rekrutacja prowadzona jest cały rok, do wyczerpania limitu miejsc danego żłobka.

Jakie informacje zawiera Statut Żłobka?

Statut żłobka - źródło informacji o zapisach

Statut Żłobka to główny dokument informujący rodzica/opiekuna o charakterze i działalności danej placówki. W wewnętrznym regulaminie zawarte są podstawowe informacje dotyczące jej funkcjonowania, w tym:

 • dane żłobka - adres i nazwa,
 • warunki rekrutacji,
 • kryteria przyjmowania dzieci,
 • kwoty za pobyt i wyżywienie,
 • warunki i sposoby pracy z dziećmi w żłobkach oraz informacje o głównych celach wychowawczych,
 • plany dnia,
 • jadłospisy,
 • zajęcia dodatkowe,
 • i inne.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze żłobka?

 1. Zakres opieki - należy wziąć pod uwagę doświadczenie, proponowany program pracy z dzieckiem, dbałość o rozwój psychofizyczny i czynniki warunkujące komfort przebywania w placówce. Warto również dopytać o jadłospis - dla małego człowieka powinien on być odpowiednio zbilansowany i dostosowany do wytycznych organizacji zdrowia (np. bez soli i cukru). 
 2. Opinie innych rodziców - to jedno z pewniejszych źródeł informacji. Warto kierować się opiniami znajomych i informacjami znalezionymi na dedykowanych forach internetowych. 
 3. Osobiste odwiedziny - ważne będzie nawiązanie kontaktu z wybranym żłobkiem - w ten sposób rodzice poznają osoby, które będą się opiekować ich pociechą, realne warunki, jakie panują w placówce, a także mogą bezpośrednio zapytać o termin rekrutacji i sposób jej prowadzenia (stacjonarny lub internetowy).
   

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak wygląda rekrutacja do żłobka?

Rekrutacja do żłobka w Rzeszowie 2023

Obecnie nie obowiązuje żadna znormalizowana procedura obowiązująca we wszystkich żłobkach w Polsce. W związku z tym rodzice lub opiekunowie prawni powinni skonsultować się z interesującym ich żłobkiem, Urzędem Gminy lub Miasta w Rzeszowie (dla placówek państwowych). Warto sprawdzić strony internetowe wymienionych instytucji/placówek.

W przypadku problemów z wyborem żłobka, warto zapoznać się z listą placówek dostępną w rejestrze żłobków na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Rekrutacja internetowa do żłobka w Rzeszowie

 1. Na stronie internetowej żłobka należy zapoznać się z wymaganiami i dokumentami niezbędnymi do rekrutacji (wniosek o przyjęcie do żłobka oraz inne dokumenty wpływające na kryterium przyjęcia). 
 2. Jeśli jest taka możliwość, należy wypełnić wniosek w formie elektronicznej i odesłać do wybranego żłobka w Rzeszowie.
 3. Jeśli jest to wymagane, wniosek w formie papierowej należy dostarczyć do placówki w wymaganym terminie (np. pocztą, osobiście) lub po pozytywnym wyniku rekrutacji.

Rekrutacja tradycyjna do żłobka w Rzeszowie

 1. Na początku należy odebrać w wybranym żłobku w Rzeszowie wniosek o przyjęcie do żłobka. Na tym etapie warto również zainteresować się listą dokumentów wymaganych podczas rekrutacji.
 2. Po wypełnieniu wniosku należy zanieść go do wybranej placówki w Rzeszowie.
 3. Ostatnim krokiem jest oczekiwanie na decyzję placówki.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, trzeba potwierdzić swoje zainteresowanie przynosząc dokumenty, które obowiązują w danym żłobku.

Wzór wniosku o przyjęcie do żłobka

Podanie o przyjęcie do żłobka - wniosek

Wniosek obowiązujący w danym żłobku znajduje się na jego stronie internetowej lub w placówce.

Informacje, które znajdują się we wniosku to m.in.:

 • dane dziecka:
  • imię i nazwisko
  • numer PESEL → dowiedz się, jak starać się o numer PESEL w Rzeszowie,
  • data urodzenia,
  • adres zamieszkania,
  • oczekiwany termin przyjęcia do żłobka,
  • planowany czas pobytu (wyrażony w godzinach),
  • stan zdrowia (np. alergie),
  • wprowadzona dieta,
  • rozwoju psychofizyczny,
 • dane osobowe rodziców:

Wszelkie wątpliwości podczas wypełniania wniosku należy konsultować z pracownikami żłobka w Rzeszowie.

Przyjęcie do żłobka w Rzeszowie poza kolejnością 

Wnioski o przyjęcie do żłobków w Rzeszowie można składać przez cały rok, jednak należy wziąć pod uwagę indywidualne terminy i zasady rekrutacji żłobków.

Jeżeli z osobistych powodów nie uda się dołączyć do rekrutacji w terminie, można ubiegać się o przyjęcie do żłobka poza kolejnością. W tym celu należy wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka poza kolejnością w związku z kryzysową sytuacją. Ten rodzaj wniosku powinien zawierać informacje udowadniające zasadność przyjęcia dziecka do żłobka poza tradycyjną rekrutacją.

