Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola, żłobka, szkoły, świetlicy - wzór [PDF, DOC] 2023 Radom

Jeśli rodzic lub opiekun prawny nie może samodzielnie odebrać dziecka ze szkoły, przedszkola lub żłobka w Radomiu, dobrym rozwiązaniem jest upoważnienie do jego odbioru osoby, która może zrobić to w jego imieniu. Poniższy poradnik zawiera wzór w formacie PDF i DOC oraz wyjaśnia jak napisać upoważnienie.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły, przedszkola, żłobka

Odbiór dziecka z placówki oświatowej w Radomiu jest dla wielu rodziców sprawą kluczową dla bezpieczeństwa pociechy. Najczęściej angażuje się do tego starsze rodzeństwo oraz najbliższą rodzinę: babcie, dziadków, ciocie i wujków. Jednak należy pamiętać, że “z marszu” przedszkole czy szkoła nie wyda dziecka żadnej osobie. Zgłaszający się musi okazać odpowiednie jednorazowe upoważnienie lub być na liście osób upoważnionych, zgłoszonych placówce w Radomiu wcześniej.

Kiedy dziecko może samo wracać ze szkoły w Radomiu?

O ile nie ma wątpliwości, że małe dzieci należy odbierać ze żłobków i przedszkoli, tak w przypadku szkoły istotny będzie wiek dziecka (dokładna data, nie rocznik). Decydują o tym dwa czynniki:

 • prawny (wg przepisów Prawa o Ruchu Drogowym):

  • samodzielnie po ukończeniu 7 lat,

  • do ukończenia 7. r.ż. tylko w towarzystwie osoby, która ukończyła przynajmniej 10 lat,

 • statutowy (wg wewnętrznych przepisów placówki oświatowej):

  • szkoła może zapisać w swoim regulaminie, że na przykład do 12. r.ż. dzieci nie mogą samodzielnie opuszczać placówki i musi odebrać je wskazana osoba dorosła.

Jak zgłosić osoby upoważnione do cyklicznego odbioru dziecka z przedszkola lub żłobka?

Najczęściej placówki mają wewnętrzne formularze zgłoszeniowe, w których wskazuje się osoby upoważnione do odbioru dziecka. Ważne jest, aby formularz zawierał dane osoby upoważnionej, numer dowodu osobistego lub numer PESEL, które pracownik placówki będzie mógł porównać z przedstawionym dokumentem. Tylko na tej podstawie może przekazać dziecko pod opiekę innej osobie.

Jeśli placówka w Radomiu nie ma własnych formularzy, można wykorzystać poniższy druk, zaznaczając na przykład cały rok szkolny w zakresie dat obowiązywania upoważnienia.

Odbiór-dziecka ze szkoły, przedszkola - wzór upoważnienia

Jak napisać jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka z placówki w Radomiu?

Może się zdarzyć, że w wyjątkowej sytuacji po dziecko pojedzie nowa osoba, niezgłoszona wcześniej placówce w Radomiu. W takim wypadku wymagane będzie jednorazowe upoważnienie, z czytelnym podpisem rodzica/opiekuna prawnego. Warto również zadzwonić lub wysłać wiadomość do placówki i uprzedzić pracowników o takiej sytuacji.

Upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka lub przedszkola powinno zostać sporządzone w formie pisemnej - jest to szczególnie ważne, ponieważ mocodawca powinien dokładnie określić zakres czynności, do których upoważnia wybraną przez siebie osobę. Dokument musi zawierać odręczny podpis upoważniającego.

Aby upoważnienie było respektowane, powinno zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i datę,

 • tytuł pisma - upoważnienie,

 • dane osoby upoważniającej:

  • imię, nazwisko,

  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,

  • adres zamieszkania,

 • dane osoby upoważnionej:

  • imię, nazwisko,

  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,

  • adres zamieszkania,

 • dane dziecka:

  • imię, nazwisko,

  • data urodzenia,

 • nazwa szkoły, przedszkola lub żłobka,

 • czas obowiązywania upoważnienia - czy jest ono stałe, czy tymczasowe,

 • czytelny podpis osoby upoważniającej.

Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola, żłobka, szkoły lub świetlicy w PDF i DOC 

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola w Radomiu?

Aby załatwić sprawę upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola w Radomiu, należy skontaktować się z instytucją Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kończycach - Kolonii przy ul. Kończyce-Kolonia, lub z 62 innymi instytucjami.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kończycach - Kolonii w Radomiu

adres: Kończyce-Kolonia, 26-600 Radom

tel. +48483625206 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Długosza w Radomiu

adres: ul. Jana III Sobieskiego 12, 26-600 Radom

tel. +48483451388 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu

adres: ul. gen. Józefa Sowińskiego 1, 26-600 Radom

tel. +48483641048 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

adres: ul. Czarnoleska 10, 26-600 Radom

tel. +48483312413 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26 w Radomiu

adres: ul. Wośnicka 125, 26-600 Radom

tel. +48483312874 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Obrońców Pokoju w Radomiu

adres: ul. Malenicka 29, 26-600 Radom

tel. +48483650803 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 im. Kornela Makuszyńskiego w Radomiu

adres: ul. Powstańców Śląskich 4, 26-600 Radom

tel. +48483441227 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 w Radomiu

