Rekrutacja do żłobka Lublin - wniosek o przyjęcie - nabór 2023

Weryfikacja: 6 lutego 2023

Rekrutacja do żłobka

Już na etapie urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego warto zastanowić się nad najbliższą przyszłością edukacyjno-opiekuńczą dziecka. z jakich opcji mogą skorzystać rodzice? Kiedy ruszają zapisy do źłobka i jak wygląda rekrutacja? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kiedy mama chce wrócić do aktywności zawodowej jednocześnie zostawić malucha pod dobrą opieką, ma kilka opcji do wyboru, w tym:

 • opiekę dziadków lub innej osoby z rodziny,
 • zatrudnienie niani,
 • zapisanie dziecka do żłobka:
  • państwowego,
  • prywatnego.

Ostatnia z opcji wymaga dołączenia do procesu rekrutacyjnego, którym warto się zainteresować odpowiednio wcześniej. 

Przedsiębiorca chcący prowadzić własny żłobek lub klub dziecięcy, może starać się o dofinansowanie w ramach programu Maluch Plus w Lublinie.

Kto może zapisać dziecko do żłobka w Lublinie?

Podobnie jak w przypadku rekrutacji do przedszkola w Lublinie czy zapisów do szkoły podstawowej w Lublinie, osobą uprawnioną do zapisania dziecka do żłobka jest rodzic/rodzice lub opiekun/opiekunowie prawni.

Kiedy można zapisać dziecko do żłobka?

Od ilu miesięcy życia można zapisać dziecko do żłobka?

Najczęściej placówki przyjmują niemowlęta i dzieci od ukończenia 20. tygodnia do 3. roku życia, ale jest to sprawa indywidualna dla każdego żłobka.

Należy pamiętać, że nie w każdym żłobku znajdują się oddziały niemowlęce.

Zarówno dolna, jak i górna granica wieku dziecka, które może uczęszczać do żłobka znajduje się w Statucie Żłobka, który funkcjonuje jako wewnętrzny regulamin. Jeśli dana placówka posiada stronę internetową, tam właśnie znajduje się ww. dokument.

Na dziecko uczęszczające do żłobka, rodzic może pobierać tzw. żłobkowe.

Kiedy zapisać dziecko do żłobka w Lublinie?

Samą procedurą rekrutacji warto zainteresować się odpowiednio wcześniej, gdyż placówki w Lublinie mogą prowadzić przyjęcia tylko w cyklu roku szkolnego, czyli dziecko może zacząć uczęszczać dopiero od września. Zazwyczaj jednak rekrutacja prowadzona jest cały rok, do wyczerpania limitu miejsc danego żłobka.

Jakie informacje zawiera Statut Żłobka?

Statut żłobka - źródło informacji o zapisach

Statut Żłobka to główny dokument informujący rodzica/opiekuna o charakterze i działalności danej placówki. W wewnętrznym regulaminie zawarte są podstawowe informacje dotyczące jej funkcjonowania, w tym:

 • dane żłobka - adres i nazwa,
 • warunki rekrutacji,
 • kryteria przyjmowania dzieci,
 • kwoty za pobyt i wyżywienie,
 • warunki i sposoby pracy z dziećmi w żłobkach oraz informacje o głównych celach wychowawczych,
 • plany dnia,
 • jadłospisy,
 • zajęcia dodatkowe,
 • i inne.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze żłobka?

 1. Zakres opieki - należy wziąć pod uwagę doświadczenie, proponowany program pracy z dzieckiem, dbałość o rozwój psychofizyczny i czynniki warunkujące komfort przebywania w placówce. Warto również dopytać o jadłospis - dla małego człowieka powinien on być odpowiednio zbilansowany i dostosowany do wytycznych organizacji zdrowia (np. bez soli i cukru). 
 2. Opinie innych rodziców - to jedno z pewniejszych źródeł informacji. Warto kierować się opiniami znajomych i informacjami znalezionymi na dedykowanych forach internetowych. 
 3. Osobiste odwiedziny - ważne będzie nawiązanie kontaktu z wybranym żłobkiem - w ten sposób rodzice poznają osoby, które będą się opiekować ich pociechą, realne warunki, jakie panują w placówce, a także mogą bezpośrednio zapytać o termin rekrutacji i sposób jej prowadzenia (stacjonarny lub internetowy).
   

