Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola, żłobka, szkoły, świetlicy - wzór [PDF, DOC] 2023 Szczecin

Weryfikacja: 26 kwietnia 2023

Jeśli rodzic lub opiekun prawny nie może samodzielnie odebrać dziecka ze szkoły, przedszkola lub żłobka w Szczecinie, dobrym rozwiązaniem jest upoważnienie do jego odbioru osoby, która może zrobić to w jego imieniu. Poniższy poradnik zawiera wzór w formacie PDF i DOC oraz wyjaśnia jak napisać upoważnienie.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły, przedszkola, żłobka

Odbiór dziecka z placówki oświatowej w Szczecinie jest dla wielu rodziców sprawą kluczową dla bezpieczeństwa pociechy. Najczęściej angażuje się do tego starsze rodzeństwo oraz najbliższą rodzinę: babcie, dziadków, ciocie i wujków. Jednak należy pamiętać, że “z marszu” przedszkole czy szkoła nie wyda dziecka żadnej osobie. Zgłaszający się musi okazać odpowiednie jednorazowe upoważnienie lub być na liście osób upoważnionych, zgłoszonych placówce w Szczecinie wcześniej.

Kiedy dziecko może samo wracać ze szkoły w Szczecinie?

O ile nie ma wątpliwości, że małe dzieci należy odbierać ze żłobków i przedszkoli, tak w przypadku szkoły istotny będzie wiek dziecka (dokładna data, nie rocznik). Decydują o tym dwa czynniki:

 • prawny (wg przepisów Prawa o Ruchu Drogowym):

  • samodzielnie po ukończeniu 7 lat,

  • do ukończenia 7. r.ż. tylko w towarzystwie osoby, która ukończyła przynajmniej 10 lat,

 • statutowy (wg wewnętrznych przepisów placówki oświatowej):

  • szkoła może zapisać w swoim regulaminie, że na przykład do 12. r.ż. dzieci nie mogą samodzielnie opuszczać placówki i musi odebrać je wskazana osoba dorosła.

Jak zgłosić osoby upoważnione do cyklicznego odbioru dziecka z przedszkola lub żłobka?

Najczęściej placówki mają wewnętrzne formularze zgłoszeniowe, w których wskazuje się osoby upoważnione do odbioru dziecka. Ważne jest, aby formularz zawierał dane osoby upoważnionej, numer dowodu osobistego lub numer PESEL, które pracownik placówki będzie mógł porównać z przedstawionym dokumentem. Tylko na tej podstawie może przekazać dziecko pod opiekę innej osobie.

Jeśli placówka w Szczecinie nie ma własnych formularzy, można wykorzystać poniższy druk, zaznaczając na przykład cały rok szkolny w zakresie dat obowiązywania upoważnienia.

Odbiór-dziecka ze szkoły, przedszkola - wzór upoważnienia

Jak napisać jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka z placówki w Szczecinie?

Może się zdarzyć, że w wyjątkowej sytuacji po dziecko pojedzie nowa osoba, niezgłoszona wcześniej placówce w Szczecinie. W takim wypadku wymagane będzie jednorazowe upoważnienie, z czytelnym podpisem rodzica/opiekuna prawnego. Warto również zadzwonić lub wysłać wiadomość do placówki i uprzedzić pracowników o takiej sytuacji.

Upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka lub przedszkola powinno zostać sporządzone w formie pisemnej - jest to szczególnie ważne, ponieważ mocodawca powinien dokładnie określić zakres czynności, do których upoważnia wybraną przez siebie osobę. Dokument musi zawierać odręczny podpis upoważniającego.

Aby upoważnienie było respektowane, powinno zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i datę,

 • tytuł pisma - upoważnienie,

 • dane osoby upoważniającej:

  • imię, nazwisko,

  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,

  • adres zamieszkania,

 • dane osoby upoważnionej:

  • imię, nazwisko,

  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,

  • adres zamieszkania,

 • dane dziecka:

  • imię, nazwisko,

  • data urodzenia,

 • nazwa szkoły, przedszkola lub żłobka,

 • czas obowiązywania upoważnienia - czy jest ono stałe, czy tymczasowe,

 • czytelny podpis osoby upoważniającej.

Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola, żłobka, szkoły lub świetlicy w PDF i DOC 

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola w Szczecinie?

