Rekrutacja do żłobka Bydgoszcz - wniosek o przyjęcie - nabór 2023

Rekrutacja do żłobka

Już na etapie urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego warto zastanowić się nad najbliższą przyszłością edukacyjno-opiekuńczą dziecka. z jakich opcji mogą skorzystać rodzice? Kiedy ruszają zapisy do źłobka i jak wygląda rekrutacja? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kiedy mama chce wrócić do aktywności zawodowej jednocześnie zostawić malucha pod dobrą opieką, ma kilka opcji do wyboru, w tym:

 • opiekę dziadków lub innej osoby z rodziny,
 • zatrudnienie niani,
 • zapisanie dziecka do żłobka:
  • państwowego,
  • prywatnego.

Ostatnia z opcji wymaga dołączenia do procesu rekrutacyjnego, którym warto się zainteresować odpowiednio wcześniej. 

Przedsiębiorca chcący prowadzić własny żłobek lub klub dziecięcy, może starać się o dofinansowanie w ramach programu Maluch Plus w Bydgoszczy.

Kto może zapisać dziecko do żłobka w Bydgoszczy?

Podobnie jak w przypadku rekrutacji do przedszkola w Bydgoszczy czy zapisów do szkoły podstawowej w Bydgoszczy, osobą uprawnioną do zapisania dziecka do żłobka jest rodzic/rodzice lub opiekun/opiekunowie prawni.

Kiedy można zapisać dziecko do żłobka?

Od ilu miesięcy życia można zapisać dziecko do żłobka?

Najczęściej placówki przyjmują niemowlęta i dzieci od ukończenia 20. tygodnia do 3. roku życia, ale jest to sprawa indywidualna dla każdego żłobka.

Należy pamiętać, że nie w każdym żłobku znajdują się oddziały niemowlęce.

Zarówno dolna, jak i górna granica wieku dziecka, które może uczęszczać do żłobka znajduje się w Statucie Żłobka, który funkcjonuje jako wewnętrzny regulamin. Jeśli dana placówka posiada stronę internetową, tam właśnie znajduje się ww. dokument.

Na dziecko uczęszczające do żłobka, rodzic może pobierać tzw. żłobkowe.

Kiedy zapisać dziecko do żłobka w Bydgoszczy?

Samą procedurą rekrutacji warto zainteresować się odpowiednio wcześniej, gdyż placówki w Bydgoszczy mogą prowadzić przyjęcia tylko w cyklu roku szkolnego, czyli dziecko może zacząć uczęszczać dopiero od września. Zazwyczaj jednak rekrutacja prowadzona jest cały rok, do wyczerpania limitu miejsc danego żłobka.

Jakie informacje zawiera Statut Żłobka?

Statut żłobka - źródło informacji o zapisach

Statut Żłobka to główny dokument informujący rodzica/opiekuna o charakterze i działalności danej placówki. W wewnętrznym regulaminie zawarte są podstawowe informacje dotyczące jej funkcjonowania, w tym:

 • dane żłobka - adres i nazwa,
 • warunki rekrutacji,
 • kryteria przyjmowania dzieci,
 • kwoty za pobyt i wyżywienie,
 • warunki i sposoby pracy z dziećmi w żłobkach oraz informacje o głównych celach wychowawczych,
 • plany dnia,
 • jadłospisy,
 • zajęcia dodatkowe,
 • i inne.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze żłobka?

 1. Zakres opieki - należy wziąć pod uwagę doświadczenie, proponowany program pracy z dzieckiem, dbałość o rozwój psychofizyczny i czynniki warunkujące komfort przebywania w placówce. Warto również dopytać o jadłospis - dla małego człowieka powinien on być odpowiednio zbilansowany i dostosowany do wytycznych organizacji zdrowia (np. bez soli i cukru). 
 2. Opinie innych rodziców - to jedno z pewniejszych źródeł informacji. Warto kierować się opiniami znajomych i informacjami znalezionymi na dedykowanych forach internetowych. 
 3. Osobiste odwiedziny - ważne będzie nawiązanie kontaktu z wybranym żłobkiem - w ten sposób rodzice poznają osoby, które będą się opiekować ich pociechą, realne warunki, jakie panują w placówce, a także mogą bezpośrednio zapytać o termin rekrutacji i sposób jej prowadzenia (stacjonarny lub internetowy).
   

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak wygląda rekrutacja do żłobka?

Rekrutacja do żłobka w Bydgoszczy 2023

Obecnie nie obowiązuje żadna znormalizowana procedura obowiązująca we wszystkich żłobkach w Polsce. W związku z tym rodzice lub opiekunowie prawni powinni skonsultować się z interesującym ich żłobkiem, Urzędem Gminy lub Miasta w Bydgoszczy (dla placówek państwowych). Warto sprawdzić strony internetowe wymienionych instytucji/placówek.

W przypadku problemów z wyborem żłobka, warto zapoznać się z listą placówek dostępną w rejestrze żłobków na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Rekrutacja internetowa do żłobka w Bydgoszczy

 1. Na stronie internetowej żłobka należy zapoznać się z wymaganiami i dokumentami niezbędnymi do rekrutacji (wniosek o przyjęcie do żłobka oraz inne dokumenty wpływające na kryterium przyjęcia). 
 2. Jeśli jest taka możliwość, należy wypełnić wniosek w formie elektronicznej i odesłać do wybranego żłobka w Bydgoszczy.
 3. Jeśli jest to wymagane, wniosek w formie papierowej należy dostarczyć do placówki w wymaganym terminie (np. pocztą, osobiście) lub po pozytywnym wyniku rekrutacji.

Rekrutacja tradycyjna do żłobka w Bydgoszczy

 1. Na początku należy odebrać w wybranym żłobku w Bydgoszczy wniosek o przyjęcie do żłobka. Na tym etapie warto również zainteresować się listą dokumentów wymaganych podczas rekrutacji.
 2. Po wypełnieniu wniosku należy zanieść go do wybranej placówki w Bydgoszczy.
 3. Ostatnim krokiem jest oczekiwanie na decyzję placówki.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, trzeba potwierdzić swoje zainteresowanie przynosząc dokumenty, które obowiązują w danym żłobku.

Wzór wniosku o przyjęcie do żłobka

Podanie o przyjęcie do żłobka - wniosek

Wniosek obowiązujący w danym żłobku znajduje się na jego stronie internetowej lub w placówce.

Informacje, które znajdują się we wniosku to m.in.:

 • dane dziecka:
  • imię i nazwisko
  • numer PESEL → dowiedz się, jak starać się o numer PESEL w Bydgoszczy,
  • data urodzenia,
  • adres zamieszkania,
  • oczekiwany termin przyjęcia do żłobka,
  • planowany czas pobytu (wyrażony w godzinach),
  • stan zdrowia (np. alergie),
  • wprowadzona dieta,
  • rozwoju psychofizyczny,
 • dane osobowe rodziców:

Wszelkie wątpliwości podczas wypełniania wniosku należy konsultować z pracownikami żłobka w Bydgoszczy.

Przyjęcie do żłobka w Bydgoszczy poza kolejnością 

Wnioski o przyjęcie do żłobków w Bydgoszczy można składać przez cały rok, jednak należy wziąć pod uwagę indywidualne terminy i zasady rekrutacji żłobków.

Jeżeli z osobistych powodów nie uda się dołączyć do rekrutacji w terminie, można ubiegać się o przyjęcie do żłobka poza kolejnością. W tym celu należy wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka poza kolejnością w związku z kryzysową sytuacją. Ten rodzaj wniosku powinien zawierać informacje udowadniające zasadność przyjęcia dziecka do żłobka poza tradycyjną rekrutacją.

Warto pamiętać, że osobą, która może odebrać dziecko ze żłobka, jest jego rodzic. Jeżeli ten samodzielnie nie może tego zrobić, musi dostarczyć do placówki upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka, które daje prawo odebrania dziecka innej osobie np. dziadkowi, cioci, babci.

 Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę przyjęcie do żłobka w Bydgoszczy?

Aby załatwić sprawę przyjęcie do żłobka w Bydgoszczy, należy skontaktować się z instytucją Niepubliczny Żłobek Zaczarowany Ołówek przy ul. Morska 8, lub z 21 innymi instytucjami.

Niepubliczny Żłobek Zaczarowany Ołówek w Bydgoszczy

adres: Morska 8, 85-722 Bydgoszcz

tel. +48575335035 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-16:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 17 Muszelka w Bydgoszczy

adres: Morska 2, 85-722 Bydgoszcz

tel. +48523422626 

strona www

Żłobek Kraina Brzdąca w Bydgoszczy

adres: Oksywska 5, 85-739 Bydgoszcz

tel. +48690380644 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Miejski nr 5 "Chatka Puchatka" w Bydgoszczy

adres: Adama Asnyka 7, 85-074 Bydgoszcz

tel. +48523223702 

strona www

Żłobek Domowa Kraina w Bydgoszczy

adres: Fordońska 140, 85-752 Bydgoszcz

tel. +48690380644 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Miejski nr 18 Biedroneczka w Bydgoszczy

adres: Brzozowa 28, 85-154 Bydgoszcz

tel. +48662236447 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-16:30
sob-niedz: nieczynne

Ambasada Dziecięca Żłobek w Bydgoszczy

adres: 11 Listopada 9, 85-624 Bydgoszcz

tel. +48884782708 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-16:30
sob-niedz: nieczynne

ŻŁOBEK SMYKUSIOWO w Bydgoszczy

adres: Leona Wyczółkowskiego 2, 85-092 Bydgoszcz

tel. +4869188357 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Balbina. Żłobek w Bydgoszczy

adres: Bohaterów Westerplatte 4, 85-827 Bydgoszcz

tel. +48523612614 

Otwarte w poniedziałek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Szkrabikowo w Bydgoszczy

adres: Cmentarna 48, 85-184 Bydgoszcz

tel. +48576600099 

Żłobek "Smyki awioniki" w Bydgoszczy

adres: Księdza Józefa Schulza 1, 85-315 Bydgoszcz

strona www

Żłobek Trampolina w Bydgoszczy

adres: Komuny Paryskiej 1A, 85-858 Bydgoszcz

tel. +48501655448 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek miejski nr 13 "Maciuś" w Bydgoszczy

adres: Marcina Kasprzaka 5, 85-317 Bydgoszcz

tel. +48523731364 

Otwarte w poniedziałek od 06:00 godziny otwarcia

pon-niedz: 06:00-17:00

Żłobek nr 1 Słoneczko w Bydgoszczy

adres: Plac Poznański 9, 85-130 Bydgoszcz

tel. +48523731564 

strona www

Żłobek/Klub Malucha ,,Mali Artyści” w Bydgoszczy

adres: Żwirki i Wigury, 85-310 Bydgoszcz

tel. +48515997487 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Integracyjny w Bydgoszczy

adres: Stawowa 1, 85-323 Bydgoszcz

tel. +48523482878 

strona www

Żłobek Niepubliczny Urwisek w Bydgoszczy

adres: Konrada Fiedlera 7, 85-796 Bydgoszcz

tel. +48728767611 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 05:30 godziny otwarcia

pon-pt: 05:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Żaczek. Żłobek nr 20 w Bydgoszczy

adres: Podporucznik Emilii Gierczak 8, 85-791 Bydgoszcz

tel. +48523430680 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 05:30 godziny otwarcia

pon-pt: 05:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Niepubliczny Fordonek-Junior w Bydgoszczy

adres: Wojciecha Łochowskiego 1, 85-796 Bydgoszcz

tel. +48523522498 

strona www

Żłobek Niepubliczny "Przystań" w Bydgoszczy

adres: Sambora 10, 85-405 Bydgoszcz

tel. +4850155800 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Dzienna Mama - Prywatny Żłobek i Opieka Nad Dziećmi w Bydgoszczy

adres: Borowikowa 20, 85-367 Bydgoszcz

tel. +48790832863 

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Domisie w Bydgoszczy

adres: Lawinowa 22, 85-794 Bydgoszcz

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Informacje dot. dokumentów do pobrania

W ciągu 7 dni pobrano już 18,8 tys. dokumentów!
Wniosek o przyjęcie do żłobka

Każda placówka posiada swój własny wniosek, dlatego nie udostępniliśmy tutaj żadnego wzoru. Formularza wniosku należy poszukiwać na stronie internetowej żłobka, który nas interesuje lub bezpośrednio w placówce.