Rekrutacja do żłobka Katowice - wniosek o przyjęcie - nabór 2023

Rekrutacja do żłobka

Już na etapie urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego warto zastanowić się nad najbliższą przyszłością edukacyjno-opiekuńczą dziecka. z jakich opcji mogą skorzystać rodzice? Kiedy ruszają zapisy do źłobka i jak wygląda rekrutacja? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kiedy mama chce wrócić do aktywności zawodowej jednocześnie zostawić malucha pod dobrą opieką, ma kilka opcji do wyboru, w tym:

 • opiekę dziadków lub innej osoby z rodziny,
 • zatrudnienie niani,
 • zapisanie dziecka do żłobka:
  • państwowego,
  • prywatnego.

Ostatnia z opcji wymaga dołączenia do procesu rekrutacyjnego, którym warto się zainteresować odpowiednio wcześniej. 

Przedsiębiorca chcący prowadzić własny żłobek lub klub dziecięcy, może starać się o dofinansowanie w ramach programu Maluch Plus w Katowicach.

Kto może zapisać dziecko do żłobka w Katowicach?

Podobnie jak w przypadku rekrutacji do przedszkola w Katowicach czy zapisów do szkoły podstawowej w Katowicach, osobą uprawnioną do zapisania dziecka do żłobka jest rodzic/rodzice lub opiekun/opiekunowie prawni.

Kiedy można zapisać dziecko do żłobka?

Od ilu miesięcy życia można zapisać dziecko do żłobka?

Najczęściej placówki przyjmują niemowlęta i dzieci od ukończenia 20. tygodnia do 3. roku życia, ale jest to sprawa indywidualna dla każdego żłobka.

Należy pamiętać, że nie w każdym żłobku znajdują się oddziały niemowlęce.

Zarówno dolna, jak i górna granica wieku dziecka, które może uczęszczać do żłobka znajduje się w Statucie Żłobka, który funkcjonuje jako wewnętrzny regulamin. Jeśli dana placówka posiada stronę internetową, tam właśnie znajduje się ww. dokument.

Na dziecko uczęszczające do żłobka, rodzic może pobierać tzw. żłobkowe.

Kiedy zapisać dziecko do żłobka w Katowicach?

Samą procedurą rekrutacji warto zainteresować się odpowiednio wcześniej, gdyż placówki w Katowicach mogą prowadzić przyjęcia tylko w cyklu roku szkolnego, czyli dziecko może zacząć uczęszczać dopiero od września. Zazwyczaj jednak rekrutacja prowadzona jest cały rok, do wyczerpania limitu miejsc danego żłobka.

Jakie informacje zawiera Statut Żłobka?

Statut żłobka - źródło informacji o zapisach

Statut Żłobka to główny dokument informujący rodzica/opiekuna o charakterze i działalności danej placówki. W wewnętrznym regulaminie zawarte są podstawowe informacje dotyczące jej funkcjonowania, w tym:

 • dane żłobka - adres i nazwa,
 • warunki rekrutacji,
 • kryteria przyjmowania dzieci,
 • kwoty za pobyt i wyżywienie,
 • warunki i sposoby pracy z dziećmi w żłobkach oraz informacje o głównych celach wychowawczych,
 • plany dnia,
 • jadłospisy,
 • zajęcia dodatkowe,
 • i inne.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze żłobka?

 1. Zakres opieki - należy wziąć pod uwagę doświadczenie, proponowany program pracy z dzieckiem, dbałość o rozwój psychofizyczny i czynniki warunkujące komfort przebywania w placówce. Warto również dopytać o jadłospis - dla małego człowieka powinien on być odpowiednio zbilansowany i dostosowany do wytycznych organizacji zdrowia (np. bez soli i cukru). 
 2. Opinie innych rodziców - to jedno z pewniejszych źródeł informacji. Warto kierować się opiniami znajomych i informacjami znalezionymi na dedykowanych forach internetowych. 
 3. Osobiste odwiedziny - ważne będzie nawiązanie kontaktu z wybranym żłobkiem - w ten sposób rodzice poznają osoby, które będą się opiekować ich pociechą, realne warunki, jakie panują w placówce, a także mogą bezpośrednio zapytać o termin rekrutacji i sposób jej prowadzenia (stacjonarny lub internetowy).
   

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak wygląda rekrutacja do żłobka?

Rekrutacja do żłobka w Katowicach 2023

Obecnie nie obowiązuje żadna znormalizowana procedura obowiązująca we wszystkich żłobkach w Polsce. W związku z tym rodzice lub opiekunowie prawni powinni skonsultować się z interesującym ich żłobkiem, Urzędem Gminy lub Miasta w Katowicach (dla placówek państwowych). Warto sprawdzić strony internetowe wymienionych instytucji/placówek.

W przypadku problemów z wyborem żłobka, warto zapoznać się z listą placówek dostępną w rejestrze żłobków na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Rekrutacja internetowa do żłobka w Katowicach

 1. Na stronie internetowej żłobka należy zapoznać się z wymaganiami i dokumentami niezbędnymi do rekrutacji (wniosek o przyjęcie do żłobka oraz inne dokumenty wpływające na kryterium przyjęcia). 
 2. Jeśli jest taka możliwość, należy wypełnić wniosek w formie elektronicznej i odesłać do wybranego żłobka w Katowicach.
 3. Jeśli jest to wymagane, wniosek w formie papierowej należy dostarczyć do placówki w wymaganym terminie (np. pocztą, osobiście) lub po pozytywnym wyniku rekrutacji.

Rekrutacja tradycyjna do żłobka w Katowicach

 1. Na początku należy odebrać w wybranym żłobku w Katowicach wniosek o przyjęcie do żłobka. Na tym etapie warto również zainteresować się listą dokumentów wymaganych podczas rekrutacji.
 2. Po wypełnieniu wniosku należy zanieść go do wybranej placówki w Katowicach.
 3. Ostatnim krokiem jest oczekiwanie na decyzję placówki.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, trzeba potwierdzić swoje zainteresowanie przynosząc dokumenty, które obowiązują w danym żłobku.

Wzór wniosku o przyjęcie do żłobka

Podanie o przyjęcie do żłobka - wniosek

Wniosek obowiązujący w danym żłobku znajduje się na jego stronie internetowej lub w placówce.

Informacje, które znajdują się we wniosku to m.in.:

 • dane dziecka:
  • imię i nazwisko
  • numer PESEL → dowiedz się, jak starać się o numer PESEL w Katowicach,
  • data urodzenia,
  • adres zamieszkania,
  • oczekiwany termin przyjęcia do żłobka,
  • planowany czas pobytu (wyrażony w godzinach),
  • stan zdrowia (np. alergie),
  • wprowadzona dieta,
  • rozwoju psychofizyczny,
 • dane osobowe rodziców:

Wszelkie wątpliwości podczas wypełniania wniosku należy konsultować z pracownikami żłobka w Katowicach.

Przyjęcie do żłobka w Katowicach poza kolejnością 

Wnioski o przyjęcie do żłobków w Katowicach można składać przez cały rok, jednak należy wziąć pod uwagę indywidualne terminy i zasady rekrutacji żłobków.

Jeżeli z osobistych powodów nie uda się dołączyć do rekrutacji w terminie, można ubiegać się o przyjęcie do żłobka poza kolejnością. W tym celu należy wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka poza kolejnością w związku z kryzysową sytuacją. Ten rodzaj wniosku powinien zawierać informacje udowadniające zasadność przyjęcia dziecka do żłobka poza tradycyjną rekrutacją.

Warto pamiętać, że osobą, która może odebrać dziecko ze żłobka, jest jego rodzic. Jeżeli ten samodzielnie nie może tego zrobić, musi dostarczyć do placówki upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka, które daje prawo odebrania dziecka innej osobie np. dziadkowi, cioci, babci.

 Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę przyjęcie do żłobka w Katowicach?

Aby załatwić sprawę przyjęcie do żłobka w Katowicach, należy skontaktować się z instytucją Żłobek Tęczowa Akademia Brzdąca przy ul. Uniczowska 28, lub z 39 innymi instytucjami.

Żłobek Tęczowa Akademia Brzdąca w Katowicach

Uniczowska 28, 40-748 Katowice

tel. +48694605228 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Tuli Tuli w Katowicach

Harcerzy Września 1939 5, 40-659 Katowice

tel. +48731107617 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek miejski w Katowicach

Uniwersytecka 15, 40-007 Katowice

tel. +48323524549 

strona www

Żłobek Akademia Malucha PUCHATKOWO w Katowicach

Huculska 7, 40-736 Katowice

tel. +48661137111 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:40-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Tęczowa Kraina Ochojec w Katowicach

Łętowskiego 32B, 40-648 Katowice

tel. +48732933443 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Miejski. Oddział w Katowicach

Tysiąclecia 45, 40-873 Katowice

tel. +48322545011 

strona www

Żłobek Integracyjny Przyjazny Zakątek w Katowicach

Szarych Szeregów 28, 40-750 Katowice

tel. +4879119444 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Miejski. Oddział w Katowicach

Zadole 24A, 40-719 Katowice

tel. +48322521494 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Kosi Kosi Łapci w Katowicach

