Rekrutacja do żłobka Gdynia - wniosek o przyjęcie - nabór 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 17 lutego 2024 8 min. czytania

Rekrutacja do żłobka

Już na etapie urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego warto zastanowić się nad najbliższą przyszłością edukacyjno-opiekuńczą dziecka. z jakich opcji mogą skorzystać rodzice? Kiedy ruszają zapisy do żłobka i jak wygląda rekrutacja? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kiedy mama chce wrócić do aktywności zawodowej jednocześnie zostawić malucha pod dobrą opieką, ma kilka opcji do wyboru, w tym:

 • opiekę dziadków lub innej osoby z rodziny,
 • zatrudnienie niani - sprawdź: dofinansowanie do niani w Gdyni,
 • zapisanie dziecka do żłobka:
  • państwowego,
  • prywatnego.

Ostatnia z opcji wymaga dołączenia do procesu rekrutacyjnego, którym warto się zainteresować odpowiednio wcześniej. 

Przedsiębiorca chcący prowadzić własny żłobek lub klub dziecięcy, może starać się o dofinansowanie w ramach programu Maluch Plus w Gdyni.

Kto może zapisać dziecko do żłobka w Gdyni?

Podobnie jak w przypadku rekrutacji do przedszkola w Gdyni czy zapisów do szkoły podstawowej w Gdyni, osobą uprawnioną do zapisania dziecka do żłobka jest rodzic/rodzice lub opiekun/opiekunowie prawni.

Kiedy można zapisać dziecko do żłobka?

Kryteria przyjęcia do żłobka

Kryteria przyjęcia dziecka do żłobka mogą różnić się w zależności od placówki i miejsca zamieszkania, jednak ogólnie stosowane kryteria obejmują:

 1. Wiek dziecka: najczęściej placówki przyjmują niemowlęta i dzieci od ukończenia 20. tygodnia do 3. roku życia, ale jest to sprawa indywidualna dla każdego żłobka. Należy pamiętać, że nie w każdym żłobku znajdują się oddziały niemowlęce. Zarówno dolna, jak i górna granica wieku dziecka, które może uczęszczać do żłobka znajduje się w Statucie Żłobka, który funkcjonuje jako wewnętrzny regulamin. Jeśli dana placówka posiada stronę internetową, tam właśnie znajduje się ww. dokument.
 2. Kolejność zgłoszeń: W niektórych placówkach decydują kolejność zgłoszeń, dlatego warto złożyć dokumenty jak najwcześniej.
 3. Liczba miejsc: priorytet mogą mieć dzieci, których rodzice pracują lub studiują, a także dzieci samotnie wychowywane przez rodziców.
 4. Miejsce zamieszkania: niektóre żłobki mogą dawać pierwszeństwo dzieciom z określonych dzielnic lub miejscowości.
 5. Specjalne potrzeby dziecka: placówki mogą uwzględniać dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające specjalistycznej opieki.
 6. Sytuacja rodzinna: niektóre żłobki mogą brać pod uwagę sytuację rodzin, na przykład ubóstwo czy nieobecność opiekuna.
 7. Dokumentacja: żłobki mogą również brać pod uwagę zdrowie (np. posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności przez dziecko lub rodzica/opiekuna prawnego) i ewentualne potrzeby specjalne dziecka.

Na dziecko uczęszczające do żłobka, rodzic może pobierać tzw. żłobkowe.

Kiedy zapisać dziecko do żłobka w Gdyni?

Samą procedurą rekrutacji warto zainteresować się odpowiednio wcześniej, gdyż placówki w Gdyni mogą prowadzić przyjęcia tylko w cyklu roku szkolnego, czyli dziecko może zacząć uczęszczać dopiero od września. Zazwyczaj jednak rekrutacja prowadzona jest cały rok, do wyczerpania limitu miejsc danego żłobka.

Jakie informacje zawiera Statut Żłobka?

Statut żłobka - źródło informacji o zapisach

Statut Żłobka to główny dokument informujący rodzica/opiekuna o charakterze i działalności danej placówki. W wewnętrznym regulaminie zawarte są podstawowe informacje dotyczące jej funkcjonowania, w tym:

 • dane żłobka - adres i nazwa,
 • warunki rekrutacji,
 • kryteria przyjmowania dzieci,
 • kwoty za pobyt i wyżywienie,
 • warunki i sposoby pracy z dziećmi w żłobkach oraz informacje o głównych celach wychowawczych,
 • plany dnia,
 • jadłospisy,
 • zajęcia dodatkowe,
 • i inne.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze żłobka?

