Rekrutacja do żłobka Warszawa - wniosek o przyjęcie - nabór 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 17 lutego 2024 8 min. czytania

Rekrutacja do żłobka

Już na etapie urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego warto zastanowić się nad najbliższą przyszłością edukacyjno-opiekuńczą dziecka. z jakich opcji mogą skorzystać rodzice? Kiedy ruszają zapisy do żłobka i jak wygląda rekrutacja? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kiedy mama chce wrócić do aktywności zawodowej jednocześnie zostawić malucha pod dobrą opieką, ma kilka opcji do wyboru, w tym:

Ostatnia z opcji wymaga dołączenia do procesu rekrutacyjnego, którym warto się zainteresować odpowiednio wcześniej. 

Przedsiębiorca chcący prowadzić własny żłobek lub klub dziecięcy, może starać się o dofinansowanie w ramach programu Maluch Plus w Warszawie.

Kto może zapisać dziecko do żłobka w Warszawie?

Podobnie jak w przypadku rekrutacji do przedszkola w Warszawie czy zapisów do szkoły podstawowej w Warszawie, osobą uprawnioną do zapisania dziecka do żłobka jest rodzic/rodzice lub opiekun/opiekunowie prawni.

Kiedy można zapisać dziecko do żłobka?

Kryteria przyjęcia do żłobka

Kryteria przyjęcia dziecka do żłobka mogą różnić się w zależności od placówki i miejsca zamieszkania, jednak ogólnie stosowane kryteria obejmują:

 1. Wiek dziecka: najczęściej placówki przyjmują niemowlęta i dzieci od ukończenia 20. tygodnia do 3. roku życia, ale jest to sprawa indywidualna dla każdego żłobka. Należy pamiętać, że nie w każdym żłobku znajdują się oddziały niemowlęce. Zarówno dolna, jak i górna granica wieku dziecka, które może uczęszczać do żłobka znajduje się w Statucie Żłobka, który funkcjonuje jako wewnętrzny regulamin. Jeśli dana placówka posiada stronę internetową, tam właśnie znajduje się ww. dokument.
 2. Kolejność zgłoszeń: W niektórych placówkach decydują kolejność zgłoszeń, dlatego warto złożyć dokumenty jak najwcześniej.
 3. Liczba miejsc: priorytet mogą mieć dzieci, których rodzice pracują lub studiują, a także dzieci samotnie wychowywane przez rodziców.
 4. Miejsce zamieszkania: niektóre żłobki mogą dawać pierwszeństwo dzieciom z określonych dzielnic lub miejscowości.
 5. Specjalne potrzeby dziecka: placówki mogą uwzględniać dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające specjalistycznej opieki.
 6. Sytuacja rodzinna: niektóre żłobki mogą brać pod uwagę sytuację rodzin, na przykład ubóstwo czy nieobecność opiekuna.
 7. Dokumentacja: żłobki mogą również brać pod uwagę zdrowie (np. posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności przez dziecko lub rodzica/opiekuna prawnego) i ewentualne potrzeby specjalne dziecka.

Na dziecko uczęszczające do żłobka, rodzic może pobierać tzw. żłobkowe.

Kiedy zapisać dziecko do żłobka w Warszawie?

Samą procedurą rekrutacji warto zainteresować się odpowiednio wcześniej, gdyż placówki w Warszawie mogą prowadzić przyjęcia tylko w cyklu roku szkolnego, czyli dziecko może zacząć uczęszczać dopiero od września. Zazwyczaj jednak rekrutacja prowadzona jest cały rok, do wyczerpania limitu miejsc danego żłobka.

Jakie informacje zawiera Statut Żłobka?

Statut żłobka - źródło informacji o zapisach

Statut Żłobka to główny dokument informujący rodzica/opiekuna o charakterze i działalności danej placówki. W wewnętrznym regulaminie zawarte są podstawowe informacje dotyczące jej funkcjonowania, w tym:

 • dane żłobka - adres i nazwa,
 • warunki rekrutacji,
 • kryteria przyjmowania dzieci,
 • kwoty za pobyt i wyżywienie,
 • warunki i sposoby pracy z dziećmi w żłobkach oraz informacje o głównych celach wychowawczych,
 • plany dnia,
 • jadłospisy,
 • zajęcia dodatkowe,
 • i inne.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze żłobka?

 1. Zakres opieki - należy wziąć pod uwagę doświadczenie, proponowany program pracy z dzieckiem, dbałość o rozwój psychofizyczny i czynniki warunkujące komfort przebywania w placówce. Warto również dopytać o jadłospis - dla małego człowieka powinien on być odpowiednio zbilansowany i dostosowany do wytycznych organizacji zdrowia (np. bez soli i cukru). 
 2. Opinie innych rodziców - to jedno z pewniejszych źródeł informacji. Warto kierować się opiniami znajomych i informacjami znalezionymi na dedykowanych forach internetowych. 
 3. Osobiste odwiedziny - ważne będzie nawiązanie kontaktu z wybranym żłobkiem - w ten sposób rodzice poznają osoby, które będą się opiekować ich pociechą, realne warunki, jakie panują w placówce, a także mogą bezpośrednio zapytać o termin rekrutacji i sposób jej prowadzenia (stacjonarny lub internetowy).
   

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak wygląda rekrutacja do żłobka?