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak wygląda rekrutacja do żłobka?

Rekrutacja do żłobka w Lublinie 2023

Obecnie nie obowiązuje żadna znormalizowana procedura obowiązująca we wszystkich żłobkach w Polsce. W związku z tym rodzice lub opiekunowie prawni powinni skonsultować się z interesującym ich żłobkiem, Urzędem Gminy lub Miasta w Lublinie (dla placówek państwowych). Warto sprawdzić strony internetowe wymienionych instytucji/placówek.

W przypadku problemów z wyborem żłobka, warto zapoznać się z listą placówek dostępną w rejestrze żłobków na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Rekrutacja internetowa do żłobka w Lublinie

 1. Na stronie internetowej żłobka należy zapoznać się z wymaganiami i dokumentami niezbędnymi do rekrutacji (wniosek o przyjęcie do żłobka oraz inne dokumenty wpływające na kryterium przyjęcia). 
 2. Jeśli jest taka możliwość, należy wypełnić wniosek w formie elektronicznej i odesłać do wybranego żłobka w Lublinie.
 3. Jeśli jest to wymagane, wniosek w formie papierowej należy dostarczyć do placówki w wymaganym terminie (np. pocztą, osobiście) lub po pozytywnym wyniku rekrutacji.

Rekrutacja tradycyjna do żłobka w Lublinie

 1. Na początku należy odebrać w wybranym żłobku w Lublinie wniosek o przyjęcie do żłobka. Na tym etapie warto również zainteresować się listą dokumentów wymaganych podczas rekrutacji.
 2. Po wypełnieniu wniosku należy zanieść go do wybranej placówki w Lublinie.
 3. Ostatnim krokiem jest oczekiwanie na decyzję placówki.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, trzeba potwierdzić swoje zainteresowanie przynosząc dokumenty, które obowiązują w danym żłobku.

Wzór wniosku o przyjęcie do żłobka

Podanie o przyjęcie do żłobka - wniosek

Wniosek obowiązujący w danym żłobku znajduje się na jego stronie internetowej lub w placówce.

Informacje, które znajdują się we wniosku to m.in.:

 • dane dziecka:
  • imię i nazwisko
  • numer PESEL → dowiedz się, jak starać się o numer PESEL w Lublinie,
  • data urodzenia,
  • adres zamieszkania,
  • oczekiwany termin przyjęcia do żłobka,
  • planowany czas pobytu (wyrażony w godzinach),
  • stan zdrowia (np. alergie),
  • wprowadzona dieta,
  • rozwoju psychofizyczny,
 • dane osobowe rodziców:

Wszelkie wątpliwości podczas wypełniania wniosku należy konsultować z pracownikami żłobka w Lublinie.

Przyjęcie do żłobka w Lublinie poza kolejnością 

Wnioski o przyjęcie do żłobków w Lublinie można składać przez cały rok, jednak należy wziąć pod uwagę indywidualne terminy i zasady rekrutacji żłobków.

Jeżeli z osobistych powodów nie uda się dołączyć do rekrutacji w terminie, można ubiegać się o przyjęcie do żłobka poza kolejnością. W tym celu należy wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka poza kolejnością w związku z kryzysową sytuacją. Ten rodzaj wniosku powinien zawierać informacje udowadniające zasadność przyjęcia dziecka do żłobka poza tradycyjną rekrutacją.

Warto pamiętać, że osobą, która może odebrać dziecko ze żłobka, jest jego rodzic. Jeżeli ten samodzielnie nie może tego zrobić, musi dostarczyć do placówki upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka, które daje prawo odebrania dziecka innej osobie np. dziadkowi, cioci, babci.

 Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę przyjęcie do żłobka w Lublinie?

