Rekrutacja do żłobka Łódź - wniosek o przyjęcie - nabór 2023

Rekrutacja do żłobka

Już na etapie urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego warto zastanowić się nad najbliższą przyszłością edukacyjno-opiekuńczą dziecka. z jakich opcji mogą skorzystać rodzice? Kiedy ruszają zapisy do źłobka i jak wygląda rekrutacja? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kiedy mama chce wrócić do aktywności zawodowej jednocześnie zostawić malucha pod dobrą opieką, ma kilka opcji do wyboru, w tym:

 • opiekę dziadków lub innej osoby z rodziny,
 • zatrudnienie niani,
 • zapisanie dziecka do żłobka:
  • państwowego,
  • prywatnego.

Ostatnia z opcji wymaga dołączenia do procesu rekrutacyjnego, którym warto się zainteresować odpowiednio wcześniej. 

Przedsiębiorca chcący prowadzić własny żłobek lub klub dziecięcy, może starać się o dofinansowanie w ramach programu Maluch Plus w Łodzi.

Kto może zapisać dziecko do żłobka w Łodzi?

Podobnie jak w przypadku rekrutacji do przedszkola w Łodzi czy zapisów do szkoły podstawowej w Łodzi, osobą uprawnioną do zapisania dziecka do żłobka jest rodzic/rodzice lub opiekun/opiekunowie prawni.

Kiedy można zapisać dziecko do żłobka?

Od ilu miesięcy życia można zapisać dziecko do żłobka?

Najczęściej placówki przyjmują niemowlęta i dzieci od ukończenia 20. tygodnia do 3. roku życia, ale jest to sprawa indywidualna dla każdego żłobka.

Należy pamiętać, że nie w każdym żłobku znajdują się oddziały niemowlęce.

Zarówno dolna, jak i górna granica wieku dziecka, które może uczęszczać do żłobka znajduje się w Statucie Żłobka, który funkcjonuje jako wewnętrzny regulamin. Jeśli dana placówka posiada stronę internetową, tam właśnie znajduje się ww. dokument.

Na dziecko uczęszczające do żłobka, rodzic może pobierać tzw. żłobkowe.

Kiedy zapisać dziecko do żłobka w Łodzi?

Samą procedurą rekrutacji warto zainteresować się odpowiednio wcześniej, gdyż placówki w Łodzi mogą prowadzić przyjęcia tylko w cyklu roku szkolnego, czyli dziecko może zacząć uczęszczać dopiero od września. Zazwyczaj jednak rekrutacja prowadzona jest cały rok, do wyczerpania limitu miejsc danego żłobka.

Jakie informacje zawiera Statut Żłobka?

Statut żłobka - źródło informacji o zapisach

Statut Żłobka to główny dokument informujący rodzica/opiekuna o charakterze i działalności danej placówki. W wewnętrznym regulaminie zawarte są podstawowe informacje dotyczące jej funkcjonowania, w tym:

 • dane żłobka - adres i nazwa,
 • warunki rekrutacji,
 • kryteria przyjmowania dzieci,
 • kwoty za pobyt i wyżywienie,
 • warunki i sposoby pracy z dziećmi w żłobkach oraz informacje o głównych celach wychowawczych,
 • plany dnia,
 • jadłospisy,
 • zajęcia dodatkowe,
 • i inne.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze żłobka?

 1. Zakres opieki - należy wziąć pod uwagę doświadczenie, proponowany program pracy z dzieckiem, dbałość o rozwój psychofizyczny i czynniki warunkujące komfort przebywania w placówce. Warto również dopytać o jadłospis - dla małego człowieka powinien on być odpowiednio zbilansowany i dostosowany do wytycznych organizacji zdrowia (np. bez soli i cukru). 
 2. Opinie innych rodziców - to jedno z pewniejszych źródeł informacji. Warto kierować się opiniami znajomych i informacjami znalezionymi na dedykowanych forach internetowych. 
 3. Osobiste odwiedziny - ważne będzie nawiązanie kontaktu z wybranym żłobkiem - w ten sposób rodzice poznają osoby, które będą się opiekować ich pociechą, realne warunki, jakie panują w placówce, a także mogą bezpośrednio zapytać o termin rekrutacji i sposób jej prowadzenia (stacjonarny lub internetowy).
   

