Rekrutacja do żłobka Szczecin - wniosek o przyjęcie - nabór 2023

Weryfikacja: 6 lutego 2023

Rekrutacja do żłobka

Już na etapie urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego warto zastanowić się nad najbliższą przyszłością edukacyjno-opiekuńczą dziecka. z jakich opcji mogą skorzystać rodzice? Kiedy ruszają zapisy do źłobka i jak wygląda rekrutacja? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kiedy mama chce wrócić do aktywności zawodowej jednocześnie zostawić malucha pod dobrą opieką, ma kilka opcji do wyboru, w tym:

 • opiekę dziadków lub innej osoby z rodziny,
 • zatrudnienie niani,
 • zapisanie dziecka do żłobka:
  • państwowego,
  • prywatnego.

Ostatnia z opcji wymaga dołączenia do procesu rekrutacyjnego, którym warto się zainteresować odpowiednio wcześniej. 

Przedsiębiorca chcący prowadzić własny żłobek lub klub dziecięcy, może starać się o dofinansowanie w ramach programu Maluch Plus w Szczecinie.

Kto może zapisać dziecko do żłobka w Szczecinie?

Podobnie jak w przypadku rekrutacji do przedszkola w Szczecinie czy zapisów do szkoły podstawowej w Szczecinie, osobą uprawnioną do zapisania dziecka do żłobka jest rodzic/rodzice lub opiekun/opiekunowie prawni.

Kiedy można zapisać dziecko do żłobka?

Od ilu miesięcy życia można zapisać dziecko do żłobka?

Najczęściej placówki przyjmują niemowlęta i dzieci od ukończenia 20. tygodnia do 3. roku życia, ale jest to sprawa indywidualna dla każdego żłobka.

Należy pamiętać, że nie w każdym żłobku znajdują się oddziały niemowlęce.

Zarówno dolna, jak i górna granica wieku dziecka, które może uczęszczać do żłobka znajduje się w Statucie Żłobka, który funkcjonuje jako wewnętrzny regulamin. Jeśli dana placówka posiada stronę internetową, tam właśnie znajduje się ww. dokument.

Na dziecko uczęszczające do żłobka, rodzic może pobierać tzw. żłobkowe.

Kiedy zapisać dziecko do żłobka w Szczecinie?

Samą procedurą rekrutacji warto zainteresować się odpowiednio wcześniej, gdyż placówki w Szczecinie mogą prowadzić przyjęcia tylko w cyklu roku szkolnego, czyli dziecko może zacząć uczęszczać dopiero od września. Zazwyczaj jednak rekrutacja prowadzona jest cały rok, do wyczerpania limitu miejsc danego żłobka.

Jakie informacje zawiera Statut Żłobka?

Statut żłobka - źródło informacji o zapisach

Statut Żłobka to główny dokument informujący rodzica/opiekuna o charakterze i działalności danej placówki. W wewnętrznym regulaminie zawarte są podstawowe informacje dotyczące jej funkcjonowania, w tym:

 • dane żłobka - adres i nazwa,
 • warunki rekrutacji,
 • kryteria przyjmowania dzieci,
 • kwoty za pobyt i wyżywienie,
 • warunki i sposoby pracy z dziećmi w żłobkach oraz informacje o głównych celach wychowawczych,
 • plany dnia,
 • jadłospisy,
 • zajęcia dodatkowe,
 • i inne.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze żłobka?

 1. Zakres opieki - należy wziąć pod uwagę doświadczenie, proponowany program pracy z dzieckiem, dbałość o rozwój psychofizyczny i czynniki warunkujące komfort przebywania w placówce. Warto również dopytać o jadłospis - dla małego człowieka powinien on być odpowiednio zbilansowany i dostosowany do wytycznych organizacji zdrowia (np. bez soli i cukru). 
 2. Opinie innych rodziców - to jedno z pewniejszych źródeł informacji. Warto kierować się opiniami znajomych i informacjami znalezionymi na dedykowanych forach internetowych. 
 3. Osobiste odwiedziny - ważne będzie nawiązanie kontaktu z wybranym żłobkiem - w ten sposób rodzice poznają osoby, które będą się opiekować ich pociechą, realne warunki, jakie panują w placówce, a także mogą bezpośrednio zapytać o termin rekrutacji i sposób jej prowadzenia (stacjonarny lub internetowy).
   

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak wygląda rekrutacja do żłobka?

Rekrutacja do żłobka w Szczecinie 2023

Obecnie nie obowiązuje żadna znormalizowana procedura obowiązująca we wszystkich żłobkach w Polsce. W związku z tym rodzice lub opiekunowie prawni powinni skonsultować się z interesującym ich żłobkiem, Urzędem Gminy lub Miasta w Szczecinie (dla placówek państwowych). Warto sprawdzić strony internetowe wymienionych instytucji/placówek.

W przypadku problemów z wyborem żłobka, warto zapoznać się z listą placówek dostępną w rejestrze żłobków na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Rekrutacja internetowa do żłobka w Szczecinie

 1. Na stronie internetowej żłobka należy zapoznać się z wymaganiami i dokumentami niezbędnymi do rekrutacji (wniosek o przyjęcie do żłobka oraz inne dokumenty wpływające na kryterium przyjęcia). 
 2. Jeśli jest taka możliwość, należy wypełnić wniosek w formie elektronicznej i odesłać do wybranego żłobka w Szczecinie.
 3. Jeśli jest to wymagane, wniosek w formie papierowej należy dostarczyć do placówki w wymaganym terminie (np. pocztą, osobiście) lub po pozytywnym wyniku rekrutacji.

Rekrutacja tradycyjna do żłobka w Szczecinie

 1. Na początku należy odebrać w wybranym żłobku w Szczecinie wniosek o przyjęcie do żłobka. Na tym etapie warto również zainteresować się listą dokumentów wymaganych podczas rekrutacji.
 2. Po wypełnieniu wniosku należy zanieść go do wybranej placówki w Szczecinie.
 3. Ostatnim krokiem jest oczekiwanie na decyzję placówki.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, trzeba potwierdzić swoje zainteresowanie przynosząc dokumenty, które obowiązują w danym żłobku.

Wzór wniosku o przyjęcie do żłobka

Podanie o przyjęcie do żłobka - wniosek

Wniosek obowiązujący w danym żłobku znajduje się na jego stronie internetowej lub w placówce.

Informacje, które znajdują się we wniosku to m.in.:

 • dane dziecka:
  • imię i nazwisko
  • numer PESEL → dowiedz się, jak starać się o numer PESEL w Szczecinie,
  • data urodzenia,
  • adres zamieszkania,
  • oczekiwany termin przyjęcia do żłobka,
  • planowany czas pobytu (wyrażony w godzinach),
  • stan zdrowia (np. alergie),
  • wprowadzona dieta,
  • rozwoju psychofizyczny,
 • dane osobowe rodziców:

Wszelkie wątpliwości podczas wypełniania wniosku należy konsultować z pracownikami żłobka w Szczecinie.

Przyjęcie do żłobka w Szczecinie poza kolejnością 

Wnioski o przyjęcie do żłobków w Szczecinie można składać przez cały rok, jednak należy wziąć pod uwagę indywidualne terminy i zasady rekrutacji żłobków.

Jeżeli z osobistych powodów nie uda się dołączyć do rekrutacji w terminie, można ubiegać się o przyjęcie do żłobka poza kolejnością. W tym celu należy wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka poza kolejnością w związku z kryzysową sytuacją. Ten rodzaj wniosku powinien zawierać informacje udowadniające zasadność przyjęcia dziecka do żłobka poza tradycyjną rekrutacją.

Warto pamiętać, że osobą, która może odebrać dziecko ze żłobka, jest jego rodzic. Jeżeli ten samodzielnie nie może tego zrobić, musi dostarczyć do placówki upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka, które daje prawo odebrania dziecka innej osobie np. dziadkowi, cioci, babci.

 Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę przyjęcie do żłobka w Szczecinie?

Aby załatwić sprawę przyjęcie do żłobka w Szczecinie, należy skontaktować się z instytucją Niepubliczny Żłobek Motylkowa Kraina przy ul. Somosierry 31A, lub z 30 innymi instytucjami.

Niepubliczny Żłobek Motylkowa Kraina w Szczecinie

Somosierry 31A, 71-181 Szczecin

tel. +48506666514 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Przedszkole i Żłobek Akademia Pana Drozda w Szczecinie

Drozdowa 60a, 71-221 Szczecin

tel. +48502345315 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Eco kids w Szczecinie

Henryka Rodakowskiego 1/3a/3b, 71-345 Szczecin

tel. +48791491221 

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:00
wt: 06:30-17:00
śr: 06:30-17:00
czw: 06:30-17:00
pt: 06:30-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Hipcio w Szczecinie

Łukasińskiego 110, 71-215 Szczecin

strona www

Żłobek „Myszka” - opieka nad dziećmi w Szczecinie

al. Wojska Polskiego 231C, 71-256 Szczecin

tel. +48723925296 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:00
wt: 06:30-17:00
śr: 06:30-17:00
czw: 06:30-17:00
pt: 06:30-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Rudolf - prywatny żłobek Szczecin

9 Maja 9I, 70-136 Szczecin

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:00
wt: 06:30-17:00
śr: 06:30-17:00
czw: 06:30-17:00
pt: 06:30-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Przedszkole i Żłobek " Nasze Słoneczko " w Szczecinie

Bieszczadzka 31, 71-042 Szczecin

tel. +48691510509 

strona www

HIPCIO Przedszkole i Żłobek w Szczecinie

Generała Stanisława Kopańskiego 2, 71-050 Szczecin

tel. +48604080819 

strona www

Żłobek Uszatek w Szczecinie

Włościańska 3, 71-899 Szczecin

tel. +48914823188 

strona www

Prywatny Żłobek Skrzacik w Szczecinie

Chłodna 1, 71-493 Szczecin

tel. +48698949498 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 7 "Jarzębinka" w Szczecinie

Podhalańska 1/3, 70-452 Szczecin

tel. +48914341613 

strona www

Żłobek Kajtek Poliglota w Szczecinie

Lednicka 6C, 70-001 Szczecin

tel. +48694163017 

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:00
wt: 06:30-17:00
śr: 06:30-17:00
czw: 06:30-17:00
pt: 06:30-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Bajolandia - prywatny żłobek w Szczecinie

Bolesława Śmiałego 4/u4, 70-350 Szczecin

tel. +48605131611 

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 2. Słoneczko w Szczecinie

Kostki Napierskiego 6C, 70-783 Szczecin

tel. +48914626427 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 06:00-17:00
wt: 06:00-17:00
śr: 06:00-17:00
czw: 06:00-17:00
pt: 06:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Małe Omnibuski w Szczecinie

Potulicka 20C, 70-234 Szczecin

strona www

Przedszkole i Żłobek Norlandia Szczecin

Ostrowska 22, 71-757 Szczecin

tel. +48502458426 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Aktywne Przedszkole i Żłobek Kogut Szczecin

Zofii Nałkowskiej 11, 70-785 Szczecin

tel. +4850440408 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:00
wt: 06:30-17:00
śr: 06:30-17:00
czw: 06:30-17:00
pt: 06:30-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 1. Muszelka w Szczecinie

Żaglowa 16, 70-832 Szczecin

tel. +48914600279 

strona www

Expercik-Osowo żłobek i przedszkole w Szczecinie

osiedle Skarbówek 125, 71-450 Szczecin

tel. +48732732609 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Happy Świat - Żłobek i Przedszkole Niepubliczne w Szczecinie

Jarosława Iwaszkiewicza 88, 70-786 Szczecin

tel. +48505845295 

strona www

Żłobek nr 8. Wróbelki w Szczecinie

Mieczysława Niedziałkowskiego 49, 71-403 Szczecin

tel. +48914221553 

strona www

Żłobek nr 10 Bajkowa Kraina w Szczecinie

Janusza Kusocińskiego 2, 70-240 Szczecin

tel. +48502439159 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 06:00-17:00
wt: 06:00-17:00
śr: 06:00-17:00
czw: 06:00-17:00
pt: 06:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Przedszkole i Żłobek w Szczecinie

Tyniecka 23, 71-019 Szczecin

tel. +4851461802 

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek BYSTRZAKI w Szczecinie

Teodora Axentowicza 9, 71-695 Szczecin

tel. +48696929828 

strona www

Żłobek nr 6. Muchomorek w Szczecinie

Mazowiecka 11, 88-666 Szczecin

tel. +48914337780 

strona www

Expercik - Morenowa żłobek i przedszkole w Szczecinie

Morenowa 22, 70-953 Szczecin

tel. +48535064005 

strona www

Expercik-Królewicza żłobek i przedszkole w Szczecinie

Królewicza Kazimierza 2E/LU1, 71-552 Szczecin

tel. +48792607555 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

BoseStopki - Opieka dzienna - Żłobek - Klubik w Szczecinie

Mikołaja Kopernika 11-12, 70-241 Szczecin

tel. +48663773217 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Talencik w Szczecinie

al. Wojska Polskiego 69, 70-453 Szczecin

tel. +48515258503 

Otwarte do 16:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-16:30
wt: 06:30-16:30
śr: 06:30-16:30
czw: 06:30-16:30
pt: 06:30-16:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Klubik dla dzieci Bajeczkowo w Szczecinie

Przyjaciół Żołnierza 49, 71-670 Szczecin

Informacje dot. dokumentów do pobrania

W ciągu 7 dni pobrano już 37,4 tys. dokumentów!
Wniosek o przyjęcie do żłobka

Każda placówka posiada swój własny wniosek, dlatego nie udostępniliśmy tutaj żadnego wzoru. Formularza wniosku należy poszukiwać na stronie internetowej żłobka, który nas interesuje lub bezpośrednio w placówce.