Rekrutacja do żłobka Sosnowiec - wniosek o przyjęcie - nabór 2023

Weryfikacja: 6 lutego 2023

Rekrutacja do żłobka

Już na etapie urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego warto zastanowić się nad najbliższą przyszłością edukacyjno-opiekuńczą dziecka. z jakich opcji mogą skorzystać rodzice? Kiedy ruszają zapisy do źłobka i jak wygląda rekrutacja? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kiedy mama chce wrócić do aktywności zawodowej jednocześnie zostawić malucha pod dobrą opieką, ma kilka opcji do wyboru, w tym:

 • opiekę dziadków lub innej osoby z rodziny,
 • zatrudnienie niani,
 • zapisanie dziecka do żłobka:
  • państwowego,
  • prywatnego.

Ostatnia z opcji wymaga dołączenia do procesu rekrutacyjnego, którym warto się zainteresować odpowiednio wcześniej. 

Przedsiębiorca chcący prowadzić własny żłobek lub klub dziecięcy, może starać się o dofinansowanie w ramach programu Maluch Plus w Sosnowcu.

Kto może zapisać dziecko do żłobka w Sosnowcu?

Podobnie jak w przypadku rekrutacji do przedszkola w Sosnowcu czy zapisów do szkoły podstawowej w Sosnowcu, osobą uprawnioną do zapisania dziecka do żłobka jest rodzic/rodzice lub opiekun/opiekunowie prawni.

Kiedy można zapisać dziecko do żłobka?

Od ilu miesięcy życia można zapisać dziecko do żłobka?

Najczęściej placówki przyjmują niemowlęta i dzieci od ukończenia 20. tygodnia do 3. roku życia, ale jest to sprawa indywidualna dla każdego żłobka.

Należy pamiętać, że nie w każdym żłobku znajdują się oddziały niemowlęce.

Zarówno dolna, jak i górna granica wieku dziecka, które może uczęszczać do żłobka znajduje się w Statucie Żłobka, który funkcjonuje jako wewnętrzny regulamin. Jeśli dana placówka posiada stronę internetową, tam właśnie znajduje się ww. dokument.

Na dziecko uczęszczające do żłobka, rodzic może pobierać tzw. żłobkowe.

Kiedy zapisać dziecko do żłobka w Sosnowcu?

Samą procedurą rekrutacji warto zainteresować się odpowiednio wcześniej, gdyż placówki w Sosnowcu mogą prowadzić przyjęcia tylko w cyklu roku szkolnego, czyli dziecko może zacząć uczęszczać dopiero od września. Zazwyczaj jednak rekrutacja prowadzona jest cały rok, do wyczerpania limitu miejsc danego żłobka.

Jakie informacje zawiera Statut Żłobka?

Statut żłobka - źródło informacji o zapisach

Statut Żłobka to główny dokument informujący rodzica/opiekuna o charakterze i działalności danej placówki. W wewnętrznym regulaminie zawarte są podstawowe informacje dotyczące jej funkcjonowania, w tym:

 • dane żłobka - adres i nazwa,
 • warunki rekrutacji,
 • kryteria przyjmowania dzieci,
 • kwoty za pobyt i wyżywienie,
 • warunki i sposoby pracy z dziećmi w żłobkach oraz informacje o głównych celach wychowawczych,
 • plany dnia,
 • jadłospisy,
 • zajęcia dodatkowe,
 • i inne.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze żłobka?

 1. Zakres opieki - należy wziąć pod uwagę doświadczenie, proponowany program pracy z dzieckiem, dbałość o rozwój psychofizyczny i czynniki warunkujące komfort przebywania w placówce. Warto również dopytać o jadłospis - dla małego człowieka powinien on być odpowiednio zbilansowany i dostosowany do wytycznych organizacji zdrowia (np. bez soli i cukru). 
 2. Opinie innych rodziców - to jedno z pewniejszych źródeł informacji. Warto kierować się opiniami znajomych i informacjami znalezionymi na dedykowanych forach internetowych. 
 3. Osobiste odwiedziny - ważne będzie nawiązanie kontaktu z wybranym żłobkiem - w ten sposób rodzice poznają osoby, które będą się opiekować ich pociechą, realne warunki, jakie panują w placówce, a także mogą bezpośrednio zapytać o termin rekrutacji i sposób jej prowadzenia (stacjonarny lub internetowy).
   

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak wygląda rekrutacja do żłobka?

Rekrutacja do żłobka w Sosnowcu 2023

Obecnie nie obowiązuje żadna znormalizowana procedura obowiązująca we wszystkich żłobkach w Polsce. W związku z tym rodzice lub opiekunowie prawni powinni skonsultować się z interesującym ich żłobkiem, Urzędem Gminy lub Miasta w Sosnowcu (dla placówek państwowych). Warto sprawdzić strony internetowe wymienionych instytucji/placówek.

W przypadku problemów z wyborem żłobka, warto zapoznać się z listą placówek dostępną w rejestrze żłobków na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Rekrutacja internetowa do żłobka w Sosnowcu

 1. Na stronie internetowej żłobka należy zapoznać się z wymaganiami i dokumentami niezbędnymi do rekrutacji (wniosek o przyjęcie do żłobka oraz inne dokumenty wpływające na kryterium przyjęcia). 
 2. Jeśli jest taka możliwość, należy wypełnić wniosek w formie elektronicznej i odesłać do wybranego żłobka w Sosnowcu.
 3. Jeśli jest to wymagane, wniosek w formie papierowej należy dostarczyć do placówki w wymaganym terminie (np. pocztą, osobiście) lub po pozytywnym wyniku rekrutacji.

Rekrutacja tradycyjna do żłobka w Sosnowcu

 1. Na początku należy odebrać w wybranym żłobku w Sosnowcu wniosek o przyjęcie do żłobka. Na tym etapie warto również zainteresować się listą dokumentów wymaganych podczas rekrutacji.
 2. Po wypełnieniu wniosku należy zanieść go do wybranej placówki w Sosnowcu.
 3. Ostatnim krokiem jest oczekiwanie na decyzję placówki.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, trzeba potwierdzić swoje zainteresowanie przynosząc dokumenty, które obowiązują w danym żłobku.

Wzór wniosku o przyjęcie do żłobka

Podanie o przyjęcie do żłobka - wniosek

Wniosek obowiązujący w danym żłobku znajduje się na jego stronie internetowej lub w placówce.

Informacje, które znajdują się we wniosku to m.in.:

 • dane dziecka:
  • imię i nazwisko
  • numer PESEL → dowiedz się, jak starać się o numer PESEL w Sosnowcu,
  • data urodzenia,
  • adres zamieszkania,
  • oczekiwany termin przyjęcia do żłobka,
  • planowany czas pobytu (wyrażony w godzinach),
  • stan zdrowia (np. alergie),
  • wprowadzona dieta,
  • rozwoju psychofizyczny,
 • dane osobowe rodziców:

Wszelkie wątpliwości podczas wypełniania wniosku należy konsultować z pracownikami żłobka w Sosnowcu.

Przyjęcie do żłobka w Sosnowcu poza kolejnością 

Wnioski o przyjęcie do żłobków w Sosnowcu można składać przez cały rok, jednak należy wziąć pod uwagę indywidualne terminy i zasady rekrutacji żłobków.

Jeżeli z osobistych powodów nie uda się dołączyć do rekrutacji w terminie, można ubiegać się o przyjęcie do żłobka poza kolejnością. W tym celu należy wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka poza kolejnością w związku z kryzysową sytuacją. Ten rodzaj wniosku powinien zawierać informacje udowadniające zasadność przyjęcia dziecka do żłobka poza tradycyjną rekrutacją.

Warto pamiętać, że osobą, która może odebrać dziecko ze żłobka, jest jego rodzic. Jeżeli ten samodzielnie nie może tego zrobić, musi dostarczyć do placówki upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka, które daje prawo odebrania dziecka innej osobie np. dziadkowi, cioci, babci.

 Podstawa prawna

Gdzie załatwić sprawę przyjęcie do żłobka w Sosnowcu?

Aby załatwić sprawę przyjęcie do żłobka w Sosnowcu, należy skontaktować się z instytucją Żłobek Miejski przy Jagiellońska 13F, lub z 17 innymi instytucjami.

Żłobek Miejski w Sosnowcu

Adres: Jagiellońska 13F, 41-200 Sosnowiec

Godziny:  Otwarte w poniedziałek od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48322923920 

Internet:  strona www

Niepubliczny Żłobek "Elfik" w Sosnowcu

Adres: Prosta 12 a, 41-200 Sosnowiec

Telefon: +4860447257 

Internet:  strona www

Prywatny Żłobek i Przedszkole "Bolek i Lolek" | Sosnowiec-Stary Sosnowiec

Adres: Sobieskiego 25, 41-200 Sosnowiec

Godziny:  Otwarte w poniedziałek od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +4850083091 

Internet:  strona www

Niepubliczny Żłobek Calineczka w Sosnowcu

Adres: Bohaterów Monte Cassino 24b, 41-219 Sosnowiec

Godziny:  Otwarte w poniedziałek od 06:00 więcej dni

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48667577272 

Internet:  strona www

Żłobek Miejski w Sosnowcu

Adres: Bolesława Prusa 253A, 41-219 Sosnowiec

Telefon: +48322636171 

Internet:  strona www

Bobożłobek w Sosnowcu

Adres: Kukułek 47, 41-200 Sosnowiec

Godziny:  Otwarte w poniedziałek od 06:00 więcej dni

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48697729413 

Internet:  strona www

Żłobek Miejski. Oddział nr 1 w Sosnowcu

Adres: Wojska Polskiego 19, 41-208 Sosnowiec

Telefon: +48322996927 

Internet:  strona www

Pozytywny Żłobek w Sosnowcu

Adres: Osiedle Naftowa 31, 41-200 Sosnowiec

Godziny:  Otwarte w poniedziałek od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48532468706 

Internet:  strona www

Żłobek Miejski Nr 3 w Sosnowcu

Adres: Białostocka 17, 41-219 Sosnowiec

Godziny:  Otwarte w poniedziałek od 06:00 więcej dni

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48327537049 

Internet:  strona www

Żłobek w Sosnowcu

Adres: Tulipanów 6, 41-214 Sosnowiec

Telefon: +48322937288 

Niepubliczny Żłobek Promyczek w Sosnowcu

Adres: Jagiellońska 1B, 41-200 Sosnowiec

Godziny:  Otwarte w poniedziałek od 06:00 więcej dni

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48797834109 

Internet:  strona www

Cogito Integracyjny Żłobek w Sosnowcu

Adres: Klonowa 12, 41-218 Sosnowiec

Godziny:  Otwarte w poniedziałek od 06:00 więcej dni

pon: 06:00-18:00
wt: 06:00-18:10
śr-pt: 06:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48693352379 

Malinowy Domek S.c. Niepubliczny Żłobek Integracyjny w Sosnowcu

Adres: Aleja Wolności 22, 41-219 Sosnowiec

Internet:  strona www

Żłobek Miejski. Oddział nr 4 w Sosnowcu

Adres: Staropogońska 64A, 41-200 Sosnowiec

Telefon: +48322912413 

Internet:  strona www

Żłobek w Sosnowcu

Adres: Sucha 23, 41-214 Sosnowiec

Niepubliczny Żłobek Akademia Kolorowych Podróży w Sosnowcu

Adres: Partyzantów 11, 41-200 Sosnowiec

Godziny:  Otwarte w poniedziałek od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +4869424287 

Internet:  strona www

Niepubliczny Żłobek Ja sam w Sosnowcu

Adres: Wojska Polskiego 21A, 41-208 Sosnowiec

Godziny:  Otwarte w poniedziałek od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48517172608 

Internet:  strona www

Prywatny Żłobek i Przedszkole "Bolek i Lolek" | Sosnowiec-Zagórze

Adres: Łomżyńska 2, 41-219 Sosnowiec

Godziny:  Otwarte w poniedziałek od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48571338481 

jakiwniosek.pl odwiedza ponad 900 000 użytkowników miesięcznie

Informacje dot. dokumentów do pobrania

W ciągu 7 dni pobrano już 42,8 tys. dokumentów!
Wniosek o przyjęcie do żłobka

Każda placówka posiada swój własny wniosek, dlatego nie udostępniliśmy tutaj żadnego wzoru. Formularza wniosku należy poszukiwać na stronie internetowej żłobka, który nas interesuje lub bezpośrednio w placówce.