Aby załatwić sprawę upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola w Szczecinie, należy skontaktować się z instytucją Szkoła Podstawowa nr 23 im. Mariusza Zaruskiego przy ul. ul. Miernicza 10, lub z 114 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Mariusza Zaruskiego w Szczecinie

ul. Miernicza 10, 70-823 Szczecin

tel. +48914600288 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 61 im. Michała Kmiecika w Szczecinie

ul. 3 Maja 4-7, 70-214 Szczecin

tel. +4891485176 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Szczecinie

al. Piastów 6, 70-327 Szczecin

tel. +4891484357 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 56 im. Kpt. Ż. W. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie

ul. Jacka Malczewskiego 22, 71-612 Szczecin

tel. +48918121665 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 69 im. Mjra H. Sucharskiego w Szczecinie

ul. Jana Zamoyskiego 2, 71-444 Szczecin

tel. +48914221116 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Szczecinie

ul. Władysława Stanisława Reymonta 23, 71-276 Szczecin

tel. +48914873032 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 7 w Szczecinie im. Heleny Raszki

ul. Złotowska 86, 71-793 Szczecin

tel. +4891426983 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 46 w Szczecinie

ul. Wacława Felczaka 13, 71-417 Szczecin

tel. +48914222007 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Unicef-U w Szczecinie

ul. Emilii Plater 20, 71-632 Szczecin

tel. +48914539433 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 48 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Szczecinie

ul. Czorsztyńska 35, 71-201 Szczecin

tel. +48914873303 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 12 im. K. I. Gałczyńskiego w Szczecinie

ul. Floriana Szarego 12, 70-743 Szczecin

tel. +48914609755 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 14 w Szczecinie im. Danuty Szyksznian

ul. Strzałowska 27a, 71-730 Szczecin

tel. +4891421505 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 53 im. Fryderyka Chopina w Szczecinie

ul. Budzysza Wosia 8.9, 71-273 Szczecin

tel. +48914873496 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 54 im. Janusza Korczaka w Szczecinie

ul. gen. Ludomiła Rayskiego 9, 70-426 Szczecin

tel. +48914345004 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Gen. Józefa Bema w Szczecinie

ul. Komuny Paryskiej 20, 71-681 Szczecin

tel. +48914424949 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie

ul. Dobrzyńska 2, 70-025 Szczecin

tel. +48914821621 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła Ii w Szczecinie

ul. Świętoborzyców 40, 71-665 Szczecin

tel. +48914422465 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 47 im. K. Makuszyńskiego w Szczecinie

ul. Jagiellońska 59, 70-382 Szczecin

tel. +48914841559 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Brzechwy w Szczecinie

ul. Rymarska 22a, 70-702 Szczecin

tel. +48914606511 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Szczecinie

ul. bł. Królowej Jadwigi 29, 70-262 Szczecin

tel. +48914333007 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 44 im. Ppor. Emilii Gierczak w Szczecinie

ul. Karpacka 29, 71-872 Szczecin

tel. +4891421801 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Orląt Lwowskich w Szczecinie

ul. Bałtycka 1a, 70-880 Szczecin

tel. +48914647516 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 w Szczecinie

ul. Letniskowa 1, 70-763 Szczecin

tel. +48914615271 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 52 w Szczecinie

ul. Adama Mickiewicza 23, 70-382 Szczecin

tel. +4891484356 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 55 w Szczecinie

ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin

tel. +48914820078 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Szczecinie

ul. Kamienna 22, 71-883 Szczecin

tel. +48914538103 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 31 w Szczecinie

ul. Policka 3, 71-837 Szczecin

tel. +4891453888 

e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 30 w Szczecinie

ul. Grzymińska 6, 71-711 Szczecin

tel. +48914280086 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 39 im. Arkadego Fiedlera w Szczecinie

ul. Kablowa 14, 70-895 Szczecin

tel. +4891461655 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Leonida Teligi w Szczecinie

ul. Kazimierza Królewicza 63, 71-551 Szczecin

tel. +48914500918 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 74 im. Stanisława Grońskiego w Szczecinie

ul. Seledynowa 50, 70-781 Szczecin

tel. +48914631791 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 17 w Szczecinie

ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

tel. +48918806579 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Kmdra Ppor. J. Grudzińskiego w Szczecinie

ul. Księżnej Dąbrówki 10, 71-826 Szczecin

tel. +48914538767 

e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 w Szczecinie

ul. Przylesie 17, 70-872 Szczecin

tel. +48914621115 

strona www e-mail

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła Ii w Szczecinie

ul. Skalista 24, 70-722 Szczecin

tel. +48914606822 

strona www e-mail

Sportowa Szkoła Podstawowa w Szczecinie

ul. Mazurska 40, 70-424 Szczecin

tel. +48914885288 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Szczecinie

ul. Kaszubska 28, 70-226 Szczecin

tel. +48915763177 

e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa "Na Głębokiem" w Szczecinie

ul. Jaworowa 41, 71-382 Szczecin

tel. +48914526092 

strona www e-mail

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczecinie

ul. Lucjana Rydla 49, 70-783 Szczecin

tel. +4891462929 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Młodych Europejczyków w Szczecinie

ul. Brodnicka 10, 71-044 Szczecin

tel. +48914834293 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 21 Z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie

ul. Stanisława Ignacego Witkiewicza 40, 71-122 Szczecin

tel. +4891453248 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 w Szczecinie

ul. Jagiellońska 58, 70-382 Szczecin

tel. +48914843641 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 2 Z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie

ul. Eugeniusza Romera 2, 71-246 Szczecin

tel. +48914394052 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinie

ul. Unisławy 26, 71-413 Szczecin

tel. +48914232566 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 15 w Szczecinie

ul. Andrzeja Małkowskiego 12, 70-306 Szczecin

tel. +48914892926 

e-mail

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Szczecinie

pl. plac św. Ottona 1a, 71-242 Szczecin

tel. +48914392881 

strona www e-mail

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Szczecinie

ul. Budziszyńska 2, 70-023 Szczecin

tel. +4891483624 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 59 w Szczecinie

ul. Księżnej Zofii 3, 71-665 Szczecin

tel. +48914420072 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 5 w Szczecinie

ul. Tomaszowska 5, 71-671 Szczecin

tel. +48914421387 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 62 w Szczecinie

ul. Jasna 74, 70-777 Szczecin

tel. +4891462915 

e-mail

Przedszkole Publiczne nr 8 w Szczecinie

ul. Różowa 24, 70-781 Szczecin

tel. +48914633245 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 41 w Szczecinie

ul. Jacka Malczewskiego 24, 71-612 Szczecin

tel. +48914228708 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 48 w Szczecinie

ul. 9 Maja 13, 70-136 Szczecin

tel. +48914820148 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 14 w Szczecinie

ul. ks. bp. Władysława Bandurskiego 56, 71-685 Szczecin

tel. +48914557421 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 1 w Szczecinie

ul. Grażyny 7, 71-631 Szczecin

tel. +48914230626 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 3 w Szczecinie

ul. Potulicka 62, 70-230 Szczecin

tel. +48914334181 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 4 w Szczecinie

ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 9, 71-481 Szczecin

tel. +48914222281 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 13 w Szczecinie

ul. Jodłowa 11, 71-114 Szczecin

tel. +48914524429 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 18 w Szczecinie

ul. Unisławy 15a, 71-413 Szczecin

tel. +48914220449 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 29 w Szczecinie

ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 70-201 Szczecin

tel. +4891488144 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 30 w Szczecinie

ul. ks. Piotra Skargi 18, 71-423 Szczecin

tel. +48914224858 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 35 w Szczecinie

ul. Stefana Jaracza 5a, 70-775 Szczecin

tel. +48914615161 

e-mail

Przedszkole Publiczne nr 46 w Szczecinie

ul. Tadeusza Zawadzkiego 128, 71-246 Szczecin

tel. +48914394437 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 53 w Szczecinie

ul. Xawerego Dunikowskiego 44, 70-123 Szczecin

tel. +48914824865 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 54 w Szczecinie

ul. Stefana Jaracza 3, 70-775 Szczecin

tel. +48914613559 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 65 w Szczecinie

ul. Jana Chryzostoma Paska 34, 71-622 Szczecin

tel. +48914227796 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 11 w Szczecinie

os. Kasztanowe 54, 70-895 Szczecin

tel. +48914616812 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 66 w Szczecinie

ul. Czesława 7, 71-504 Szczecin

tel. +48914501447 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 75 w Szczecinie