adres: ul. Starokrakowska 124, 26-600 Radom

tel. +48483628881 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

adres: ul. Prospera Jarzyńskiego 3, 26-600 Radom

tel. +48483400201 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Radomiu

adres: ul. Oskara Kolberga 5, 26-610 Radom

tel. +48483637362 

e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 - Specjalna im. Bp.jana Chrapka w Radomiu

adres: ul. Świętego Brata Alberta 1a, 26-600 Radom

tel. +4848360516 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Radomiu

adres: ul. Wośnicka 121, 26-600 Radom

tel. +48483602471 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hansa Christiana Andersena w Radomiu

adres: ul. Batalionów Chłopskich 16, 26-600 Radom

tel. +48483311653 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

adres: ul. Aleksandra Tybla 7.11, 26-600 Radom

tel. +48483633714 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomiu

adres: ul. Sandomierska 19, 26-600 Radom

tel. +4848366413 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr.15 im. Władysława Syrokomli w Radomiu

adres: ul. Kielecka 2.6, 26-600 Radom

tel. +4848331057 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 im. Ks. Jana Twardowskiego w Radomiu

adres: ul. Trojańska 5, 26-600 Radom

tel. +48483322947 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Adama Mickiewicza w Radomiu

adres: ul. Stefana Jaracza 8, 26-600 Radom

tel. +4848340461 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34 w Radomiu

adres: ul. Miła 18, 26-600 Radom

tel. +48483669503 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 im. Edmunda Bakalarza w Radomiu

adres: ul. Energetyków 10, 26-600 Radom

tel. +48483606766 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 18 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radomiu

adres: ul. Ofiar Firleja 14, 26-600 Radom

tel. +4848345131 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Adama Jerzego Czartoryskiego w Radomiu

adres: ul. Jurija Gagarina 19, 26-600 Radom

tel. +48483671006 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 27 w Radomiu

adres: ul. Sadkowska 16, 26-600 Radom

tel. +48483448931 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30 im. Królowej Jadwigi w Radomiu

adres: ul. Piastowska 17, 26-600 Radom

tel. +48483331657 

e-mail

Przedszkole Publiczne nr 4 im. Juliana Tuwima w Radomiu

adres: ul. Jana Kilińskiego 20, 26-600 Radom

tel. +48483623948 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 16 w Radomiu

adres: ul. Grenadierów 3, 26-600 Radom

tel. +4848331681 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 12 w Radomiu

adres: ul. Stanisława Wernera 34, 26-600 Radom

tel. +48483699466 

strona www e-mail

Publiczne Przedszkole nr 7 w Radomiu

adres: ul. Sadków 8, 26-600 Radom

tel. +48483847399 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 6 w Radomiu

adres: ul. Adama Rapackiego 4, 26-600 Radom

tel. +48483308802 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 1 im. Marii Konopnickiej w Radomiu

adres: ul. płk. Jana Zientarskiego 3, 26-600 Radom

tel. +48483641451 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 2 w Radomiu

adres: ul. gen. Jakuba Jasińskiego 4, 26-600 Radom

tel. +4848360638 

e-mail

Przedszkole Publiczne nr 5 im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu

adres: ul. Czarnoleska 15, 26-600 Radom

tel. +48483322707 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 10 im. Jana Brzechwy w Radomiu

adres: ul. Osiedlowa 26, 26-600 Radom

tel. +48483664453 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 11 w Radomiu

adres: ul. Tadeusza Kościuszki 10, 26-600 Radom

tel. +48483626329 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 9 im. Ewy Szelburg-zarembiny w Radomiu

adres: ul. Kalińska 4, 26-600 Radom

tel. +48483652591 

e-mail

Przedszkole Publiczne nr 17 im. Czesława Janczarskiego w Radomiu

adres: ul. Stanisława Zbrowskiego 10, 26-600 Radom

tel. +48483637509 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne Z Oddziałami Integracyjnymi nr 19 w Radomiu

adres: ul. Batalionów Chłopskich 18, 26-600 Radom

tel. +48483310066 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 23 w Radomiu

adres: ul. Świętojańska 5, 26-600 Radom

tel. +48483321260 

strona www e-mail

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Przedszkole Publiczne nr 24 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Radomiu

adres: ul. Powstańców Śląskich 9, 26-600 Radom

tel. +48483447162 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 25 w Radomiu

adres: ul. Bohdany Kijewskiej 10, 26-600 Radom

tel. +4848385739 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 22 im. Hanny Łochockiej w Radomiu

adres: ul. Ofiar Firleja 14A, 26-600 Radom

tel. +4848345131 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 14 w Radomiu

adres: ul. Jana Pawła II 3, 26-600 Radom

tel. +48483662443 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 15 w Radomiu

adres: ul. Janusza Kusocińskiego 10a, 26-600 Radom

tel. +48483641691 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 8 im. Króla Maciusia I w Radomiu

adres: ul. Królowej Jadwigi 17, 26-600 Radom

tel. +48483459838 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 13 w Radomiu

adres: ul. Garbarska 59/67, 26-600 Radom

tel. +48483699387 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 26 w Radomiu

adres: ul. Prospera Jarzyńskiego 3, 26-600 Radom

tel. +48483400201 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 21 w Radomiu

adres: ul. Jurija Gagarina 19, 26-600 Radom

tel. +48483671006 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 20 w Radomiu

adres: ul. Długojowska 6, 26-600 Radom

tel. +48483651013 

strona www e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 16,7 tys. dokumentów!
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola wzór [PDF]
Pobierz upoważnienie
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola wzór [DOC]
Pobierz upoważnienie