Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola, żłobka, szkoły, świetlicy - wzór [PDF, DOC] 2023 Bydgoszcz

Jeśli rodzic lub opiekun prawny nie może samodzielnie odebrać dziecka ze szkoły, przedszkola lub żłobka w Bydgoszczy, dobrym rozwiązaniem jest upoważnienie do jego odbioru osoby, która może zrobić to w jego imieniu. Poniższy poradnik zawiera wzór w formacie PDF i DOC oraz wyjaśnia jak napisać upoważnienie.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły, przedszkola, żłobka

Odbiór dziecka z placówki oświatowej w Bydgoszczy jest dla wielu rodziców sprawą kluczową dla bezpieczeństwa pociechy. Najczęściej angażuje się do tego starsze rodzeństwo oraz najbliższą rodzinę: babcie, dziadków, ciocie i wujków. Jednak należy pamiętać, że “z marszu” przedszkole czy szkoła nie wyda dziecka żadnej osobie. Zgłaszający się musi okazać odpowiednie jednorazowe upoważnienie lub być na liście osób upoważnionych, zgłoszonych placówce w Bydgoszczy wcześniej.

Kiedy dziecko może samo wracać ze szkoły w Bydgoszczy?

O ile nie ma wątpliwości, że małe dzieci należy odbierać ze żłobków i przedszkoli, tak w przypadku szkoły istotny będzie wiek dziecka (dokładna data, nie rocznik). Decydują o tym dwa czynniki:

 • prawny (wg przepisów Prawa o Ruchu Drogowym):

  • samodzielnie po ukończeniu 7 lat,

  • do ukończenia 7. r.ż. tylko w towarzystwie osoby, która ukończyła przynajmniej 10 lat,

 • statutowy (wg wewnętrznych przepisów placówki oświatowej):

  • szkoła może zapisać w swoim regulaminie, że na przykład do 12. r.ż. dzieci nie mogą samodzielnie opuszczać placówki i musi odebrać je wskazana osoba dorosła.

Jak zgłosić osoby upoważnione do cyklicznego odbioru dziecka z przedszkola lub żłobka?

Najczęściej placówki mają wewnętrzne formularze zgłoszeniowe, w których wskazuje się osoby upoważnione do odbioru dziecka. Ważne jest, aby formularz zawierał dane osoby upoważnionej, numer dowodu osobistego lub numer PESEL, które pracownik placówki będzie mógł porównać z przedstawionym dokumentem. Tylko na tej podstawie może przekazać dziecko pod opiekę innej osobie.

Jeśli placówka w Bydgoszczy nie ma własnych formularzy, można wykorzystać poniższy druk, zaznaczając na przykład cały rok szkolny w zakresie dat obowiązywania upoważnienia.

Odbiór-dziecka ze szkoły, przedszkola - wzór upoważnienia

Jak napisać jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka z placówki w Bydgoszczy?

Może się zdarzyć, że w wyjątkowej sytuacji po dziecko pojedzie nowa osoba, niezgłoszona wcześniej placówce w Bydgoszczy. W takim wypadku wymagane będzie jednorazowe upoważnienie, z czytelnym podpisem rodzica/opiekuna prawnego. Warto również zadzwonić lub wysłać wiadomość do placówki i uprzedzić pracowników o takiej sytuacji.

Upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka lub przedszkola powinno zostać sporządzone w formie pisemnej - jest to szczególnie ważne, ponieważ mocodawca powinien dokładnie określić zakres czynności, do których upoważnia wybraną przez siebie osobę. Dokument musi zawierać odręczny podpis upoważniającego.

Aby upoważnienie było respektowane, powinno zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i datę,

 • tytuł pisma - upoważnienie,

 • dane osoby upoważniającej:

  • imię, nazwisko,

  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,

  • adres zamieszkania,

 • dane osoby upoważnionej:

  • imię, nazwisko,

  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,

  • adres zamieszkania,

 • dane dziecka:

  • imię, nazwisko,

  • data urodzenia,

 • nazwa szkoły, przedszkola lub żłobka,

 • czas obowiązywania upoważnienia - czy jest ono stałe, czy tymczasowe,

 • czytelny podpis osoby upoważniającej.

Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola, żłobka, szkoły lub świetlicy w PDF i DOC 

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola w Bydgoszczy?

Aby załatwić sprawę upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola w Bydgoszczy, należy skontaktować się z instytucją Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza Z Oddziałami Sportowymi przy ul. ul. Hetmańska 34, lub z 89 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Właysława Jagiełły w Bydgoszczy

adres: ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2, 85-793 Bydgoszcz

tel. +4852585971 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Bydgoszczy

adres: ul. Żmudzka 12, 85-028 Bydgoszcz

tel. +48523424349 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 28 Im Polskich Noblistów w Bydgoszczy

adres: ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1, 85-805 Bydgoszcz

tel. +48523611214 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Wincentego Wiernikowskiego w Bydgoszczy

adres: ul. Średnia 98, 85-544 Bydgoszcz

tel. +48523223554 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 38 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Bydgoszczy

adres: ul. Węgierska 11, 85-858 Bydgoszcz

tel. +48523638918 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Romualda Traugutta Z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy

adres: ul. Romualda Traugutta 12, 85-122 Bydgoszcz

tel. +48523730554 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 43 im. Adm. Kazimierza Porębskiego w Bydgoszczy

adres: ul. Łowicka 45, 85-776 Bydgoszcz

tel. +48523436185 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 58 im. Ireny Sendlerowej w Bydgoszczy

adres: ul. Gdańska 53a, 85-005 Bydgoszcz

tel. +48523493274 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 63 Z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy

adres: ul. Seweryna Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz

tel. +48523405599 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:05 godziny otwarcia

pon-pt: 07:05-17:25
sob-niedz: nieczynne

Szkoła Podstawowa nr 66 im. Misji Pokojowych Onz Z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy

adres: ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 3, 85-796 Bydgoszcz

tel. +48523443585 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy

adres: ul. Kapliczna 7, 85-775 Bydgoszcz

tel. +48523436701 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jarosława Dąbrowskiego w Bydgoszczy

adres: ul. Nakielska 273, 85-391 Bydgoszcz

tel. +48523796899 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 40 w Bydgoszczy

adres: ul. Puszczykowa 11, 85-446 Bydgoszcz

tel. +4852372217 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 60 im. Huberta Wagnera Z Oddziałami Sportowymi I Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy

adres: ul. Glinki 117, 85-861 Bydgoszcz

tel. +48523392250 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego Specjalna w Bydgoszczy

adres: ul. Jesionowa 3a, 85-149 Bydgoszcz

tel. +48523730623 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Stefana Balcera Specjalna w Bydgoszczy

adres: ul. Fordońska 17, 85-085 Bydgoszcz

tel. +48523420112 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 61 im. Bohaterów Westerplatte w Bydgoszczy

adres: ul. Krucza 5a, 85-308 Bydgoszcz

tel. +48523732530 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 26 im. Romualda Traugutta w Bydgoszczy

adres: ul. Zacisze 16, 85-835 Bydgoszcz

tel. +48523611114 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 57 im. Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy

adres: ul. Bohaterów Westerplatte 2, 85-827 Bydgoszcz

tel. +48523611869 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Synów Pułków Z Oddziałami Integracyjnymi w Bydgoszczy

adres: ul. Adama Grzymały Siedleckiego 11, 85-868 Bydgoszcz

tel. +48523711326 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Bydgoszczy

adres: ul. Toruńska 44, 85-023 Bydgoszcz

tel. +48523712705 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 51 im. Marii Grzegorzewskiej Specjalna w Bydgoszczy

adres: ul. Graniczna 12, 85-201 Bydgoszcz

tel. +48523221467 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 48 Z Oddziałami Specjalnymi I Sportowymi w Bydgoszczy