ul. Eugeniusza Romera 11, 71-246 Szczecin

tel. +4891439051 

e-mail

Przedszkole Publiczne nr 79 w Szczecinie

ul. Krzemienna 42a, 70-734 Szczecin

tel. +48914609762 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 80 w Szczecinie

ul. Władysława Łokietka 16, 70-256 Szczecin

tel. +48914318138 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 67 w Szczecinie

ul. Hipolita Cegielskiego 9, 71-543 Szczecin

tel. +48914237979 

e-mail

Przedszkole Publiczne nr 10 w Szczecinie

ul. Wołogoska 5, 71-131 Szczecin

tel. +48914871435 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 64 w Szczecinie

ul. Księcia Barnima III Wielkiego 26, 71-437 Szczecin

tel. +48914231255 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 33 w Szczecinie

ul. ks. Piotra Ściegiennego 65, 70-352 Szczecin

tel. +4891434242 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 37 w Szczecinie

ul. Jagiellońska 60, 70-382 Szczecin

tel. +48914842428 

e-mail

Przedszkole Publiczne nr 44 w Szczecinie

ul. Ruska 16, 70-132 Szczecin

tel. +48914822827 

e-mail

Przedszkole Publiczne nr 38 w Szczecinie

ul. Włościańska 5, 70-021 Szczecin

tel. +48914821209 

e-mail

Przedszkole Publiczne nr 73 w Szczecinie

ul. Ceglana 4, 71-636 Szczecin

tel. +48914226815 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 74 w Szczecinie

ul. 26 Kwietnia 3, 71-126 Szczecin

tel. +48914530197 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 51 w Szczecinie

ul. Krzywa 59, 71-027 Szczecin

tel. +48914833401 

e-mail

Przedszkole Publiczne nr 60 w Szczecinie

ul. Eugeniusza Romera 5, 71-246 Szczecin

tel. +48914327575 

e-mail

Przedszkole Publiczne nr 72 w Szczecinie

ul. Wacława Felczaka 14, 71-417 Szczecin

tel. +48914220278 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 77 w Szczecinie

ul. Hoża 8-10, 71-699 Szczecin

tel. +48914421763 

strona www e-mail

Publiczne Przedszkole Specjalne nr 21 w Szczecinie

ul. Jacka Malczewskiego 23, 71-612 Szczecin

tel. +48914229113 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 50 w Szczecinie

ul. Franciszka Gila 13, 70-457 Szczecin

tel. +4891454248 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 58 w Szczecinie

ul. prof. Krzysztofa Marlicza 26, 71-246 Szczecin

tel. +48914393591 

e-mail

Przedszkole Publiczne nr 49 w Szczecinie

ul. Marmurowa 7, 70-747 Szczecin

tel. +48914609997 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 27 w Szczecinie

ul. Henryka Pobożnego 6, 70-508 Szczecin

tel. +48914336011 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 23 w Szczecinie

ul. Ofiar Oświęcimia 12, 71-537 Szczecin

tel. +48914223796 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 20 w Szczecinie

ul. Henryka Wieniawskiego 17, 71-130 Szczecin

tel. +48914871412 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 32 w Szczecinie

ul. Farna 2a, 70-541 Szczecin

tel. +48914883566 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 43 w Szczecinie

ul. Emilii Gierczak 33, 70-825 Szczecin

tel. +48914600635 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 45 w Szczecinie

ul. Bolesława Czwójdzińskiego 9, 70-893 Szczecin

tel. +48914621212 

e-mail

Przedszkole Publiczne nr 61 w Szczecinie

ul. Maciejowicka 26, 70-786 Szczecin

tel. +4891462974 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 9 w Szczecinie

ul. Aleksandra Kostki Napierskiego 13, 70-783 Szczecin

tel. +48914629288 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 52 w Szczecinie

ul. Milczańska 44, 70-107 Szczecin

tel. +48914822736 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne nr 31 w Szczecinie

ul. Monte Cassino 17, 70-467 Szczecin

tel. +48914225541 

strona www e-mail

Środowiskowa Placówka Edukacyjno-Wychowawcza nr 1 w Szczecinie

ul. Koszalińska 13, 71-734 Szczecin

tel. +48914311600 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-16:30
sob-niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 36,7 tys. dokumentów!
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola wzór [PDF]
Pobierz upoważnienie
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola wzór [DOC]
Pobierz upoważnienie