Rekrutacja do żłobka Gdańsk - wniosek o przyjęcie - nabór 2023

Weryfikacja: 6 lutego 2023

Rekrutacja do żłobka

Już na etapie urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego warto zastanowić się nad najbliższą przyszłością edukacyjno-opiekuńczą dziecka. z jakich opcji mogą skorzystać rodzice? Kiedy ruszają zapisy do źłobka i jak wygląda rekrutacja? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kiedy mama chce wrócić do aktywności zawodowej jednocześnie zostawić malucha pod dobrą opieką, ma kilka opcji do wyboru, w tym:

 • opiekę dziadków lub innej osoby z rodziny,
 • zatrudnienie niani,
 • zapisanie dziecka do żłobka:
  • państwowego,
  • prywatnego.

Ostatnia z opcji wymaga dołączenia do procesu rekrutacyjnego, którym warto się zainteresować odpowiednio wcześniej. 

Przedsiębiorca chcący prowadzić własny żłobek lub klub dziecięcy, może starać się o dofinansowanie w ramach programu Maluch Plus w Gdańsku.

Kto może zapisać dziecko do żłobka w Gdańsku?

Podobnie jak w przypadku rekrutacji do przedszkola w Gdańsku czy zapisów do szkoły podstawowej w Gdańsku, osobą uprawnioną do zapisania dziecka do żłobka jest rodzic/rodzice lub opiekun/opiekunowie prawni.

Kiedy można zapisać dziecko do żłobka?

Od ilu miesięcy życia można zapisać dziecko do żłobka?

Najczęściej placówki przyjmują niemowlęta i dzieci od ukończenia 20. tygodnia do 3. roku życia, ale jest to sprawa indywidualna dla każdego żłobka.

Należy pamiętać, że nie w każdym żłobku znajdują się oddziały niemowlęce.

Zarówno dolna, jak i górna granica wieku dziecka, które może uczęszczać do żłobka znajduje się w Statucie Żłobka, który funkcjonuje jako wewnętrzny regulamin. Jeśli dana placówka posiada stronę internetową, tam właśnie znajduje się ww. dokument.

Na dziecko uczęszczające do żłobka, rodzic może pobierać tzw. żłobkowe.

Kiedy zapisać dziecko do żłobka w Gdańsku?

Samą procedurą rekrutacji warto zainteresować się odpowiednio wcześniej, gdyż placówki w Gdańsku mogą prowadzić przyjęcia tylko w cyklu roku szkolnego, czyli dziecko może zacząć uczęszczać dopiero od września. Zazwyczaj jednak rekrutacja prowadzona jest cały rok, do wyczerpania limitu miejsc danego żłobka.

Jakie informacje zawiera Statut Żłobka?

Statut żłobka - źródło informacji o zapisach

Statut Żłobka to główny dokument informujący rodzica/opiekuna o charakterze i działalności danej placówki. W wewnętrznym regulaminie zawarte są podstawowe informacje dotyczące jej funkcjonowania, w tym:

 • dane żłobka - adres i nazwa,
 • warunki rekrutacji,
 • kryteria przyjmowania dzieci,
 • kwoty za pobyt i wyżywienie,
 • warunki i sposoby pracy z dziećmi w żłobkach oraz informacje o głównych celach wychowawczych,
 • plany dnia,
 • jadłospisy,
 • zajęcia dodatkowe,
 • i inne.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze żłobka?

 1. Zakres opieki - należy wziąć pod uwagę doświadczenie, proponowany program pracy z dzieckiem, dbałość o rozwój psychofizyczny i czynniki warunkujące komfort przebywania w placówce. Warto również dopytać o jadłospis - dla małego człowieka powinien on być odpowiednio zbilansowany i dostosowany do wytycznych organizacji zdrowia (np. bez soli i cukru). 
 2. Opinie innych rodziców - to jedno z pewniejszych źródeł informacji. Warto kierować się opiniami znajomych i informacjami znalezionymi na dedykowanych forach internetowych. 
 3. Osobiste odwiedziny - ważne będzie nawiązanie kontaktu z wybranym żłobkiem - w ten sposób rodzice poznają osoby, które będą się opiekować ich pociechą, realne warunki, jakie panują w placówce, a także mogą bezpośrednio zapytać o termin rekrutacji i sposób jej prowadzenia (stacjonarny lub internetowy).
   