 1. Zakres opieki - należy wziąć pod uwagę doświadczenie, proponowany program pracy z dzieckiem, dbałość o rozwój psychofizyczny i czynniki warunkujące komfort przebywania w placówce. Warto również dopytać o jadłospis - dla małego człowieka powinien on być odpowiednio zbilansowany i dostosowany do wytycznych organizacji zdrowia (np. bez soli i cukru). 
 2. Opinie innych rodziców - to jedno z pewniejszych źródeł informacji. Warto kierować się opiniami znajomych i informacjami znalezionymi na dedykowanych forach internetowych. 
 3. Osobiste odwiedziny - ważne będzie nawiązanie kontaktu z wybranym żłobkiem - w ten sposób rodzice poznają osoby, które będą się opiekować ich pociechą, realne warunki, jakie panują w placówce, a także mogą bezpośrednio zapytać o termin rekrutacji i sposób jej prowadzenia (stacjonarny lub internetowy).
   

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak wygląda rekrutacja do żłobka?

Rekrutacja do żłobka w Gdyni 2024

Obecnie nie obowiązuje żadna znormalizowana procedura obowiązująca we wszystkich żłobkach w Polsce. W związku z tym rodzice lub opiekunowie prawni powinni skonsultować się z interesującym ich żłobkiem, Urzędem Gminy lub Miasta w Gdyni (dla placówek państwowych). Warto sprawdzić strony internetowe wymienionych instytucji/placówek.

W przypadku problemów z wyborem żłobka, warto zapoznać się z listą placówek dostępną w rejestrze żłobków na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Rekrutacja internetowa do żłobka w Gdyni

 1. Na stronie internetowej żłobka należy zapoznać się z wymaganiami i dokumentami niezbędnymi do rekrutacji (wniosek o przyjęcie do żłobka oraz inne dokumenty wpływające na kryterium przyjęcia). 
 2. Jeśli jest taka możliwość, należy wypełnić wniosek w formie elektronicznej i odesłać do wybranego żłobka w Gdyni.
 3. Jeśli jest to wymagane, wniosek w formie papierowej należy dostarczyć do placówki w wymaganym terminie (np. pocztą, osobiście) lub po pozytywnym wyniku rekrutacji.

Rekrutacja tradycyjna do żłobka w Gdyni

 1. Na początku należy odebrać w wybranym żłobku w Gdyni wniosek o przyjęcie do żłobka. Na tym etapie warto również zainteresować się listą dokumentów wymaganych podczas rekrutacji.
 2. Po wypełnieniu wniosku należy zanieść go do wybranej placówki w Gdyni.
 3. Ostatnim krokiem jest oczekiwanie na decyzję placówki.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, trzeba potwierdzić swoje zainteresowanie przynosząc dokumenty, które obowiązują w danym żłobku.

Wzór wniosku o przyjęcie do żłobka

Podanie o przyjęcie do żłobka - wniosek

Wniosek obowiązujący w danym żłobku znajduje się na jego stronie internetowej lub w placówce.

Informacje, które znajdują się we wniosku to m.in.:

 • dane dziecka:
  • imię i nazwisko
  • numer PESEL → dowiedz się, jak starać się o numer PESEL w Gdyni,
  • data urodzenia,
  • adres zamieszkania,
  • oczekiwany termin przyjęcia do żłobka,
  • planowany czas pobytu (wyrażony w godzinach),
  • stan zdrowia (np. alergie),
  • wprowadzona dieta,
  • rozwoju psychofizyczny,
 • dane osobowe rodziców:

Wszelkie wątpliwości podczas wypełniania wniosku należy konsultować z pracownikami żłobka w Gdyni.

Przyjęcie do żłobka w Gdyni poza kolejnością 

Wnioski o przyjęcie do żłobków w Gdyni można składać przez cały rok, jednak należy wziąć pod uwagę indywidualne terminy i zasady rekrutacji żłobków.

Jeżeli z osobistych powodów nie uda się dołączyć do rekrutacji w terminie, można ubiegać się o przyjęcie do żłobka poza kolejnością. W tym celu należy wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka poza kolejnością w związku z kryzysową sytuacją. Ten rodzaj wniosku powinien zawierać informacje udowadniające zasadność przyjęcia dziecka do żłobka poza tradycyjną rekrutacją.

Warto pamiętać, że osobą, która może odebrać dziecko ze żłobka, jest jego rodzic. Jeżeli ten samodzielnie nie może tego zrobić, musi dostarczyć do placówki upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka, które daje prawo odebrania dziecka innej osobie np. dziadkowi, cioci, babci.

 Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę przyjęcie do żłobka w Gdyni?

Aby załatwić sprawę przyjęcie do żłobka w Gdyni, należy skontaktować się z instytucją Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Akademia Malucha” Gdynia pod adresem Łebska 12 w Gdyni, lub z 23 innymi instytucjami.

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Akademia Malucha” Gdynia

adres: Łebska 12, 81-001 Gdynia

tel. +48690055635 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek "Koniczynka" Witomino w Gdyni

adres: Uczniowska 2, 81-647 Gdynia

tel. +48585237172 

strona www

Żłobek "Dzieci z Pasją" w Gdyni

adres: Miętowa 3/1, 81-589 Gdynia

Żłobek Safari Witomino w Gdyni

adres: Sosnowa 8, 81-604 Gdynia

tel. +48518522842 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Słoneczko w Gdyni

adres: Słoneczna 49, 81-605 Gdynia

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Safari Wiczlino Ogród w Gdyni

adres: Stanisława Filipkowskiego 22, 81-578 Gdynia

tel. +48518522842 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Zaczarowany Ogródek Chwarzno w Gdyni

adres: Okrężna 1A, 81-601 Gdynia

tel. +48506565651 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Klub dziecięcy/żłobek Fiku Miku w Gdyni

adres: Ateny 17/LU/3, 81-601 Gdynia

tel. +48600874578 

strona www

Żłobek w Gdyni

adres: Wiczlińska 33, 81-589 Gdynia

strona www

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole MegaMocni Mały Kack w Gdyni

adres: Parkowa 1, 81-549 Gdynia

tel. +48690111011 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 06:00-18:00
wt: 06:00-18:00
śr: 06:00-18:00
czw: 06:00-18:00
pt: 06:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Niezapominajka w Gdyni

adres: Wójta Radtkego 23, 81-351 Gdynia

tel. +48586208839 

strona www

Niepubliczny Żłobek AGUGU w Gdyni

adres: Nowodworcowa 1, 81-581 Gdynia

tel. +4869613024 

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek A-kuku w Gdyni

adres: Strzelców 1/u2, 81-586 Gdynia

tel. +48603800917 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Trampolina w Gdyni

adres: Wielkopolska 393, 81-531 Gdynia

tel. +48668626272 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek i Gabinet Integracji Sensorycznej Milove Kroczki w Gdyni

adres: Leopolda Staffa 16/11, 81-597 Gdynia

tel. +48784646568 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob: 08:00-14:00
niedz: nieczynne

Szyszka - Domowy Żłobek w Gdyni

adres: Nagietkowa 30, 81-589 Gdynia

tel. +48512289637 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Inspiratio - Niepubliczne Przedszkole i żłobek Gdynia Kamienna Góra

adres: Wacława Sieroszewskiego 2, 81-376 Gdynia

tel. +48789244264 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Gdynia - Akademia Malucha NaMaKids

adres: Jantarowa 13/3, 81-187 Gdynia

tel. +48881077915 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Niezapominajka w Gdyni

adres: Wiceadmirała Porębskiego 21, 81-185 Gdynia

strona www

Żłobek Królestwo Maciusia w Gdyni

adres: Biała 19, 81-114 Gdynia

tel. +48608701176 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek "Koniczynka" Cisowa w Gdyni

adres: Chylońska 237, 81-016 Gdynia

tel. +48586679192 

strona www

Magiczny Zakątek - żłobek w Gdyni

adres: Osowska 22, 81-046 Gdynia

tel. +48724245777 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Przedszkole i Żłobek "Anioła Stróża" Zgromadzenia Sióstr Anielanek św. Pawła w Gdyni

adres: bp. Pelczara 25, 81-578 Gdynia

tel. +4860479505 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

żłobek/klub malucha "kraina krasnoludków" w Gdyni

adres: Kornela Ujejskiego 5, 81-405 Gdynia

tel. +4872526416 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob: 08:00-14:00
niedz: nieczynne

Informacje dot. dokumentów do pobrania

W ciągu 7 dni pobrano już 14,9 tys. dokumentów!
Wniosek o przyjęcie do żłobka

Każda placówka posiada swój własny wniosek, dlatego nie udostępniliśmy tutaj żadnego wzoru. Formularza wniosku należy poszukiwać na stronie internetowej żłobka, który nas interesuje lub bezpośrednio w placówce.

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu