Rekrutacja do żłobka Bytom - wniosek o przyjęcie - nabór 2023

Weryfikacja: 6 lutego 2023

Rekrutacja do żłobka

Już na etapie urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego warto zastanowić się nad najbliższą przyszłością edukacyjno-opiekuńczą dziecka. z jakich opcji mogą skorzystać rodzice? Kiedy ruszają zapisy do źłobka i jak wygląda rekrutacja? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kiedy mama chce wrócić do aktywności zawodowej jednocześnie zostawić malucha pod dobrą opieką, ma kilka opcji do wyboru, w tym:

 • opiekę dziadków lub innej osoby z rodziny,
 • zatrudnienie niani,
 • zapisanie dziecka do żłobka:
  • państwowego,
  • prywatnego.

Ostatnia z opcji wymaga dołączenia do procesu rekrutacyjnego, którym warto się zainteresować odpowiednio wcześniej. 

Przedsiębiorca chcący prowadzić własny żłobek lub klub dziecięcy, może starać się o dofinansowanie w ramach programu Maluch Plus w Bytomiu.

Kto może zapisać dziecko do żłobka w Bytomiu?

Podobnie jak w przypadku rekrutacji do przedszkola w Bytomiu czy zapisów do szkoły podstawowej w Bytomiu, osobą uprawnioną do zapisania dziecka do żłobka jest rodzic/rodzice lub opiekun/opiekunowie prawni.

Kiedy można zapisać dziecko do żłobka?

Od ilu miesięcy życia można zapisać dziecko do żłobka?

Najczęściej placówki przyjmują niemowlęta i dzieci od ukończenia 20. tygodnia do 3. roku życia, ale jest to sprawa indywidualna dla każdego żłobka.

Należy pamiętać, że nie w każdym żłobku znajdują się oddziały niemowlęce.

Zarówno dolna, jak i górna granica wieku dziecka, które może uczęszczać do żłobka znajduje się w Statucie Żłobka, który funkcjonuje jako wewnętrzny regulamin. Jeśli dana placówka posiada stronę internetową, tam właśnie znajduje się ww. dokument.

Na dziecko uczęszczające do żłobka, rodzic może pobierać tzw. żłobkowe.

Kiedy zapisać dziecko do żłobka w Bytomiu?

Samą procedurą rekrutacji warto zainteresować się odpowiednio wcześniej, gdyż placówki w Bytomiu mogą prowadzić przyjęcia tylko w cyklu roku szkolnego, czyli dziecko może zacząć uczęszczać dopiero od września. Zazwyczaj jednak rekrutacja prowadzona jest cały rok, do wyczerpania limitu miejsc danego żłobka.

Jakie informacje zawiera Statut Żłobka?

Statut żłobka - źródło informacji o zapisach

Statut Żłobka to główny dokument informujący rodzica/opiekuna o charakterze i działalności danej placówki. W wewnętrznym regulaminie zawarte są podstawowe informacje dotyczące jej funkcjonowania, w tym:

 • dane żłobka - adres i nazwa,
 • warunki rekrutacji,
 • kryteria przyjmowania dzieci,
 • kwoty za pobyt i wyżywienie,
 • warunki i sposoby pracy z dziećmi w żłobkach oraz informacje o głównych celach wychowawczych,
 • plany dnia,
 • jadłospisy,
 • zajęcia dodatkowe,
 • i inne.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze żłobka?

 1. Zakres opieki - należy wziąć pod uwagę doświadczenie, proponowany program pracy z dzieckiem, dbałość o rozwój psychofizyczny i czynniki warunkujące komfort przebywania w placówce. Warto również dopytać o jadłospis - dla małego człowieka powinien on być odpowiednio zbilansowany i dostosowany do wytycznych organizacji zdrowia (np. bez soli i cukru). 
 2. Opinie innych rodziców - to jedno z pewniejszych źródeł informacji. Warto kierować się opiniami znajomych i informacjami znalezionymi na dedykowanych forach internetowych. 
 3. Osobiste odwiedziny - ważne będzie nawiązanie kontaktu z wybranym żłobkiem - w ten sposób rodzice poznają osoby, które będą się opiekować ich pociechą, realne warunki, jakie panują w placówce, a także mogą bezpośrednio zapytać o termin rekrutacji i sposób jej prowadzenia (stacjonarny lub internetowy).
   

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak wygląda rekrutacja do żłobka?

Rekrutacja do żłobka w Bytomiu 2023

Obecnie nie obowiązuje żadna znormalizowana procedura obowiązująca we wszystkich żłobkach w Polsce. W związku z tym rodzice lub opiekunowie prawni powinni skonsultować się z interesującym ich żłobkiem, Urzędem Gminy lub Miasta w Bytomiu (dla placówek państwowych). Warto sprawdzić strony internetowe wymienionych instytucji/placówek.

W przypadku problemów z wyborem żłobka, warto zapoznać się z listą placówek dostępną w rejestrze żłobków na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Rekrutacja internetowa do żłobka w Bytomiu

 1. Na stronie internetowej żłobka należy zapoznać się z wymaganiami i dokumentami niezbędnymi do rekrutacji (wniosek o przyjęcie do żłobka oraz inne dokumenty wpływające na kryterium przyjęcia). 
 2. Jeśli jest taka możliwość, należy wypełnić wniosek w formie elektronicznej i odesłać do wybranego żłobka w Bytomiu.
 3. Jeśli jest to wymagane, wniosek w formie papierowej należy dostarczyć do placówki w wymaganym terminie (np. pocztą, osobiście) lub po pozytywnym wyniku rekrutacji.

Rekrutacja tradycyjna do żłobka w Bytomiu

 1. Na początku należy odebrać w wybranym żłobku w Bytomiu wniosek o przyjęcie do żłobka. Na tym etapie warto również zainteresować się listą dokumentów wymaganych podczas rekrutacji.
 2. Po wypełnieniu wniosku należy zanieść go do wybranej placówki w Bytomiu.
 3. Ostatnim krokiem jest oczekiwanie na decyzję placówki.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, trzeba potwierdzić swoje zainteresowanie przynosząc dokumenty, które obowiązują w danym żłobku.

Wzór wniosku o przyjęcie do żłobka

Podanie o przyjęcie do żłobka - wniosek

Wniosek obowiązujący w danym żłobku znajduje się na jego stronie internetowej lub w placówce.

Informacje, które znajdują się we wniosku to m.in.:

 • dane dziecka:
  • imię i nazwisko
  • numer PESEL → dowiedz się, jak starać się o numer PESEL w Bytomiu,
  • data urodzenia,
  • adres zamieszkania,
  • oczekiwany termin przyjęcia do żłobka,
  • planowany czas pobytu (wyrażony w godzinach),
  • stan zdrowia (np. alergie),
  • wprowadzona dieta,
  • rozwoju psychofizyczny,
 • dane osobowe rodziców:

Wszelkie wątpliwości podczas wypełniania wniosku należy konsultować z pracownikami żłobka w Bytomiu.

Przyjęcie do żłobka w Bytomiu poza kolejnością 

Wnioski o przyjęcie do żłobków w Bytomiu można składać przez cały rok, jednak należy wziąć pod uwagę indywidualne terminy i zasady rekrutacji żłobków.

Jeżeli z osobistych powodów nie uda się dołączyć do rekrutacji w terminie, można ubiegać się o przyjęcie do żłobka poza kolejnością. W tym celu należy wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka poza kolejnością w związku z kryzysową sytuacją. Ten rodzaj wniosku powinien zawierać informacje udowadniające zasadność przyjęcia dziecka do żłobka poza tradycyjną rekrutacją.

Warto pamiętać, że osobą, która może odebrać dziecko ze żłobka, jest jego rodzic. Jeżeli ten samodzielnie nie może tego zrobić, musi dostarczyć do placówki upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka, które daje prawo odebrania dziecka innej osobie np. dziadkowi, cioci, babci.

 Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę przyjęcie do żłobka w Bytomiu?

Aby załatwić sprawę przyjęcie do żłobka w Bytomiu, należy skontaktować się z instytucją Żłobek i Przedszkole Kraina Odkrywcy przy ul. Kazimierza Pułaskiego 49, lub z 10 innymi instytucjami.

Żłobek i Przedszkole Kraina Odkrywcy w Bytomiu

Kazimierza Pułaskiego 49, 41-900 Bytom

tel. +48531695081 

strona www

Żłobek i Przedszkole Kraina Odkrywcy w Bytomiu

Strzelców Bytomskich 129, 41-902 Bytom

tel. +48531834214 

strona www

Otwarte do 18:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-18:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Miejski Nr 1 w Bytomiu

Łużycka 6a, 41-902 Bytom

tel. +48322800402 

strona www

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek i Przedszkole Tygryskowo. Przedszkole Bytom. Żłobek Bytom.

Kruszcowa 4, 41-902 Bytom

tel. +48516325737 

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek niepubliczny w Bytomiu

Świętochłowicka 3A, 41-909 Bytom

tel. +48322862971 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 05:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Pozytywny Żłobek w Bytomiu

Artura Grottgera 20B, 41-902 Bytom

tel. +48600086153 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Niepubliczny "Kolikoli" w Bytomiu

Stefana Żeromskiego 29, 41-902 Bytom

tel. +48504337798 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

TIKA 👧 Niepubliczne Przedszkole i Żłobek w Bytomiu

Wrocławska 32, 41-902 Bytom

tel. +48533303054 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Niepubliczny Elfik w Bytomiu

Karola Miarki 5, 41-902 Bytom

tel. +4879997957 

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Niepubliczny Elfik - Oddział I w Bytomiu

Skwer Heleny Modrzejewskiej 2ab/7, 41-933 Bytom

tel. +48799979572 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Aktywne Przedszkole i Żłobek Kogut Bytom

Orzegowska 13, 41-907 Bytom

tel. +48519024024 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Informacje dot. dokumentów do pobrania

W ciągu 7 dni pobrano już 31,5 tys. dokumentów!
Wniosek o przyjęcie do żłobka

Każda placówka posiada swój własny wniosek, dlatego nie udostępniliśmy tutaj żadnego wzoru. Formularza wniosku należy poszukiwać na stronie internetowej żłobka, który nas interesuje lub bezpośrednio w placówce.