Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola, żłobka, szkoły, świetlicy - wzór [PDF, DOC] 2023 Gdańsk

Weryfikacja: 26 kwietnia 2023

Jeśli rodzic lub opiekun prawny nie może samodzielnie odebrać dziecka ze szkoły, przedszkola lub żłobka w Gdańsku, dobrym rozwiązaniem jest upoważnienie do jego odbioru osoby, która może zrobić to w jego imieniu. Poniższy poradnik zawiera wzór w formacie PDF i DOC oraz wyjaśnia jak napisać upoważnienie.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły, przedszkola, żłobka

Odbiór dziecka z placówki oświatowej w Gdańsku jest dla wielu rodziców sprawą kluczową dla bezpieczeństwa pociechy. Najczęściej angażuje się do tego starsze rodzeństwo oraz najbliższą rodzinę: babcie, dziadków, ciocie i wujków. Jednak należy pamiętać, że “z marszu” przedszkole czy szkoła nie wyda dziecka żadnej osobie. Zgłaszający się musi okazać odpowiednie jednorazowe upoważnienie lub być na liście osób upoważnionych, zgłoszonych placówce w Gdańsku wcześniej.

Kiedy dziecko może samo wracać ze szkoły w Gdańsku?

O ile nie ma wątpliwości, że małe dzieci należy odbierać ze żłobków i przedszkoli, tak w przypadku szkoły istotny będzie wiek dziecka (dokładna data, nie rocznik). Decydują o tym dwa czynniki:

 • prawny (wg przepisów Prawa o Ruchu Drogowym):

  • samodzielnie po ukończeniu 7 lat,

  • do ukończenia 7. r.ż. tylko w towarzystwie osoby, która ukończyła przynajmniej 10 lat,

 • statutowy (wg wewnętrznych przepisów placówki oświatowej):

  • szkoła może zapisać w swoim regulaminie, że na przykład do 12. r.ż. dzieci nie mogą samodzielnie opuszczać placówki i musi odebrać je wskazana osoba dorosła.

Jak zgłosić osoby upoważnione do cyklicznego odbioru dziecka z przedszkola lub żłobka?

Najczęściej placówki mają wewnętrzne formularze zgłoszeniowe, w których wskazuje się osoby upoważnione do odbioru dziecka. Ważne jest, aby formularz zawierał dane osoby upoważnionej, numer dowodu osobistego lub numer PESEL, które pracownik placówki będzie mógł porównać z przedstawionym dokumentem. Tylko na tej podstawie może przekazać dziecko pod opiekę innej osobie.

Jeśli placówka w Gdańsku nie ma własnych formularzy, można wykorzystać poniższy druk, zaznaczając na przykład cały rok szkolny w zakresie dat obowiązywania upoważnienia.

Odbiór-dziecka ze szkoły, przedszkola - wzór upoważnienia

Jak napisać jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka z placówki w Gdańsku?

Może się zdarzyć, że w wyjątkowej sytuacji po dziecko pojedzie nowa osoba, niezgłoszona wcześniej placówce w Gdańsku. W takim wypadku wymagane będzie jednorazowe upoważnienie, z czytelnym podpisem rodzica/opiekuna prawnego. Warto również zadzwonić lub wysłać wiadomość do placówki i uprzedzić pracowników o takiej sytuacji.

Upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka lub przedszkola powinno zostać sporządzone w formie pisemnej - jest to szczególnie ważne, ponieważ mocodawca powinien dokładnie określić zakres czynności, do których upoważnia wybraną przez siebie osobę. Dokument musi zawierać odręczny podpis upoważniającego.

Aby upoważnienie było respektowane, powinno zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i datę,

 • tytuł pisma - upoważnienie,

 • dane osoby upoważniającej:

  • imię, nazwisko,

  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,

  • adres zamieszkania,

 • dane osoby upoważnionej:

  • imię, nazwisko,

  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,

  • adres zamieszkania,

 • dane dziecka:

  • imię, nazwisko,

  • data urodzenia,

 • nazwa szkoły, przedszkola lub żłobka,

 • czas obowiązywania upoważnienia - czy jest ono stałe, czy tymczasowe,

 • czytelny podpis osoby upoważniającej.