Rekrutacja do żłobka w Warszawie 2024

Obecnie nie obowiązuje żadna znormalizowana procedura obowiązująca we wszystkich żłobkach w Polsce. W związku z tym rodzice lub opiekunowie prawni powinni skonsultować się z interesującym ich żłobkiem, Urzędem Gminy lub Miasta w Warszawie (dla placówek państwowych). Warto sprawdzić strony internetowe wymienionych instytucji/placówek.

W przypadku problemów z wyborem żłobka, warto zapoznać się z listą placówek dostępną w rejestrze żłobków na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Rekrutacja internetowa do żłobka w Warszawie

 1. Na stronie internetowej żłobka należy zapoznać się z wymaganiami i dokumentami niezbędnymi do rekrutacji (wniosek o przyjęcie do żłobka oraz inne dokumenty wpływające na kryterium przyjęcia). 
 2. Jeśli jest taka możliwość, należy wypełnić wniosek w formie elektronicznej i odesłać do wybranego żłobka w Warszawie.
 3. Jeśli jest to wymagane, wniosek w formie papierowej należy dostarczyć do placówki w wymaganym terminie (np. pocztą, osobiście) lub po pozytywnym wyniku rekrutacji.

Rekrutacja tradycyjna do żłobka w Warszawie

 1. Na początku należy odebrać w wybranym żłobku w Warszawie wniosek o przyjęcie do żłobka. Na tym etapie warto również zainteresować się listą dokumentów wymaganych podczas rekrutacji.
 2. Po wypełnieniu wniosku należy zanieść go do wybranej placówki w Warszawie.
 3. Ostatnim krokiem jest oczekiwanie na decyzję placówki.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, trzeba potwierdzić swoje zainteresowanie przynosząc dokumenty, które obowiązują w danym żłobku.

Wzór wniosku o przyjęcie do żłobka

Podanie o przyjęcie do żłobka - wniosek

Wniosek obowiązujący w danym żłobku znajduje się na jego stronie internetowej lub w placówce.

Informacje, które znajdują się we wniosku to m.in.:

 • dane dziecka:
  • imię i nazwisko
  • numer PESEL → dowiedz się, jak starać się o numer PESEL w Warszawie,
  • data urodzenia,
  • adres zamieszkania,
  • oczekiwany termin przyjęcia do żłobka,
  • planowany czas pobytu (wyrażony w godzinach),
  • stan zdrowia (np. alergie),
  • wprowadzona dieta,
  • rozwoju psychofizyczny,
 • dane osobowe rodziców:

Wszelkie wątpliwości podczas wypełniania wniosku należy konsultować z pracownikami żłobka w Warszawie.

Przyjęcie do żłobka w Warszawie poza kolejnością 

Wnioski o przyjęcie do żłobków w Warszawie można składać przez cały rok, jednak należy wziąć pod uwagę indywidualne terminy i zasady rekrutacji żłobków.

Jeżeli z osobistych powodów nie uda się dołączyć do rekrutacji w terminie, można ubiegać się o przyjęcie do żłobka poza kolejnością. W tym celu należy wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka poza kolejnością w związku z kryzysową sytuacją. Ten rodzaj wniosku powinien zawierać informacje udowadniające zasadność przyjęcia dziecka do żłobka poza tradycyjną rekrutacją.

Warto pamiętać, że osobą, która może odebrać dziecko ze żłobka, jest jego rodzic. Jeżeli ten samodzielnie nie może tego zrobić, musi dostarczyć do placówki upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka, które daje prawo odebrania dziecka innej osobie np. dziadkowi, cioci, babci.

 Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę przyjęcie do żłobka w Warszawie?

Aby załatwić sprawę przyjęcie do żłobka w Warszawie, należy skontaktować się z instytucją Żłobek u Żabki pod adresem Zdrojowa 42 w Warszawie, lub z 349 innymi instytucjami.

Żłobek u Żabki w Warszawie

adres: Zdrojowa 42, 02-927 Warszawa

tel. +48609299686 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:00
wt: 07:30-17:00
śr: 07:30-17:00
czw: 07:30-17:00
pt: 07:30-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Zlobek Kum Kum w Warszawie

adres: Banderii 4, 01-164 Warszawa

strona www

Niepubliczny Żłobek Artystyczny "Tańcząca Żyrafka" w Warszawie

adres: Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 14, 01-471 Warszawa

tel. +48660998628 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek i Przedszkole Małe Śmieszki w Warszawie

adres: Obrzeżna 3/lok. U14/U15, 02-691 Warszawa

Małe Śmieszki Klub Malucha / Żłobek w Warszawie

adres: Zaborowska 3, 01-462 Warszawa

tel. +48515858447 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Klub Malucha Malutka Nutka - Żłobek w Warszawie

adres: Aleksandra Świętochowskiego 2, 01-318 Warszawa

tel. +48504953825 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Prywatny żłobek Ursynów - Urwisie w Warszawie

adres: Zaolziańska 5, 02-781 Warszawa

tel. +48665631791 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Tulisie w Warszawie

adres: Solipska 8, 02-482 Warszawa

tel. +48511892779 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Pierwsze Kroczki w Warszawie

adres: Jana Kazimierza 33A, 01-248 Warszawa

tel. +48534850146 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:15-18:00
wt: 07:15-18:00
śr: 07:15-18:00
czw: 07:15-18:00
pt: 07:15-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 23 w Warszawie

adres: Grzybowska 7, 00-132 Warszawa

tel. +48226204531 

Żłobek Tulisie w Warszawie

adres: Wiosny Ludów 47, 02-495 Warszawa

tel. +48511892779 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek "Ibuś" w Warszawie