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak wygląda rekrutacja do żłobka?

Rekrutacja do żłobka w Gdańsku 2023

Obecnie nie obowiązuje żadna znormalizowana procedura obowiązująca we wszystkich żłobkach w Polsce. W związku z tym rodzice lub opiekunowie prawni powinni skonsultować się z interesującym ich żłobkiem, Urzędem Gminy lub Miasta w Gdańsku (dla placówek państwowych). Warto sprawdzić strony internetowe wymienionych instytucji/placówek.

W przypadku problemów z wyborem żłobka, warto zapoznać się z listą placówek dostępną w rejestrze żłobków na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Rekrutacja internetowa do żłobka w Gdańsku

 1. Na stronie internetowej żłobka należy zapoznać się z wymaganiami i dokumentami niezbędnymi do rekrutacji (wniosek o przyjęcie do żłobka oraz inne dokumenty wpływające na kryterium przyjęcia). 
 2. Jeśli jest taka możliwość, należy wypełnić wniosek w formie elektronicznej i odesłać do wybranego żłobka w Gdańsku.
 3. Jeśli jest to wymagane, wniosek w formie papierowej należy dostarczyć do placówki w wymaganym terminie (np. pocztą, osobiście) lub po pozytywnym wyniku rekrutacji.

Rekrutacja tradycyjna do żłobka w Gdańsku

 1. Na początku należy odebrać w wybranym żłobku w Gdańsku wniosek o przyjęcie do żłobka. Na tym etapie warto również zainteresować się listą dokumentów wymaganych podczas rekrutacji.
 2. Po wypełnieniu wniosku należy zanieść go do wybranej placówki w Gdańsku.
 3. Ostatnim krokiem jest oczekiwanie na decyzję placówki.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, trzeba potwierdzić swoje zainteresowanie przynosząc dokumenty, które obowiązują w danym żłobku.

Wzór wniosku o przyjęcie do żłobka

Podanie o przyjęcie do żłobka - wniosek

Wniosek obowiązujący w danym żłobku znajduje się na jego stronie internetowej lub w placówce.

Informacje, które znajdują się we wniosku to m.in.:

 • dane dziecka:
  • imię i nazwisko
  • numer PESEL → dowiedz się, jak starać się o numer PESEL w Gdańsku,
  • data urodzenia,
  • adres zamieszkania,
  • oczekiwany termin przyjęcia do żłobka,
  • planowany czas pobytu (wyrażony w godzinach),
  • stan zdrowia (np. alergie),
  • wprowadzona dieta,
  • rozwoju psychofizyczny,
 • dane osobowe rodziców:

Wszelkie wątpliwości podczas wypełniania wniosku należy konsultować z pracownikami żłobka w Gdańsku.

Przyjęcie do żłobka w Gdańsku poza kolejnością 

Wnioski o przyjęcie do żłobków w Gdańsku można składać przez cały rok, jednak należy wziąć pod uwagę indywidualne terminy i zasady rekrutacji żłobków.

Jeżeli z osobistych powodów nie uda się dołączyć do rekrutacji w terminie, można ubiegać się o przyjęcie do żłobka poza kolejnością. W tym celu należy wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka poza kolejnością w związku z kryzysową sytuacją. Ten rodzaj wniosku powinien zawierać informacje udowadniające zasadność przyjęcia dziecka do żłobka poza tradycyjną rekrutacją.

Warto pamiętać, że osobą, która może odebrać dziecko ze żłobka, jest jego rodzic. Jeżeli ten samodzielnie nie może tego zrobić, musi dostarczyć do placówki upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka, które daje prawo odebrania dziecka innej osobie np. dziadkowi, cioci, babci.

 Podstawa prawna

Gdzie załatwić sprawę przyjęcie do żłobka w Gdańsku?

Aby załatwić sprawę przyjęcie do żłobka w Gdańsku, należy skontaktować się z instytucją Akademia Dziecka Tęczowy Zakątek Żłobek przy Sasankowa 7, lub z 75 innymi instytucjami.

Akademia Dziecka Tęczowy Zakątek Żłobek w Gdańsku

Adres: Sasankowa 7, 80-180 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48604239323 

Internet:  strona www

Żłobek i Przedszkole Tęczowy Raj w Gdańsku

Adres: Konrada Guderskiego 26h, 80-180 Gdańsk

Telefon: +48507960761 

Internet:  strona www

Żłobek i Przedszkole "Wpływ Natury" - Gdańsk

Adres: Warszawska 55C, 80-180 Gdańsk

Telefon: +48793266336 

Internet:  strona www

HulaHop Przedszkole i Żłobek w Gdańsku

Adres: Władysława Cieszyńskiego 1A, 80-809 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 06:00 więcej dni

pon-pt: 06:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48505760799 

Internet:  strona www

Niepubliczny Żłobek A-kuku w Gdańsku

Adres: Marcowa 2, 80-178 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48603800917 

Internet:  strona www

Niepubliczny Żłobek A-kuku w Gdańsku

Adres: Warszawska 100/U3, 80-180 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48603800917 

Internet:  strona www

Żłobek Wesoła Kraina w Gdańsku

Adres: Żwirki i Wigury 12/37, 80-463 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48511604655 

Internet:  strona www

Żłobek "Akademia Malucha" - Gdańsk - Jasień

Adres: Kartuska 360 C, 80-125 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48793266336 

Internet:  strona www

Żłobek Szkrabolandia w Gdańsku

Adres: Gospody 19a, 80-344 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 07:00 więcej dni

pon-sob: 07:00-20:00
niedz: nieczynne

Telefon: +48570003004 

Internet:  strona www

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole MegaMocni Koga - Stogi w Gdańsku

Adres: ul. prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk

Telefon: +48517232092 

Internet:  strona www

Żłobek CYPRYSEK w Gdańsku

Adres: Wielkopolska 31, 80-180 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48503133553 

Internet:  strona www

Żłobek nr 13 - SKARBEK w Gdańsku

Adres: Kolorowa 27, 80-180 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 06:00 więcej dni

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48585733828 

Internet:  strona www

Żłobek "Małe Stópki" - Gdańsk Łostowice

Adres: Niepołomicka 31, 80-180 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48605540605 

Internet:  strona www

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole MegaMocni Jasień w Gdańsku

Adres: Przywidzka 7, 80-174 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48780175414 

Internet:  strona www

Żłobek Słoneczny Domek w Gdańsku

Adres: Królewskie Wzgórze 9/18, 80-283 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48502665382 

Internet:  strona www

Krasnalki s.c. żłobek przedszkole w Gdańsku

Adres: Darżlubska 21, 80-180 Gdańsk

Telefon: +48692409722 

Internet:  strona www

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole MegaMocni Suchanino w Gdańsku

Adres: Zygmunta Noskowskiego 1, 80-170 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48500035314 

Internet:  strona www

Żłobek "Akademia Malucha" - Gdańsk - Morena

Adres: Morenowe Wzgórze 26/23, 80-283 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48793266336 

Internet:  strona www

Żłobek Kraina Uśmiechu w Gdańsku

Adres: Łagiewniki 138k, 28-100 Gdańsk

Telefon: +48514342664 

Internet:  strona www

Żłobek nr 12 - Żagielek - Gdański Zespół Żłobków

Adres: Olsztyńska 12, 80-395 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 06:00 więcej dni

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48585532030 

Internet:  strona www

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole MegaMocni Zaspa w Gdańsku

Adres: Startowa 4A, 80-461 Gdańsk

Telefon: +48517232091 

Internet:  strona www

HAPPY KIDS OSOWA Niepubliczne Przedszkole i Żłobek w Gdańsku

Adres: Oriona 1, 80-299 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +4869119012 

Internet:  strona www

U Margolci Mini żłobek w Gdańsku

Adres: Wołkowyska 17/1, 80-283 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48664001513 