adres: ul. Ludwika Waryńskiego 1, 85-320 Bydgoszcz

tel. +48523731131 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Mjr. Henryka Dobrzańskiego-Hubala w Bydgoszczy

adres: ul. Hutnicza 89, 85-873 Bydgoszcz

tel. +48523610391 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 67 im. Andrzeja Szwalbego Z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy

adres: ul. Marcina Kromera 11, 85-790 Bydgoszcz

tel. +48523441818 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 52 Dla Dzieci Przewlekle Chorych w Bydgoszczy

adres: ul. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 85-094 Bydgoszcz

tel. +48523452817 

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Bohaterów Września 1939 Roku Z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy

adres: ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 17, 85-796 Bydgoszcz

tel. +48523430121 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 30 im. Szarych Szeregów Z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy

adres: ul. Tadeusza Czackiego 8, 85-138 Bydgoszcz

tel. +48523795771 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 44 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy

adres: ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 13, 85-796 Bydgoszcz

tel. +48523436667 

strona www e-mail

Przedszkole nr 11 w Bydgoszczy

adres: ul. Antoniego Chołoniewskiego 9, 85-127 Bydgoszcz

tel. +4852375273 

strona www e-mail

Przedszkole nr 12 "Sówka" w Bydgoszczy

adres: ul. Kruszyńska 52, 85-448 Bydgoszcz

tel. +48523722318 

strona www e-mail

Przedszkole nr 16 w Bydgoszczy

adres: ul. Bukowa 3, 85-625 Bydgoszcz

tel. +48523721551 

strona www e-mail

Przedszkole nr 18 w Bydgoszczy

adres: ul. Betoniarzy 2, 85-800 Bydgoszcz

tel. +48523611503 

strona www e-mail

Przedszkole nr 19 w Bydgoszczy

adres: ul. Grunwaldzka 13, 85-236 Bydgoszcz

tel. +48523225783 

strona www e-mail

Przedszkole nr 20 w Bydgoszczy

adres: ul. Kornela Ujejskiego 70, 85-168 Bydgoszcz

tel. +48523714416 

e-mail

Przedszkole nr 22 w Bydgoszczy

adres: ul. Jana Piwnika-Ponurego 3, 85-791 Bydgoszcz

tel. +48523447585 

strona www e-mail

Przedszkole nr 26 "Pod Tęczowym Parasolem" w Bydgoszczy

adres: ul. Ks. Ryszarda Markwarta 11, 85-015 Bydgoszcz

tel. +48523292272 

strona www e-mail

Przedszkole nr 28 Angielskojęzyczne "Mały Poliglota" w Bydgoszczy

adres: ul. Glinki 147, 85-861 Bydgoszcz

tel. +48523707005 

strona www e-mail

Przedszkole nr 33 ,,jacek I Agatka" w Bydgoszczy

adres: ul. Marii Curie Skłodowskiej 36a, 85-094 Bydgoszcz

tel. +48523414343 

strona www e-mail

Przedszkole Sióstr Elżbietanek w Bydgoszczy

adres: ul. Stanisława Leszczyńskiego 40, 85-137 Bydgoszcz

tel. +48523738826 

strona www e-mail

Przedszkole nr 34 "mali Odkrywcy" w Bydgoszczy

adres: ul. Romana Dmowskiego 11, 85-319 Bydgoszcz

tel. +4852373190 

strona www e-mail

Przedszkole nr 39 "sto Pociech" w Bydgoszczy

adres: ul. Transportowa 2, 85-790 Bydgoszcz

tel. +48523439338 

strona www e-mail

Przedszkole nr 43 "u Krecika Szybownika" w Bydgoszczy

adres: ul. Jeremiego Przybory 8, 85-791 Bydgoszcz

tel. +48523447115 

strona www e-mail

Przedszkole nr 48 "pod Sosnami" w Bydgoszczy

adres: ul. Jana Kleina 3, 85-796 Bydgoszcz

tel. +48523469555 

strona www e-mail

Przedszkole nr 49 w Bydgoszczy

adres: ul. Adama Grzymały Siedleckiego 15, 85-868 Bydgoszcz

tel. +48523713787 

strona www e-mail

Przedszkole nr 7 w Bydgoszczy

adres: ul. Staroszkolna 12, 85-209 Bydgoszcz

tel. +4852583422 

strona www e-mail

Przedszkole nr 6 w Bydgoszczy

adres: ul. Pijarów 4, 85-360 Bydgoszcz

tel. +48523796901 

e-mail

Przedszkole nr 57 "Pluszowy Miś" w Bydgoszczy

adres: ul. Pielęgniarska 17a, 85-790 Bydgoszcz

tel. +48523439227 

strona www e-mail

Przedszkole nr 58 w Bydgoszczy

adres: ul. Niecała 20, 85-516 Bydgoszcz

tel. +48523272004 

strona www e-mail

Przedszkole nr 59 w Bydgoszczy

adres: ul. Braniewska 8, 85-708 Bydgoszcz

tel. +48523616406 

strona www e-mail

Przedszkole nr 61 Integracyjne im. Wandy Chotomskiej w Bydgoszczy

adres: ul. Kąkolowa 21, 85-811 Bydgoszcz

tel. +48523613984 

strona www e-mail

Przedszkole nr 66 w Bydgoszczy

adres: ul. Gabrieli Zapolskiej 16, 85-149 Bydgoszcz

tel. +48523795399 

strona www e-mail

Przedszkole nr 68 "Wesołe Smyki" w Bydgoszczy

adres: ul. Tadeusza Rejtana 3, 85-032 Bydgoszcz

tel. +4852322773 

e-mail

Przedszkole nr 70 "stokrotka" w Bydgoszczy

adres: ul. Bielicka 41, 85-135 Bydgoszcz

tel. +48523404379 

strona www e-mail

Przedszkole nr 80 "Królestwo Maciusia" w Bydgoszczy

adres: ul. Pomorska 80, 85-051 Bydgoszcz

tel. +48523225749 

strona www e-mail

Przedszkole nr 9 w Bydgoszczy

adres: ul. Bohaterów Westerplatte 2, 85-827 Bydgoszcz

tel. +48523610374 

strona www e-mail

Przedszkole nr 31 w Bydgoszczy

adres: ul. Słoneczna 26, 85-348 Bydgoszcz

tel. +4852373594 

strona www e-mail

Przedszkole nr 24 w Bydgoszczy

adres: ul. Krucza 5a, 85-308 Bydgoszcz

tel. +48885905351 

strona www e-mail

Przedszkole nr 46 w Bydgoszczy

adres: ul. Zacisze 16, 85-835 Bydgoszcz

tel. +48523612821 

strona www e-mail

Przedszkole nr 4 w Bydgoszczy

adres: ul. Żółwińska 1, 85-890 Bydgoszcz

tel. +48523720009 

strona www e-mail

Przedszkole nr 81 w Bydgoszczy

adres: ul. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 85-094 Bydgoszcz

tel. +48523452817 

Kujawsko-pomorskie Przedszkole Publiczne "kacperek" w Bydgoszczy

adres: ul. Romana Abrahama 1, 85-318 Bydgoszcz

tel. +48523211188 

strona www e-mail

Przedszkole Publiczne "Iguś" w Bydgoszczy

adres: ul. Koronowska 14b, 85-405 Bydgoszcz

tel. +48525153112 

strona www e-mail

Przedszkole nr 1 w Bydgoszczy

adres: ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2, 85-793 Bydgoszcz

tel. +4852585971 

strona www e-mail

Przedszkole nr 2 w Bydgoszczy

adres: ul. Grabowa 4, 85-601 Bydgoszcz

tel. +48523415496 

strona www e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 19,0 tys. dokumentów!
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola wzór [PDF]
Pobierz upoważnienie
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola wzór [DOC]
Pobierz upoważnienie