adres: Sokołowska 9/U18, 01-142 Warszawa

tel. +48799051951 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Beztroskie Maluchy w Warszawie

adres: Marii Rodziewiczówny 1/U10, 04-187 Warszawa

tel. +4850589982 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Przedszkole i Żłobek Dolina Elfów w Warszawie

adres: Bociania 39, 02-807 Warszawa

tel. +48733332356 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 29 w Warszawie

adres: Nike 6, 02-442 Warszawa

tel. +48228638588 

Żłobek nr 18 w Warszawie

adres: Smocza 1A, 01-012 Warszawa

tel. +48228382555 

strona www

Żłobek Qlka w Warszawie

adres: Jasnodworska 7, 01-745 Warszawa

tel. +48690901061 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 19 w Warszawie

adres: Rabsztyńska 22, 01-143 Warszawa

tel. +48226322185 

strona www

Niepubliczny Żłobek "Pisklęta" Wola w Warszawie

adres: Erazma Ciołka 10, 01-402 Warszawa

tel. +48606618107 

strona www

Żłobek Biały Miś w Warszawie

adres: Dzieci Warszawy, 02-495 Warszawa

tel. +48690564564 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek "Pisklęta" Ursynów w Warszawie

adres: Taneczna 30, 02-829 Warszawa

tel. +48606618107 

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Montessori Mądre Główki w Warszawie

adres: Naukowa 35A, 02-463 Warszawa

tel. +48534100055 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:30-18:00
wt: 07:30-18:00
śr: 07:30-18:00
czw: 07:30-18:00
pt: 07:30-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 6 w Warszawie

adres: Świętego Bonifacego 72, 02-936 Warszawa

tel. +48226517911 

Żłobek Ala Koala w Warszawie

adres: Bergamotki 4/lok. U01, 02-765 Warszawa

tel. +48509191644 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Dziecięcy Raj na Mokotowie w Warszawie

adres: Niedźwiedzia 16, 02-737 Warszawa

tel. +48533024399 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Karuzella Żłobek i Przedszkole / Czyste Przedszkole / Dobre Przedszkole w Warszawie

adres: Szulborska 3, 01-105 Warszawa

tel. +48533153015 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Rodzinne przedszkole i żłobek KONRADEK w Warszawie

adres: Cieślewskich 27N, 03-017 Warszawa

tel. +48228115602 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek - Tęczowa Dolina w Warszawie

adres: Świętego Mikołaja 1, 01-307 Warszawa

tel. +48796097886 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

First Steps Żłobek i Przedszkole w Warszawie

adres: Wiertnicza 59, 02-952 Warszawa

tel. +4888887563 

strona www

Otwarte do 18:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-18:30
wt: 07:30-18:30
śr: 07:30-18:30
czw: 07:30-18:30
pt: 07:30-18:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Klub Malucha w Warszawie

adres: Szczupacza 3, 03-195 Warszawa

tel. +48798372226 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 06:30-18:00
wt: 06:30-18:00
śr: 06:30-18:00
czw: 06:30-18:00
pt: 06:30-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek "Baby Panda" w Warszawie

adres: Bluszczańska 67/U2, 00-712 Warszawa

tel. +48500003814 

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Baby College w Warszawie

adres: św. Wincentego 110, 03-291 Warszawa

tel. +48792123474 

strona www

Baby Steps Dwujęzyczne Przedszkole i Żłobek w Warszawie

adres: Jana Kazimierza 23/lokal U2, 01-248 Warszawa

tel. +48600518004 

strona www

Baby City - Europejskie Przedszkole Ekologiczne i Niepubliczny Żłobek w Warszawie

adres: Zielona 42, 02-913 Warszawa

tel. +48609627077 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:30-18:00
wt: 07:30-18:00
śr: 07:30-18:00
czw: 07:30-18:00
pt: 07:30-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Muchomorki w Warszawie

adres: Adama Branickiego 14/25, 02-972 Warszawa

tel. +48730818661 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Nr 52 w Warszawie

adres: Św. Urszuli Ledóchowskiej 8a, 02-972 Warszawa

strona www

Żłobek Cudaki - Słodziaki Lanciego w Warszawie

adres: Franciszka Marii Lanciego 14/82, 02-792 Warszawa

tel. +48509613307 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Sprężynowo Przedszkole i Żłobek w Warszawie

adres: Łukowska 46, 04-133 Warszawa

tel. +4879070474 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:00
wt: 07:30-17:00
śr: 07:30-17:00
czw: 07:30-17:00
pt: 07:30-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek "Klub Malucha Anteczek" w Warszawie

adres: Czereśniowa 106, 02-456 Warszawa

tel. +48602266309 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 70 w Warszawie

adres: Pamiętna 16, 02-797 Warszawa

tel. +48885524022 

strona www

Niepubliczny Żłobek "Pisklęta" Bemowo w Warszawie

adres: Rostworowskiego 16B, 01-496 Warszawa

tel. +48606618107 

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Psoty i chichoty w Warszawie

adres: Piastów Śląskich 61, 01-494 Warszawa

tel. +48660515223 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Klub Malucha, Żłobek Bemowo Żłobuś Smoczkowo w Warszawie

adres: Osmańczyka 18/lok. U1, 01-494 Warszawa

tel. +48798714584 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 40 w Warszawie

adres: Klemensiewicza 6, 01-318 Warszawa

tel. +48226649856 

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:30
wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:30
czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