Tulisie - Żłobek Integracyjny dla dzieci - Kameralny żłobek Gdańsk Wrzeszcz

Adres: Danusi 5/2, 80-434 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48533710824 

Żłobek Jak U Babci - Gdańsk

Adres: Dąbrówki 82/3, 80-034 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 06:45 więcej dni

pon-pt: 06:45-17:15
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48668903807 

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Podwodna Kraina w Gdańsku

Adres: Tytusa Chałubińskiego 1, 80-807 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48501301737 

Pozytywny Żłobek nr 4 w Gdańsku

Adres: Syriusza 50, 80-299 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48538127653 

Żłobek nr 5 w Gdańsku

Adres: Marii Konopnickiej 14, 80-240 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 06:00 więcej dni

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48583415550 

Żłobek "Małe Stópki" - Gdańsk Ujeścisko

Adres: Jeleniogórska 63, 80-180 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48605540605 

Żłobek "Akademia Malucha" - Kokoszki - Egiertowska w Gdańsku

Adres: Egiertowska 47, 80-298 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 06:00 więcej dni

pon-pt: 06:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48796283202 

Żłobek "Akademia Malucha" - Gdańsk - Aldony

Adres: Aldony 14, 80-438 Gdańsk

Telefon: +48793266336 

Żłobek Lwa Leona w Gdańsku

Adres: Stefana Czarnieckiego 5A, 80-239 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48500309085 

Chatka Puchatka - Przedszkole i Żłobek w Gdańsku

Adres: Żwirki i Wigury 16, 80-463 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48509550375 

Żłobek Edu Cedrowa www.edu-cedrowa.pl w Gdańsku

Adres: Cedrowa 31/u3, 80-126 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Leśny Żłobek w Gdańsku

Adres: Ferdynanda Magellana 14, 80-288 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48792283739 

Internet:  strona www

Niepubliczny Żłobek Kotek Mamrotek w Gdańsku

Adres: Leszczynowa 90, 80-175 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48504904016 

Internet:  strona www

Żłobek nr 7 w Gdańsku

Adres: Pocztowa 1, 80-827 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 06:00 więcej dni

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48583011106 

Żłobek CYPRYSEK w Gdańsku

Adres: Hausbrandta 2, 80-126 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48503133553 

Żłobek Wesoła Kraina w Gdańsku

Adres: Toruńska 18C, 80-747 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48511604655 

Żłobek nr 1 - Fraszka w Gdańsku

Adres: Jacka Malczewskiego 33, 80-107 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 06:00 więcej dni

pon-pt: 06:00-16:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48583020379 

Żłobek nr 6 w Gdańsku

Adres: Józefa Wassowskiego 7, 80-225 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 06:00 więcej dni

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48583410442 

Żłobek nr 8 w Gdańsku

Adres: Szeroka 15/17, 80-835 Gdańsk

Telefon: +48583011403 

Żłobek nr 216 w Gdańsku

Adres: Piastowska 92A, 80-358 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 06:00 więcej dni

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48585531681 

ŻŁOBEK PIERWSZY KROK w Gdańsku

Adres: Dywizjonu 303 25/2, 80-462 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +4851216026 

Żłobek Wesoła Kraina w Gdańsku

Adres: Menonitów 2A, 80-805 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48511604655 

Żłobek nr 18 w Gdańsku

Adres: Startowa 3, 80-461 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 06:00 więcej dni

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48585565616 

Żłobek "Akademia Malucha" - Gdańsk - Kokoszki

Adres: Kalinowa 75, 80-177 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48796283202 

Żłobek Mini Mini Gdańsk Śródmieście

Adres: Kartuska 26, 80-104 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48501354098 

Żłobek Wesoła Kraina Morena w Gdańsku

Adres: al. Bulońska18, 80-288 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48513703177 

Żłobek "Akademia Malucha" - Gdańsk - Hallera

Adres: Aleja Generała Józefa Hallera 119, 80-416 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48793266336 

Żłobek MINI MINI Gdańsk Wrzeszcz

Adres: Władysława Żeleńskiego 41, 80-284 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48501354098 