Aby załatwić sprawę przyjęcie do żłobka w Lublinie, należy skontaktować się z instytucją Żłobek "Iskierki" przy ul. Kasztelańska 31, lub z 56 innymi instytucjami.

Żłobek "Iskierki" w Lublinie

Kasztelańska 31, 20-810 Lublin

tel. +4888806118 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Miejski Zespół Żłobków w Lublinie - Żłobek nr 2

Stefana Okrzei 11, 20-128 Lublin

tel. +48817473505 

strona www

Otwarte w środę od 06:00 godziny otwarcia

pon: 06:00-19:00
wt: 06:00-19:00
śr: 06:00-19:00
czw: 06:00-19:00
pt: 06:00-19:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Tuli Tuli w Lublinie

Biskupa Mariana Fulmana 7, 20-492 Lublin

tel. +4850968832 

strona www

Otwarte w środę od 06:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-16:30
wt: 06:30-16:30
śr: 06:30-16:30
czw: 06:30-16:30
pt: 06:30-16:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Szczęśliwych Maluchów Ponikwoda w Lublinie

Ponikwoda 32, 20-135 Lublin

tel. +48506729261 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Szczęśliwych Maluchów w Lublinie

Tatarakowa 2, 20-541 Lublin

tel. +48506729261 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek i Przedszkole Biedronka w Lublinie

Zemborzycka 70, 20-450 Lublin

tel. +48531910536 

Otwarte w środę od 06:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:00
wt: 06:30-17:00
śr: 06:30-17:00
czw: 06:30-17:00
pt: 06:30-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek maluszkowo w Lublinie

Nałęczowska 18, 20-400 Lublin

strona www

Niebanalny żłobek a.gugu POGODNA w Lublinie

Pogodna 34/U1, 20-337 Lublin

tel. +48509777829 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Muzyczny Figle w Lublinie

Zygmunta Krasińskiego 19, 20-709 Lublin

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Wesołe Promyczki w Lublinie

Sławin 20/1, 20-828 Lublin

tel. +4851016090 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Mali Odkrywcy w Lublinie

Nowy Świat 5B/41, 20-418 Lublin

tel. +48798206545 

strona www

Otwarte w środę od 06:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:00
wt: 06:30-17:00
śr: 06:30-17:00
czw: 06:30-17:00
pt: 06:30-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek "Koszałki Opałki" w Lublinie

Kasztelańska 29/65, 20-810 Lublin

tel. +48790833844 

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek Lubliniaczek

Jana Kiepury 5A, 20-838 Lublin

tel. +48537354037 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Maluszkowo 3 w Lublinie

Tadeusza Szeligowskiego 8/lok. 103 i 104, 20-883 Lublin

tel. +48502352555 

strona www

Otwarte do 23:59 godziny otwarcia

pon: otwarte całą dobę
wt: otwarte całą dobę
śr: otwarte całą dobę
czw: otwarte całą dobę
pt: otwarte całą dobę
sob: otwarte całą dobę
niedz: otwarte całą dobę

Przedszkole i Żłobek Kolorowe Kredki w Lublinie

Gliniana 11A, 20-400 Lublin

tel. +48660483449 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Miejski Zespół Żłobków. Żłobek nr 1 w Lublinie

Wileńska 19, 20-603 Lublin

tel. +48815250060 

strona www

Niebanalny żłobek a.gugu w Lublinie

Bukowa 15, 20-353 Lublin

tel. +48509777829 

strona www

Niebanalny żłobek a.gugu DOŻYNKOWA w Lublinie

Dożynkowa 46, 20-152 Lublin

tel. +48509777829 

strona www

Nienudny żłobek a.gugu MARIAŃSKA w Lublinie

Mariańska 27, 20-142 Lublin

tel. +48570222577 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek - Tup Tusie w Lublinie

Bursztynowa 1, 20-576 Lublin

tel. +48531317603 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Prywatne Przedszkole i Żłobek „Ziarenko" w Lublinie

Bursztynowa 20, 20-576 Lublin

tel. +48605373563 

strona www

Otwarte w środę od 06:45 godziny otwarcia

pon: 06:45-17:00
wt: 06:45-17:00
śr: 06:45-17:00
czw: 06:45-17:00
pt: 06:45-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 8 (Miejski Zespół Żłobków w Lublinie)

Nałkowskich 102, 20-470 Lublin

tel. +48815244613 

strona www

Otwarte w środę od 06:00 godziny otwarcia

pon: 06:00-17:00
wt: 06:00-17:00
śr: 06:00-17:00
czw: 06:00-17:00
pt: 06:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Miejski Żłobek Nr 9 w Lublinie

Aleksandra Zelwerowicza 2, 20-001 Lublin

tel. +48814664980 

strona www

Otwarte w środę od 06:00 godziny otwarcia

pon: 06:00-19:00
wt: 06:00-19:00
śr: 06:00-19:00
czw: 06:00-19:00
pt: 06:00-19:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 6 (Miejski Zespół Żłobków w Lublinie)

Zbigniewa Herberta 12, 20-468 Lublin

tel. +48817444361 

strona www

Otwarte w środę od 06:00 godziny otwarcia

pon: 06:00-17:00
wt: 06:00-17:00
śr: 06:00-17:00
czw: 06:00-17:00
pt: 06:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Dzwoneczek w Lublinie

Aleja Spółdzielczości Pracy 109A, 20-147 Lublin

tel. +48696855804 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Talenciaki w Lublinie

Laurowa 16/u1, 20-153 Lublin

tel. +48668042903 

strona www

Niepubliczny Żłobek OchBobo w Lublinie

Czesława Strzeszewskiego 21, 20-153 Lublin

tel. +48693350514 

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek "Barwy Dzieciństwa" placówka KLANZA w Lublinie

Kaprysowa 2, 20-400 Lublin

tel. +48693046883 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 4 (Miejski Zespół Żłobków w Lublinie)

Puławska 7, 20-046 Lublin

tel. +48815338829 

strona www

Otwarte w środę od 06:00 godziny otwarcia

pon: 06:00-17:00
wt: 06:00-17:00
śr: 06:00-17:00
czw: 06:00-17:00
pt: 06:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek Kot Filemon w Lublinie

Feliksa Strojnowskiego 15, 20-386 Lublin

tel. +4853027010 

strona www

Otwarte w środę od 06:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:30
wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:30
czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Klub Malucha Kącik Smyka w Lublinie

Eugeniusza Romera 47, 20-487 Lublin

tel. +48691394346 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Kot Filemon w Lublinie

Krańcowa 3, 20-356 Lublin

tel. +4853027010 

strona www

Otwarte w środę od 06:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:30
wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:30
czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

żłobek "Dzielne Zuchy" w Lublinie

Franciszka Salezego Jezierskiego 1, 20-439 Lublin

Żłobek i Przedszkole MISIACZEK 2 w Lublinie

Jana Samsonowicza 65, 20-485 Lublin

tel. +4872570670 

strona www

Otwarte w środę od 06:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-18:00
wt: 06:30-18:00
śr: 06:30-18:00
czw: 06:30-18:00
pt: 06:30-18:00
sob: 08:00-15:00
niedz: nieczynne

Żłobek Barwy dzieciństwa 3 w Lublinie

Koralowa 5/U3, 20-583 Lublin

tel. +48507523189 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Przedszkole i Żłobek Niepubliczny Junior w Lublinie

Kajetana Hryniewieckiego 3, 20-610 Lublin

tel. +48502752369 

strona www

Misiek. Niepubliczny żłobek w Lublinie

Aleja Róż 20, 20-809 Lublin

tel. +48798206364 

Niepubliczny Żłobek dla Dzieci "Mali Przyjaciele" w Lublinie

Kryształowa 8/LU 11, 20-582 Lublin

tel. +48795115814 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 7 (Miejski Zespół Żłobków w Lublinie)

Braci Wieniawskich 10, 20-844 Lublin

tel. +48817415869 

strona www

Otwarte w środę od 06:00 godziny otwarcia

pon: 06:00-17:00
wt: 06:00-17:00
śr: 06:00-17:00
czw: 06:00-17:00
pt: 06:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Wolne Dzieci Nałęczowska w Lublinie

Nałęczowska 16, 20-701 Lublin

tel. +48665931416 

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Enedue Lublin

Kryształowa 15/u2, 20-582 Lublin

tel. +48693350514 

Żłobek Wesołe Promyczki Filia ul. Dziewanny w Lublinie

Dziewanny 3, 20-400 Lublin

tel. +48608517305 

strona www

Żłobek Niepubliczny A KU-KU w Lublinie

Ludwika Hirszfelda 23a, 20-092 Lublin

tel. +48780184107 

Otwarte w środę od 06:00 godziny otwarcia

pon: 06:00-17:00
wt: 06:00-17:00
śr: 06:00-17:00
czw: 06:00-17:00
pt: 06:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Mali Odkrywcy 2 w Lublinie

Stanisława Leszczyńskiego 25, 20-068 Lublin

tel. +48514466678 

strona www

Otwarte w środę od 06:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:00
wt: 06:30-17:00
śr: 06:30-17:00
czw: 06:30-17:00
pt: 06:30-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek Kolorowe Rybki w Lublinie

Feliksa Nowowiejskiego 5H, 20-880 Lublin

tel. +4866713304 

strona www

Otwarte w środę od 06:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:00
wt: 06:30-17:00
śr: 06:30-17:00
czw: 06:30-17:00
pt: 06:30-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek WitaMinki w Lublinie

Bolesława Prusa 8, 20-400 Lublin

tel. +48789276989 

strona www

Otwarte w środę od 06:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:30
wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:30
czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Przedszkole i Żłobek Strumyk w Lublinie

Juranda 7, 20-629 Lublin

tel. +48817434329 

strona www

Otwarte w środę od 06:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:00
wt: 06:30-17:00
śr: 06:30-17:00
czw: 06:30-17:00
pt: 06:30-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek "Zajączek" w Lublinie

Leonarda 16, 20-625 Lublin

tel. +48884306061 

strona www

Otwarte w środę od 06:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:00
wt: 06:30-17:00
śr: 06:30-17:00
czw: 06:30-17:00
pt: 06:30-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żlobek Niepubliczny Lubliniaczek II

Harnasie 11, 20-857 Lublin

tel. +48537354037 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Talenciaki - Felin w Lublinie

Królowej Bony, 21-040 Lublin

tel. +48668042903 

strona www

Otwarte w środę od 06:45 godziny otwarcia

pon: 06:45-17:00
wt: 06:45-17:00
śr: 06:45-17:00
czw: 06:45-17:00
pt: 06:45-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Elfik w Lublinie

Tomasza Zana 11a/8, 20-601 Lublin

tel. +48793000404 

strona www

Otwarte w środę od 06:45 godziny otwarcia

pon: 06:45-17:00
wt: 06:45-17:00
śr: 06:45-17:00
czw: 06:45-17:00
pt: 06:45-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Uniwersytecki maluch.net w Lublinie - Kids&Baby

Langiewicza 16, 20-032 Lublin

tel. +48515475022 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Wolne Dzieci Stare Miasto w Lublinie

Zamojska 8 U2/U3, 20-105 Lublin

tel. +48665931416 

strona www

Otwarte w środę od 06:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-18:00
wt: 06:30-18:00
śr: 06:30-18:00
czw: 06:30-18:00
pt: 06:30-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Barwy Dzieciństwa 2 w Lublinie

Łęczyńska 51, 20-313 Lublin

tel. +48507406593 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Informacje dot. dokumentów do pobrania

W ciągu 7 dni pobrano już 34,3 tys. dokumentów!
Wniosek o przyjęcie do żłobka

Każda placówka posiada swój własny wniosek, dlatego nie udostępniliśmy tutaj żadnego wzoru. Formularza wniosku należy poszukiwać na stronie internetowej żłobka, który nas interesuje lub bezpośrednio w placówce.