żłobek Playhouse/ Bemowo w Warszawie

adres: Drzeworytników 99, 01-385 Warszawa

tel. +48224282652 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 39 w Warszawie

adres: Muszlowa 17, 01-357 Warszawa

tel. +48723248068 

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Prywatny Żłobek 'Mali Artyści' w Warszawie

adres: Owczarska 3, 01-351 Warszawa

tel. +4850571929 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Przedszkole i żłobek Elfiki Bemowo w Warszawie

adres: Moździerzy 7, 01-321 Warszawa

tel. +4878517022 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Niepubliczny żłobek Gadu-Gadu w Warszawie

adres: Szeligowska 32/lok. u6, 01-320 Warszawa

tel. +48501235043 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Pluszowa Akademia. Integracyjne Dwujęzyczne Przedszkole i Żłobek. Bemowo w Warszawie

adres: Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 5/lok. U2, 01-471 Warszawa

tel. +48797266727 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Planeta Urwisów żłobek sensoryczny w Warszawie

adres: Okrętowa 30, 01-309 Warszawa

tel. +48690460501 

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek 63 w Warszawie

adres: Obrońców Tobruku 9, 01-494 Warszawa

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Concept Kids w Warszawie

adres: Lazurowa 89, 01-315 Warszawa

tel. +48511615608 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Biała Łączka - Żłobek w Warszawie

adres: Konrada Guderskiego 5/32, 03-982 Warszawa

tel. +48570967357 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Mokotów - Radosne Dzieciaki w Warszawie

adres: Skrzetuskiego 36A, 02-665 Warszawa

tel. +48660228858 

strona www

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon: 07:30-16:00
wt: 07:30-16:00
śr: 07:30-16:00
czw: 07:30-16:00
pt: 07:30-16:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek i przedszkole Lula Białołęka w Warszawie

adres: Antalla 4, 03-126 Warszawa

tel. +48792792038 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Publiczny nr 57 w Warszawie

adres: Książkowa 2, 03-134 Warszawa

tel. +48789217303 

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Publiczny "Strumyczek" Nr 36 w Warszawie

adres: Strumykowa 18, 03-138 Warszawa

tel. +48224238118 

strona www

Żłobek nr 59 w Warszawie

adres: Skarbka z Gór 9, 03-287 Warszawa

tel. +48789494915 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:30
wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:30
czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Nr 56 w Warszawie

adres: Truskawkowa 5, 03-257 Warszawa

strona www

Żłobek Ciepełko w Warszawie

adres: Pancera 22, 03-187 Warszawa

tel. +48691521932 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

MALINOWE PRZEDSZKOLE & ŻŁOBEK w Warszawie

adres: Płochocińska 84, 03-044 Warszawa

tel. +48224999070 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 06:30-18:00
wt: 06:30-18:00
śr: 06:30-18:00
czw: 06:30-18:00
pt: 06:30-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

EduMaluch Żłobek nr 152 w Warszawie

adres: Ruskowy Bród 61, 03-289 Warszawa

tel. +4851661600 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Nr 58 w Warszawie

adres: Krzyżówki 24, 03-191 Warszawa

tel. +48789217298 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:30
wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:30
czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek "Zaczarowany Domek" w Warszawie

adres: Odkryta 41E, 03-140 Warszawa

tel. +48696590968 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:30
wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:30
czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Jaśkowa Kraina w Warszawie

adres: Świderska 109H/57, 00-001 Warszawa

tel. +4851723248 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek "Kotek Puszek" w Warszawie

adres: Odkryta 31/lok.1, 03-140 Warszawa

tel. +4850510644 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 06:30-18:00
wt: 06:30-18:00
śr: 06:30-18:00
czw: 06:30-18:00
pt: 06:30-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Magiczny Świat Dziecka w Warszawie

adres: Świderska 109h, 03-128 Warszawa

tel. +48600662194 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 06:30-18:00
wt: 06:30-18:00
śr: 06:30-18:00
czw: 06:30-18:00
pt: 06:30-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Jaśkowa Kraina - Tarchomin w Warszawie

adres: Pancera 16A, 03-187 Warszawa

tel. +4851723248 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Pierwszy Kroczek BNT w Warszawie

adres: Polnych Kwiatów 24, 03-003 Warszawa

tel. +48505593852 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Okruszek i Maluszek w Warszawie

adres: Głębocka 124, 03-287 Warszawa

tel. +48602129613 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Tygrysek w Warszawie

adres: Przasnyska 9/u3, 01-756 Warszawa

tel. +4879929811 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-17:00
wt: 08:00-17:00
śr: 08:00-17:00
czw: 08:00-17:00
pt: 08:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Małe Szczęścia Renata Karpińska w Warszawie

adres: Jagiellońska 62, 03-468 Warszawa

tel. +48502748327 

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Centrum Rozwoju Dziecka Małe Śmieszki w Warszawie

adres: Obrzeżna 3/u15, 02-691 Warszawa

tel. +48515858447 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek „Kids-Zone” w Warszawie

adres: Okrężna 131, 02-933 Warszawa

tel. +48792500908 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Bobaskowo w Warszawie

adres: Zwoleńska 81, 04-761 Warszawa

tel. +48518939572 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 11 w Warszawie

adres: Karola Szymanowskiego 3A, 03-477 Warszawa

tel. +48723248028 

Żłobek nr 14 w Warszawie

adres: Wrzeciono 4, 01-951 Warszawa

tel. +48723248034 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Koko i Muu w Warszawie

adres: Sokratesa 13D, 01-909 Warszawa

tel. +48518230204 

strona www

Kochany Maluch Anna Myśliwiec Żłobek w Warszawie

adres: Gen. Klemensa Stanisława Rudnickiego 3A/6h, 01-858 Warszawa

tel. +48222991121 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 15 w Warszawie