 

Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola, żłobka, szkoły lub świetlicy w PDF i DOC 

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola

Gdzie załatwić sprawę upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola w Gdańsku?

Aby załatwić sprawę upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola w Gdańsku, należy skontaktować się z instytucją Szkoła Podstawowa nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdańsku przy ul. ul. Srebrniki 10, lub z 180 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Dzieci Świata w Gdańsku

ul. Opacka 7, 80-330 Gdańsk

tel. +48585521777 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 9 w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 1.6, 80-803 Gdańsk

tel. +4858302665 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 44 im. Adama Mickiewicza w Gdańsku

ul. Jagiellońska 24, 80-366 Gdańsk

tel. +48585530471 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Dr Urszuli Mroczkiewicz w Gdańsku

ul. Mariana Smoluchowskiego 13, 80-214 Gdańsk

tel. +48585203997 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 39 im. Wojska Polskiego w Gdańsku

ul. Obywatelska 1, 80-259 Gdańsk

tel. +4858341196 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 56 im. Andrzeja Struga w Gdańsku

ul. Małomiejska 8A, 80-037 Gdańsk

tel. +48583094421 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 45 im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku

ul. Matki Polki 3a, 80-251 Gdańsk

tel. +48583414713 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 47 im. Kaszubskiej Brygady Wop w Gdańsku

ul. Reformacka 18, 80-808 Gdańsk

tel. +48583020328 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 77 w Gdańsku

ul. Orłowska 13, 80-347 Gdańsk

tel. +4858556290 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Gdańsku

ul. Stefana Czarnieckiego 2, 80-239 Gdańsk

tel. +4858341092 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka w Gdańsku

ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

tel. +48583477212 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 46 w Gdańsku

ul. Arkońska 17, 80-387 Gdańsk

tel. +48585532723 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 2 Z Oddziałami Sportowymi im. Armii Krajowej w Gdańsku

ul. Heleny Marusarzówny 10, 80-288 Gdańsk

tel. +48583487662 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 50 im. E.plater w Gdańsku

ul. Grobla IV 8, 80-837 Gdańsk

tel. +48583011848 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 52 im. Tadeusza Kościuszki w Gdańsku

ul. Tadeusza Kościuszki 111, 80-427 Gdańsk

tel. +4858341631 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariusza Zaruskiego w Gdańsku

ul. Poli Gojawiczyńskiej 10, 80-286 Gdańsk

tel. +48583410167 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 60 w Gdańsku

ul. Chłopska 64, 80-350 Gdańsk

tel. +48585571626 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 37 im. Szarych Szeregów w Gdańsku

ul. Piastowska 35/37, 80-332 Gdańsk

tel. +48585583113 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 88 im. Daniela Gabriela Fahrenheita w Gdańsku

ul. Mieczysława Boguckiego 44, 80-690 Gdańsk

tel. +48583080557 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 61 im. Józefa Wybickiego w Gdańsku

ul. Sienna 26, 80-605 Gdańsk

tel. +48583073823 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 62 w Gdańsku

ul. Kępna 38, 80-635 Gdańsk

tel. +48583073123 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 38 im. Gen. Stanisława Maczka w Gdańsku

ul. Leśna Góra 2, 80-281 Gdańsk

tel. +48583426076 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 86 im. Prof. Jerzego Sampa w Gdańsku

ul. Wielkopolska 20, 80-180 Gdańsk

tel. +48583099308 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 83 w Gdańsku

ul. Stokłosy 1, 80-298 Gdańsk

tel. +48583495674 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 84 im. Jana Brzechwy w Gdańsku

ul. Otomińska 72, 80-178 Gdańsk

tel. +48583495713 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 81 w Gdańsku im. Prof. Michała Siedleckiego

ul. prof. Michała Siedleckiego 14, 80-299 Gdańsk

tel. +48585527031 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Mjra Mieczysława Słabego w Gdańsku

ul. mjr. Mieczysława Słabego 6, 80-298 Gdańsk

tel. +48583496816 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 48 im. Gen. Józefa Hallera w Gdańsku

ul. Zbigniewa Burzyńskiego 10, 80-462 Gdańsk

tel. +48583469648 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Gdańsku

ul. Karpia 1, 80-882 Gdańsk

tel. +48583012448 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 10 w Gdańsku

ul. Polanki 119, 80-308 Gdańsk

tel. +48585543155 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 90 w Gdańsku

ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk

tel. +48583017112 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdańsku

ul. Emilii Hoene 6, 80-041 Gdańsk

tel. +4858306750 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 28 w Gdańsku

ul. Tęczowa 26, 80-680 Gdańsk

tel. +48583445917 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdańsku

ul. Człuchowska 6, 80-180 Gdańsk

tel. +4858785010 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdańsku

ul. Miałki Szlak 74, 80-717 Gdańsk

tel. +48513067309 

strona www e-mail

Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku

ul. Azaliowa 18, 80-177 Gdańsk

tel. +48583412506 

strona www e-mail

Morska Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Doby w Gdańsku

ul. Rogalińska 17, 80-809 Gdańsk

tel. +4872834447 

e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa "Olimpijczyk" w Gdańsku Z Oddziałami Sportowymi

ul. Kazimierza Porębskiego 4, 80-180 Gdańsk

tel. +48535405805 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 43 im. Jana Kochanowskiego w Gdańsku

ul. Ludwika Beethovena 20, 80-171 Gdańsk

tel. +4858302201 

strona www e-mail

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 Szkoła Podstawowa nr 6 w Gdańsku

ul. Lawendowe Wzgórze 5, 80-175 Gdańsk

tel. +4858733430 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa Hevelius w Gdańsku

ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80-560 Gdańsk

tel. +48536225169 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 79 w Gdańsku

ul. Kołobrzeska 49, 80-391 Gdańsk

tel. +48585531260 

strona www e-mail

Przedszkole nr 1 "Tęczowa Jedyneczka" w Gdańsku

ul. Władysława IV 14, 80-547 Gdańsk

tel. +48583464959 

strona www e-mail

Przedszkole nr 4 w Gdańsku

ul. Do Studzienki 36, 80-227 Gdańsk

tel. +48583412914 

strona www e-mail

Przedszkole nr 7 w Gdańsku

ul. ks. Józefa Zator-Przytockiego 7, 80-240 Gdańsk

tel. +48583413894 

strona www e-mail

Przedszkole nr 12 w Gdańsku

ul. Józefa Czyżewskiego 12B, 80-336 Gdańsk

tel. +48585597995 

strona www e-mail

Przedszkole nr 24 w Gdańsku

ul. Trakt św. Wojciecha 320, 80-001 Gdańsk

tel. +48583090595 

strona www e-mail

Przedszkole nr 48 w Gdańsku

ul. Tysiąclecia 13, 80-351 Gdańsk

tel. +48585532311 

strona www e-mail

Przedszkole nr 49 w Gdańsku

ul. Śląska 35A, 80-379 Gdańsk

tel. +48585533022 

strona www e-mail

Przedszkole nr 60 im. Jana Brzechwy w Gdańsku

ul. Orłowska 19, 80-347 Gdańsk

tel. +48585562049 

strona www e-mail

Przedszkole nr 62 w Gdańsku

al. Rzeczypospolitej 5, 80-369 Gdańsk

tel. +48585564299 

strona www e-mail

Przedszkole nr 43 w Gdańsku

ul. mjr. Mieczysława Słabego 2, 80-298 Gdańsk

tel. +48583496516 

strona www e-mail

Przedszkole nr 66 "Źródełko" w Gdańsku

ul. Startowa 27, 80-461 Gdańsk

tel. +48585566903 

strona www e-mail

Przedszkole nr 63 w Gdańsku

ul. Pilotów 15, 80-460 Gdańsk

tel. +48585566671 

strona www e-mail

Przedszkole nr 67 "Wesołe Skrzaty" w Gdańsku

ul. Dworska 31, 80-506 Gdańsk

tel. +48583435642 

strona www e-mail

Przedszkole nr 75 w Gdańsku

ul. Wileńska 62, 80-215 Gdańsk

tel. +48583476893 

strona www e-mail

Przedszkole nr 81 w Gdańsku

ul. płk. Wilka-Krzyżanowskiego 2, 80-271 Gdańsk

tel. +48583461138 

strona www e-mail

Przedszkole nr 86 w Gdańsku

ul. Dywizjonu 303 27, 80-462 Gdańsk

tel. +48585573235 

strona www e-mail

Przedszkole nr 88 w Gdańsku

ul. Janusza Meissnera 4, 80-462 Gdańsk

tel. +48583467128 

strona www e-mail

Przedszkole nr 8 w Gdańsku

ul. Fundamentowa 9, 80-298 Gdańsk

tel. +48583495126 

strona www e-mail

Przedszkole nr 11 w Gdańsku

ul. Raduńska 54, 80-021 Gdańsk

tel. +4858309496 

strona www e-mail

Przedszkole nr 41 w Gdańsku

ul. Głęboka 19, 80-759 Gdańsk

tel. +48583017824 

strona www e-mail

Przedszkole nr 9 w Gdańsku

ul. Nowiny 2, 80-020 Gdańsk

tel. +48583094822 

strona www e-mail

Przedszkole nr 17 w Gdańsku

ul. Michała Glinki 7, 80-272 Gdańsk

tel. +48583412956 

strona www e-mail

Przedszkole nr 20 w Gdańsku

ul. Teofila Lenartowicza 21, 80-704 Gdańsk

tel. +48583043934 

strona www e-mail

Przedszkole nr 21 w Gdańsku

ul. Wolfganga Mozarta 33, 80-166 Gdańsk

tel. +48583022871 

strona www e-mail

Przedszkole nr 31 w Gdańsku

ul. Krowoderska 8, 80-753 Gdańsk

tel. +48583015369 

strona www e-mail

Przedszkole nr 33 w Gdańsku

ul. Sebastiana Klonowicza 1A, 80-405 Gdańsk

tel. +48583413492 

strona www e-mail

Przedszkole nr 32 w Gdańsku

ul. Świętojańska 26, 80-840 Gdańsk

tel. +48583012179 

strona www e-mail

Przedszkole nr 39 w Gdańsku

ul. Opacka 12a, 80-338 Gdańsk

tel. +48585521749 

strona www e-mail

Przedszkole nr 5 w Gdańsku

ul. Zbigniewa Burzyńskiego 10a, 80-462 Gdańsk

tel. +48583465664 

strona www e-mail

Przedszkole nr 42 w Gdańsku

ul. Piotra Michałowskiego 28, 80-300 Gdańsk

tel. +48585566071 

strona www e-mail

Przedszkole nr 34 im. Marii Konopnickiej w Gdańsku

ul. Jagiellońska 12, 80-371 Gdańsk

tel. +48585530421 

strona www e-mail

Przedszkole nr 84 "Bursztynowy Domek" w Gdańsku

ul. Burgaska 5, 80-287 Gdańsk

tel. +48583485663 

strona www e-mail

Przedszkole nr 74 w Gdańsku

ul. Magellana 3, 80-288 Gdańsk

tel. +48583479406 

strona www e-mail

Przedszkole nr 64 "Kubuś Puchatek" w Gdańsku

ul. Gospody 20, 80-340 Gdańsk

tel. +48585579625 

strona www e-mail

Przedszkole nr 71 "Diamencik" w Gdańsku

ul. Diamentowa 13a, 80-028 Gdańsk

tel. +48583094414 

strona www e-mail

Przedszkole nr 59 w Gdańsku

ul. Obrońców Wybrzeża 4F, 80-398 Gdańsk

tel. +48585532018 

strona www e-mail

Przedszkole nr 52 w Gdańsku

ul. Jaśkowa Dolina 12, 80-252 Gdańsk

tel. +48583411181 

strona www e-mail

Przedszkole nr 51 w Gdańsku

ul. Piastowska 102, 80-341 Gdańsk

tel. +48585532411 

strona www e-mail

Przedszkole nr 54 "Fantazja" w Gdańsku

ul. Piastowska 92B, 80-358 Gdańsk

tel. +48585572412 

strona www e-mail

Przedszkole nr 35 w Gdańsku

ul. Wałowa 36, 80-858 Gdańsk

tel. +48583012344 

strona www e-mail

Przedszkole nr 85 w Gdańsku

ul. Tytusa Chałubińskiego 15, 80-809 Gdańsk

tel. +48583028918 

strona www e-mail

Przedszkole nr 87 w Gdańsku

ul. Komandorska 77, 80-299 Gdańsk

tel. +48585545588 

strona www e-mail

Przedszkole nr 28 w Gdańsku

ul. Gołębia 5, 80-455 Gdańsk

tel. +48583412465 

strona www e-mail

Przedszkole nr 46 w Gdańsku

ul. Szuwary 2, 80-764 Gdańsk

tel. +48583012528 

strona www e-mail

Przedszkole nr 57 w Gdańsku

ul. Kołobrzeska 71, 80-397 Gdańsk

tel. +48585531922 

strona www e-mail

Przedszkole nr 77 Dla Dzieci Z Porażeniem Mózgowym w Gdańsku

ul. Antoniego Abrahama 12.14, 80-307 Gdańsk

tel. +48585590607 

strona www e-mail

Przedszkole Sióstr Elżbietanek w Gdańsku

ul. Opacka 5, 80-330 Gdańsk

tel. +48605880075 

strona www e-mail

Przedszkole nr 2 w Gdańsku

ul. Jacka Malczewskiego 31, 80-107 Gdańsk

tel. +48583021472 

strona www e-mail

Przedszkole nr 22 w Gdańsku

ul. Kartuska 104A, 80-111 Gdańsk

tel. +48583020008 

strona www e-mail

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Gdańsku Przedszkole Specjalne nr 78

ul. ks. Mariana Góreckiego 16, 80-544 Gdańsk

tel. +48583430321 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne im. Św.jana De La Salle w Gdańsku

ul. Obywatelska 3, 80-259 Gdańsk

tel. +48583419816 

strona www e-mail

Przedszkole nr 15 w Gdańsku

ul. Ludwika Waryńskiego 36B, 80-433 Gdańsk

tel. +48583410409 

strona www e-mail

Publiczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka w Gdańsku

ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 3a i 3b, 80-041 Gdańsk

tel. +48512615955 

strona www e-mail

Publiczne Przedszkole Kidslab w Gdańsku

ul. Azaliowa 14, 80-177 Gdańsk

tel. +48505102909 

strona www e-mail

Publiczne Przedszkole Tik-Tak w Gdańsku

ul. Gostyńska 8, 80-178 Gdańsk

tel. +48516080862 

e-mail

Publiczne Przedszkole Perłowa Busola w Gdańsku

ul. Ubocze 3, 80-052 Gdańsk

tel. +48533335951 

e-mail

Publiczne Przedszkole Srebrna Kotwica w Gdańsku

ul. Cedrowa 27, 80-126 Gdańsk

tel. +48533335951 

e-mail

Publiczne Przedszkole Bursztynowy Kompas w Gdańsku

ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80-560 Gdańsk

tel. +48501669929 

e-mail

Publiczne Przedszkole Krzyś w Gdańsku

ul. Konrada Guderskiego 1, 80-180 Gdańsk

tel. +48533335951 

e-mail

Publiczne Przedszkole Leonardo w Gdańsku

ul. Miałki Szlak 74 a, 80-717 Gdańsk

tel. +48513067309 

e-mail

Przedszkole Publiczne Słoneczna Kraina Ujeścisko w Gdańsku

ul. Lubelska 3a, 80-180 Gdańsk

tel. +48506211876 

e-mail

Przedszkole Publiczne Słoneczna Kraina Osowa w Gdańsku

ul. prof. Michała Siedleckiego 16, 80-299 Gdańsk

tel. +48511024444 

e-mail

Publiczne Przedszkole Kolorowe Gniazdko w Gdańsku

ul. Orfeusza 33, 80-299 Gdańsk

tel. +48660802996 

e-mail

Publiczne Przedszkole Językowo-Muzyczne Start w Gdańsku

ul. Fundamentowa 8 i 10, 80-298 Gdańsk

tel. +48583495052 

strona www e-mail

Morskie Przedszkole w Gdańsku

ul. Rogalińska 17, 80-809 Gdańsk

tel. +48583256868 

e-mail

Przedszkole nr 82 w Gdańsku

ul. Damroki 137, 80-177 Gdańsk

tel. +48583000181 

strona www e-mail

Bajkowy Domek Przedszkole Publiczne w Gdańsku

ul. Wieżycka 10, 80-180 Gdańsk

tel. +48660362263 

e-mail

Przedszkole nr 83 "Kolorowe Kredki" w Gdańsku

ul. Stanisława Dąbka 35, 80-180 Gdańsk

tel. +48789118418 

strona www e-mail

Publiczne Przedszkole Olimpijczyk w Gdańsku

ul. Kazimierza Porębskiego 4, 80-180 Gdańsk

tel. +48535405805 

e-mail

Przedszkole Publiczne Mądry Miś Ujeścisko w Gdańsku

ul. Mariana Kołodzieja 11, 80-180 Gdańsk

tel. +48577331558 

e-mail

Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 1 w Gdańsku

ul. Jana Kilińskiego 5a, 80-452 Gdańsk

tel. +48735207817 

e-mail

Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2 w Gdańsku

ul. Łąkowa 60b, 80-769 Gdańsk

tel. +48696305194 

e-mail

Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 3 w Gdańsku

ul. Trakt św. Wojciecha 143, 80-043 Gdańsk

tel. +48735207818 

strona www e-mail

Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 w Gdańsku

ul. Świętokrzyska 23, 80-180 Gdańsk

tel. +48735207821 

strona www e-mail

Publiczne Przedszkole Gdańska Akademia Przedszkolaka

ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 1a/12 i 1b/7, 80-041 Gdańsk

tel. +48506522599 

e-mail

Publiczne Przedszkole Little Umbrella w Gdańsku

ul. Toruńska 18b/c, 80-747 Gdańsk

tel. +48508134665 

e-mail

Publiczne Przedszkole Dziesiątka w Gdańsku

ul. Konstantego Ciołkowskiego 10, 80-463 Gdańsk

tel. +48583466298 

e-mail

Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 5 w Gdańsku

ul. Ignacego Matuszewskiego 2, 80-288 Gdańsk

tel. +48668532758 

e-mail

Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 6 w Gdańsku

ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 25, 80-041 Gdańsk

tel. +48728485686 

e-mail

Przedszkole nr 80 w Gdańsku

ul. Kolorowa 14, 80-180 Gdańsk

tel. +48505038987 

strona www e-mail

Przedszkole nr 68 w Gdańsku

ul. Lawendowe Wzgórze 1, 80-175 Gdańsk

tel. +48587432121 

strona www e-mail

Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 7 w Gdańsku

ul. Stężycka 64, 80-174 Gdańsk

tel. +48535207818 

e-mail

Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 8 w Gdańsku

ul. Jana Augustyńskiego 1, 80-174 Gdańsk

tel. +48539928659 

e-mail

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 6 Przedszkole nr 6 w Gdańsku

ul. Aleksandra Dulin'a 8, 80-180 Gdańsk

tel. +4858733430 

strona www e-mail

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 Przedszkole nr 3 w Gdańsku

ul. Marcina Dragana 22, 80-809 Gdańsk

tel. +48583036579 

strona www e-mail

Publiczne Przedszkole Cogito w Gdańsku

ul. Nieborowska 6, 80-034 Gdańsk

tel. +4851265630 

e-mail

Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 9 w Gdańsku

ul. Nowatorów 5, 80-289 Gdańsk

tel. +48510055231 

e-mail

Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 10 w Gdańsku

ul. Tytusa Chałubińskiego 18, 80-807 Gdańsk

tel. +48583506141 

e-mail

Przedszkole Publiczne Słoneczna Kraina Jasień w Gdańsku

ul. Leszczynowa 74, 80-175 Gdańsk

tel. +48506211876 

e-mail

Przedszkole Artystyczno-Językowe w Gdańsku

ul. Pólnicy 26, 80-177 Gdańsk

tel. +48509383988 

e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 36,3 tys. dokumentów!
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola wzór [PDF]
Pobierz upoważnienie
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola wzór [DOC]
Pobierz upoważnienie