Warto pamiętać, że osobą, która może odebrać dziecko ze żłobka, jest jego rodzic. Jeżeli ten samodzielnie nie może tego zrobić, musi dostarczyć do placówki upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka, które daje prawo odebrania dziecka innej osobie np. dziadkowi, cioci, babci.

 Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę przyjęcie do żłobka w Rzeszowie?

Aby załatwić sprawę przyjęcie do żłobka w Rzeszowie, należy skontaktować się z instytucją Prywatny Żłobek ZIELONY MOTYLEK przy ul. Mazowiecka 56, lub z 28 innymi instytucjami.

Prywatny Żłobek ZIELONY MOTYLEK w Rzeszowie

Mazowiecka 56, 35-324 Rzeszów

tel. +48698540532 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 5 „Karolinka” w Rzeszowie

Wołyńska 4, 35-119 Rzeszów

tel. +48177483478 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 8 „Kajtek” w Rzeszowie

Kazimierza Pułaskiego 3b, 35-011 Rzeszów

tel. +48177481128 

strona www

Żłobek Maluszkowo w Rzeszowie

Słocińska 125a, 35-330 Rzeszów

tel. +48535050555 

strona www

Żłobek nr 12 „Żwirek i Muchomorek” w Rzeszowie

Generała Jarosława Dąbrowskiego 73, 35-040 Rzeszów

tel. +48177481136 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Prywatny Żłobek Leśne Ludki w Rzeszowie

Kwiatkowskiego 38, 35-311 Rzeszów

tel. +48606668035 

Żłobek Maluszkowo w Rzeszowie

aleja Niepodległości 1, 35-303 Rzeszów

tel. +48535383555 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 1 „Wesoły miś” w Rzeszowie

Piękna 18, 35-242 Rzeszów

tel. +48177481120 

Żłobek nr 9 „Puchatek” w Rzeszowie

Podwisłocze 20B, 35-309 Rzeszów

tel. +48177481140 

strona www

Żłobek nr 3 „Krzyś” w Rzeszowie

Macieja Rataja 6A, 35-116 Rzeszów

tel. +48177481124 

strona www

Żłobek nr 10 w Rzeszowie

Stefana Starzyńskiego 19, 35-508 Rzeszów

tel. +48532467483 

Żłobek nr 11 „Słoneczko” w Rzeszowie

Aleja Krzyżanowskiego 22, 35-329 Rzeszów

tel. +48177481132 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Maluszkowo w Rzeszowie

Strzelnicza 6A, 35-103 Rzeszów

PRYWATNY ŻŁOBEK "KURKI TRZY" w Rzeszowie

Akacjowa 7, 35-113 Rzeszów

tel. +48787484899 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Rzeszów - Lisek Urwisek

Zawiszy Czarnego 16, 35-083 Rzeszów

tel. +48537507987 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Przystań Malucha w Rzeszowie

Nowe Wzgórze 2, 35-330 Rzeszów

tel. +48534226627 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 4 „Sasanka” w Rzeszowie

Architektów 4/U6, 35-001 Rzeszów

tel. +48177481138 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek Ptasie Radio w Rzeszowe w Rzeszowie

Jana Twardowskiego 2A, 35-302 Rzeszów

tel. +4869248072 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Przedszkole Publiczne i Niepubliczny Żłobek Lucky Kids w Rzeszowie

Architektów 4, 35-082 Rzeszów

tel. +48178611111 

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek PINOKIO w Rzeszowie

Zajęcza 14f, 35-232 Rzeszów

tel. +4860647585 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Mali Zdobywcy w Rzeszowie

Szarotkowa 11, 35-604 Rzeszów

tel. +48784533322 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 6 „Kotek Psotek” w Rzeszowie

Iwonicka 52, 35-505 Rzeszów

tel. +48177481142 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 7 „Calineczka” w Rzeszowie

Zielona 7, 35-326 Rzeszów

tel. +48177481940 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Entliczek Pentliczek w Rzeszowie

Aleja Generała Władysława Sikorskiego 45D/6, 35-304 Rzeszów

tel. +48667193213 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:00
czw-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Przedszkole i żłobek "PAŁACYK MALUCHA" w Rzeszowie

Kazimierza Pułaskiego 1A, 35-011 Rzeszów

tel. +4860714180 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-18:00
sob: 10:00-14:00
niedz: nieczynne

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Kraina Szczęścia w Rzeszowie

Ofiar Katynia 6, 35-209 Rzeszów

tel. +48172000660 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-18:30
sob-niedz: nieczynne

Domowy Żłobek Pandzik w Rzeszowie

Wiosenna 2, 35-303 Rzeszów

tel. +48667256764 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek Zosia Samosia w Rzeszowie

Antoniego Gromskiego 10, 35-233 Rzeszów

tel. +4853551454 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Zaczarowany Ogród Żłobek&Przedszkole Rzeszów

Aleja Armii Krajowej 42b, 35-307 Rzeszów

tel. +48793481663 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Informacje dot. dokumentów do pobrania

W ciągu 7 dni pobrano już 31,0 tys. dokumentów!
Wniosek o przyjęcie do żłobka

Każda placówka posiada swój własny wniosek, dlatego nie udostępniliśmy tutaj żadnego wzoru. Formularza wniosku należy poszukiwać na stronie internetowej żłobka, który nas interesuje lub bezpośrednio w placówce.