Gen. Józefa Longina Sowińskiego 35, 40-282 Katowice

tel. +48731444723 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Miejski w Katowicach - Oddział Ordona

Ordona 3A, 40-164 Katowice

tel. +48322599077 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Kraina Odkrywcy w Katowicach

Wrocławska 54, 40-217 Katowice

tel. +48537204233 

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Super Giganci Przedszkole Prywatne. GigaBajtle Żłobek Prywatny. w Katowicach

plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

tel. +48506002944 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Niepubliczny Twórczy Zakątek w Katowicach

Marcinkowskiego 6, 40-233 Katowice

tel. +48530620541 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Kraina Odkrywcy w Katowicach

al. Wojciecha Korfantego 138, 40-001 Katowice

tel. +48570357998 

Otwarte do 18:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-18:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Miejski w Katowicach - Oddział Szeptyckiego

Szeptyckiego 1, 40-018 Katowice

tel. +48322551258 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Sportowo-Językowe Fair Play w Katowicach

Gen. Kazimierza Pułaskiego 42, 40-276 Katowice

tel. +48509366118 

strona www

TIKA Niepubliczne Przedszkole i Żłobek w Katowicach

Dworska 12, 40-584 Katowice

tel. +48533303054 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Empatia Katowice

Jaronia 2, 40-750 Katowice

tel. +48661570905 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

ULubiony żłobek Tysiąclecie w Katowicach

Bolesława Chrobrego 29, 40-881 Katowice

tel. +48503329334 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Mały Szkrab w Katowicach

Krawczyka 1, 40-423 Katowice

tel. +48693201513 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-16:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Klub Maluszka Gwiazdolandia w Katowicach

Karola Stabika 34, 40-001 Katowice

tel. +4879202947 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Miejski. Oddział w Katowicach

Ciesielska 1, 40-379 Katowice

tel. +48322569179 

strona www

Przedszkole i Żłobek DOMINO w Katowicach

Kossak-Szczuckiej 36, 40-578 Katowice

tel. +48601502865 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Miejski. Oddział w Katowicach

Bytomska 8, 40-110 Katowice

tel. +48322596125 

strona www

Żłobek Kraina Odkrywcy w Katowicach

Braci Mniejszych 4, 40-754 Katowice

tel. +48535280231 

Otwarte do 18:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-18:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Niepubliczny U Cioci POLI w Katowicach

Obroki 77, 40-833 Katowice

tel. +4888854477 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Kraina Odkrywcy w Katowicach

Leśnego Potoku 61, 40-404 Katowice

tel. +48534510132 

strona www

Otwarte do 18:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-18:30
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek Słonik w Katowicach

Obroki 70, 40-833 Katowice

tel. +48663881331 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:45-17:30
sob-niedz: nieczynne

Przedszkole i Żłobek DOMINO w Katowicach

Franciszkańska 33, 40-708 Katowice

tel. +48601502865 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek "Elementarz Przyjazny Rodzinie" w Katowicach

Studencka 20, 40-743 Katowice

tel. +48322535074 

Żłobek Miejski w Katowicach - Oddział Ligonia

Ligonia 43, 40-037 Katowice

tel. +48322554452 

strona www

Żłobek z Językiem Francuskim Lazurowy Obłoczek w Katowicach

Witosa 17, 40-832 Katowice

tel. +48692880409 

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Miejski. Oddział w Katowicach

Wojciecha 23A, 40-474 Katowice

tel. +48322097696 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Prywatne przedszkole i żłobek IQ ACADEMY w Katowicach

Rzepakowa 2, 40-547 Katowice

tel. +48660033244 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Misiowy Zakątek w Katowicach

Gliwicka 224, 40-863 Katowice

tel. +48731741234 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

BAJTELKOWO. Niepubliczny Żłobek Artystyczno-Językowy w Katowicach

Kostki-Napierskiego 65, 40-664 Katowice

tel. +48788788234 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Gwiazdolandia oddział 2 w Katowicach

Niska 3B, 40-675 Katowice

tel. +4879202947 

strona www

Słonik Żłobek Montessori w Katowicach

Rolna 14, 40-555 Katowice

tel. +48663881331 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Wesołe Misie - Prywatny Żłobek w Katowicach

Piotrowicka 76C, 40-724 Katowice

tel. +48534925503 

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Informacje dot. dokumentów do pobrania

W ciągu 7 dni pobrano już 31,0 tys. dokumentów!
Wniosek o przyjęcie do żłobka

Każda placówka posiada swój własny wniosek, dlatego nie udostępniliśmy tutaj żadnego wzoru. Formularza wniosku należy poszukiwać na stronie internetowej żłobka, który nas interesuje lub bezpośrednio w placówce.