Rekrutacja do żłobka Poznań - wniosek o przyjęcie - nabór 2023

Rekrutacja do żłobka

Już na etapie urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego warto zastanowić się nad najbliższą przyszłością edukacyjno-opiekuńczą dziecka. z jakich opcji mogą skorzystać rodzice? Kiedy ruszają zapisy do źłobka i jak wygląda rekrutacja? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kiedy mama chce wrócić do aktywności zawodowej jednocześnie zostawić malucha pod dobrą opieką, ma kilka opcji do wyboru, w tym:

 • opiekę dziadków lub innej osoby z rodziny,
 • zatrudnienie niani,
 • zapisanie dziecka do żłobka:
  • państwowego,
  • prywatnego.

Ostatnia z opcji wymaga dołączenia do procesu rekrutacyjnego, którym warto się zainteresować odpowiednio wcześniej. 

Przedsiębiorca chcący prowadzić własny żłobek lub klub dziecięcy, może starać się o dofinansowanie w ramach programu Maluch Plus w Poznaniu.

Kto może zapisać dziecko do żłobka w Poznaniu?

Podobnie jak w przypadku rekrutacji do przedszkola w Poznaniu czy zapisów do szkoły podstawowej w Poznaniu, osobą uprawnioną do zapisania dziecka do żłobka jest rodzic/rodzice lub opiekun/opiekunowie prawni.

Kiedy można zapisać dziecko do żłobka?

Od ilu miesięcy życia można zapisać dziecko do żłobka?

Najczęściej placówki przyjmują niemowlęta i dzieci od ukończenia 20. tygodnia do 3. roku życia, ale jest to sprawa indywidualna dla każdego żłobka.

Należy pamiętać, że nie w każdym żłobku znajdują się oddziały niemowlęce.

Zarówno dolna, jak i górna granica wieku dziecka, które może uczęszczać do żłobka znajduje się w Statucie Żłobka, który funkcjonuje jako wewnętrzny regulamin. Jeśli dana placówka posiada stronę internetową, tam właśnie znajduje się ww. dokument.

Na dziecko uczęszczające do żłobka, rodzic może pobierać tzw. żłobkowe.

Kiedy zapisać dziecko do żłobka w Poznaniu?

Samą procedurą rekrutacji warto zainteresować się odpowiednio wcześniej, gdyż placówki w Poznaniu mogą prowadzić przyjęcia tylko w cyklu roku szkolnego, czyli dziecko może zacząć uczęszczać dopiero od września. Zazwyczaj jednak rekrutacja prowadzona jest cały rok, do wyczerpania limitu miejsc danego żłobka.

Jakie informacje zawiera Statut Żłobka?

Statut żłobka - źródło informacji o zapisach

Statut Żłobka to główny dokument informujący rodzica/opiekuna o charakterze i działalności danej placówki. W wewnętrznym regulaminie zawarte są podstawowe informacje dotyczące jej funkcjonowania, w tym:

 • dane żłobka - adres i nazwa,
 • warunki rekrutacji,
 • kryteria przyjmowania dzieci,
 • kwoty za pobyt i wyżywienie,
 • warunki i sposoby pracy z dziećmi w żłobkach oraz informacje o głównych celach wychowawczych,
 • plany dnia,
 • jadłospisy,
 • zajęcia dodatkowe,
 • i inne.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze żłobka?

 1. Zakres opieki - należy wziąć pod uwagę doświadczenie, proponowany program pracy z dzieckiem, dbałość o rozwój psychofizyczny i czynniki warunkujące komfort przebywania w placówce. Warto również dopytać o jadłospis - dla małego człowieka powinien on być odpowiednio zbilansowany i dostosowany do wytycznych organizacji zdrowia (np. bez soli i cukru). 
 2. Opinie innych rodziców - to jedno z pewniejszych źródeł informacji. Warto kierować się opiniami znajomych i informacjami znalezionymi na dedykowanych forach internetowych. 
 3. Osobiste odwiedziny - ważne będzie nawiązanie kontaktu z wybranym żłobkiem - w ten sposób rodzice poznają osoby, które będą się opiekować ich pociechą, realne warunki, jakie panują w placówce, a także mogą bezpośrednio zapytać o termin rekrutacji i sposób jej prowadzenia (stacjonarny lub internetowy).
   

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak wygląda rekrutacja do żłobka?

Rekrutacja do żłobka w Poznaniu 2023

Obecnie nie obowiązuje żadna znormalizowana procedura obowiązująca we wszystkich żłobkach w Polsce. W związku z tym rodzice lub opiekunowie prawni powinni skonsultować się z interesującym ich żłobkiem, Urzędem Gminy lub Miasta w Poznaniu (dla placówek państwowych). Warto sprawdzić strony internetowe wymienionych instytucji/placówek.

W przypadku problemów z wyborem żłobka, warto zapoznać się z listą placówek dostępną w rejestrze żłobków na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Rekrutacja internetowa do żłobka w Poznaniu

 1. Na stronie internetowej żłobka należy zapoznać się z wymaganiami i dokumentami niezbędnymi do rekrutacji (wniosek o przyjęcie do żłobka oraz inne dokumenty wpływające na kryterium przyjęcia). 
 2. Jeśli jest taka możliwość, należy wypełnić wniosek w formie elektronicznej i odesłać do wybranego żłobka w Poznaniu.
 3. Jeśli jest to wymagane, wniosek w formie papierowej należy dostarczyć do placówki w wymaganym terminie (np. pocztą, osobiście) lub po pozytywnym wyniku rekrutacji.

Rekrutacja tradycyjna do żłobka w Poznaniu

 1. Na początku należy odebrać w wybranym żłobku w Poznaniu wniosek o przyjęcie do żłobka. Na tym etapie warto również zainteresować się listą dokumentów wymaganych podczas rekrutacji.
 2. Po wypełnieniu wniosku należy zanieść go do wybranej placówki w Poznaniu.
 3. Ostatnim krokiem jest oczekiwanie na decyzję placówki.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, trzeba potwierdzić swoje zainteresowanie przynosząc dokumenty, które obowiązują w danym żłobku.

Wzór wniosku o przyjęcie do żłobka

Podanie o przyjęcie do żłobka - wniosek

Wniosek obowiązujący w danym żłobku znajduje się na jego stronie internetowej lub w placówce.

Informacje, które znajdują się we wniosku to m.in.:

 • dane dziecka:
  • imię i nazwisko
  • numer PESEL → dowiedz się, jak starać się o numer PESEL w Poznaniu,
  • data urodzenia,
  • adres zamieszkania,
  • oczekiwany termin przyjęcia do żłobka,
  • planowany czas pobytu (wyrażony w godzinach),
  • stan zdrowia (np. alergie),
  • wprowadzona dieta,
  • rozwoju psychofizyczny,
 • dane osobowe rodziców:

Wszelkie wątpliwości podczas wypełniania wniosku należy konsultować z pracownikami żłobka w Poznaniu.

Przyjęcie do żłobka w Poznaniu poza kolejnością 

Wnioski o przyjęcie do żłobków w Poznaniu można składać przez cały rok, jednak należy wziąć pod uwagę indywidualne terminy i zasady rekrutacji żłobków.

Jeżeli z osobistych powodów nie uda się dołączyć do rekrutacji w terminie, można ubiegać się o przyjęcie do żłobka poza kolejnością. W tym celu należy wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka poza kolejnością w związku z kryzysową sytuacją. Ten rodzaj wniosku powinien zawierać informacje udowadniające zasadność przyjęcia dziecka do żłobka poza tradycyjną rekrutacją.

Warto pamiętać, że osobą, która może odebrać dziecko ze żłobka, jest jego rodzic. Jeżeli ten samodzielnie nie może tego zrobić, musi dostarczyć do placówki upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka, które daje prawo odebrania dziecka innej osobie np. dziadkowi, cioci, babci.

 Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę przyjęcie do żłobka w Poznaniu?

Aby załatwić sprawę przyjęcie do żłobka w Poznaniu, należy skontaktować się z instytucją Niepubliczny Żłobek ” Wesołe Koziołki” Poznań - Miłostowo / Antoninek przy ul. 21, lub z 72 innymi instytucjami.

Kolorowy Domek. PRYWATNY ŻŁOBEK w Poznaniu

Ułańska 15/64, 60-748 Poznań

tel. +4879360746 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Prywatny Żłobek "Słoneczko" w Poznaniu

Bohaterów II Wojny Światowej 88, 60-101 Poznań

tel. +48503704703 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Prywatny Żłobek i Centrum Edukacji Artystycznej Mały VINCI w Poznaniu

28 Czerwca 1956 r. 398, 61-441 Poznań

tel. +48608506173 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Przedszkole niepubliczne i żłobek "Tęczowa Kraina" Poznań

Smoluchowskiego 5, 60-179 Poznań

tel. +48609804004 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Biała Sowa w Poznaniu

Starołęcka 42b, 61-361 Poznań

tel. +48882044891 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Kitoszek Żłobek w Poznaniu

Dziurawcowa 4, 61-680 Poznań

tel. +48724203131 

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Pszczółka Maja w Poznaniu

Łowicka 2/1, 61-046 Poznań

tel. +48697433066 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek i Przedszkole Pozytywnego Rozwoju w Poznaniu

Wachowiaka 15, 60-681 Poznań

tel. +48730210902 

strona www

Żłobek Kochane Maluszki w Poznaniu

Za Cytadelą 126, 61-659 Poznań

tel. +48501145344 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Panda w Poznaniu

Głogowska 101, 60-265 Poznań

tel. +48500417588 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-czw: 06:30-17:00
pt: 06:30-22:00
sob: 10:00-14:00
niedz: nieczynne

Prywatny Żłobek "Mały Wielki Człowiek" w Poznaniu

Kazimierza Ajdukiewicza 24, 61-606 Poznań

tel. +48793109389 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Poznańskie Maludy

Osiedle Stare Żegrze 97, 61-249 Poznań

tel. +48735419416 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Świderkowo w Poznaniu

Jawornicka 14a, 60-161 Poznań

tel. +48531261956 

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek Pluszowy Miś w Poznaniu

Naramowicka 47A, 61-622 Poznań

Zespół Żłobków Nr 1 - żłobek "BALBINKA" w Poznaniu

Osiedle Bolesława Śmiałego 106, 69-682 Poznań

tel. +48669606011 

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Prywatny Żłobek Kolorowy Domek oddział II w Poznaniu

Junacka 7, 60-152 Poznań

tel. +4879360746 

strona www

Otwarte do 23:59 godziny otwarcia

pon-niedz: otwarte całą dobę

Żłobek i Przedszkole Ogrody Montessori filia ŁAWICA w Poznaniu

Perzycka 11, 60-182 Poznań

tel. +48660571675 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Kacperek w Poznaniu

Jarosławska 14, 61-321 Poznań

tel. +48536902666 

strona www

Żłobek "Michałki" w Poznaniu

Osiedle Czecha 75, 61-289 Poznań

tel. +48663999145 

Żłobek Kreatywne Maluszki w Poznaniu

Sielska 23, 60-129 Poznań

tel. +48608558805 

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Przedszkole i Żłobek Stumilowy Las w Poznaniu

Jeleniogórska 1/3B/lokal U3, 60-179 Poznań

tel. +4866044570 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek KinderLandia - oddział w Poznaniu

Marcelińska 96C/217, 60-324 Poznań

tel. +4850289691 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Jagodowa Kraina Artystyczny Żłobek Niepubliczny w Poznaniu

Milczańska, 60-995 Poznań

tel. +4853064148 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Tajemniczy Ogród Żłobek i Przedszkole Montessori w Poznaniu

Rzepińska 19, 60-176 Poznań

tel. +48601306064 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Wesołe Słoneczko w Poznaniu

Naramowicka 239, 61-611 Poznań

strona www

Aktywny Żłobek Kogut Poznań-Winogrady

Hawelańska 9, 61-625 Poznań

tel. +48519076076 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Baśniowa Dolina - Żłobek w Poznaniu

Janickiego 22, 60-542 Poznań

tel. +48616429446 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-16:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek i Przedszkole Mini Mini w Poznaniu

Starołęcka 129, 61-341 Poznań

tel. +48503812012 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Kaczka Dziwaczka Oddział Dębiec w Poznaniu

Czechosłowacka 8, 61-461 Poznań

tel. +48512358376 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Poznański Zespół Żłobków Żłobek Żurawinka

Żurawinowa 5/7, 61-455 Poznań

tel. +48663999154 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Prywatny żłobek Bajkolandia w Poznaniu

Pułaskiego 22, 60-607 Poznań

tel. +48697555336 

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Ptyś. Żłobek w Poznaniu

osiedle Przyjaźni 134, 61-686 Poznań

tel. +48618205082 

Poznański Zespół Żłobków: żłobek Miś Uszatek

Prądzyńskiego 16, 61-527 Poznań

tel. +48618330621 

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Ogrody Montessori filia GOLĘCIN w Poznaniu

Wojska Polskiego 79, 60-628 Poznań

tel. +48795444492 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Mali Odkrywcy - Poznań

Osiedle Stare Żegrze 14/65, 61-249 Poznań

tel. +4851096409 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:45 godziny otwarcia

pon-pt: 06:45-16:45
sob-niedz: nieczynne

Przedszkole i Żłobek Tomcio Paluch w Poznaniu

Poznańskie Sady, 61-001 Poznań

tel. +48601748855 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek BOBOLANDIA w Poznaniu

Os. na Murawie 7/1, 61-655 Poznań

tel. +48600967996 

Żłobek Smyki w Poznaniu

Cieszkowskiego 70, 60-462 Poznań

tel. +48511161626 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek MiniMali w Poznaniu

Strzeszyńska 118, 60-465 Poznań

tel. +48697555336 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Elmo w Poznaniu

Poetycka 6, 60-461 Poznań

tel. +48691764286 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek Pluszowy Miś Poznań

Osiedle Stefana Batorego 80f/L1, 61-687 Poznań

tel. +48519777454 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek - Kraina ToTu (Punkt dziennej opieki dla dzieci) w Poznaniu

Wiedeńska 62, 60-683 Poznań

tel. +48503590501 

Otwarte w poniedziałek od 06:45 godziny otwarcia

pon-pt: 06:45-17:00
sob-niedz: nieczynne

ŻŁOBEK KRAINA DŹWIĘKÓW w Poznaniu

Słowackiego 42, 60-822 Poznań

tel. +48532523652 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Niutek II w Poznaniu

Polska 80, 60-595 Poznań

tel. +4879426802 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Klub Przedszkole TAAki Maluch w Poznaniu

Jugosłowiańska 65, 60-149 Poznań

tel. +48695122966 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Tulimisie w Poznaniu

Marcelińska 100/205, 60-324 Poznań

tel. +4866512755 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Mali Przyjaciele w Poznaniu

Wolsztyńska 4, 60-361 Poznań

strona www

Żłobek Kraina Dźwięków II w Poznaniu

Daliowa 36, 60-175 Poznań

tel. +48532523652 

Malinowa Kraina Artystyczny Żłobek Niepubliczny w Poznaniu

Romana Maya 1, 61-371 Poznań

tel. +48613070027 

strona www

Prywatny Żłobek Zaczarowany Parasol w Poznaniu

Wierzbięcice 24B/15, 61-568 Poznań

tel. +48600343889 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek i Przedszkole Ogrody Montessori filia JEŻYCE w Poznaniu

Polna 13A/1, 60-535 Poznań

tel. +4860264502 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Kalejdoskop w Poznaniu

Słoneczna 5A/1, 60-286 Poznań

tel. +48509578164 

strona www

Żłobek TAAki Maluch w Poznaniu

Ostrzeszowska 10, 60-166 Poznań

tel. +48695122966 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Przedszkole Żłobek Królewski Poznań Rataje Malta Śródka

Miłosławska 4, 61-029 Poznań

tel. +48616537864 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Koniczynka w Poznaniu

Nowy Świat, 60-583 Poznań

tel. +48618474315 

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Calineczka. Żłobek nr 1 w Poznaniu

osiedle Pod Lipami 103, 61-628 Poznań

tel. +48618202412 

Niepubliczny Żłobek FikuMiku w Poznaniu

Wojska Polskiego 43, 60-624 Poznań

tel. +48450101054 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Niutek w Poznaniu

Świętego Czesława 10, 61-577 Poznań

tel. +4879426802 

Żłobek - Polana Malowana Słońcem w Poznaniu

osiedle Lecha 43, 61-294 Poznań

tel. +48510737669 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek "Pluszowy Miś" filia II Poznań

Zagrodnicza 30B, 61-664 Poznań

tel. +48519777454 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole sportowo-językowe FAIR PLAY w Poznaniu

Garbary 104, 61-757 Poznań

tel. +4851970699 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Przedszkole i Żłobek Nad Różanym Potokiem w Poznaniu

Nad Różanym Potokiem 43, 61-680 Poznań

tel. +48618281602 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Królewna Śnieżka. Żłobek w Poznaniu

Grunwaldzka 34, 60-786 Poznań

tel. +48618675714 

Raj Maluszka - żłobek i przedszkole w Poznaniu

Warszawska 61, 61-028 Poznań

tel. +48605084111 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Prywatny Żłobek i Przedszkole Bajkowa Kraina w Poznaniu

Górczyńska 46/1, 60-132 Poznań

tel. +48533522062 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Szalona Żyrafa Poznań

Namysłowska 10, 60-166 Poznań

tel. +48502155048 

Niepubliczny Żłobek Żyrafie Ucho w Poznaniu

Katowicka 81a, 61-131 Poznań

tel. +48723518122 

strona www

Żłobek Tęcza - Oddział Poznań

Kościerzyńska 77, 60-446 Poznań

tel. +4850623451 

strona www

Jacek i Agatka. Żłobek. Filia w Poznaniu

Winklera 8, 60-246 Poznań

tel. +48618662413 

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Tygryskowa Chatka Niepubliczny Żłobek w Poznaniu

Głogowska 18, 60-781 Poznań

tel. +48570200566 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Informacje dot. dokumentów do pobrania

W ciągu 7 dni pobrano już 31,0 tys. dokumentów!
Wniosek o przyjęcie do żłobka

Każda placówka posiada swój własny wniosek, dlatego nie udostępniliśmy tutaj żadnego wzoru. Formularza wniosku należy poszukiwać na stronie internetowej żłobka, który nas interesuje lub bezpośrednio w placówce.