Rekrutacja do żłobka Warszawa - wniosek o przyjęcie - nabór 2023

Weryfikacja: 6 lutego 2023

Rekrutacja do żłobka

Już na etapie urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego warto zastanowić się nad najbliższą przyszłością edukacyjno-opiekuńczą dziecka. z jakich opcji mogą skorzystać rodzice? Kiedy ruszają zapisy do źłobka i jak wygląda rekrutacja? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kiedy mama chce wrócić do aktywności zawodowej jednocześnie zostawić malucha pod dobrą opieką, ma kilka opcji do wyboru, w tym:

 • opiekę dziadków lub innej osoby z rodziny,
 • zatrudnienie niani,
 • zapisanie dziecka do żłobka:
  • państwowego,
  • prywatnego.

Ostatnia z opcji wymaga dołączenia do procesu rekrutacyjnego, którym warto się zainteresować odpowiednio wcześniej. 

Przedsiębiorca chcący prowadzić własny żłobek lub klub dziecięcy, może starać się o dofinansowanie w ramach programu Maluch Plus w Warszawie.

Kto może zapisać dziecko do żłobka w Warszawie?

Podobnie jak w przypadku rekrutacji do przedszkola w Warszawie czy zapisów do szkoły podstawowej w Warszawie, osobą uprawnioną do zapisania dziecka do żłobka jest rodzic/rodzice lub opiekun/opiekunowie prawni.

Kiedy można zapisać dziecko do żłobka?

Od ilu miesięcy życia można zapisać dziecko do żłobka?

Najczęściej placówki przyjmują niemowlęta i dzieci od ukończenia 20. tygodnia do 3. roku życia, ale jest to sprawa indywidualna dla każdego żłobka.

Należy pamiętać, że nie w każdym żłobku znajdują się oddziały niemowlęce.

Zarówno dolna, jak i górna granica wieku dziecka, które może uczęszczać do żłobka znajduje się w Statucie Żłobka, który funkcjonuje jako wewnętrzny regulamin. Jeśli dana placówka posiada stronę internetową, tam właśnie znajduje się ww. dokument.

Na dziecko uczęszczające do żłobka, rodzic może pobierać tzw. żłobkowe.

Kiedy zapisać dziecko do żłobka w Warszawie?

Samą procedurą rekrutacji warto zainteresować się odpowiednio wcześniej, gdyż placówki w Warszawie mogą prowadzić przyjęcia tylko w cyklu roku szkolnego, czyli dziecko może zacząć uczęszczać dopiero od września. Zazwyczaj jednak rekrutacja prowadzona jest cały rok, do wyczerpania limitu miejsc danego żłobka.

Jakie informacje zawiera Statut Żłobka?

Statut żłobka - źródło informacji o zapisach

Statut Żłobka to główny dokument informujący rodzica/opiekuna o charakterze i działalności danej placówki. W wewnętrznym regulaminie zawarte są podstawowe informacje dotyczące jej funkcjonowania, w tym:

 • dane żłobka - adres i nazwa,
 • warunki rekrutacji,
 • kryteria przyjmowania dzieci,
 • kwoty za pobyt i wyżywienie,
 • warunki i sposoby pracy z dziećmi w żłobkach oraz informacje o głównych celach wychowawczych,
 • plany dnia,
 • jadłospisy,
 • zajęcia dodatkowe,
 • i inne.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze żłobka?

 1. Zakres opieki - należy wziąć pod uwagę doświadczenie, proponowany program pracy z dzieckiem, dbałość o rozwój psychofizyczny i czynniki warunkujące komfort przebywania w placówce. Warto również dopytać o jadłospis - dla małego człowieka powinien on być odpowiednio zbilansowany i dostosowany do wytycznych organizacji zdrowia (np. bez soli i cukru). 
 2. Opinie innych rodziców - to jedno z pewniejszych źródeł informacji. Warto kierować się opiniami znajomych i informacjami znalezionymi na dedykowanych forach internetowych. 
 3. Osobiste odwiedziny - ważne będzie nawiązanie kontaktu z wybranym żłobkiem - w ten sposób rodzice poznają osoby, które będą się opiekować ich pociechą, realne warunki, jakie panują w placówce, a także mogą bezpośrednio zapytać o termin rekrutacji i sposób jej prowadzenia (stacjonarny lub internetowy).
   

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak wygląda rekrutacja do żłobka?

Rekrutacja do żłobka w Warszawie 2023

Obecnie nie obowiązuje żadna znormalizowana procedura obowiązująca we wszystkich żłobkach w Polsce. W związku z tym rodzice lub opiekunowie prawni powinni skonsultować się z interesującym ich żłobkiem, Urzędem Gminy lub Miasta w Warszawie (dla placówek państwowych). Warto sprawdzić strony internetowe wymienionych instytucji/placówek.

W przypadku problemów z wyborem żłobka, warto zapoznać się z listą placówek dostępną w rejestrze żłobków na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Rekrutacja internetowa do żłobka w Warszawie

 1. Na stronie internetowej żłobka należy zapoznać się z wymaganiami i dokumentami niezbędnymi do rekrutacji (wniosek o przyjęcie do żłobka oraz inne dokumenty wpływające na kryterium przyjęcia). 
 2. Jeśli jest taka możliwość, należy wypełnić wniosek w formie elektronicznej i odesłać do wybranego żłobka w Warszawie.
 3. Jeśli jest to wymagane, wniosek w formie papierowej należy dostarczyć do placówki w wymaganym terminie (np. pocztą, osobiście) lub po pozytywnym wyniku rekrutacji.

Rekrutacja tradycyjna do żłobka w Warszawie

 1. Na początku należy odebrać w wybranym żłobku w Warszawie wniosek o przyjęcie do żłobka. Na tym etapie warto również zainteresować się listą dokumentów wymaganych podczas rekrutacji.
 2. Po wypełnieniu wniosku należy zanieść go do wybranej placówki w Warszawie.
 3. Ostatnim krokiem jest oczekiwanie na decyzję placówki.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, trzeba potwierdzić swoje zainteresowanie przynosząc dokumenty, które obowiązują w danym żłobku.

Wzór wniosku o przyjęcie do żłobka

Podanie o przyjęcie do żłobka - wniosek

Wniosek obowiązujący w danym żłobku znajduje się na jego stronie internetowej lub w placówce.

Informacje, które znajdują się we wniosku to m.in.:

 • dane dziecka:
  • imię i nazwisko
  • numer PESEL → dowiedz się, jak starać się o numer PESEL w Warszawie,
  • data urodzenia,
  • adres zamieszkania,
  • oczekiwany termin przyjęcia do żłobka,
  • planowany czas pobytu (wyrażony w godzinach),
  • stan zdrowia (np. alergie),
  • wprowadzona dieta,
  • rozwoju psychofizyczny,
 • dane osobowe rodziców:

Wszelkie wątpliwości podczas wypełniania wniosku należy konsultować z pracownikami żłobka w Warszawie.

Przyjęcie do żłobka w Warszawie poza kolejnością 

Wnioski o przyjęcie do żłobków w Warszawie można składać przez cały rok, jednak należy wziąć pod uwagę indywidualne terminy i zasady rekrutacji żłobków.

Jeżeli z osobistych powodów nie uda się dołączyć do rekrutacji w terminie, można ubiegać się o przyjęcie do żłobka poza kolejnością. W tym celu należy wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka poza kolejnością w związku z kryzysową sytuacją. Ten rodzaj wniosku powinien zawierać informacje udowadniające zasadność przyjęcia dziecka do żłobka poza tradycyjną rekrutacją.

Warto pamiętać, że osobą, która może odebrać dziecko ze żłobka, jest jego rodzic. Jeżeli ten samodzielnie nie może tego zrobić, musi dostarczyć do placówki upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka, które daje prawo odebrania dziecka innej osobie np. dziadkowi, cioci, babci.

 Podstawa prawna

Gdzie załatwić sprawę przyjęcie do żłobka w Warszawie?

Aby załatwić sprawę przyjęcie do żłobka w Warszawie, należy skontaktować się z instytucją Żłobek u Żabki przy Zdrojowa 42, lub z 349 innymi instytucjami.

Żłobek u Żabki w Warszawie

Adres: Zdrojowa 42, 02-927 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48609299686 

Internet:  strona www

Zlobek Kum Kum w Warszawie

Adres: Banderii 4, 01-164 Warszawa

Internet:  strona www

Niepubliczny Żłobek Artystyczny "Tańcząca Żyrafka" w Warszawie

Adres: Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 14, 01-471 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48660998628 

Internet:  strona www

Żłobek i Przedszkole Małe Śmieszki w Warszawie

Adres: Obrzeżna 3/lok. U14/U15, 02-691 Warszawa

Małe Śmieszki Klub Malucha / Żłobek w Warszawie

Adres: Zaborowska 3, 01-462 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48515858447 

Internet:  strona www

Klub Malucha Malutka Nutka - Żłobek w Warszawie

Adres: Aleksandra Świętochowskiego 2, 01-318 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48504953825 

Internet:  strona www

Prywatny żłobek Ursynów - Urwisie w Warszawie

Adres: Zaolziańska 5, 02-781 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48665631791 

Internet:  strona www

Żłobek Tulisie w Warszawie

Adres: Solipska 8, 02-482 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48511892779 

Internet:  strona www

Żłobek Pierwsze Kroczki w Warszawie

Adres: Jana Kazimierza 33A, 01-248 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:15 więcej dni

pon-pt: 07:15-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48534850146 

Internet:  strona www

Żłobek nr 23 w Warszawie

Adres: Grzybowska 7, 00-132 Warszawa

Telefon: +48226204531 

Internet:  strona www

Żłobek Tulisie w Warszawie

Adres: Wiosny Ludów 47, 02-495 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48511892779 

Internet:  strona www

Żłobek "Ibuś" w Warszawie

Adres: Sokołowska 9/U18, 01-142 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48799051951 

Internet:  strona www

Żłobek Beztroskie Maluchy w Warszawie

Adres: Marii Rodziewiczówny 1/U10, 04-187 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +4850589982 

Internet:  strona www

Przedszkole i Żłobek Dolina Elfów w Warszawie

Adres: Bociania 39, 02-807 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48733332356 

Internet:  strona www

Żłobek nr 29 w Warszawie

Adres: Nike 6, 02-442 Warszawa

Telefon: +48228638588 

Internet:  strona www

Żłobek nr 18 w Warszawie

Adres: Smocza 1A, 01-012 Warszawa

Telefon: +48228382555 

Internet:  strona www

Żłobek Qlka w Warszawie

Adres: Jasnodworska 7, 01-745 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48690901061 

Internet:  strona www

Żłobek nr 19 w Warszawie

Adres: Rabsztyńska 22, 01-143 Warszawa

Telefon: +48226322185 

Internet:  strona www

Niepubliczny Żłobek "Pisklęta" Wola w Warszawie

Adres: Erazma Ciołka 10, 01-402 Warszawa

Telefon: +48606618107 

Internet:  strona www

Żłobek Biały Miś w Warszawie

Adres: Dzieci Warszawy, 02-495 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48690564564 

Internet:  strona www

Niepubliczny Żłobek "Pisklęta" Ursynów w Warszawie

Adres: Taneczna 30, 02-829 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48606618107 

Internet:  strona www

Żłobek Montessori Mądre Główki w Warszawie

Adres: Naukowa 35A, 02-463 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48534100055 

Internet:  strona www

Żłobek nr 6 w Warszawie

Adres: Świętego Bonifacego 72, 02-936 Warszawa

Telefon: +48226517911 

Internet:  strona www

Żłobek Ala Koala w Warszawie

Adres: Bergamotki 4/lok. U01, 02-765 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48509191644 

Internet:  strona www

Żłobek Dziecięcy Raj na Mokotowie w Warszawie

Adres: Niedźwiedzia 16, 02-737 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48533024399 

Internet:  strona www

Karuzella Żłobek i Przedszkole / Czyste Przedszkole / Dobre Przedszkole w Warszawie

Adres: Szulborska 3, 01-105 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48533153015 

Internet:  strona www

Rodzinne przedszkole i żłobek KONRADEK w Warszawie

Adres: Cieślewskich 27N, 03-017 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48228115602 

Internet:  strona www

Żłobek - Tęczowa Dolina w Warszawie

Adres: Świętego Mikołaja 1, 01-307 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48796097886 

Internet:  strona www

First Steps Żłobek i Przedszkole w Warszawie

Adres: Wiertnicza 59, 02-952 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-18:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +4888887563 

Internet:  strona www

Żłobek Klub Malucha w Warszawie

Adres: Szczupacza 3, 03-195 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48798372226 

Internet:  strona www

Żłobek "Baby Panda" w Warszawie

Adres: Bluszczańska 67/U2, 00-712 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48500003814 

Internet:  strona www

Żłobek Baby College w Warszawie

Adres: św. Wincentego 110, 03-291 Warszawa

Telefon: +48792123474 

Internet:  strona www

Baby Steps Dwujęzyczne Przedszkole i Żłobek w Warszawie

Adres: Jana Kazimierza 23/lokal U2, 01-248 Warszawa

Telefon: +48600518004 

Internet:  strona www

Baby City - Europejskie Przedszkole Ekologiczne i Niepubliczny Żłobek w Warszawie

Adres: Zielona 42, 02-913 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48609627077 

Internet:  strona www

Żłobek Muchomorki w Warszawie

Adres: Adama Branickiego 14/25, 02-972 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48730818661 

Internet:  strona www

Żłobek Nr 52 w Warszawie

Adres: Św. Urszuli Ledóchowskiej 8a, 02-972 Warszawa

Internet:  strona www

Żłobek Cudaki - Słodziaki Lanciego w Warszawie

Adres: Franciszka Marii Lanciego 14/82, 02-792 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48509613307 

Internet:  strona www

Sprężynowo Przedszkole i Żłobek w Warszawie

Adres: Łukowska 46, 04-133 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +4879070474 

Internet:  strona www

Żłobek "Klub Malucha Anteczek" w Warszawie

Adres: Czereśniowa 106, 02-456 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48602266309 

Internet:  strona www

Żłobek nr 70 w Warszawie

Adres: Pamiętna 16, 02-797 Warszawa

Telefon: +48885524022 

Internet:  strona www

Niepubliczny Żłobek "Pisklęta" Bemowo w Warszawie

Adres: Rostworowskiego 16B, 01-496 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48606618107 

Internet:  strona www

Żłobek Psoty i chichoty w Warszawie

Adres: Piastów Śląskich 61, 01-494 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48660515223 

Internet:  strona www

Klub Malucha, Żłobek Bemowo Żłobuś Smoczkowo w Warszawie

Adres: Osmańczyka 18/lok. U1, 01-494 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48798714584 

Internet:  strona www

Żłobek nr 40 w Warszawie

Adres: Klemensiewicza 6, 01-318 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48226649856 

Internet:  strona www

żłobek Playhouse/ Bemowo w Warszawie

Adres: Drzeworytników 99, 01-385 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48224282652 

Internet:  strona www

Żłobek nr 39 w Warszawie

Adres: Muszlowa 17, 01-357 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48723248068 

Internet:  strona www

Prywatny Żłobek 'Mali Artyści' w Warszawie

Adres: Owczarska 3, 01-351 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +4850571929 

Internet:  strona www

Przedszkole i żłobek Elfiki Bemowo w Warszawie

Adres: Moździerzy 7, 01-321 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +4878517022 

Internet:  strona www

Niepubliczny żłobek Gadu-Gadu w Warszawie

Adres: Szeligowska 32/lok. u6, 01-320 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48501235043 

Internet:  strona www

Pluszowa Akademia. Integracyjne Dwujęzyczne Przedszkole i Żłobek. Bemowo w Warszawie

Adres: Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 5/lok. U2, 01-471 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48797266727 

Internet:  strona www

Planeta Urwisów żłobek sensoryczny w Warszawie

Adres: Okrętowa 30, 01-309 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48690460501 

Internet:  strona www

Żłobek 63 w Warszawie

Adres: Obrońców Tobruku 9, 01-494 Warszawa

Internet:  strona www

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Concept Kids w Warszawie

Adres: Lazurowa 89, 01-315 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48511615608 

Internet:  strona www

Biała Łączka - Żłobek w Warszawie

Adres: Konrada Guderskiego 5/32, 03-982 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48570967357 

Internet:  strona www

Żłobek Mokotów - Radosne Dzieciaki w Warszawie

Adres: Skrzetuskiego 36A, 02-665 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48660228858 

Internet:  strona www

Żłobek i przedszkole Lula Białołęka w Warszawie

Adres: Antalla 4, 03-126 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48792792038 

Internet:  strona www

Żłobek Publiczny nr 57 w Warszawie

Adres: Książkowa 2, 03-134 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48789217303 

Internet:  strona www

Żłobek Publiczny "Strumyczek" Nr 36 w Warszawie

Adres: Strumykowa 18, 03-138 Warszawa

Telefon: +48224238118 

Internet:  strona www

Żłobek nr 59 w Warszawie

Adres: Skarbka z Gór 9, 03-287 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48789494915 

Internet:  strona www

Żłobek Nr 56 w Warszawie

Adres: Truskawkowa 5, 03-257 Warszawa

Internet:  strona www

Żłobek Ciepełko w Warszawie

Adres: Pancera 22, 03-187 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48691521932 

Internet:  strona www

MALINOWE PRZEDSZKOLE & ŻŁOBEK w Warszawie

Adres: Płochocińska 84, 03-044 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48224999070 

Internet:  strona www

EduMaluch Żłobek nr 152 w Warszawie

Adres: Ruskowy Bród 61, 03-289 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +4851661600 

Internet:  strona www

Żłobek Nr 58 w Warszawie

Adres: Krzyżówki 24, 03-191 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48789217298 

Internet:  strona www

Żłobek "Zaczarowany Domek" w Warszawie

Adres: Odkryta 41E, 03-140 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48696590968 

Internet:  strona www

Żłobek Jaśkowa Kraina w Warszawie

Adres: Świderska 109H/57, 00-001 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +4851723248 

Internet:  strona www

Żłobek "Kotek Puszek" w Warszawie

Adres: Odkryta 31/lok.1, 03-140 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +4850510644 

Internet:  strona www

Żłobek Magiczny Świat Dziecka w Warszawie

Adres: Świderska 109h, 03-128 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48600662194 

Internet:  strona www

Żłobek Jaśkowa Kraina - Tarchomin w Warszawie

Adres: Pancera 16A, 03-187 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +4851723248 

Internet:  strona www

Żłobek Pierwszy Kroczek BNT w Warszawie

Adres: Polnych Kwiatów 24, 03-003 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48505593852 

Internet:  strona www

Żłobek Okruszek i Maluszek w Warszawie

Adres: Głębocka 124, 03-287 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48602129613 

Internet:  strona www

Żłobek Tygrysek w Warszawie

Adres: Przasnyska 9/u3, 01-756 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 08:00 więcej dni

pon-pt: 08:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +4879929811 

Internet:  strona www

Żłobek Małe Szczęścia Renata Karpińska w Warszawie

Adres: Jagiellońska 62, 03-468 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48502748327 

Internet:  strona www

Żłobek Centrum Rozwoju Dziecka Małe Śmieszki w Warszawie

Adres: Obrzeżna 3/u15, 02-691 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48515858447 

Internet:  strona www

Żłobek „Kids-Zone” w Warszawie

Adres: Okrężna 131, 02-933 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48792500908 

Internet:  strona www

Żłobek Bobaskowo w Warszawie

Adres: Zwoleńska 81, 04-761 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48518939572 

Internet:  strona www

Żłobek nr 11 w Warszawie

Adres: Karola Szymanowskiego 3A, 03-477 Warszawa

Telefon: +48723248028 

Internet:  strona www

Żłobek nr 14 w Warszawie

Adres: Wrzeciono 4, 01-951 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48723248034 

Internet:  strona www

Żłobek Koko i Muu w Warszawie

Adres: Sokratesa 13D, 01-909 Warszawa

Telefon: +48518230204 

Internet:  strona www

Kochany Maluch Anna Myśliwiec Żłobek w Warszawie

Adres: Gen. Klemensa Stanisława Rudnickiego 3A/6h, 01-858 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48222991121 

Internet:  strona www

Żłobek nr 15 w Warszawie

Adres: Wrzeciono 22, 01-963 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48723248035 

Internet:  strona www

Żłobek nr 46 w Warszawie

Adres: Stanisława Przybyszewskiego 70/72, 01-824 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48797990856 

Internet:  strona www

Żłobek Ciuchcia Puch Puch - Bielany w Warszawie

Adres: Klaudyny 32, 01-684 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48660718942 

Internet:  strona www

Żłobek BAMBINO w Warszawie

Adres: Lwa Tołstoja 1, 01-910 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +4850107636 

Internet:  strona www

Domek Bam Bam Prywatny Żłobek w Warszawie

Adres: Brunona Schulza 3, 01-682 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +4853058832 

Internet:  strona www

Żłobek "Karuzela" Bielany - Metro Marymont w Warszawie

Adres: Kaskadowa 5, 01-694 Warszawa

Telefon: +48512526737 

Internet:  strona www

Żłobek nr 16 w Warszawie

Adres: Klaudyny 10, 01-684 Warszawa

Telefon: +48228335215 

Internet:  strona www

Żłobek Baśniowy Potok Klub Malucha Bielany w Warszawie

Adres: Jana Kochanowskiego 47, 01-875 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48662942202 

Internet:  strona www

Żłobek publiczny nr. 62 w Warszawie

Adres: Lwa Tołstoja 2, 01-910 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48723244578 

Internet:  strona www

Żłobek Ptasie Radio w Warszawie

Adres: Zbigniewa Romaszewskiego 8B, 01-892 Warszawa

Telefon: +48518971279 

Internet:  strona www

żłobek Tuptu Chomiczówka w Warszawie

Adres: Rodziny Połanieckich 29A, 01-924 Warszawa

Telefon: +48518397487 

Internet:  strona www

🚂 🇬🇧 Dwujęzyczne Przedszkole i Żłobek Pomarańczowa Ciuchcia Bielany w Warszawie

Adres: Bajana 35, 01-904 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48690997933 

Internet:  strona www

PUZZEL | Klub Malucha | Żłobek w Warszawie

Adres: Jana Kasprowicza 37, 01-817 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48501554854 

Internet:  strona www

Żłobek Nr 5 Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w Warszawie

Adres: Antoniego Edwarda Odyńca 59, 02-644 Warszawa

Telefon: +48723248018 

Internet:  strona www

Żłobek nr 4 w Warszawie

Adres: Wiktorska 94/96, 02-582 Warszawa

Telefon: +48224259670 

Internet:  strona www

„Zakątek Inspiracji” Niepubliczny Żłobek Montessori w Warszawie

Adres: Warowna 1/U1, 02-654 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 08:00 więcej dni

pon-pt: 08:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48792222408 

Internet:  strona www

Żłobek i Przedszkole Niepubliczne Małe Misie w Warszawie

Adres: Antoniego Józefa Madalińskiego 39/43, 02-549 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48226462231 

Internet:  strona www

Żłobek nr 54 w Warszawie

Adres: Kinowa 19, 04-030 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48501951193 

Internet:  strona www

Polsko-Angielski Żłobek Pandzia w Warszawie

Adres: Oś Królewska 18/u3, 02-972 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48734447877 

Internet:  strona www

Żłobek nr. 72 w Warszawie

Adres: Henryka II Pobożnego 33, 02-496 Warszawa

Telefon: +4888552424 

Internet:  strona www

Niepubliczne Dwujezyczne Przedszkole i Żłobek Małe Zuchy w Warszawie

Adres: Obrońców Tobruku 23/110/111, 01-494 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48504166992 

Internet:  strona www

Nasze Ananasy - Przedszkole Publiczne i Żłobek Niepubliczny w Warszawie

Adres: Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48793667064 

Internet:  strona www

Pomelo Daycare - Żłobek Pomelo w Warszawie

Adres: Tyniecka 54/lok. 3, 02-621 Warszawa

Telefon: +48608312109 

Internet:  strona www

Żłobek Maleństwo i Przyjaciele w Warszawie

Adres: Samochodowa 2, 02-672 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48534463077 

Internet:  strona www

Żłobek nr 17 w Warszawie

Adres: Literackac19 b 34, 01-864 Warszawa

Telefon: +48723247702 

Internet:  strona www

Żłobek Nr 50 w Warszawie

Adres: Nowogrodzka 75, 02-018 Warszawa

Internet:  strona www

Żłobek Nr 10 w Warszawie

Adres: Nowolipie 15 a, 00-150 Warszawa

Internet:  strona www

Żłobek nr 48 w Warszawie

Adres: Czerwona Droga 6, 02-496 Warszawa

Telefon: +48797990849 

Internet:  strona www

JUPI- Żłobek o profilu żywieniowo-sportowym w Warszawie

Adres: Magazynowa 13, 02-652 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48607684406 

Internet:  strona www

Żłobek Nr 45 w Warszawie

Adres: Mieczysława Pawlikowskiego 2, 03-983 Warszawa

Internet:  strona www

Polsko-Angielskie Przedszkole i Żłobek Zielona Żyrafa w Warszawie

Adres: Jana Kazimierza 45, 01-248 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +4853333722 

Internet:  strona www

Przedszkole i Żłobek Norlandia Warszawa Wola

Adres: Jana Kazimierza 46a, 01-248 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48502458426 

Internet:  strona www

Żłobek Ziarenko w Warszawie

Adres: Eugeniusza Lokajskiego 24, 02-793 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48792770972 

Internet:  strona www

Przedszkole i Żłobek Baby room w Warszawie

Adres: Ludwika Rydygiera 15A/U3, 01-793 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48509123669 

Internet:  strona www

Przedszkole i żłobek Elfiki Targówek w Warszawie

Adres: Safony 1, 03-642 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +4869717022 

Internet:  strona www

Przedszkole i Żłobek Norlandia Warszawa Ursus

Adres: Edwarda Habicha 20, 02-495 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48502458426 

Internet:  strona www

Żłobek nr 28 w Warszawie

Adres: Monte Cassino 7, 01-121 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48228367993 

Internet:  strona www

Żłobek nr 37 w Warszawie

Adres: Ożarowska 57, 01-416 Warszawa

Godziny:  Otwarte w czwartek od 07:00 więcej dni

pon: 07:00-14:30
wt: 07:00-16:30
śr: nieczynne
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-14:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48723248052 

Internet:  strona www

Żłobek Małe Chmurki w Warszawie

Adres: Zygmunta Modzelewskiego 37, 02-679 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48222991911 

Internet:  strona www

Niepubliczny Żłobek Radosne Lata Magda Cieślikiewicz w Warszawie

Adres: Minerska 54, 04-506 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-19:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48690815825 

Internet:  strona www

Żłobek Elfiki Białołęka w Warszawie

Adres: Ruskowy Bród 23, 03-289 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +4869780822 

Internet:  strona www

Żłobek Sezamkowo w Warszawie

Adres: Stanisława Miłkowskiego 2a, 04-683 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +4873730669 

Internet:  strona www

Akwarelki - Niepubliczne dwujęzyczne przedszkole i żłobek w Warszawie

Adres: Quo Vadis 1A, 02-495 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48604061292 

Internet:  strona www

Żłobek Lomelindi w Warszawie

Adres: Leszka Białego 7, 02-496 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48502232427 

Internet:  strona www

Żłobek Montessori w Warszawie

Adres: Królowej Bony 2, 02-496 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48505311173 

Internet:  strona www

Żłobek nr 27 w Warszawie

Adres: Mariana Keniga 9, 02-495 Warszawa

Telefon: +48723248064 

Internet:  strona www

Niepubliczny Żłobek „Tusietuli" w Warszawie

Adres: Stanisława Wojciechowskiego 8, 02-495 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48666647773 

Internet:  strona www

Żłobek nr 26 w Warszawie

Adres: Bernarda Wapowskiego 1, 02-495 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48723248063 

Internet:  strona www

Żłobek Akademia Malucha Myszka Miki sp.z o.o. w Warszawie

Adres: Orłów Piastowskich 37, 02-496 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +4888375004 

Internet:  strona www

Żłobek Chata Eko-Skrzata w Warszawie

Adres: Obozowa 118, 01-434 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48797316373 

Internet:  strona www

Żłobek Mariposa Targówek w Warszawie

Adres: Rolanda 7, 03-610 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48886700757 

Internet:  strona www

Przedszkole i Żłobek Elfiki w Warszawie

Adres: Codzienna 8A, 03-607 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +4872317022 

Internet:  strona www

Żłobek "Cudowne Lata" w Warszawie

Adres: Myśliwska 11, 03-071 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +4851081844 

Internet:  strona www

Żłobek nr 51 "Zakątek" w Warszawie

Adres: Świętego Bonifacego 81, 02-909 Warszawa

Telefon: +48502267591 

Internet:  strona www

Nasz Żłobek w Warszawie

Adres: Klinkierowa 4/U3, 02-237 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48889847598 

Internet:  strona www

Żłobek nr 42 w Warszawie

Adres: Chodecka 3, 03-332 Warszawa

Telefon: +48723248074 

Internet:  strona www

Żłobek Troskliwe Misie Ursynów w Warszawie

Adres: Zięby 8, 02-808 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48502910921 

Balibu - Prywatne Przedszkole i Żłobek w Warszawie

Adres: Szamocka 10B, 01-748 Warszawa

Internet:  strona www

Żłobek Happy Feet w Warszawie

Adres: Cybernetyki 7A, 02-677 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48222302128 

Internet:  strona www

Międzynarodowe Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Żoliborz Tequesta w Warszawie

Adres: Jasnodworska 3c, 01-745 Warszawa

Telefon: +48224126252 

🐻 Przedszkole Prywatne - Zerówka - Żłobek - Kubuś w Warszawie

Adres: Jeździecka 21f/13, 05-077 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 06:00 więcej dni

pon-pt: 06:00-19:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48224010500 

Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Superbohaterowie w Warszawie

Adres: Cieplarniana 25F/lok. 2, 05-077 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48505698883 

Żłobek 134 Żółta Kaczuszka - Dzienny Opiekun w Warszawie

Adres: Diamentowa 13A, 05-077 Warszawa

Telefon: +48609026186 

Niepubliczny Żłobek Dolina Odkrywców w Warszawie

Adres: Borsucza 61/lokal U4, 02-213 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48791377139 

Internet:  strona www

Niepubliczny Żłobek Dolina Odkrywców w Warszawie

Adres: Żupnicza 25/LU-3, 03-821 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48691889334 

Internet:  strona www

Niepubliczne Przedszkole Językowo-Matematyczne i Żłobek ,,Dolina Odkrywców" w Warszawie

Adres: Bakalarska 15 A, 02-212 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48791377139 

Przedszkole i Żłobek Akademia Małych Smoków w Warszawie

Adres: Władysława Bełzy 15, 02-495 Warszawa

Telefon: +4866777889 

Żłobek w Warszawie

Adres: Piastów Śląskich 29, 01-494 Warszawa

Przedszkole i żłobek Happy Feet w Warszawie

Adres: aleja Dzieci Polskich 49, 04-730 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48222302129 

Niepubliczny żłobek -Wiśniowy Sad w Warszawie

Adres: Rakietników 1, 02-495 Warszawa

Niepubliczy Żłobek Małe Psotki w Warszawie

Adres: Solipska 4B, 02-482 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-19:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48883402539 

Żłobek nr 1 w Warszawie

Adres: Wiolinowa 9, 02-785 Warszawa

Telefon: +48723248022 

Skarbnica Talentów Przedszkole Żłobek w Warszawie

Adres: Pod Lipą 1, 02-798 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 09:00 więcej dni

pon-pt: 09:00-19:00
sob: 10:00-16:00
niedz: nieczynne

Telefon: +48501809514 

Dziecięcy Świat Przedszkole i Żłobek w Warszawie

Adres: Powstańców Śląskich 106D/lok. 203, 01-466 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48514274256 

Konik na biegunach Żłobek i Punkt Przedszkolny w Warszawie

Adres: Grażyny Bacewiczówny 2, 02-786 Warszawa

Telefon: +48887895285 

Lalilu Żłobek Muzyczny w Warszawie

Adres: Prokuratorska 4, 02-074 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 08:00 więcej dni

pon-pt: 08:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48790704605 

Żłobek nr 55 w Warszawie (dzielnica Rembertów)

Adres: Stanisława Fiszera 28, 04-402 Warszawa

Żłobek Bąbel Rembertów w Warszawie

Adres: Strycharska 22, 04-416 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48506466479 

Żłobek Miś Joga w Warszawie

Adres: Jagiellońska 2, 03-721 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48790806704 

Żłobek Nr 47 w Warszawie

Adres: Chodecka 2, 03-332 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48797990858 

milove przedszkole & żłobek w Warszawie

Adres: Mochtyńska 69, 03-289 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48502190259 

Żłobek Niepubliczny Małe Skrzaty w Warszawie

Adres: Włodarzewska 80 C, 02-393 Warszawa

Telefon: +48662217155 

Internet:  strona www

Żłobek publiczny nr 49 w Warszawie

Adres: 6 Sierpnia 1, 02-843 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48502267849 

Żłobek nr 66 w Warszawie

Adres: Erazma Ciołka 26A, 01-443 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +4888523348 

Zielona Wieża - Przedszkole i Żłobek w Warszawie

Adres: Wergiliusza 5, 01-915 Warszawa

Telefon: +48506964531 

Niepubliczny Żłobek CityKids w Warszawie

Adres: Chełmżyńska 196/lok U2 i U3, 04-464 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48601498306 

Internet:  strona www

Niepubliczny Żłobek "Pisklęta" Babka Tower w Warszawie

Adres: al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48606618107 

Internet:  strona www

Żłobek Dla Maluszka - Placówka nr 248 w Warszawie

Adres: Obwodowa 4, 03-530 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48503547294 

Żłobek nr. 67 w Warszawie

Adres: Antoniego Pankracego Łaguny 1, 05-075 Warszawa

Telefon: +48723247676 

Pomelo Daycare - Żłobek Pomelo w Warszawie

Adres: Bajońska 4/lok. 1, 03-963 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-wt: 07:30-17:30
śr-czw: 07:30-17:00
pt: 07:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48608312109 

Żłobek nr 43 w Warszawie

Adres: Wacława Tokarza 4, 03-379 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 06:00 więcej dni

pon-pt: 06:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48228118291 

Domowy Żłobek MIŁO w Warszawie

Adres: Żytnia 79/35, 01-149 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 08:30 więcej dni

pon-pt: 08:30-16:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48531777105 

Planeta Urwisów na Woli żłobek sensoryczny w Warszawie

Adres: Jana Kazimierza 57a, 01-267 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-niedz: 07:00-18:00

Telefon: +48690460501 

Niepubliczny Żłobek "Pisklęta" Zawiszy w Warszawie

Adres: Zawiszy 14, 01-167 Warszawa

Telefon: +48606618107 

Przedszkole i Żłobek "Niebieski Koralik" w Warszawie

Adres: Kurhan 10f, 02-203 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48518357703 

Przedszkole i żłobek Niebieski Koralik w Warszawie

Adres: al. Jerozolimskie 168, 02-342 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48518357703 

Żłobek Baśniowy Potok Klub Malucha w Warszawie

Adres: Potocka 4/lok LU2, 01-652 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 08:00 więcej dni

pon-pt: 08:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48662942202 

Żłobek nr. 208 „Pod Chmurką” (Punkt Opieki Dziennej) w Warszawie

Adres: Kanarkowa 8, 02-818 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48530119251 

Wonderland Kids Prywatny Żłobek Ursynów w Warszawie

Adres: Leonida Teligi 5, 02-776 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Tuptu Kabaty w Warszawie

Adres: Stefana Dembego 5/u3, 02-796 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48501549653 

Przedszkole i Żłobek Ursynów Tęczowy Dworek w Warszawie

Adres: Zdzisława Mączeńskiego 6, 02-829 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48601994998 

Akademia Talentów - Niepubliczne Przedszkole, Żłobek, Świetlica w Warszawie

Adres: Odrodzenia 12a, 04-626 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48503608198 

Moje Cudowne Lata - przedszkole i żłobek w Warszawie

Adres: Gąsek 74A, 02-796 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48600091234 

Żłobek Przedszkole Zerówka Baza Montessori w Warszawie

Adres: Dębowa 12M, 03-054 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48600423754 

Niepubliczny Żłobek Na Dobry Start w Warszawie

Adres: Błędowska 3, 03-612 Warszawa

Telefon: +48509320361 

Internet:  strona www

Żłobek Dobry Start - Wilanów w Warszawie

Adres: Księdza Prymasa Augusta Hlonda 2B/45, 02-972 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48666204446 

Żłobek Nr 61 w Warszawie

Adres: Jana Nowaka-Jeziorańskiego 1a, 00-001 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

BabyCare Prywatny żłobek w Warszawie

Adres: Akwarelowa 22, 04-542 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48781147711 

Domowy żłobek U Myszki i Misia w Warszawie

Adres: Dziupli 14, 02-454 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48608152215 

Żłobek nr 65 w Warszawie

Adres: Spartańska 2, 02-637 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48723242279 

🚂 🇬🇧 Dwujęzyczne Przedszkole i Żłobek Pomarańczowa Ciuchcia Bemowo II w Warszawie

Adres: gen. Sylwestra Kaliskiego 23B, 01-476 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +4866041620 

🚂 🇬🇧 Dwujęzyczne Przedszkole i Żłobek Pomarańczowa Ciuchcia Mokotów w Warszawie

Adres: Postępu 17 B, 02-676 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48730000039 

Żłobek nr 34 w Warszawie

Adres: Nowy Świat 47A, 00-042 Warszawa

Telefon: +48228274851 

Żłobek nr 22 "Zielona polana u Biedronki i Krasnala" w Warszawie

Adres: Koszykowa 3, 00-564 Warszawa

Telefon: +48226211506 

Żłobek nr 25. Syrena w Warszawie

Adres: Drewniana 10/16, 00-345 Warszawa

Telefon: +48228263677 

Żłobek nr 32 w Warszawie

Adres: Tadeusza Sygietyńskiego 4, 04-022 Warszawa

Telefon: +48723248047 

Żłobek Warszawa Ursus Mali Naukowcy

Adres: Quo Vadis 1/U4, 02-495 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +4853355355 

Żłobek nr 12 w Warszawie

Adres: Grochowska 232, 04-368 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48228103542 

Żłobek nr 33 w Warszawie

Adres: Władysława Umińskiego 9, 03-984 Warszawa

Telefon: +48226137467 

Żłobek nr 69 w Warszawie

Adres: Stanisława Kazury 9, 02-795 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Stokrotka w Warszawie

Adres: Meksykańska 6, 03-935 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +4857720185 

Prywatny Żłobek Ursynów - Serduszko w Warszawie

Adres: Indiry Gandhi 35/lok. 4U, 02-776 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +4850812804 

Prywatny Żłobek Ursynów - Serduszko 2 w Warszawie

Adres: Cynamonowa 2/lok. U3, 02-777 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +4850812804 

Pomelo Daycare - Żłobek Pomelo w Warszawie

Adres: Eustachego Tyszkiewicza 14/24, 01-182 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48608312109 

Żłobek nr 35 w Warszawie

Adres: Działdowska 8A, 01-184 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48226312035 

Przedszkole i Żłobek Lula Wola w Warszawie

Adres: Syreny 20, 01-140 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48666893814 

Domowy żłobek AKUKU w Warszawie

Adres: Zawiszy 12/129, 01-167 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +4850421474 

Żłobek Smerfiki w Warszawie

Adres: Zawiszy 16/79, 01-167 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48606485014 

Żłobek "Zielona Kraina" w Warszawie

Adres: Wiertnicza 129A, 02-952 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48508398552 

Żłobek Stefcio Lewcio w Warszawie

Adres: Podbipięty 62A, 02-732 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48602514995 

Przedszkole i Żłobek Montessori Have Fun w Warszawie

Adres: Wirażowa 124A, 02-145 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48534364845 

Żłobek nr 41 w Warszawie

Adres: Potockich 107, 04-534 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48797990841 

Żłobek Playhouse/Żoliborz w Warszawie

Adres: Ludwika Rydygiera 11/m.138, 01-793 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48222996924 

Żłobek PLAYHOUSE / Białołęka w Warszawie

Adres: Myśliborska 70/lok. 26, 03-185 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48579905364 

Radośni Odkrywcy Prywatne Przedszkole i Żłobek w Warszawie

Adres: Estrady 128A, 01-932 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +4879650051 

Przedszkole i Żłobek Ciuchcia Puch Puch - Targówek w Warszawie

Adres: Władysława Łokietka 7, 03-587 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +4866041650 

Przedszkole językowe i żłobek Lalibam w Warszawie

Adres: Juliusza Kossaka 12, 01-576 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48514827731 

Żłobek nr 30 w Warszawie

Adres: Stanisława Augusta 79, 03-846 Warszawa

Telefon: +48723248043 

Żłobek Avocado Żoliborz w Warszawie

Adres: Józefa Sułkowskiego 22, 01-602 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 08:00 więcej dni

pon-pt: 08:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48608312109 

Przedszkole i Żłobek House of Reggio grupa Norlandia w Warszawie

Adres: Giełdowa 4B/U1, 01-211 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48502458426 

Nasz Domek Żłobek Przedszkole w Warszawie

Adres: Małej Żabki 15, 03-289 Warszawa

Telefon: +48510255986 

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Sportowo-Językowe Fair Play w Warszawie

Adres: Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48507087828 

Internet:  strona www

Żłobek "Maleństwo i Przyjaciele" Anin w Warszawie

Adres: Stradomska 6, 04-619 Warszawa

Telefon: +48222433694 

Żłobek Stefcio Lewcio w Warszawie

Adres: 21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy 11, 03-982 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48602514995 

Żłobek TUBIŚ Warszawa Gocław, Praga Południe. Przedszkole Prywatne

Adres: Brygady Pościgowej 6A, 03-984 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48604878939 

Żłobek ABRAKADABRA w Warszawie

Adres: Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 56, 03-982 Warszawa

Telefon: +48501610422 

Akademia Rozwoju Malucha Żłobek i Przedszkole w Warszawie

Adres: Jana Nowaka-Jeziorańskiego 46/17, 03-982 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48607822808 

Przedszkole i Żłobek Radosna Planeta - Goclaw w Warszawie

Adres: Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 18A, 03-982 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48519776734 

MAMAGU Żłobek & Klub malucha w Warszawie

Adres: Biskupia 39, 04-216 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +4851631633 

Żłobek Akademia Malucha Ursus w Warszawie

Adres: Generała Kazimierza Sosnkowskiego 17, 02-495 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 08:00 więcej dni

pon-pt: 08:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48570164038 

Żłobek Pierwsze Kroczki w Warszawie

Adres: Magazynowa 9a/16, 02-652 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:15 więcej dni

pon-pt: 07:15-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48534850146 

Niepubliczny Żłobek MiMisie w Warszawie

Adres: Bogumińska 5, 03-619 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48721016151 

Żłobek nr 44 w Warszawie

Adres: Wejherowska 1, 03-538 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48226180935 

Żłobek i Opieka dzienna. Centrum Rozwoju DaVinci w Warszawie

Adres: Fasolowa 13, 02-482 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 06:45 więcej dni

pon-pt: 06:45-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48669682438 

Żłobek Małe Zuchy - Warszawa Tarchomin

Adres: Topolowa 8, 03-138 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48579520789 

Żłobek nr 2 w Warszawie

Adres: Mandarynki 14, 02-796 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48723248021 

Żłobek nr 147 Wesoły Pałacyk w Warszawie

Adres: Chorągwi Pancernej 67, 02-951 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48691889334 

Przedszkole i Żłobek Planeta Marzeń - Białołęka w Warszawie

Adres: Kobiałka 14, 03-044 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48780160358 

Bubalu - Żłobek Prywatny dla Rodziców Wymagających (wg Marii Montessori) w Warszawie

Adres: Kabacki Dukt 1/lok. U1-U2, 02-798 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48500160401 

Żłobek Groszek | Praga Południe w Warszawie

Adres: Ludwika Kickiego 4a/51-52, 04-369 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48783676712 

Żłobek Bobasowo - Gdecka 3B w Warszawie

Adres: Gdecka 3b, 04-137 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48787787322 

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Funny Fox w Warszawie

Adres: Przeworska 7/U7, 04-382 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48604558329 

Internet:  strona www

Przystań dla malucha ,żłobek ,klub malucha w Warszawie

Adres: Synów Pułku 7, 01-354 Warszawa

Telefon: +48513904165 

Academy International Żoliborz Dwujęzyczny Żłobek i Przedszkole w Warszawie

Adres: Księdza Jerzego Popiełuszki 16, 01-590 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48228339808 

Prywatny Żłobek Gwiazdeczki w Warszawie

Adres: Jerzego 38, 04-424 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48501760013 

MyBaby Żłobek w Warszawie

Adres: Sarmacka 4/lok. U01, 02-972 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48601793303 

Międzynarodowe Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Tequesta w Warszawie

Adres: Przejazd 2, 02-654 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48535400033 

Żłobek nr 60 w Warszawie

Adres: Ludwika Rydygiera 8a, 01-793 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48789217294 

Anglojęzyczny Żłobek i Przedszkole językowe Warszawa Żoliborz Nursery and Kindergarten

Adres: Ludwika Rydygiera 13B, 01-793 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48695777314 

Żłobek PimPam w Warszawie

Adres: Zygmunta Krasińskiego 59/lok 75, 01-755 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48509745406 

Lala żłobek niepubliczny w Warszawie

Adres: Nad Potokiem 19, 03-284 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48501080189 

Żłobek nr 24 w Warszawie

Adres: Księdza Jerzego Popiełuszki 15, 01-595 Warszawa

Telefon: +48723248061 

Żłobek dotowany Artystyczno-Językowy KAJTUSIE w Warszawie

Adres: Światowida 51B, 03-144 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48518305106 

Przedszkole i żłobek "Senso-Smyki" w Warszawie

Adres: Głębocka 82A, 03-287 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48660548928 

Przedszkole i Żłobek Niepubliczne Puchatek w Warszawie

Adres: Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 28 A, 01-471 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48223048969 

Żłobek Klub Dudusia w Warszawie

Adres: Sportowa 19A, 05-075 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48602811802 

Żłobek Jelonki w Warszawie

Adres: Okrętowa 86, 01-309 Warszawa

Telefon: +48503805385 

Klub Malucha Malutka Nutka - Żłobek w Warszawie

Adres: Sucharskiego 1, 01-390 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48504953825 

ŁaZuchy Niepubliczny Żłobek przy Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Adres: Wita Stwosza 32, 02-661 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48508338172 

Internet:  strona www

Przedszkole i Żłobek Dziecięcy Kącik w Warszawie

Adres: Potrzebna 19, 02-448 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-niedz: 07:00-18:00

Telefon: +48501764897 

Żłobek Stefcio Lewcio w Warszawie

Adres: Biały Kamień 7/U.02, 02-593 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48731737582 

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Słoneczna Kraina w Warszawie

Adres: Mińska 25A/U5, 03-808 Warszawa

Telefon: +48518261271 

Przedszkole i Żłobek Piaskowy Smok w Warszawie

Adres: Odkryta 31/LU 6, 03-140 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +4851814641 

żłobek Akademia Maluszka "Żółwik" w Warszawie

Adres: Cypriana Godebskiego 2, 02-912 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +4860222929 

żłobek Akademia Maluszka Żółwik w Warszawie

Adres: Włoska 10, 00-777 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +4860222929 

żłobek Viva la vida w Warszawie

Adres: Grójecka 18/20/m.70, 02-301 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 08:30 więcej dni

pon-pt: 08:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48882636087 

Niepubliczny Żłobek Bajkowe Ludziki w Warszawie

Adres: Łagodna 4/3, 02-654 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

JUPI- żłobek o profilu żywieniowo-sportowym w Warszawie

Adres: Bobrowiecka 1B, 00-728 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48607684406 

Żłobek Sensuś w Warszawie

Adres: Kłobucka 6a, 02-699 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48517525936 

Żłobek w Warszawie

Adres: Dzieci Warszawy 22a, 00-001 Warszawa

Żłobek Sosenka w Warszawie

Adres: Ostrobramska 126/lokal U12, 04-026 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48535343838 

Żłobek Daktyl w Warszawie

Adres: Kwatery Głównej 46C, 04-294 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48795185707 

Żłobek Akademia Dla Maluszka w Warszawie

Adres: Leśniewska 7, 03-582 Warszawa

Telefon: +48509449738 

Niepubliczny Żłobek Kotek Puszek w Warszawie

Adres: Światowida 57/16, 03-144 Warszawa

Telefon: +4850510644 

Internet:  strona www

Żłobek nr 8 w Warszawie

Adres: Stanisława Skarżyńskiego 6, 02-377 Warszawa

Telefon: +48228223733 

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Sportowo-Językowe Fair Play w Warszawie

Adres: Grójecka 208, 02-390 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48507087828 

Internet:  strona www

Niepubliczny Żłobek Rozkminki w Warszawie

Adres: Radziwie 3, 01-164 Warszawa

Telefon: +48793532246 

Internet:  strona www

Akademia Uśmiechu Dwujęzyczne Przedszkole i Żłobek w Warszawie

Adres: Stanisława Przybyszewskiego 69, 01-824 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48228346512 

Żłobek i Przedszkole dwujęzyczne Tuptu Włochy w Warszawie

Adres: Pola Karolińskie 2b/lok 700, 02-414 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48796404046 

Żłobek Niepubliczny Motylkowa Kraina w Warszawie

Adres: Obrońców Tobruku 34/34, 01-494 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48661437181 

Żłobek Jak w Ulu w Warszawie

Adres: Henryka Dembińskiego 10, 01-644 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:15 więcej dni

pon-pt: 07:15-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48660012838 

Żłobek Morelove Nursery w Warszawie

Adres: Ludwika Rydygiera 17/lok. U2, 01-793 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 06:40 więcej dni

pon-pt: 06:40-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48512328936 

Przedszkole i Żłobek Niepubliczny Mały Odkrywca w Warszawie

Adres: Dąbrowskiej 15, 01-903 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Internet:  strona www

Żłobek Nasza Planeta w Warszawie

Adres: Podchorążych 71, 00-721 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48786100257 

Żłobek Niepubliczny Przyjaciel - Falenica w Warszawie

Adres: Ciepielowska 7, 04-967 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48604133813 

Internet:  strona www

Żłobek TUPU TUP - Warszawa Międzylesie

Adres: Mrówcza 179, 04-762 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48601669416 

Żłobek Sezamkowo w Warszawie

Adres: Sezam 5g, 04-538 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48737309545 

Opieka dzienna nad dziećmi "Calineczka" - prywatny żłobek Warszawa Wawer, Anin

Adres: Daliowa 6, 04-710 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48799277251 

Żłobek nr 20 "Leśna Polana" w Warszawie

Adres: Wilcza 27A, 00-544 Warszawa

Telefon: +48226215805 

Przedszkole Wawer i żłobek "Krasnalkowo" w Warszawie

Adres: Wiązana 20J, 04-680 Warszawa

Telefon: +48797122601 

Puchatek. Żłobek NZOZ w Warszawie

Adres: Nowodworska 24, 03-133 Warszawa

Telefon: +48226149302 

Żłobek 220 Słoneczna Dolinka w Warszawie

Adres: Truskawiecka 10, 02-929 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48668449053 

Niepubliczny Żłobek Kraina Motyli w Warszawie

Adres: S.Okrzei 3/lokal 2, 03-715 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48606140503 

Internet:  strona www

Przedszkole i Żłobek Akademia Małych Smoków w Warszawie

Adres: Josepha Conrada 7, 01-922 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48224233434 

Żłobek Zaczarowana Dolina w Warszawie

Adres: Aleja Rzeczypospolitej 2/4, 02-972 Warszawa

Żłobek Karmelek w Warszawie

Adres: Kordiana 43, 04-416 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48502586378 

Żłobek Tuptu Natolin w Warszawie

Adres: Kazimierza Sotta "Sokoła" 1A/13a, 02-790 Warszawa

Telefon: +48570920072 

Żłobek Cudaki - Słodziaki 2 w Warszawie

Adres: ul. Na Uboczu 28 B lok. UB6, 02-791 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48509613307 

Żłobek nr 3 w Warszawie

Adres: Edwarda Warchałowskiego 8, 02-776 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48226430515 

Anglojęzyczny Żłobek i Przedszkole Warszawa Ursynów LITTLE ACADEMY English Speaking Preschool Nursery and Kindergarten

Adres: Wąwozowa 28F, 02-796 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48695777314 

Żłobek Bobasowo w Warszawie

Adres: Radzymińska 123, 03-752 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48798338123 

Piaskowy Smok. Przedszkole i żłobek w Warszawie

Adres: Sprawna 36, 03-147 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48534707608 

Żłobek publiczny artystyczno-językowy Kajtusie w Warszawie

Adres: Aluzyjna 18C, 03-149 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +4851407660 

Internet:  strona www

Żłobek Ochota - Radosne Dzieciaki w Warszawie

Adres: Bitwy Warszawskiej 1920 r. 23/lok. U-5, 02-366 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 08:30 więcej dni

pon-pt: 08:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48660228858 

Żłobek Nr 136 w Warszawie

Adres: Bitwy Warszawskiej 1920 r. 23, 02-366 Warszawa

Telefon: +48538306346 

Przedszkółka Talentów | Przedszkole Warszawa Ochota | Żłobek Warszawa

Adres: Włodarzewska 45C, 02-384 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48660902901 

Żłobek Odolany / Karuzella / Czysty Żłobek w Warszawie

Adres: Szulborska 53e, 01-100 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48533153015 

Przedszkole i Żłobek Norlandia Warszawa Wola Motylki

Adres: Jana Kazimierza 15, 01-248 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48502458426 

Żłobek Marzenia do Spełnienia w Warszawie

Adres: Wiertnicza 141, 02-952 Warszawa

Telefon: +48608296245 

Bose Stópki- Żłobek Artystyczny w Warszawie

Adres: Jana Olbrachta 26, 01-111 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48698715748 

Żłobek Mandarynkowa Kraina w Warszawie

Adres: Płońska 37, 03-683 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48694099911 

Domowy żłobek Mysie Pysie w Warszawie

Adres: Solipska 37b, 02-482 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +4879032013 

Żłobek Baśniowy Potok Klub Malucha Praga Południe w Warszawie

Adres: Roztocka 9A, 04-189 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48662942202 

Żłobek "Karuzela" Żoliborz - Metro Marymont w Warszawie

Adres: Księdza Zygmunta Trószyńskiego 5, 01-693 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48512526737 

Żłobek Nr 13 w Warszawie

Adres: Markowska 17A, 03-736 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48226190183 

Żłobek KidsFirst Warszawa Praga

Adres: Szwedzka 30 K/A. U1, 03-420 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48787958888 

Żłobek Panda w Warszawie

Adres: Komorska 38, 04-161 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48574439646 

Żłobek Nr 170 w Warszawie

Adres: Łukowska 1/lok.U10, 04-113 Warszawa

Telefon: +48501025195 

MAMAGU Żłobek & Klub malucha w Warszawie

Adres: Zakopiańska 4a, 03-934 Warszawa

Telefon: +4851631633 

Żłobek nr 71 w Warszawie

Adres: Astronautów 5, 02-154 Warszawa

Żłobek i Przedszkole Dwujęzyczne Pomarańczowa Ciuchcia Włochy w Warszawie

Adres: Śląska 36, 02-001 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48600200331 

Żłobek Qlka w Warszawie

Adres: Zygmunta Krasińskiego 41, 01-750 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48575901061 

Niepubliczny Żłobek "Ptasie Radio" w Warszawie

Adres: Kleszczowa 14, 02-485 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48797555658 

Internet:  strona www

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Sportowo - Językowe No Stress w Warszawie

Adres: Grochowska 75, 04-148 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48694964388 

Kraina Elfów. Żłobek prywatny. Granozewska M. w Warszawie

Adres: aleja Promienistych 8, 02-626 Warszawa

Telefon: +48228444530 

suita żłobek w Warszawie

Adres: Oleandrów 7, 00-001 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-17:30
sob: 09:00-14:00
niedz: nieczynne

Telefon: +48535706522 

Klub Malucha Pani Chatka- żłobek w Warszawie

Adres: Prymasa Augusta Hlonda 2C, 02-972 Warszawa

Telefon: +48661488818 

Klub Malucha Szczęśliwe Urwiski (żłobek) w Warszawie

Adres: Sueska 6, 02-761 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +4853775386 

Mały Żłobek w Warszawie

Adres: Apartamentowa 6A, 02-495 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48225788351 

Centrum Edukacji DANIEL żłobek, przedszkole, szkoła Montessori na Ursynowie w Warszawie

Adres: Nowoursynowska 154A, 02-797 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 08:00 więcej dni

pon-pt: 08:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48795007202 

Żłobek Best Future w Warszawie

Adres: Kazachska 7/lok. U86, 02-999 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-18:30
sob: 08:30-13:00
niedz: nieczynne

Telefon: +48733211212 

Zacisze Malucha - mini żłobek Targówek w Warszawie

Adres: Dyngus 6, 03-609 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48511813434 

Zielona Żyrafa Dwujęzyczne Przedszkole i Żłobek w Warszawie

Adres: Bluszczańska 68/lok. U1, 00-713 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48533331397 

Żłobek publiczny nr 64 w Warszawie

Adres: Trakt Lubelski 89, 04-766 Warszawa

Telefon: +48723244563 

Żłobek Mokotów nr 132 w Warszawie

Adres: Skrzetuskiego 36 a, 02-726 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48660228858 

Przedszkole i Żłobek Planeta Marzeń - Targówek Zacisze w Warszawie

Adres: Władysława Łokietka 1, 03-590 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48780160358 

Przedszkole i żłobek House of Montessori w Warszawie

Adres: Inflancka 4c, 00-189 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48789154645 

Żłobek Lulilu w Warszawie

Adres: Mrówcza 31da, 04-857 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48539911877 

Żłobek Happy Warszawa - Anin

Adres: I Poprzeczna 7B, 04-602 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48533808306 

Żłobek Tuptu Wilanów w Warszawie

Adres: Kosiarzy 37/lok 81, 02-953 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48730670673 

Academy International Wilanów Dwujęzyczny Żłobek i Przedszkole w Warszawie

Adres: Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48228420888 

Językowe Przedszkole i Żłobek Pastel Garden w Warszawie

Adres: Rycerstwa Polskiego 4/U1, 02-999 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48517444209 

Kangurek Hop Przedszkole językowe i żłobek Żoliborz w Warszawie

Adres: Zygmunta Krasińskiego 57, 01-755 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48731195556 

Żłobek Piccoli Ricci w Warszawie

Adres: Filona 18, 02-658 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 08:00 więcej dni

pon-pt: 08:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48574770449 

Polsko-Angielskie Przedszkole i Żłobek Zielona Żyrafa w Warszawie

Adres: Aleja Wilanowska 7/lok. U1, 02-765 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48730773731 

WeCare Ekożłobek w Warszawie

Adres: Górczewska 62/64, 01-401 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 08:00 więcej dni

pon-pt: 08:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48882890006 

Anglojęzyczny Żłobek Tiny Bubbles w Warszawie

Adres: Fort Wola 12/Lok.U1, 01-258 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48793487382 

Kangurek Hop Przedszkole językowe i żłobek Bemowo w Warszawie

Adres: Kluczborska 2, 01-462 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48226656090 

Krasnoludki. Niepubliczne Przedszkole i Żłobek w Warszawie

Adres: Głębocka 147, 03-287 Warszawa

Godziny:  Otwarte w środę od 06:30 więcej dni

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48797187901 

jakiwniosek.pl odwiedza ponad 900 000 użytkowników miesięcznie

Informacje dot. dokumentów do pobrania

W ciągu 7 dni pobrano już 37,1 tys. dokumentów!
Wniosek o przyjęcie do żłobka

Każda placówka posiada swój własny wniosek, dlatego nie udostępniliśmy tutaj żadnego wzoru. Formularza wniosku należy poszukiwać na stronie internetowej żłobka, który nas interesuje lub bezpośrednio w placówce.