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak wygląda rekrutacja do żłobka?

Rekrutacja do żłobka w Łodzi 2023

Obecnie nie obowiązuje żadna znormalizowana procedura obowiązująca we wszystkich żłobkach w Polsce. W związku z tym rodzice lub opiekunowie prawni powinni skonsultować się z interesującym ich żłobkiem, Urzędem Gminy lub Miasta w Łodzi (dla placówek państwowych). Warto sprawdzić strony internetowe wymienionych instytucji/placówek.

W przypadku problemów z wyborem żłobka, warto zapoznać się z listą placówek dostępną w rejestrze żłobków na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Rekrutacja internetowa do żłobka w Łodzi

 1. Na stronie internetowej żłobka należy zapoznać się z wymaganiami i dokumentami niezbędnymi do rekrutacji (wniosek o przyjęcie do żłobka oraz inne dokumenty wpływające na kryterium przyjęcia). 
 2. Jeśli jest taka możliwość, należy wypełnić wniosek w formie elektronicznej i odesłać do wybranego żłobka w Łodzi.
 3. Jeśli jest to wymagane, wniosek w formie papierowej należy dostarczyć do placówki w wymaganym terminie (np. pocztą, osobiście) lub po pozytywnym wyniku rekrutacji.

Rekrutacja tradycyjna do żłobka w Łodzi

 1. Na początku należy odebrać w wybranym żłobku w Łodzi wniosek o przyjęcie do żłobka. Na tym etapie warto również zainteresować się listą dokumentów wymaganych podczas rekrutacji.
 2. Po wypełnieniu wniosku należy zanieść go do wybranej placówki w Łodzi.
 3. Ostatnim krokiem jest oczekiwanie na decyzję placówki.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, trzeba potwierdzić swoje zainteresowanie przynosząc dokumenty, które obowiązują w danym żłobku.

Wzór wniosku o przyjęcie do żłobka

Podanie o przyjęcie do żłobka - wniosek

Wniosek obowiązujący w danym żłobku znajduje się na jego stronie internetowej lub w placówce.

Informacje, które znajdują się we wniosku to m.in.:

 • dane dziecka:
  • imię i nazwisko
  • numer PESEL → dowiedz się, jak starać się o numer PESEL w Łodzi,
  • data urodzenia,
  • adres zamieszkania,
  • oczekiwany termin przyjęcia do żłobka,
  • planowany czas pobytu (wyrażony w godzinach),
  • stan zdrowia (np. alergie),
  • wprowadzona dieta,
  • rozwoju psychofizyczny,
 • dane osobowe rodziców:

Wszelkie wątpliwości podczas wypełniania wniosku należy konsultować z pracownikami żłobka w Łodzi.

Przyjęcie do żłobka w Łodzi poza kolejnością 

Wnioski o przyjęcie do żłobków w Łodzi można składać przez cały rok, jednak należy wziąć pod uwagę indywidualne terminy i zasady rekrutacji żłobków.

Jeżeli z osobistych powodów nie uda się dołączyć do rekrutacji w terminie, można ubiegać się o przyjęcie do żłobka poza kolejnością. W tym celu należy wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka poza kolejnością w związku z kryzysową sytuacją. Ten rodzaj wniosku powinien zawierać informacje udowadniające zasadność przyjęcia dziecka do żłobka poza tradycyjną rekrutacją.

Warto pamiętać, że osobą, która może odebrać dziecko ze żłobka, jest jego rodzic. Jeżeli ten samodzielnie nie może tego zrobić, musi dostarczyć do placówki upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka, które daje prawo odebrania dziecka innej osobie np. dziadkowi, cioci, babci.

 Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę przyjęcie do żłobka w Łodzi?

Aby załatwić sprawę przyjęcie do żłobka w Łodzi, należy skontaktować się z instytucją Żłobek nr 24 Miejskiego Zespołu Żłobków przy ul. Rydzowa 7, lub z 52 innymi instytucjami.

Żłobek nr 24 Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi

Rydzowa 7, 91-211 Łódź

tel. +48426520278 

strona www

Żłobek nr 18 Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi

aleja Harcerzy-Zatorowców 4, 91-144 Łódź

tel. +48426522480 

strona www

Żłobek Milowa Kraina w Łodzi

Chocimska 13, 93-534 Łódź

tel. +48577778449 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek prywatny Akademia Malucha Nasza Baza w Łodzi

Rojna 39/lok. 303, 91-134 Łódź

tel. +48731934086 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

ŻŁOBEK NR 25 W ŁODZI w Łodzi

Antoniego Odyńca 35, 93-150 Łódź

tel. +48426439130 

strona www

Żłobek "Akademia Maluszka" W Łodzi (Łódź Środmieście)

Stefana Żeromskiego 115, 90-542 Łódź

tel. +48797965151 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 6 w Łodzi

Józefa Elsnera 12, 92-504 Łódź

tel. +48426710357 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Prywatny Żłobek "Jaś i Małgosia" w Łodzi

Zaolziańska 54, 93-539 Łódź

tel. +48662162286 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 28 Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi

aleja Kardynała Stefana Wyszyńskiego 102, 94-050 Łódź

tel. +48426866854 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Przedszkole Niepubliczne i Żłobek "KOLIBEREK" w Łodzi

Starorudzka 10B, 93-418 Łódź

tel. +48600294206 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Montessori w Łodzi

Stefana Jaracza 68, 90-251 Łódź

tel. +48693116248 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 4 Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi

Inowrocławska 5A, 91-020 Łódź

tel. +48426511035 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Poziomka w Łodzi

Aleja Hetmańska 18, 92-444 Łódź

tel. +48533811812 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Akademia Małych Odkrywców przedszkole i żłobek w Łodzi

Ketlinga 7, 90-001 Łódź

tel. +4866912020 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Prywatny żłobek "Motylek" w Łodzi

Trójskok 9, 94-101 Łódź

tel. +48507289607 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 2 w Łodzi

Króla Boleslawa Chrobrego 16, 91-464 Łódź

tel. +48426573815 

strona www

Żłobek nr 1 Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi

Henryka Sienkiewicza 9, 90-001 Łódź

tel. +48426325986 

strona www

Żłobek nr 23 Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi

Tatrzańska 27/29, 93-219 Łódź

tel. +48426439444 

strona www

Żłobek nr 10 Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi

Karolewska 70, 94-023 Łódź

tel. +48426869498 

Żłobek nr 3 Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi

Króla Władysława Warneńczyka 5/17, 93-308 Łódź

tel. +48426464227 

Żłobek nr 26 Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi

Sprinterów 11, 94-002 Łódź

tel. +48426867598 

Żłobek Tęczowy Świat Dziecka w Łodzi

Doktora Seweryna Sterlinga 26, 90-212 Łódź

tel. +48422995741 

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Prywatny Uśmiech Malucha Łódź

Włościańska 13, 91-485 Łódź

tel. +48535303053 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

E- Maluch 1 Żłobek i przedszkole w Łodzi

Generała Ignacego Prądzyńskiego 6, 93-478 Łódź

tel. +48730054777 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-18:00
sob: 06:00-15:00
niedz: nieczynne

Żłobek Groszek w Łodzi

Brzezińska 61, 92-111 Łódź

tel. +48533811812 

Żłobek nr 31 Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi

Henryka Sienkiewicza 108, 90-363 Łódź

tel. +48426361473 

strona www

Żłobek nr 14 (Miejski Zespół Żłobków w Łodzi)

Pawia 20, 90-001 Łódź

tel. +48426542137 

Żłobek Nr 8 w Łodzi

Starorudzka 5, 93-403 Łódź

strona www

Żłobek nr 17 w Łodzi

Siarczana 11, 93-143 Łódź

tel. +48426434718 

strona www

Żłobek nr 11 Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi

Wierzbowa 13, 91-426 Łódź

tel. +48426781022 

Żłobek Misiaczkowo Chojny w Łodzi

Potulna 3, 93-319 Łódź

tel. +48796585467 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Misiaczkowo Widzew w Łodzi

al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 158A, 92-230 Łódź

tel. +48796585467 

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 7 Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi

Szpitalna 11, 90-001 Łódź

tel. +48426743053 

strona www

Żłobek nr 19 Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi

Tatrzańska 118, 93-208 Łódź

tel. +48426434839 

Otwarte w poniedziałek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 22 Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi

Joachima Lelewela 11, 93-166 Łódź

tel. +48426846294 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-19:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Pepino w Łodzi

Milionowa 1, 93-102 Łódź

tel. +48533811812 

HappyBoBo. Prywatny Żłobek w Łodzi

Olechowska 10A, 92-403 Łódź

tel. +48507289607 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 15 Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi

Wapienna 29, 90-001 Łódź

tel. +48426513643 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:15 godziny otwarcia

pon-pt: 06:15-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 21 Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi

Heleny Marusarzówny 9, 94-041 Łódź

tel. +48426862419 

Otwarte w poniedziałek od 06:00 godziny otwarcia

pon-czw: 06:00-17:30
pt: 06:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Łódź Misie Tulisie

Gdańska 80, 90-613 Łódź

tel. +48578000964 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

E-Maluch 8 Żłobek i przedszkole w Łodzi

Inflancka 16, 91-857 Łódź

tel. +48730054777 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 20 Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi

Wioślarska 27, 94-036 Łódź

tel. +48426864793 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Nr 13 w Łodzi

Stefana Rogozińskiego, 93-503 Łódź

tel. +48426840609 

Żłobek nr 12 Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi

Generała Michała Tokarzewskiego 53, 91-812 Łódź

tel. +48426571915 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Niedźwiadek 24h w Łodzi

płk. Jana Kilińskiego, 93-106 Łódź

tel. +48792182226 

strona www

Otwarte do 23:59 godziny otwarcia

pon-niedz: otwarte całą dobę

Żłobek nr 5 Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi

Świetlana 11/15, 91-490 Łódź

tel. +48426573501 

strona www

Żłobek nr 27 Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi

Franciszkańska 167, 91-852 Łódź

tel. +48515062491 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

E- Maluch 2 Żłobek i przedszkole w Łodzi

Starorudzka 5/7, 93-403 Łódź

tel. +48730054777 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 30 Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi

Łąkowa 1, 90-562 Łódź

tel. +48426369367 

strona www

Anglojęzyczne Przedszkole i Żłobek HELLO w Łodzi

Świtezianki 16, 91-498 Łódź

tel. +48512229999 

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Domowa opieka nad dziećmi. Domowy żłobek w Łodzi

Wschodnia 61, 90-266 Łódź

tel. +48664407664 

strona www

Otwarte do 23:59 godziny otwarcia

pon-niedz: otwarte całą dobę

Żłobek Nubo II w Łodzi

Gdańska 145, 90-448 Łódź

tel. +48508229195 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Zadaszenie turystyczne - Żłobek w Łodzi

Unnamed, 91-520 Łódź

Informacje dot. dokumentów do pobrania

W ciągu 7 dni pobrano już 37,0 tys. dokumentów!
Wniosek o przyjęcie do żłobka

Każda placówka posiada swój własny wniosek, dlatego nie udostępniliśmy tutaj żadnego wzoru. Formularza wniosku należy poszukiwać na stronie internetowej żłobka, który nas interesuje lub bezpośrednio w placówce.