Niepubliczny Żłobek A-Kuku ul Chrzanowskiego 11/u7 w Gdańsku

Adres: Bernarda Chrzanowskiego 11/u7, 80-278 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48603800917 

Internet:  strona www

Żłobek Nr 9 Guliwer w Gdańsku

Adres: Racławicka 8, 80-406 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 06:00 więcej dni

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Sportowo-Językowe No Stress w Gdańsku

Adres: Grudziądzka 8, 80-414 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48696771185 

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole MegaMocni Strzyża w Gdańsku

Adres: Bernarda Chrzanowskiego 38a, 80-278 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48512035708 

Internet:  strona www

Żłobek "Akademia Malucha" - Gdańsk Zaspa

Adres: Leszczyńskich 5a/3, 80-464 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48793266336 

Żłobek Mini Mini Gdańsk Zaspa

Adres: Leszczyńskich 4/6, 80-464 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48501354098 

Chatka Puchatka 🧸 Niepubliczne Przedszkole i Żłobek w Gdańsku

Adres: Szara 40, 80-116 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48509550375 

Żłobek Kalineczka w Gdańsku

Adres: Komandorska 44, 80-299 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48505977822 

Niepubliczny Żłobek A-kuku w Gdańsku

Adres: Stężycka 64/7, 80-174 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48603800917 

Internet:  strona www

Żłobek "Akademia Malucha" Gdańsk - Szadółki

Adres: Potęgowska 12/32, 80-174 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48793266336 

Klub dziecięcy / żłobek "Pani Kurka" w Gdańsku

Adres: Potęgowska 10, 80-174 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48607564517 

Przedszkole i żłobek "Fasolka" w Gdańsku

Adres: Ostrzycka 12, 80-174 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 06:00 więcej dni

pon-pt: 06:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48507270323 

Żłobek nr 10 - Dzwoneczek w Gdańsku

Adres: Królewskie Wzgórze 2, 80-283 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 06:00 więcej dni

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48583041208 

Pozytywny Żłobek nr 5 w Gdańsku

Adres: Hynka 34, 80-001 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48538127652 

Radość Maluszka - Żłobek Gdańsk

Adres: majora Mieczysława Słabego 2, 80-298 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48502384814 

Żłobek Radość Maluszka w Gdańsku

Adres: Aleja Grunwaldzka 551, 80-339 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48502384814 

Niepubliczny Żłobek A-kuku w Gdańsku

Adres: Beethovena 125, 80-171 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48603800917 

Internet:  strona www

Żłobek "Akademia Malucha" - Gdańsk - Bulońska

Adres: Bulońska 18 C, 80-288 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48793266336 

Niepubliczny Żłobek Ujeścisko w Gdańsku

Adres: Płocka 4, 80-180 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Pozytywny Żłobek nr 6 w Gdańsku

Adres: Stanisława Wąsowicza 28, 80-318 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48538127651 

Żłobek Stryluś w Gdańsku

Adres: Henryka Rodakowskiego 3A, 80-273 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48695559551 

Żłobek Dobry Port w Gdańsku

Adres: Cieszyńskiego 1, 80-809 Gdańsk

Telefon: +48505532041 

Fiku Miku Żłobek w Gdańsku

Adres: Piotrkowska 15/2, 80-180 Gdańsk

Telefon: +48733214508 

Skłot - domowy żłobek w Gdańsku

Adres: Oskara Kolberga 4, 80-279 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48511697212 

Maluszek. Żłobek w Gdańsku

Adres: Adolfa Dygasińskiego 1, 80-456 Gdańsk

Telefon: +4850007382 

jakiwniosek.pl odwiedza ponad 900 000 użytkowników miesięcznie

Informacje dot. dokumentów do pobrania

W ciągu 7 dni pobrano już 47,4 tys. dokumentów!
Wniosek o przyjęcie do żłobka

Każda placówka posiada swój własny wniosek, dlatego nie udostępniliśmy tutaj żadnego wzoru. Formularza wniosku należy poszukiwać na stronie internetowej żłobka, który nas interesuje lub bezpośrednio w placówce.