Rekrutacja do żłobka Białystok - wniosek o przyjęcie - nabór 2023

Rekrutacja do żłobka

Już na etapie urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego warto zastanowić się nad najbliższą przyszłością edukacyjno-opiekuńczą dziecka. z jakich opcji mogą skorzystać rodzice? Kiedy ruszają zapisy do źłobka i jak wygląda rekrutacja? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kiedy mama chce wrócić do aktywności zawodowej jednocześnie zostawić malucha pod dobrą opieką, ma kilka opcji do wyboru, w tym:

 • opiekę dziadków lub innej osoby z rodziny,
 • zatrudnienie niani,
 • zapisanie dziecka do żłobka:
  • państwowego,
  • prywatnego.

Ostatnia z opcji wymaga dołączenia do procesu rekrutacyjnego, którym warto się zainteresować odpowiednio wcześniej. 

Przedsiębiorca chcący prowadzić własny żłobek lub klub dziecięcy, może starać się o dofinansowanie w ramach programu Maluch Plus w Białymstoku.

Kto może zapisać dziecko do żłobka w Białymstoku?

Podobnie jak w przypadku rekrutacji do przedszkola w Białymstoku czy zapisów do szkoły podstawowej w Białymstoku, osobą uprawnioną do zapisania dziecka do żłobka jest rodzic/rodzice lub opiekun/opiekunowie prawni.

Kiedy można zapisać dziecko do żłobka?

Od ilu miesięcy życia można zapisać dziecko do żłobka?

Najczęściej placówki przyjmują niemowlęta i dzieci od ukończenia 20. tygodnia do 3. roku życia, ale jest to sprawa indywidualna dla każdego żłobka.

Należy pamiętać, że nie w każdym żłobku znajdują się oddziały niemowlęce.

Zarówno dolna, jak i górna granica wieku dziecka, które może uczęszczać do żłobka znajduje się w Statucie Żłobka, który funkcjonuje jako wewnętrzny regulamin. Jeśli dana placówka posiada stronę internetową, tam właśnie znajduje się ww. dokument.

Na dziecko uczęszczające do żłobka, rodzic może pobierać tzw. żłobkowe.

Kiedy zapisać dziecko do żłobka w Białymstoku?

Samą procedurą rekrutacji warto zainteresować się odpowiednio wcześniej, gdyż placówki w Białymstoku mogą prowadzić przyjęcia tylko w cyklu roku szkolnego, czyli dziecko może zacząć uczęszczać dopiero od września. Zazwyczaj jednak rekrutacja prowadzona jest cały rok, do wyczerpania limitu miejsc danego żłobka.

Jakie informacje zawiera Statut Żłobka?

Statut żłobka - źródło informacji o zapisach

Statut Żłobka to główny dokument informujący rodzica/opiekuna o charakterze i działalności danej placówki. W wewnętrznym regulaminie zawarte są podstawowe informacje dotyczące jej funkcjonowania, w tym:

 • dane żłobka - adres i nazwa,
 • warunki rekrutacji,
 • kryteria przyjmowania dzieci,
 • kwoty za pobyt i wyżywienie,
 • warunki i sposoby pracy z dziećmi w żłobkach oraz informacje o głównych celach wychowawczych,
 • plany dnia,
 • jadłospisy,
 • zajęcia dodatkowe,
 • i inne.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze żłobka?

 1. Zakres opieki - należy wziąć pod uwagę doświadczenie, proponowany program pracy z dzieckiem, dbałość o rozwój psychofizyczny i czynniki warunkujące komfort przebywania w placówce. Warto również dopytać o jadłospis - dla małego człowieka powinien on być odpowiednio zbilansowany i dostosowany do wytycznych organizacji zdrowia (np. bez soli i cukru). 
 2. Opinie innych rodziców - to jedno z pewniejszych źródeł informacji. Warto kierować się opiniami znajomych i informacjami znalezionymi na dedykowanych forach internetowych. 
 3. Osobiste odwiedziny - ważne będzie nawiązanie kontaktu z wybranym żłobkiem - w ten sposób rodzice poznają osoby, które będą się opiekować ich pociechą, realne warunki, jakie panują w placówce, a także mogą bezpośrednio zapytać o termin rekrutacji i sposób jej prowadzenia (stacjonarny lub internetowy).
   

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak wygląda rekrutacja do żłobka?

Rekrutacja do żłobka w Białymstoku 2023

Obecnie nie obowiązuje żadna znormalizowana procedura obowiązująca we wszystkich żłobkach w Polsce. W związku z tym rodzice lub opiekunowie prawni powinni skonsultować się z interesującym ich żłobkiem, Urzędem Gminy lub Miasta w Białymstoku (dla placówek państwowych). Warto sprawdzić strony internetowe wymienionych instytucji/placówek.

W przypadku problemów z wyborem żłobka, warto zapoznać się z listą placówek dostępną w rejestrze żłobków na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Rekrutacja internetowa do żłobka w Białymstoku

 1. Na stronie internetowej żłobka należy zapoznać się z wymaganiami i dokumentami niezbędnymi do rekrutacji (wniosek o przyjęcie do żłobka oraz inne dokumenty wpływające na kryterium przyjęcia). 
 2. Jeśli jest taka możliwość, należy wypełnić wniosek w formie elektronicznej i odesłać do wybranego żłobka w Białymstoku.
 3. Jeśli jest to wymagane, wniosek w formie papierowej należy dostarczyć do placówki w wymaganym terminie (np. pocztą, osobiście) lub po pozytywnym wyniku rekrutacji.

Rekrutacja tradycyjna do żłobka w Białymstoku

 1. Na początku należy odebrać w wybranym żłobku w Białymstoku wniosek o przyjęcie do żłobka. Na tym etapie warto również zainteresować się listą dokumentów wymaganych podczas rekrutacji.
 2. Po wypełnieniu wniosku należy zanieść go do wybranej placówki w Białymstoku.
 3. Ostatnim krokiem jest oczekiwanie na decyzję placówki.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, trzeba potwierdzić swoje zainteresowanie przynosząc dokumenty, które obowiązują w danym żłobku.

Wzór wniosku o przyjęcie do żłobka

Podanie o przyjęcie do żłobka - wniosek

Wniosek obowiązujący w danym żłobku znajduje się na jego stronie internetowej lub w placówce.

Informacje, które znajdują się we wniosku to m.in.:

 • dane dziecka:
  • imię i nazwisko
  • numer PESEL → dowiedz się, jak starać się o numer PESEL w Białymstoku,
  • data urodzenia,
  • adres zamieszkania,
  • oczekiwany termin przyjęcia do żłobka,
  • planowany czas pobytu (wyrażony w godzinach),
  • stan zdrowia (np. alergie),
  • wprowadzona dieta,
  • rozwoju psychofizyczny,
 • dane osobowe rodziców:

Wszelkie wątpliwości podczas wypełniania wniosku należy konsultować z pracownikami żłobka w Białymstoku.

Przyjęcie do żłobka w Białymstoku poza kolejnością 

Wnioski o przyjęcie do żłobków w Białymstoku można składać przez cały rok, jednak należy wziąć pod uwagę indywidualne terminy i zasady rekrutacji żłobków.

Jeżeli z osobistych powodów nie uda się dołączyć do rekrutacji w terminie, można ubiegać się o przyjęcie do żłobka poza kolejnością. W tym celu należy wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka poza kolejnością w związku z kryzysową sytuacją. Ten rodzaj wniosku powinien zawierać informacje udowadniające zasadność przyjęcia dziecka do żłobka poza tradycyjną rekrutacją.

Warto pamiętać, że osobą, która może odebrać dziecko ze żłobka, jest jego rodzic. Jeżeli ten samodzielnie nie może tego zrobić, musi dostarczyć do placówki upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka, które daje prawo odebrania dziecka innej osobie np. dziadkowi, cioci, babci.

 Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę przyjęcie do żłobka w Białymstoku?

Aby załatwić sprawę przyjęcie do żłobka w Białymstoku, należy skontaktować się z instytucją Niepubliczny Żłobek MAŁE MISIE przy ul. Antoniukowska 60, lub z 26 innymi instytucjami.

Niepubliczny Żłobek MAŁE MISIE w Białymstoku

adres: Antoniukowska 60, 15-845 Białystok

tel. +48793707041 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-16:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Miejski nr 5 w Białymstoku

adres: Artura Grottgera 10, 15-225 Białystok

tel. +48857320184 

strona www

Przedszkole i Żłobek SUPERMOCNI w Białymstoku

adres: Kręta 2/5, 15-345 Białystok

tel. +4850203509 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek Akademia Kreatywnego Malucha w Białymstoku

adres: Transportowa 2 C/lok. 6 i 7, 15-399 Białystok

tel. +48788949193 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Przedszkole i żłobek elfy w Białymstoku

adres: Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 50, 15-111 Białystok

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek Koralik w Białymstoku

adres: Kombatantów 18/lok. U1, 15-110 Białystok

tel. +48536529956 

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Klub Przyjaciół Reksia- opieka nad dziećmi 1-3lat Żłobek Białystok Żłobek Baranowicka

adres: Baranowicka 113, 15-501 Białystok

tel. +48605693153 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-16:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Mali geniusze w Białymstoku

adres: Mikołaja Kopernika 3A, 15-367 Białystok

tel. +48513304653 

strona www

MARCHEWKA Żłobek JĘZYKOWY TOMASZ SZOKA w Białymstoku

adres: Jana Sobieskiego, 15-013 Białystok

Żłobek Miejski Nr 6 w Białymstoku

adres: Upalna 58, 15-668 Białystok

tel. +48856612185 

strona www

Żłobek Miejski nr 2 w Białymstoku

adres: Rumiankowa 12, 15-665 Białystok

tel. +48856613815 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek i Przedszkole Artystyczne Olinutki w Białymstoku

adres: Kolejowa 12/1, 15-701 Białystok

tel. +48570003356 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob: 08:00-16:00
niedz: nieczynne

Żłobek Miejski nr 4 w Białymstoku

adres: Władysława Broniewskiego 1A, 15-748 Białystok

tel. +48856510506 

strona www

Żłobek Miejski nr 1 Integracyjny w Białymstoku

adres: Wesoła 10, 15-306 Białystok

tel. +48857423110 

strona www

Żłobek Miejski Nr 3 w Białymstoku

adres: Wasilkowska 4, 15-117 Białystok

tel. +48856751648 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 8 w Białymstoku

adres: Oriona 38, 15-685 Białystok

tel. +48853067602 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek Wesołe Dinusie w Białymstoku

adres: Komisji Edukacji Narodowej 38/7, 15-685 Białystok

tel. +48600140533 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:45 godziny otwarcia

pon-pt: 06:45-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Niepubliczny "Happy" w Białymstoku

adres: Józefa Mackiewicza 1A/lok. U1, 15-779 Białystok

tel. +48603960678 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek Super Bobas w Białymstoku

adres: Gajowa 79, 15-794 Białystok

tel. +48600140533 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:45 godziny otwarcia

pon-pt: 06:45-16:45
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Przyjaciele Rudego Liska w Białymstoku

adres: Icchoka Malmeda 12A, 15-440 Białystok

tel. +48608653525 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Tęczowa Kraina. Mini żłobek w Białymstoku

adres: Słonecznikowa 9, 15-660 Białystok

tel. +48514950289 

Niepubliczny Żłobek Zielony Smoczek w Białymstoku

adres: Transportowa 2C/2-3, 15-399 Białystok

tel. +48600130938 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Przedszkole i Żłobek Norlandia Białystok Sybiraków

adres: Sybiraków 8a, 15-204 Białystok

tel. +48502458426 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek Sensoryczny Małe Stópki w Białymstoku

adres: Kręta 50/lok. U2, 15-345 Białystok

tel. +4857474200 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Aniołek Mini-Montessori w Białymstoku

adres: Krańcowa 26B, 15-155 Białystok

tel. +48505841121 

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

MARCHEWKA 2 Żłobek JĘZYKOWY TOMASZ SZOKA w Białymstoku

adres: Łąkowa 1, 15-017 Białystok

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Marchewka Żłobek i Przedszkole Językowe w Białymstoku

adres: Sybiraków 4/U9-10, 15-204 Białystok

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Informacje dot. dokumentów do pobrania

W ciągu 7 dni pobrano już 15,9 tys. dokumentów!
Wniosek o przyjęcie do żłobka

Każda placówka posiada swój własny wniosek, dlatego nie udostępniliśmy tutaj żadnego wzoru. Formularza wniosku należy poszukiwać na stronie internetowej żłobka, który nas interesuje lub bezpośrednio w placówce.