adres: Wrzeciono 22, 01-963 Warszawa

tel. +48723248035 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 46 w Warszawie

adres: Stanisława Przybyszewskiego 70/72, 01-824 Warszawa

tel. +48797990856 

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:30
wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:30
czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Ciuchcia Puch Puch - Bielany w Warszawie

adres: Klaudyny 32, 01-684 Warszawa

tel. +48660718942 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:30-18:00
wt: 07:30-18:00
śr: 07:30-18:00
czw: 07:30-18:00
pt: 07:30-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek BAMBINO w Warszawie

adres: Lwa Tołstoja 1, 01-910 Warszawa

tel. +4850107636 

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Domek Bam Bam Prywatny Żłobek w Warszawie

adres: Brunona Schulza 3, 01-682 Warszawa

tel. +4853058832 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek "Karuzela" Bielany - Metro Marymont w Warszawie

adres: Kaskadowa 5, 01-694 Warszawa

tel. +48512526737 

strona www

Żłobek nr 16 w Warszawie

adres: Klaudyny 10, 01-684 Warszawa

tel. +48228335215 

Żłobek Baśniowy Potok Klub Malucha Bielany w Warszawie

adres: Jana Kochanowskiego 47, 01-875 Warszawa

tel. +48662942202 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek publiczny nr. 62 w Warszawie

adres: Lwa Tołstoja 2, 01-910 Warszawa

tel. +48723244578 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Ptasie Radio w Warszawie

adres: Zbigniewa Romaszewskiego 8B, 01-892 Warszawa

tel. +48518971279 

strona www

żłobek Tuptu Chomiczówka w Warszawie

adres: Rodziny Połanieckich 29A, 01-924 Warszawa

tel. +48518397487 

strona www

🚂 🇬🇧 Dwujęzyczne Przedszkole i Żłobek Pomarańczowa Ciuchcia Bielany w Warszawie

adres: Bajana 35, 01-904 Warszawa

tel. +48690997933 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

PUZZEL | Klub Malucha | Żłobek w Warszawie

adres: Jana Kasprowicza 37, 01-817 Warszawa

tel. +48501554854 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:00
wt: 07:30-17:00
śr: 07:30-17:00
czw: 07:30-17:00
pt: 07:30-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Nr 5 Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w Warszawie

adres: Antoniego Edwarda Odyńca 59, 02-644 Warszawa

tel. +48723248018 

strona www

Żłobek nr 4 w Warszawie

adres: Wiktorska 94/96, 02-582 Warszawa

tel. +48224259670 

strona www

„Zakątek Inspiracji” Niepubliczny Żłobek Montessori w Warszawie

adres: Warowna 1/U1, 02-654 Warszawa

tel. +48792222408 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-17:00
wt: 08:00-17:00
śr: 08:00-17:00
czw: 08:00-17:00
pt: 08:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek i Przedszkole Niepubliczne Małe Misie w Warszawie

adres: Antoniego Józefa Madalińskiego 39/43, 02-549 Warszawa

tel. +48226462231 

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 54 w Warszawie

adres: Kinowa 19, 04-030 Warszawa

tel. +48501951193 

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:30
wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:30
czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Polsko-Angielski Żłobek Pandzia w Warszawie

adres: Oś Królewska 18/u3, 02-972 Warszawa

tel. +48734447877 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr. 72 w Warszawie

adres: Henryka II Pobożnego 33, 02-496 Warszawa

tel. +4888552424 

strona www

Niepubliczne Dwujezyczne Przedszkole i Żłobek Małe Zuchy w Warszawie

adres: Obrońców Tobruku 23/110/111, 01-494 Warszawa

tel. +48504166992 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Nasze Ananasy - Przedszkole Publiczne i Żłobek Niepubliczny w Warszawie

adres: Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa

tel. +48793667064 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Pomelo Daycare - Żłobek Pomelo w Warszawie

adres: Tyniecka 54/lok. 3, 02-621 Warszawa

tel. +48608312109 

strona www

Żłobek Maleństwo i Przyjaciele w Warszawie

adres: Samochodowa 2, 02-672 Warszawa

tel. +48534463077 

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 17 w Warszawie

adres: Literackac19 b 34, 01-864 Warszawa

tel. +48723247702 

strona www

Żłobek Nr 50 w Warszawie

adres: Nowogrodzka 75, 02-018 Warszawa

Żłobek Nr 10 w Warszawie

adres: Nowolipie 15 a, 00-150 Warszawa

strona www

Żłobek nr 48 w Warszawie

adres: Czerwona Droga 6, 02-496 Warszawa

tel. +48797990849 

strona www

JUPI- Żłobek o profilu żywieniowo-sportowym w Warszawie

adres: Magazynowa 13, 02-652 Warszawa

tel. +48607684406 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Nr 45 w Warszawie

adres: Mieczysława Pawlikowskiego 2, 03-983 Warszawa

Polsko-Angielskie Przedszkole i Żłobek Zielona Żyrafa w Warszawie

adres: Jana Kazimierza 45, 01-248 Warszawa

tel. +4853333722 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Przedszkole i Żłobek Norlandia Warszawa Wola

adres: Jana Kazimierza 46a, 01-248 Warszawa

tel. +48502458426 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Ziarenko w Warszawie

adres: Eugeniusza Lokajskiego 24, 02-793 Warszawa

tel. +48792770972 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Przedszkole i Żłobek Baby room w Warszawie

adres: Ludwika Rydygiera 15A/U3, 01-793 Warszawa

tel. +48509123669 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Przedszkole i żłobek Elfiki Targówek w Warszawie

adres: Safony 1, 03-642 Warszawa

tel. +4869717022 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Przedszkole i Żłobek Norlandia Warszawa Ursus

adres: Edwarda Habicha 20, 02-495 Warszawa

tel. +48502458426 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 28 w Warszawie

adres: Monte Cassino 7, 01-121 Warszawa

tel. +48228367993 

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:30
wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:30
czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 37 w Warszawie

adres: Ożarowska 57, 01-416 Warszawa

tel. +48723248052 

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 07:00-14:30
wt: 07:00-16:30
śr: nieczynne
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-14:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Małe Chmurki w Warszawie

adres: Zygmunta Modzelewskiego 37, 02-679 Warszawa

tel. +48222991911 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek Radosne Lata Magda Cieślikiewicz w Warszawie

adres: Minerska 54, 04-506 Warszawa

tel. +48690815825 

strona www

Otwarte do 19:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-19:00
wt: 07:00-19:00
śr: 07:00-19:00
czw: 07:00-19:00
pt: 07:00-19:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Elfiki Białołęka w Warszawie

adres: Ruskowy Bród 23, 03-289 Warszawa

tel. +4869780822 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 06:30-18:00
wt: 06:30-18:00
śr: 06:30-18:00
czw: 06:30-18:00
pt: 06:30-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Sezamkowo w Warszawie

adres: Stanisława Miłkowskiego 2a, 04-683 Warszawa

tel. +4873730669 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Akwarelki - Niepubliczne dwujęzyczne przedszkole i żłobek w Warszawie

adres: Quo Vadis 1A, 02-495 Warszawa

tel. +48604061292 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Lomelindi w Warszawie

adres: Leszka Białego 7, 02-496 Warszawa

tel. +48502232427 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Montessori w Warszawie

adres: Królowej Bony 2, 02-496 Warszawa

tel. +48505311173 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 27 w Warszawie

adres: Mariana Keniga 9, 02-495 Warszawa

tel. +48723248064 

Niepubliczny Żłobek „Tusietuli" w Warszawie

adres: Stanisława Wojciechowskiego 8, 02-495 Warszawa

tel. +48666647773 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 26 w Warszawie

adres: Bernarda Wapowskiego 1, 02-495 Warszawa

tel. +48723248063 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Akademia Malucha Myszka Miki sp.z o.o. w Warszawie

adres: Orłów Piastowskich 37, 02-496 Warszawa

tel. +4888375004 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Chata Eko-Skrzata w Warszawie

adres: Obozowa 118, 01-434 Warszawa

tel. +48797316373 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Mariposa Targówek w Warszawie

adres: Rolanda 7, 03-610 Warszawa

tel. +48886700757 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Przedszkole i Żłobek Elfiki w Warszawie

adres: Codzienna 8A, 03-607 Warszawa

tel. +4872317022 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek "Cudowne Lata" w Warszawie

adres: Myśliwska 11, 03-071 Warszawa

tel. +4851081844 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 51 "Zakątek" w Warszawie

adres: Świętego Bonifacego 81, 02-909 Warszawa

tel. +48502267591 

Nasz Żłobek w Warszawie

adres: Klinkierowa 4/U3, 02-237 Warszawa

tel. +48889847598 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 42 w Warszawie

adres: Chodecka 3, 03-332 Warszawa

tel. +48723248074 

strona www

Żłobek Troskliwe Misie Ursynów w Warszawie

adres: Zięby 8, 02-808 Warszawa

tel. +48502910921 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:30-18:00
wt: 07:30-18:00
śr: 07:30-18:00
czw: 07:30-18:00
pt: 07:30-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Balibu - Prywatne Przedszkole i Żłobek w Warszawie

adres: Szamocka 10B, 01-748 Warszawa

strona www

Żłobek Happy Feet w Warszawie

adres: Cybernetyki 7A, 02-677 Warszawa

tel. +48222302128 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

🐻 Przedszkole Prywatne - Zerówka - Żłobek - Kubuś w Warszawie

adres: Jeździecka 21f/13, 05-077 Warszawa

tel. +48224010500 

strona www

Otwarte do 19:00 godziny otwarcia

pon: 06:00-19:00
wt: 06:00-19:00
śr: 06:00-19:00
czw: 06:00-19:00
pt: 06:00-19:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Superbohaterowie w Warszawie

adres: Cieplarniana 25F/lok. 2, 05-077 Warszawa

tel. +48505698883 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 06:30-18:00
wt: 06:30-18:00
śr: 06:30-18:00
czw: 06:30-18:00
pt: 06:30-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek 134 Żółta Kaczuszka - Dzienny Opiekun w Warszawie

adres: Diamentowa 13A, 05-077 Warszawa

tel. +48609026186 

strona www

Niepubliczny Żłobek Dolina Odkrywców w Warszawie

adres: Borsucza 61/lokal U4, 02-213 Warszawa

tel. +48791377139 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:30-18:00
wt: 07:30-18:00
śr: 07:30-18:00
czw: 07:30-18:00
pt: 07:30-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek Dolina Odkrywców w Warszawie

adres: Żupnicza 25/LU-3, 03-821 Warszawa

tel. +48691889334 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Niepubliczne Przedszkole Językowo-Matematyczne i Żłobek ,,Dolina Odkrywców" w Warszawie

adres: Bakalarska 15 A, 02-212 Warszawa

tel. +48791377139 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:30-18:00
wt: 07:30-18:00
śr: 07:30-18:00
czw: 07:30-18:00
pt: 07:30-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Przedszkole i Żłobek Akademia Małych Smoków w Warszawie

adres: Władysława Bełzy 15, 02-495 Warszawa

tel. +4866777889 

strona www

Żłobek w Warszawie

adres: Piastów Śląskich 29, 01-494 Warszawa

Przedszkole i żłobek Happy Feet w Warszawie

adres: aleja Dzieci Polskich 49, 04-730 Warszawa

tel. +48222302129 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Niepubliczny żłobek -Wiśniowy Sad w Warszawie

adres: Rakietników 1, 02-495 Warszawa

Niepubliczy Żłobek Małe Psotki w Warszawie

adres: Solipska 4B, 02-482 Warszawa

tel. +48883402539 

Otwarte do 19:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-19:00
wt: 07:00-19:00
śr: 07:00-19:00
czw: 07:00-19:00
pt: 07:00-19:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 1 w Warszawie

adres: Wiolinowa 9, 02-785 Warszawa

tel. +48723248022 

Skarbnica Talentów Przedszkole Żłobek w Warszawie

adres: Pod Lipą 1, 02-798 Warszawa

tel. +48501809514 

Otwarte do 19:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-19:00
wt: 09:00-19:00
śr: 09:00-19:00
czw: 09:00-19:00
pt: 09:00-19:00
sob: 10:00-16:00
niedz: nieczynne

Dziecięcy Świat Przedszkole i Żłobek w Warszawie

adres: Powstańców Śląskich 106D/lok. 203, 01-466 Warszawa

tel. +48514274256 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Konik na biegunach Żłobek i Punkt Przedszkolny w Warszawie

adres: Grażyny Bacewiczówny 2, 02-786 Warszawa

tel. +48887895285 

strona www

Lalilu Żłobek Muzyczny w Warszawie

adres: Prokuratorska 4, 02-074 Warszawa

tel. +48790704605 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt: 08:00-18:00
śr: 08:00-18:00
czw: 08:00-18:00
pt: 08:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 55 w Warszawie (dzielnica Rembertów)

adres: Stanisława Fiszera 28, 04-402 Warszawa

Żłobek Bąbel Rembertów w Warszawie

adres: Strycharska 22, 04-416 Warszawa

tel. +48506466479 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Miś Joga w Warszawie

adres: Jagiellońska 2, 03-721 Warszawa

tel. +48790806704 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Nr 47 w Warszawie

adres: Chodecka 2, 03-332 Warszawa

tel. +48797990858 

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:30
wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:30
czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

milove przedszkole & żłobek w Warszawie

adres: Mochtyńska 69, 03-289 Warszawa

tel. +48502190259 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Niepubliczny Małe Skrzaty w Warszawie

adres: Włodarzewska 80 C, 02-393 Warszawa

tel. +48662217155 

strona www

Żłobek publiczny nr 49 w Warszawie

adres: 6 Sierpnia 1, 02-843 Warszawa

tel. +48502267849 

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 66 w Warszawie

adres: Erazma Ciołka 26A, 01-443 Warszawa

tel. +4888523348 

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Zielona Wieża - Przedszkole i Żłobek w Warszawie

adres: Wergiliusza 5, 01-915 Warszawa

tel. +48506964531 

strona www

Niepubliczny Żłobek CityKids w Warszawie

adres: Chełmżyńska 196/lok U2 i U3, 04-464 Warszawa

tel. +48601498306 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 06:30-18:00
wt: 06:30-18:00
śr: 06:30-18:00
czw: 06:30-18:00
pt: 06:30-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek "Pisklęta" Babka Tower w Warszawie

adres: al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

tel. +48606618107 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Dla Maluszka - Placówka nr 248 w Warszawie

adres: Obwodowa 4, 03-530 Warszawa

tel. +48503547294 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr. 67 w Warszawie

adres: Antoniego Pankracego Łaguny 1, 05-075 Warszawa

tel. +48723247676 

Pomelo Daycare - Żłobek Pomelo w Warszawie

adres: Bajońska 4/lok. 1, 03-963 Warszawa

tel. +48608312109 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:00
czw: 07:30-17:00
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 43 w Warszawie

adres: Wacława Tokarza 4, 03-379 Warszawa

tel. +48228118291 

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 06:00-17:30
wt: 06:00-17:30
śr: 06:00-17:30
czw: 06:00-17:30
pt: 06:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Domowy Żłobek MIŁO w Warszawie

adres: Żytnia 79/35, 01-149 Warszawa

tel. +48531777105 

strona www

Otwarte do 16:30 godziny otwarcia

pon: 08:30-16:30
wt: 08:30-16:30
śr: 08:30-16:30
czw: 08:30-16:30
pt: 08:30-16:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Planeta Urwisów na Woli żłobek sensoryczny w Warszawie

adres: Jana Kazimierza 57a, 01-267 Warszawa

tel. +48690460501 

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: 07:00-18:00
niedz: 07:00-18:00

Niepubliczny Żłobek "Pisklęta" Zawiszy w Warszawie

adres: Zawiszy 14, 01-167 Warszawa

tel. +48606618107 

strona www

Przedszkole i Żłobek "Niebieski Koralik" w Warszawie

adres: Kurhan 10f, 02-203 Warszawa

tel. +48518357703 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Przedszkole i żłobek Niebieski Koralik w Warszawie

adres: al. Jerozolimskie 168, 02-342 Warszawa

tel. +48518357703 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Baśniowy Potok Klub Malucha w Warszawie

adres: Potocka 4/lok LU2, 01-652 Warszawa

tel. +48662942202 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-17:00
wt: 08:00-17:00
śr: 08:00-17:00
czw: 08:00-17:00
pt: 08:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr. 208 „Pod Chmurką” (Punkt Opieki Dziennej) w Warszawie

adres: Kanarkowa 8, 02-818 Warszawa

tel. +48530119251 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Wonderland Kids Prywatny Żłobek Ursynów w Warszawie

adres: Leonida Teligi 5, 02-776 Warszawa

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:00
wt: 07:30-17:00
śr: 07:30-17:00
czw: 07:30-17:00
pt: 07:30-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Tuptu Kabaty w Warszawie

adres: Stefana Dembego 5/u3, 02-796 Warszawa

tel. +48501549653 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Przedszkole i Żłobek Ursynów Tęczowy Dworek w Warszawie

adres: Zdzisława Mączeńskiego 6, 02-829 Warszawa

tel. +48601994998 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Akademia Talentów - Niepubliczne Przedszkole, Żłobek, Świetlica w Warszawie

adres: Odrodzenia 12a, 04-626 Warszawa

tel. +48503608198 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Moje Cudowne Lata - przedszkole i żłobek w Warszawie

adres: Gąsek 74A, 02-796 Warszawa

tel. +48600091234 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Przedszkole Zerówka Baza Montessori w Warszawie

adres: Dębowa 12M, 03-054 Warszawa

tel. +48600423754 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek Na Dobry Start w Warszawie

adres: Błędowska 3, 03-612 Warszawa

tel. +48509320361 

strona www

Żłobek Dobry Start - Wilanów w Warszawie

adres: Księdza Prymasa Augusta Hlonda 2B/45, 02-972 Warszawa

tel. +48666204446 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:30-18:00
wt: 07:30-18:00
śr: 07:30-18:00
czw: 07:30-18:00
pt: 07:30-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Nr 61 w Warszawie

adres: Jana Nowaka-Jeziorańskiego 1a, 00-001 Warszawa

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

BabyCare Prywatny żłobek w Warszawie

adres: Akwarelowa 22, 04-542 Warszawa

tel. +48781147711 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:30-18:00
wt: 07:30-18:00
śr: 07:30-18:00
czw: 07:30-18:00
pt: 07:30-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Domowy żłobek U Myszki i Misia w Warszawie

adres: Dziupli 14, 02-454 Warszawa

tel. +48608152215 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:30-18:00
wt: 07:30-18:00
śr: 07:30-18:00
czw: 07:30-18:00
pt: 07:30-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 65 w Warszawie

adres: Spartańska 2, 02-637 Warszawa

tel. +48723242279 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:30
wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:30
czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

🚂 🇬🇧 Dwujęzyczne Przedszkole i Żłobek Pomarańczowa Ciuchcia Bemowo II w Warszawie

adres: gen. Sylwestra Kaliskiego 23B, 01-476 Warszawa

tel. +4866041620 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

🚂 🇬🇧 Dwujęzyczne Przedszkole i Żłobek Pomarańczowa Ciuchcia Mokotów w Warszawie

adres: Postępu 17 B, 02-676 Warszawa

tel. +48730000039 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:30-18:00
wt: 07:30-18:00
śr: 07:30-18:00
czw: 07:30-18:00
pt: 07:30-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 34 w Warszawie

adres: Nowy Świat 47A, 00-042 Warszawa

tel. +48228274851 

strona www

Żłobek nr 22 "Zielona polana u Biedronki i Krasnala" w Warszawie

adres: Koszykowa 3, 00-564 Warszawa

tel. +48226211506 

strona www

Żłobek nr 25. Syrena w Warszawie

adres: Drewniana 10/16, 00-345 Warszawa

tel. +48228263677 

Żłobek nr 32 w Warszawie

adres: Tadeusza Sygietyńskiego 4, 04-022 Warszawa

tel. +48723248047 

strona www

Żłobek Warszawa Ursus Mali Naukowcy

adres: Quo Vadis 1/U4, 02-495 Warszawa

tel. +4853355355 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 12 w Warszawie

adres: Grochowska 232, 04-368 Warszawa

tel. +48228103542 

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 33 w Warszawie

adres: Władysława Umińskiego 9, 03-984 Warszawa

tel. +48226137467 

Żłobek nr 69 w Warszawie

adres: Stanisława Kazury 9, 02-795 Warszawa

tel. +48 797 990 855 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Stokrotka w Warszawie

adres: Meksykańska 6, 03-935 Warszawa

tel. +4857720185 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Prywatny Żłobek Ursynów - Serduszko w Warszawie

adres: Indiry Gandhi 35/lok. 4U, 02-776 Warszawa

tel. +4850812804 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Prywatny Żłobek Ursynów - Serduszko 2 w Warszawie

adres: Cynamonowa 2/lok. U3, 02-777 Warszawa

tel. +4850812804 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Pomelo Daycare - Żłobek Pomelo w Warszawie

adres: Eustachego Tyszkiewicza 14/24, 01-182 Warszawa

tel. +48608312109 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 35 w Warszawie

adres: Działdowska 8A, 01-184 Warszawa

tel. +48226312035 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Przedszkole i Żłobek Lula Wola w Warszawie

adres: Syreny 20, 01-140 Warszawa

tel. +48666893814 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne