Rekrutacja do żłobka Gdańsk - wniosek o przyjęcie - nabór 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 17 lutego 2024 8 min. czytania

Rekrutacja do żłobka

Już na etapie urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego warto zastanowić się nad najbliższą przyszłością edukacyjno-opiekuńczą dziecka. z jakich opcji mogą skorzystać rodzice? Kiedy ruszają zapisy do żłobka i jak wygląda rekrutacja? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kiedy mama chce wrócić do aktywności zawodowej jednocześnie zostawić malucha pod dobrą opieką, ma kilka opcji do wyboru, w tym:

Ostatnia z opcji wymaga dołączenia do procesu rekrutacyjnego, którym warto się zainteresować odpowiednio wcześniej. 

Przedsiębiorca chcący prowadzić własny żłobek lub klub dziecięcy, może starać się o dofinansowanie w ramach programu Maluch Plus w Gdańsku.

Kto może zapisać dziecko do żłobka w Gdańsku?

Podobnie jak w przypadku rekrutacji do przedszkola w Gdańsku czy zapisów do szkoły podstawowej w Gdańsku, osobą uprawnioną do zapisania dziecka do żłobka jest rodzic/rodzice lub opiekun/opiekunowie prawni.

Kiedy można zapisać dziecko do żłobka?

Kryteria przyjęcia do żłobka

Kryteria przyjęcia dziecka do żłobka mogą różnić się w zależności od placówki i miejsca zamieszkania, jednak ogólnie stosowane kryteria obejmują:

 1. Wiek dziecka: najczęściej placówki przyjmują niemowlęta i dzieci od ukończenia 20. tygodnia do 3. roku życia, ale jest to sprawa indywidualna dla każdego żłobka. Należy pamiętać, że nie w każdym żłobku znajdują się oddziały niemowlęce. Zarówno dolna, jak i górna granica wieku dziecka, które może uczęszczać do żłobka znajduje się w Statucie Żłobka, który funkcjonuje jako wewnętrzny regulamin. Jeśli dana placówka posiada stronę internetową, tam właśnie znajduje się ww. dokument.
 2. Kolejność zgłoszeń: W niektórych placówkach decydują kolejność zgłoszeń, dlatego warto złożyć dokumenty jak najwcześniej.
 3. Liczba miejsc: priorytet mogą mieć dzieci, których rodzice pracują lub studiują, a także dzieci samotnie wychowywane przez rodziców.
 4. Miejsce zamieszkania: niektóre żłobki mogą dawać pierwszeństwo dzieciom z określonych dzielnic lub miejscowości.
 5. Specjalne potrzeby dziecka: placówki mogą uwzględniać dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające specjalistycznej opieki.
 6. Sytuacja rodzinna: niektóre żłobki mogą brać pod uwagę sytuację rodzin, na przykład ubóstwo czy nieobecność opiekuna.
 7. Dokumentacja: żłobki mogą również brać pod uwagę zdrowie (np. posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności przez dziecko lub rodzica/opiekuna prawnego) i ewentualne potrzeby specjalne dziecka.

Na dziecko uczęszczające do żłobka, rodzic może pobierać tzw. żłobkowe.

Kiedy zapisać dziecko do żłobka w Gdańsku?

Samą procedurą rekrutacji warto zainteresować się odpowiednio wcześniej, gdyż placówki w Gdańsku mogą prowadzić przyjęcia tylko w cyklu roku szkolnego, czyli dziecko może zacząć uczęszczać dopiero od września. Zazwyczaj jednak rekrutacja prowadzona jest cały rok, do wyczerpania limitu miejsc danego żłobka.

Jakie informacje zawiera Statut Żłobka?

Statut żłobka - źródło informacji o zapisach

Statut Żłobka to główny dokument informujący rodzica/opiekuna o charakterze i działalności danej placówki. W wewnętrznym regulaminie zawarte są podstawowe informacje dotyczące jej funkcjonowania, w tym:

 • dane żłobka - adres i nazwa,
 • warunki rekrutacji,
 • kryteria przyjmowania dzieci,
 • kwoty za pobyt i wyżywienie,
 • warunki i sposoby pracy z dziećmi w żłobkach oraz informacje o głównych celach wychowawczych,
 • plany dnia,
 • jadłospisy,
 • zajęcia dodatkowe,
 • i inne.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze żłobka?

 1. Zakres opieki - należy wziąć pod uwagę doświadczenie, proponowany program pracy z dzieckiem, dbałość o rozwój psychofizyczny i czynniki warunkujące komfort przebywania w placówce. Warto również dopytać o jadłospis - dla małego człowieka powinien on być odpowiednio zbilansowany i dostosowany do wytycznych organizacji zdrowia (np. bez soli i cukru). 
 2. Opinie innych rodziców - to jedno z pewniejszych źródeł informacji. Warto kierować się opiniami znajomych i informacjami znalezionymi na dedykowanych forach internetowych. 
 3. Osobiste odwiedziny - ważne będzie nawiązanie kontaktu z wybranym żłobkiem - w ten sposób rodzice poznają osoby, które będą się opiekować ich pociechą, realne warunki, jakie panują w placówce, a także mogą bezpośrednio zapytać o termin rekrutacji i sposób jej prowadzenia (stacjonarny lub internetowy).
   

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak wygląda rekrutacja do żłobka?

Rekrutacja do żłobka w Gdańsku 2024

Obecnie nie obowiązuje żadna znormalizowana procedura obowiązująca we wszystkich żłobkach w Polsce. W związku z tym rodzice lub opiekunowie prawni powinni skonsultować się z interesującym ich żłobkiem, Urzędem Gminy lub Miasta w Gdańsku (dla placówek państwowych). Warto sprawdzić strony internetowe wymienionych instytucji/placówek.

W przypadku problemów z wyborem żłobka, warto zapoznać się z listą placówek dostępną w rejestrze żłobków na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Rekrutacja internetowa do żłobka w Gdańsku

 1. Na stronie internetowej żłobka należy zapoznać się z wymaganiami i dokumentami niezbędnymi do rekrutacji (wniosek o przyjęcie do żłobka oraz inne dokumenty wpływające na kryterium przyjęcia). 
 2. Jeśli jest taka możliwość, należy wypełnić wniosek w formie elektronicznej i odesłać do wybranego żłobka w Gdańsku.
 3. Jeśli jest to wymagane, wniosek w formie papierowej należy dostarczyć do placówki w wymaganym terminie (np. pocztą, osobiście) lub po pozytywnym wyniku rekrutacji.

Rekrutacja tradycyjna do żłobka w Gdańsku

 1. Na początku należy odebrać w wybranym żłobku w Gdańsku wniosek o przyjęcie do żłobka. Na tym etapie warto również zainteresować się listą dokumentów wymaganych podczas rekrutacji.
 2. Po wypełnieniu wniosku należy zanieść go do wybranej placówki w Gdańsku.
 3. Ostatnim krokiem jest oczekiwanie na decyzję placówki.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, trzeba potwierdzić swoje zainteresowanie przynosząc dokumenty, które obowiązują w danym żłobku.

Wzór wniosku o przyjęcie do żłobka

Podanie o przyjęcie do żłobka - wniosek

Wniosek obowiązujący w danym żłobku znajduje się na jego stronie internetowej lub w placówce.

Informacje, które znajdują się we wniosku to m.in.:

 • dane dziecka:
  • imię i nazwisko
  • numer PESEL → dowiedz się, jak starać się o numer PESEL w Gdańsku,
  • data urodzenia,
  • adres zamieszkania,
  • oczekiwany termin przyjęcia do żłobka,
  • planowany czas pobytu (wyrażony w godzinach),
  • stan zdrowia (np. alergie),
  • wprowadzona dieta,
  • rozwoju psychofizyczny,
 • dane osobowe rodziców:

Wszelkie wątpliwości podczas wypełniania wniosku należy konsultować z pracownikami żłobka w Gdańsku.

Przyjęcie do żłobka w Gdańsku poza kolejnością 

Wnioski o przyjęcie do żłobków w Gdańsku można składać przez cały rok, jednak należy wziąć pod uwagę indywidualne terminy i zasady rekrutacji żłobków.

Jeżeli z osobistych powodów nie uda się dołączyć do rekrutacji w terminie, można ubiegać się o przyjęcie do żłobka poza kolejnością. W tym celu należy wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka poza kolejnością w związku z kryzysową sytuacją. Ten rodzaj wniosku powinien zawierać informacje udowadniające zasadność przyjęcia dziecka do żłobka poza tradycyjną rekrutacją.

Warto pamiętać, że osobą, która może odebrać dziecko ze żłobka, jest jego rodzic. Jeżeli ten samodzielnie nie może tego zrobić, musi dostarczyć do placówki upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka, które daje prawo odebrania dziecka innej osobie np. dziadkowi, cioci, babci.

 Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę przyjęcie do żłobka w Gdańsku?

Aby załatwić sprawę przyjęcie do żłobka w Gdańsku, należy skontaktować się z instytucją Akademia Dziecka Tęczowy Zakątek Żłobek pod adresem Sasankowa 7 w Gdańsku, lub z 75 innymi instytucjami.

Akademia Dziecka Tęczowy Zakątek Żłobek w Gdańsku

adres: Sasankowa 7, 80-180 Gdańsk

tel. +48604239323 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:30
wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:30
czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek i Przedszkole Tęczowy Raj w Gdańsku

adres: Konrada Guderskiego 26h, 80-180 Gdańsk

tel. +48507960761 

Żłobek i Przedszkole "Wpływ Natury" - Gdańsk

adres: Warszawska 55C, 80-180 Gdańsk

tel. +48793266336 

strona www

HulaHop Przedszkole i Żłobek w Gdańsku

adres: Władysława Cieszyńskiego 1A, 80-809 Gdańsk

tel. +48505760799 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 06:00-18:00
wt: 06:00-18:00
śr: 06:00-18:00
czw: 06:00-18:00
pt: 06:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek A-kuku w Gdańsku

adres: Marcowa 2, 80-178 Gdańsk

tel. +48603800917 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:00
wt: 06:30-17:00
śr: 06:30-17:00
czw: 06:30-17:00
pt: 06:30-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek A-kuku w Gdańsku

adres: Warszawska 100/U3, 80-180 Gdańsk

tel. +48603800917 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:30
wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:30
czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Wesoła Kraina w Gdańsku

adres: Żwirki i Wigury 12/37, 80-463 Gdańsk

tel. +48511604655 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek "Akademia Malucha" - Gdańsk - Jasień

adres: Kartuska 360 C, 80-125 Gdańsk

tel. +48793266336 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:30
wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:30
czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Szkrabolandia w Gdańsku

adres: Gospody 19a, 80-344 Gdańsk

tel. +48570003004 

strona www

Otwarte do 20:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-20:00
wt: 07:00-20:00
śr: 07:00-20:00
czw: 07:00-20:00
pt: 07:00-20:00
sob: 07:00-20:00
niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole MegaMocni Koga - Stogi w Gdańsku

adres: ul. prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk

tel. +48517232092 

strona www

Żłobek CYPRYSEK w Gdańsku

adres: Wielkopolska 31, 80-180 Gdańsk

tel. +48503133553 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:30
wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:30
czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 13 - SKARBEK w Gdańsku

adres: Kolorowa 27, 80-180 Gdańsk

tel. +48585733828 

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 06:00-17:00
wt: 06:00-17:00
śr: 06:00-17:00
czw: 06:00-17:00
pt: 06:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek "Małe Stópki" - Gdańsk Łostowice

adres: Niepołomicka 31, 80-180 Gdańsk

tel. +48605540605 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:30
wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:30
czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole MegaMocni Jasień w Gdańsku

adres: Przywidzka 7, 80-174 Gdańsk

tel. +48780175414 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:30
wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:30
czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Słoneczny Domek w Gdańsku

adres: Królewskie Wzgórze 9/18, 80-283 Gdańsk

tel. +48502665382 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:30
wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:30
czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Krasnalki s.c. żłobek przedszkole w Gdańsku

adres: Darżlubska 21, 80-180 Gdańsk

tel. +48692409722 

strona www

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole MegaMocni Suchanino w Gdańsku

adres: Zygmunta Noskowskiego 1, 80-170 Gdańsk

tel. +48500035314 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:30
wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:30
czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek "Akademia Malucha" - Gdańsk - Morena

adres: Morenowe Wzgórze 26/23, 80-283 Gdańsk

tel. +48793266336 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:30
wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:30
czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Kraina Uśmiechu w Gdańsku

adres: Łagiewniki 138k, 28-100 Gdańsk

tel. +48514342664 

Żłobek nr 12 - Żagielek - Gdański Zespół Żłobków

adres: Olsztyńska 12, 80-395 Gdańsk

tel. +48585532030 

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 06:00-17:00
wt: 06:00-17:00
śr: 06:00-17:00
czw: 06:00-17:00
pt: 06:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole MegaMocni Zaspa w Gdańsku

adres: Startowa 4A, 80-461 Gdańsk

tel. +48517232091 

strona www

HAPPY KIDS OSOWA Niepubliczne Przedszkole i Żłobek w Gdańsku

adres: Oriona 1, 80-299 Gdańsk

tel. +4869119012 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:30
wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:30
czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

U Margolci Mini żłobek w Gdańsku

adres: Wołkowyska 17/1, 80-283 Gdańsk

tel. +48664001513 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Tulisie - Żłobek Integracyjny dla dzieci - Kameralny żłobek Gdańsk Wrzeszcz

adres: Danusi 5/2, 80-434 Gdańsk

tel. +48533710824 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Jak U Babci - Gdańsk

adres: Dąbrówki 82/3, 80-034 Gdańsk

tel. +48668903807 

strona www

Otwarte do 17:15 godziny otwarcia

pon: 06:45-17:15
wt: 06:45-17:15
śr: 06:45-17:15
czw: 06:45-17:15
pt: 06:45-17:15
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Podwodna Kraina w Gdańsku

adres: Tytusa Chałubińskiego 1, 80-807 Gdańsk

tel. +48501301737 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:00
wt: 06:30-17:00
śr: 06:30-17:00
czw: 06:30-17:00
pt: 06:30-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Pozytywny Żłobek nr 4 w Gdańsku

adres: Syriusza 50, 80-299 Gdańsk

tel. +48538127653 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 5 w Gdańsku

adres: Marii Konopnickiej 14, 80-240 Gdańsk

tel. +48583415550 

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 06:00-17:00
wt: 06:00-17:00
śr: 06:00-17:00
czw: 06:00-17:00
pt: 06:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek "Małe Stópki" - Gdańsk Ujeścisko

adres: Jeleniogórska 63, 80-180 Gdańsk

tel. +48605540605 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:30
wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:30
czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek "Akademia Malucha" - Kokoszki - Egiertowska w Gdańsku

adres: Egiertowska 47, 80-298 Gdańsk

tel. +48796283202 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 06:00-18:00
wt: 06:00-18:00
śr: 06:00-18:00
czw: 06:00-18:00
pt: 06:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek "Akademia Malucha" - Gdańsk - Aldony

adres: Aldony 14, 80-438 Gdańsk

tel. +48793266336 

Żłobek Lwa Leona w Gdańsku

adres: Stefana Czarnieckiego 5A, 80-239 Gdańsk

tel. +48500309085 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Chatka Puchatka - Przedszkole i Żłobek w Gdańsku

adres: Żwirki i Wigury 16, 80-463 Gdańsk

tel. +48509550375 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:30
wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:30
czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Edu Cedrowa www.edu-cedrowa.pl w Gdańsku

adres: Cedrowa 31/u3, 80-126 Gdańsk

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:00
wt: 06:30-17:00
śr: 06:30-17:00
czw: 06:30-17:00
pt: 06:30-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Niepubliczny Leśny Żłobek w Gdańsku

adres: Ferdynanda Magellana 14, 80-288 Gdańsk

tel. +48792283739 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:30
wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:30
czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek Kotek Mamrotek w Gdańsku

adres: Leszczynowa 90, 80-175 Gdańsk

tel. +48504904016 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:00
wt: 06:30-17:00
śr: 06:30-17:00
czw: 06:30-17:00
pt: 06:30-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 7 w Gdańsku

adres: Pocztowa 1, 80-827 Gdańsk

tel. +48583011106 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 06:00-17:00
wt: 06:00-17:00
śr: 06:00-17:00
czw: 06:00-17:00
pt: 06:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek CYPRYSEK w Gdańsku

adres: Hausbrandta 2, 80-126 Gdańsk

tel. +48503133553 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:30
wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:30
czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Wesoła Kraina w Gdańsku

adres: Toruńska 18C, 80-747 Gdańsk

tel. +48511604655 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 1 - Fraszka w Gdańsku

adres: Jacka Malczewskiego 33, 80-107 Gdańsk

tel. +48583020379 

Otwarte do 16:30 godziny otwarcia

pon: 06:00-16:30
wt: 06:00-16:30
śr: 06:00-16:30
czw: 06:00-16:30
pt: 06:00-16:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 6 w Gdańsku

adres: Józefa Wassowskiego 7, 80-225 Gdańsk

tel. +48583410442 

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 06:00-17:00
wt: 06:00-17:00
śr: 06:00-17:00
czw: 06:00-17:00
pt: 06:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 8 w Gdańsku

adres: Szeroka 15/17, 80-835 Gdańsk

tel. +48583011403 

strona www

Żłobek nr 216 w Gdańsku

adres: Piastowska 92A, 80-358 Gdańsk

tel. +48585531681 

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 06:00-17:00
wt: 06:00-17:00
śr: 06:00-17:00
czw: 06:00-17:00
pt: 06:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

ŻŁOBEK PIERWSZY KROK w Gdańsku

adres: Dywizjonu 303 25/2, 80-462 Gdańsk

tel. +4851216026 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Wesoła Kraina w Gdańsku

adres: Menonitów 2A, 80-805 Gdańsk

tel. +48511604655 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 18 w Gdańsku

adres: Startowa 3, 80-461 Gdańsk

tel. +48585565616 

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 06:00-17:00
wt: 06:00-17:00
śr: 06:00-17:00
czw: 06:00-17:00
pt: 06:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek "Akademia Malucha" - Gdańsk - Kokoszki

adres: Kalinowa 75, 80-177 Gdańsk

tel. +48796283202 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:30
wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:30
czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Mini Mini Gdańsk Śródmieście

adres: Kartuska 26, 80-104 Gdańsk

tel. +48501354098 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 06:30-18:00
wt: 06:30-18:00
śr: 06:30-18:00
czw: 06:30-18:00
pt: 06:30-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Wesoła Kraina Morena w Gdańsku

adres: al. Bulońska18, 80-288 Gdańsk

tel. +48513703177 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:00
wt: 06:30-17:00
śr: 06:30-17:00
czw: 06:30-17:00
pt: 06:30-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek "Akademia Malucha" - Gdańsk - Hallera

adres: Aleja Generała Józefa Hallera 119, 80-416 Gdańsk

tel. +48793266336 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:30
wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:30
czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek MINI MINI Gdańsk Wrzeszcz

adres: Władysława Żeleńskiego 41, 80-284 Gdańsk

tel. +48501354098 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 06:30-18:00
wt: 06:30-18:00
śr: 06:30-18:00
czw: 06:30-18:00
pt: 06:30-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek A-Kuku ul Chrzanowskiego 11/u7 w Gdańsku

adres: Bernarda Chrzanowskiego 11/u7, 80-278 Gdańsk

tel. +48603800917 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:30
wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:30
czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Nr 9 Guliwer w Gdańsku

adres: Racławicka 8, 80-406 Gdańsk

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 06:00-17:00
wt: 06:00-17:00
śr: 06:00-17:00
czw: 06:00-17:00
pt: 06:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Sportowo-Językowe No Stress w Gdańsku

adres: Grudziądzka 8, 80-414 Gdańsk

tel. +48696771185 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole MegaMocni Strzyża w Gdańsku

adres: Bernarda Chrzanowskiego 38a, 80-278 Gdańsk

tel. +48512035708 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:30
wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:30
czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek "Akademia Malucha" - Gdańsk Zaspa

adres: Leszczyńskich 5a/3, 80-464 Gdańsk

tel. +48793266336 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Mini Mini Gdańsk Zaspa

adres: Leszczyńskich 4/6, 80-464 Gdańsk

tel. +48501354098 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 06:30-18:00
wt: 06:30-18:00
śr: 06:30-18:00
czw: 06:30-18:00
pt: 06:30-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Chatka Puchatka 🧸 Niepubliczne Przedszkole i Żłobek w Gdańsku

adres: Szara 40, 80-116 Gdańsk

tel. +48509550375 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:30
wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:30
czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Kalineczka w Gdańsku

adres: Komandorska 44, 80-299 Gdańsk

tel. +48505977822 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:30
wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:30
czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek A-kuku w Gdańsku

adres: Stężycka 64/7, 80-174 Gdańsk

tel. +48603800917 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:30
wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:30
czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek "Akademia Malucha" Gdańsk - Szadółki

adres: Potęgowska 12/32, 80-174 Gdańsk

tel. +48793266336 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:30
wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:30
czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Klub dziecięcy / żłobek "Pani Kurka" w Gdańsku

adres: Potęgowska 10, 80-174 Gdańsk

tel. +48607564517 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Przedszkole i żłobek "Fasolka" w Gdańsku

adres: Ostrzycka 12, 80-174 Gdańsk

tel. +48507270323 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 06:00-18:00
wt: 06:00-18:00
śr: 06:00-18:00
czw: 06:00-18:00
pt: 06:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 10 - Dzwoneczek w Gdańsku

adres: Królewskie Wzgórze 2, 80-283 Gdańsk

tel. +48583041208 

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 06:00-17:00
wt: 06:00-17:00
śr: 06:00-17:00
czw: 06:00-17:00
pt: 06:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Pozytywny Żłobek nr 5 w Gdańsku

adres: Hynka 34, 80-001 Gdańsk

tel. +48538127652 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:00
wt: 06:30-17:00
śr: 06:30-17:00
czw: 06:30-17:00
pt: 06:30-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Radość Maluszka - Żłobek Gdańsk

adres: majora Mieczysława Słabego 2, 80-298 Gdańsk

tel. +48502384814 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Radość Maluszka w Gdańsku

adres: Aleja Grunwaldzka 551, 80-339 Gdańsk

tel. +48502384814 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek A-kuku w Gdańsku

adres: Beethovena 125, 80-171 Gdańsk

tel. +48603800917 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:30
wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:30
czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek "Akademia Malucha" - Gdańsk - Bulońska

adres: Bulońska 18 C, 80-288 Gdańsk

tel. +48793266336 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:30
wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:30
czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek Ujeścisko w Gdańsku

adres: Płocka 4, 80-180 Gdańsk

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:00
wt: 06:30-17:00
śr: 06:30-17:00
czw: 06:30-17:00
pt: 06:30-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Pozytywny Żłobek nr 6 w Gdańsku

adres: Stanisława Wąsowicza 28, 80-318 Gdańsk

tel. +48538127651 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Stryluś w Gdańsku

adres: Henryka Rodakowskiego 3A, 80-273 Gdańsk

tel. +48695559551 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Dobry Port w Gdańsku

adres: Cieszyńskiego 1, 80-809 Gdańsk

tel. +48505532041 

strona www

Fiku Miku Żłobek w Gdańsku

adres: Piotrkowska 15/2, 80-180 Gdańsk

tel. +48733214508 

strona www

Skłot - domowy żłobek w Gdańsku

adres: Oskara Kolberga 4, 80-279 Gdańsk

tel. +48511697212 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Maluszek. Żłobek w Gdańsku

adres: Adolfa Dygasińskiego 1, 80-456 Gdańsk

tel. +4850007382 

strona www

Informacje dot. dokumentów do pobrania

W ciągu 7 dni pobrano już 16,4 tys. dokumentów!
Wniosek o przyjęcie do żłobka

Każda placówka posiada swój własny wniosek, dlatego nie udostępniliśmy tutaj żadnego wzoru. Formularza wniosku należy poszukiwać na stronie internetowej żłobka, który nas interesuje lub bezpośrednio w placówce.

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu