Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola, żłobka, szkoły, świetlicy - wzór [PDF, DOC] 2023 Bielsko-Biała

Weryfikacja: 26 kwietnia 2023

Jeśli rodzic lub opiekun prawny nie może samodzielnie odebrać dziecka ze szkoły, przedszkola lub żłobka w Bielsku-Białej, dobrym rozwiązaniem jest upoważnienie do jego odbioru osoby, która może zrobić to w jego imieniu. Poniższy poradnik zawiera wzór w formacie PDF i DOC oraz wyjaśnia jak napisać upoważnienie.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły, przedszkola, żłobka

Odbiór dziecka z placówki oświatowej w Bielsku-Białej jest dla wielu rodziców sprawą kluczową dla bezpieczeństwa pociechy. Najczęściej angażuje się do tego starsze rodzeństwo oraz najbliższą rodzinę: babcie, dziadków, ciocie i wujków. Jednak należy pamiętać, że “z marszu” przedszkole czy szkoła nie wyda dziecka żadnej osobie. Zgłaszający się musi okazać odpowiednie jednorazowe upoważnienie lub być na liście osób upoważnionych, zgłoszonych placówce w Bielsku-Białej wcześniej.

Kiedy dziecko może samo wracać ze szkoły w Bielsku-Białej?

O ile nie ma wątpliwości, że małe dzieci należy odbierać ze żłobków i przedszkoli, tak w przypadku szkoły istotny będzie wiek dziecka (dokładna data, nie rocznik). Decydują o tym dwa czynniki:

 • prawny (wg przepisów Prawa o Ruchu Drogowym):

  • samodzielnie po ukończeniu 7 lat,

  • do ukończenia 7. r.ż. tylko w towarzystwie osoby, która ukończyła przynajmniej 10 lat,

 • statutowy (wg wewnętrznych przepisów placówki oświatowej):

  • szkoła może zapisać w swoim regulaminie, że na przykład do 12. r.ż. dzieci nie mogą samodzielnie opuszczać placówki i musi odebrać je wskazana osoba dorosła.

Jak zgłosić osoby upoważnione do cyklicznego odbioru dziecka z przedszkola lub żłobka?

Najczęściej placówki mają wewnętrzne formularze zgłoszeniowe, w których wskazuje się osoby upoważnione do odbioru dziecka. Ważne jest, aby formularz zawierał dane osoby upoważnionej, numer dowodu osobistego lub numer PESEL, które pracownik placówki będzie mógł porównać z przedstawionym dokumentem. Tylko na tej podstawie może przekazać dziecko pod opiekę innej osobie.

Jeśli placówka w Bielsku-Białej nie ma własnych formularzy, można wykorzystać poniższy druk, zaznaczając na przykład cały rok szkolny w zakresie dat obowiązywania upoważnienia.

Odbiór-dziecka ze szkoły, przedszkola - wzór upoważnienia

Jak napisać jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka z placówki w Bielsku-Białej?

Może się zdarzyć, że w wyjątkowej sytuacji po dziecko pojedzie nowa osoba, niezgłoszona wcześniej placówce w Bielsku-Białej. W takim wypadku wymagane będzie jednorazowe upoważnienie, z czytelnym podpisem rodzica/opiekuna prawnego. Warto również zadzwonić lub wysłać wiadomość do placówki i uprzedzić pracowników o takiej sytuacji.

Upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka lub przedszkola powinno zostać sporządzone w formie pisemnej - jest to szczególnie ważne, ponieważ mocodawca powinien dokładnie określić zakres czynności, do których upoważnia wybraną przez siebie osobę. Dokument musi zawierać odręczny podpis upoważniającego.

Aby upoważnienie było respektowane, powinno zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i datę,

 • tytuł pisma - upoważnienie,

 • dane osoby upoważniającej:

  • imię, nazwisko,

  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,

  • adres zamieszkania,

 • dane osoby upoważnionej:

  • imię, nazwisko,

  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,

  • adres zamieszkania,

 • dane dziecka:

  • imię, nazwisko,

  • data urodzenia,

 • nazwa szkoły, przedszkola lub żłobka,

 • czas obowiązywania upoważnienia - czy jest ono stałe, czy tymczasowe,

 • czytelny podpis osoby upoważniającej.


 

Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola, żłobka, szkoły lub świetlicy w PDF i DOC 

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola

Gdzie załatwić sprawę upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola w Bielsku-Białej?

Aby załatwić sprawę upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola w Bielsku-Białej, należy skontaktować się z instytucją Szkoła Podstawowa Specjalna nr 17 w Bielsku-Białej przy ul. ul. Bratków 6, lub z 74 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 17 w Bielsku-Białej

ul. Bratków 6, 43-303 Bielsko-Biała

tel. +48338124609 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku-Białej

ul. Dywizji Kościuszkowskiej 2, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338122295 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Macierzy Szkolnej w Bielsku-Białej

ul. Antoniego Osuchowskiego 8, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338124437 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna im. Kazimierza Brodzińskiego w Bielsku-Białej

ul. Kazimierza Brodzińskiego 3, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338124935 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej

ul. Józefa Piłsudskiego 47, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338122612 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Władysława Jagiełły w Bielsku-Białej

ul. Lipnicka 226, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338143504 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku-Białej

ul. Teofila Aleksandra Lenartowicza 17, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338164978 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej

ul. Żywiecka 239, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338164984 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 26 im. Zygmunta Lubertowicza w Bielsku-Białej

ul. Złoty Potok 7, 43-318 Bielsko-Biała

tel. +48338164985 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Janusza Kusocińskiego w Bielsku-Białej

ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 19, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338158352 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej

ul. Wyzwolenia 343, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338166527 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Jana Kochanowskiego w Bielsku-Białej

ul. Zapłocie Duże 1, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338126643 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jana Iii Sobieskiego w Bielsku-Białej

ul. Cieszyńska 393, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338183184 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 33 im. Kornela Makuszyńskiego w Bielsku-Białej

ul. Łagodna 26, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338145046 

e-mail

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego - Szkoła Podstawowa nr 22 w Bielsku-Białej

ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 5, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +4833496034 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielsku-Białej

ul. Emilii Plater 3, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338124497 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Janusza Korczaka w Bielsku-Białej

ul. Czereśniowa 20, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338126865 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 37 im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Bielsku-Białej

ul. Doliny Miętusiej 5, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338163136 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Józefa Drożdża w Bielsku-Białej

ul. Karpacka 150, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338114013 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Cypriana Kamila Norwida w Bielsku-Białej

ul. Cypriana Kamila Norwida 30, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338164966 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 10 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej

ul. Komorowicka 13, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338191889 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M.reja w Bielsku-Białej

pl. Marcina Lutra 7, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338124496 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner w Bielsku-Białej

ul. Władysława Broniewskiego 13, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338292409 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Bielsku-Białej

ul. Józefa Lompy 11, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338117691 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 30 w Bielsku-Białej

ul. Mazańcowicka 34, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338126456 

strona www e-mail

Przedszkole nr 2 w Bielsku-Białej

ul. Bolesława Krzywoustego 3, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338124416 

strona www e-mail

Przedszkole nr 4 w Bielsku-Białej

ul. Kazimierza Wielkiego 12, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338145226 

e-mail

Przedszkole nr 6 w Bielsku-Białej

ul. Góralska 4, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338141604 

strona www e-mail

Przedszkole nr 7 w Bielsku-Białej

ul. Fryderyka Chopina 13, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338125468 

strona www e-mail

Przedszkole nr 8 w Bielsku-Białej

ul. Doliny Miętusiej 21, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338157709 

strona www e-mail

Przedszkole nr 9 w Bielsku-Białej

ul. Elizy Orzeszkowej 7, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338119184 

strona www e-mail

Przedszkole nr 10 w Bielsku-Białej

ul. Akademii Umiejętności 34, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338164956 

e-mail

Przedszkole nr 11 w Bielsku-Białej

ul. 1 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338123772 

e-mail

Przedszkole nr 12 w Bielsku-Białej

ul. Henryka Sienkiewicza 8, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338123354 

strona www e-mail

Przedszkole nr 14 w Bielsku-Białej

ul. Radosna 2, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338145629 

e-mail

Przedszkole nr 15 w Bielsku-Białej

ul. Władysława Broniewskiego 23, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338123614 

e-mail

Przedszkole nr 16 w Bielsku-Białej

ul. Romana Dmowskiego 7, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338145155 

strona www e-mail

Przedszkole nr 17 w Bielsku-Białej

ul. Lipnicka 35, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +483328164955 

e-mail

Przedszkole nr 5 w Bielsku-Białej

ul. Montażowa 5, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338122158 

e-mail

Przedszkole nr 30 w Bielsku-Białej

ul. Karpacka 115, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +4833811463 

strona www e-mail

Przedszkole nr 29 w Bielsku-Białej

ul. Artura Grottgera 8, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +4833811663 

strona www e-mail

Przedszkole nr 32 w Bielsku-Białej

ul. Bystrzańska 37, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338164911 

strona www e-mail

Przedszkole nr 33 w Bielsku-Białej

ul. Żywiecka 316, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338164188 

strona www e-mail

Przedszkole nr 35 w Bielsku-Białej

ul. Spółdzielców 17, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338124138 

e-mail

Przedszkole nr 40 w Bielsku-Białej

ul. Komorowicka 338, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338158717 

strona www e-mail

Przedszkole nr 23 w Bielsku-Białej

ul. Pod Grodziskiem 6, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338125509 

strona www e-mail

Przedszkole nr 31 w Bielsku-Białej

ul. Pocztowa 24A, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +4833814002 

e-mail

Przedszkole nr 41 w Bielsku-Białej

ul. Międzyrzecka 60, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338183291 

strona www e-mail

Przedszkole nr 42 im. Przyjaciół Przyrody w Bielsku-Białej

ul. Cieszyńska 383, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338182173 

e-mail

Przedszkole nr 43 w Bielsku-Białej

ul. Wyzwolenia 319, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338166459 

e-mail

Przedszkole nr 44 w Bielsku-Białej

ul. Jana Sobieskiego 171, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338124203 

e-mail

Przedszkole Integracyjne nr 1 w Bielsku-Białej

ul. Korzenna 37, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338158639 

e-mail

Przedszkole Integracyjne nr 2 w Bielsku-Białej

ul. Łagodna 16, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338164964 

e-mail

Przedszkole nr 49 w Bielsku-Białej

ul. Skośna 3, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338126342 

strona www e-mail

Przedszkole nr 52 w Bielsku-Białej

ul. Morskie Oko 15, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338161744 

e-mail

Przedszkole nr 56 w Bielsku-Białej

ul. Kozia 11, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48334768133 

e-mail

Przedszkole nr 50 w Bielsku-Białej

ul. Łagodna 27a, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338164919 

e-mail

Przedszkole nr 24 w Bielsku-Białej

ul. Stefanii Sempołowskiej 52, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338164963 

e-mail

Przedszkole nr 25 w Bielsku-Białej

ul. Widok 28, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338125883 

e-mail

Przedszkole nr 26 w Bielsku-Białej

ul. Straconki 6, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338164957 

e-mail

Przedszkole nr 27 w Bielsku-Białej

ul. Legionów 21, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48334761335 

e-mail

Przedszkole nr 36 w Bielsku-Białej

ul. Górska 140, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338164944 

strona www e-mail

Przedszkole nr 37 w Bielsku-Białej

ul. Jutrzenki 5, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338164937 

strona www e-mail

Przedszkole nr 38 w Bielsku-Białej

ul. Grażyny 19, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338116901 

e-mail

Przedszkole nr 39 w Bielsku-Białej

ul. Mazańcowicka 37, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338150511 

strona www e-mail

Przedszkole nr 51 w Bielsku-Białej

ul. Dywizji Kościuszkowskiej 9, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338123239 

e-mail

Przedszkole nr 54 w Bielsku-Białej

ul. Wodna 3-5, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338150607 

e-mail

Przedszkole nr 55 w Bielsku-Białej

ul. Sternicza 4, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +483381616854 

e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 40,2 tys. dokumentów!
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola wzór [PDF]
Pobierz upoważnienie
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola wzór [DOC]
Pobierz upoważnienie