Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola, żłobka, szkoły, świetlicy - wzór [PDF, DOC] 2023 Bytom

Jeśli rodzic lub opiekun prawny nie może samodzielnie odebrać dziecka ze szkoły, przedszkola lub żłobka w Bytomiu, dobrym rozwiązaniem jest upoważnienie do jego odbioru osoby, która może zrobić to w jego imieniu. Poniższy poradnik zawiera wzór w formacie PDF i DOC oraz wyjaśnia jak napisać upoważnienie.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły, przedszkola, żłobka

Odbiór dziecka z placówki oświatowej w Bytomiu jest dla wielu rodziców sprawą kluczową dla bezpieczeństwa pociechy. Najczęściej angażuje się do tego starsze rodzeństwo oraz najbliższą rodzinę: babcie, dziadków, ciocie i wujków. Jednak należy pamiętać, że “z marszu” przedszkole czy szkoła nie wyda dziecka żadnej osobie. Zgłaszający się musi okazać odpowiednie jednorazowe upoważnienie lub być na liście osób upoważnionych, zgłoszonych placówce w Bytomiu wcześniej.

Kiedy dziecko może samo wracać ze szkoły w Bytomiu?

O ile nie ma wątpliwości, że małe dzieci należy odbierać ze żłobków i przedszkoli, tak w przypadku szkoły istotny będzie wiek dziecka (dokładna data, nie rocznik). Decydują o tym dwa czynniki:

 • prawny (wg przepisów Prawa o Ruchu Drogowym):

  • samodzielnie po ukończeniu 7 lat,

  • do ukończenia 7. r.ż. tylko w towarzystwie osoby, która ukończyła przynajmniej 10 lat,

 • statutowy (wg wewnętrznych przepisów placówki oświatowej):

  • szkoła może zapisać w swoim regulaminie, że na przykład do 12. r.ż. dzieci nie mogą samodzielnie opuszczać placówki i musi odebrać je wskazana osoba dorosła.

Jak zgłosić osoby upoważnione do cyklicznego odbioru dziecka z przedszkola lub żłobka?

Najczęściej placówki mają wewnętrzne formularze zgłoszeniowe, w których wskazuje się osoby upoważnione do odbioru dziecka. Ważne jest, aby formularz zawierał dane osoby upoważnionej, numer dowodu osobistego lub numer PESEL, które pracownik placówki będzie mógł porównać z przedstawionym dokumentem. Tylko na tej podstawie może przekazać dziecko pod opiekę innej osobie.

Jeśli placówka w Bytomiu nie ma własnych formularzy, można wykorzystać poniższy druk, zaznaczając na przykład cały rok szkolny w zakresie dat obowiązywania upoważnienia.

Odbiór-dziecka ze szkoły, przedszkola - wzór upoważnienia

Jak napisać jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka z placówki w Bytomiu?

Może się zdarzyć, że w wyjątkowej sytuacji po dziecko pojedzie nowa osoba, niezgłoszona wcześniej placówce w Bytomiu. W takim wypadku wymagane będzie jednorazowe upoważnienie, z czytelnym podpisem rodzica/opiekuna prawnego. Warto również zadzwonić lub wysłać wiadomość do placówki i uprzedzić pracowników o takiej sytuacji.

Upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka lub przedszkola powinno zostać sporządzone w formie pisemnej - jest to szczególnie ważne, ponieważ mocodawca powinien dokładnie określić zakres czynności, do których upoważnia wybraną przez siebie osobę. Dokument musi zawierać odręczny podpis upoważniającego.

Aby upoważnienie było respektowane, powinno zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i datę,

 • tytuł pisma - upoważnienie,

 • dane osoby upoważniającej:

  • imię, nazwisko,

  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,

  • adres zamieszkania,

 • dane osoby upoważnionej:

  • imię, nazwisko,

  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,

  • adres zamieszkania,

 • dane dziecka:

  • imię, nazwisko,

  • data urodzenia,

 • nazwa szkoły, przedszkola lub żłobka,

 • czas obowiązywania upoważnienia - czy jest ono stałe, czy tymczasowe,

 • czytelny podpis osoby upoważniającej.

Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola, żłobka, szkoły lub świetlicy w PDF i DOC 

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola w Bytomiu?

Aby załatwić sprawę upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola w Bytomiu, należy skontaktować się z instytucją Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 przy ul. ul. Orląt Lwowskich 12b, lub z 69 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 w Bytomiu

adres: ul. Orląt Lwowskich 12b, 41-902 Bytom

tel. +48322811827 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 32 im. 1 Pułku Strzelców Bytomskich

adres: ul. Szymały 124, 41-933 Bytom

tel. +48322866498 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 36 w Bytomiu

adres: ul. Henryka Siemiradzkiego 9, 41-902 Bytom

tel. +48322829032 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Poli Maciejowskiej w Bytomiu

adres: ul. Aleja Legionów 6, 41-902 Bytom

tel. +48322813967 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Adama Mickiewicza w Bytomiu

adres: ul. Jana Matejki 15, 41-902 Bytom

tel. +48322813002 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Józefa Lompy w Bytomiu

adres: ul. Worpie 14-16, 41-906 Bytom

tel. +4832280293 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 23 w Bytomiu

adres: ul. Stanisława Wojciechowskiego 6, 41-933 Bytom

tel. +48322865326 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 37 w Bytomiu

adres: ul. Tysiąclecia 7, 41-933 Bytom

tel. +48322865345 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 42 im. Ziemi Bytomskiej w Bytomiu

adres: ul. Chorzowska 28H, 41-902 Bytom

tel. +483202820391 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 44 im. Unicef w Bytomiu

adres: ul. Generała Grota-Roweckiego 6, 41-907 Bytom

tel. +48322869737 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego

adres: ul. Bolesława Prusa 10, 41-902 Bytom

tel. +48323894773 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 51 Z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu

adres: ul. Łużycka 12a, 41-902 Bytom

tel. +4832280055 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Bytomiu

adres: ul. Strażacka 2, 41-902 Bytom

tel. +48322810933 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

adres: ul. Bolesława Chrobrego 9, 41-902 Bytom

tel. +48322813035 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Księdza Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego w Bytomiu

adres: ul. Królowej Jadwigi 2, 41-902 Bytom

tel. +4832307850 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu

adres: ul. Macieja Rataja 3, 41-905 Bytom

tel. +4832387536 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Królowej Jadwigi w Bytomiu

adres: ul. Armii Krajowej 40, 41-909 Bytom

tel. +48322862524 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 33 w Bytomiu

adres: ul. Matki Ewy 9, 41-908 Bytom

tel. +48322863657 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 38 im. Jana Iii Sobieskiego w Bytomiu

adres: ul. Janusza Korczaka 1, 41-935 Bytom

tel. +48322895317 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 45 w Bytomiu

adres: ul. Zakątek 20, 41-907 Bytom

tel. +48323867638 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 54 im. Wacława Kuchara w Bytomiu

adres: ul. Reptowska 86, 41-908 Bytom

tel. +4832280644 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 17 w Bytomiu

adres: ul. Konstytucji 20/22, 41-905 Bytom

tel. +48323875937 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 43 w Bytomiu

adres: ul. Suchogórska 98, 41-936 Bytom

tel. +48322867227 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 w Bytomiu

adres: ul. Arki Bożka 21, 41-902 Bytom

tel. +48322821398 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 47 w Bytomiu

adres: ul. Tadeusza Kościuszki 4, 41-936 Bytom

tel. +4832286721 

strona www e-mail

Szkoła Postawowa nr 1 Dla Dorosłych w Bytomiu

adres: ul. Powstańców Śląskich 10, 41-902 Bytom

tel. +48322816076 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 26 w Bytomiu

adres: ul. Józefa Nickla 19, 41-908 Bytom

tel. +48322864154 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 27 w Bytomiu

adres: ul. Świętochłowicka 12, 41-909 Bytom

tel. +48322801671 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 5 w Bytomiu

adres: ul. Aleja Legionów 6, 41-902 Bytom

tel. +48327877119 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 14 w Bytomiu

adres: ul. Wilhelma Prokopa 3, 41-902 Bytom

tel. +48513082626 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 16 w Bytomiu

adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 71, 41-902 Bytom

tel. +48322827259 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 18 w Bytomiu

adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24, 41-902 Bytom

tel. +48322817692 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 20 w Bytomiu

adres: ul. Brzezińska 26, 41-902 Bytom

tel. +48327872385 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 23 im. Pod Bławatkiem w Bytomiu

adres: ul. Bławatkowa 3, 41-908 Bytom

tel. +48322800224 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 30 w Bytomiu

adres: ul. Stefana Czarnieckiego 6, 41-902 Bytom

tel. +48328101367 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 32 w Bytomiu

adres: ul. Arki Bożka 19, 41-902 Bytom

tel. +4832787405 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 36 w Bytomiu

adres: ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 11, 41-906 Bytom

tel. +48322801124 

e-mail

Akademia Krasnoludków Przedszkole Miejskie nr 40 w Bytomiu

adres: ul. Orzegowska 18a, 41-907 Bytom

tel. +48322807789 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 43 w Bytomiu

adres: ul. Matki Ewy 9, 41-923 Bytom

tel. +4832787103 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 45 w Bytomiu

adres: ul. Świętych Cyryla i Metodego 52, 41-909 Bytom

tel. +48327871623 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 51 w Bytomiu

adres: ul. 11-go Listopada 1c, 41-933 Bytom

tel. +48322865327 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 56 w Bytomiu

adres: ul. 9-go Maja 9, 41-935 Bytom

tel. +48322895318 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 2 w Bytomiu

adres: ul. Sądowa 5, 41-902 Bytom

tel. +48327871014 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 4 im. M.konopnickiej w Bytomiu

adres: ul. Bolesława Prusa 35, 41-902 Bytom

tel. +48322816159 

e-mail

Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 w Bytomiu

adres: ul. Wrocławska 44, 41-902 Bytom

tel. +48327875151 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 9 im. Juliana Tuwima w Bytomiu

adres: ul. Obywatelska 6, 41-907 Bytom

tel. +48322816179 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 10 w Bytomiu

adres: ul. Strzelców Bytomskich 152, 41-914 Bytom

tel. +48327878007 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 12 w Bytomiu

adres: ul. Oświęcimska 17, 41-902 Bytom

tel. +48322803544 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 15 w Bytomiu im. Misia Uszatka

adres: ul. Szymały 122, 41-933 Bytom

tel. +4832787016 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 21 w Bytomiu

adres: ul. Olimpijska 1a, 41-902 Bytom

tel. +4832280104 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 24 w Bytomiu

adres: ul. Generała Niedźwiadka-Okulickiego 12b, 41-902 Bytom

tel. +48327875158 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 25 "Słoneczny Zakątek" w Bytomiu

adres: ul. Stanisława Olejniczaka 9, 41-902 Bytom

tel. +48327875077 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 29 w Bytomiu

adres: ul. Stefana Czarnieckiego 2, 41-902 Bytom

tel. +48882619891 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 31 w Bytomiu

adres: ul. Kazimierza Pułaskiego 15, 41-902 Bytom

tel. +48327875106 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 35 w Bytomiu

adres: ul. Wyzwolenia 125a, 41-907 Bytom

tel. +48322861298 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 39 Zielony Zakątek w Bytomiu

adres: ul. Zabrzańska 66, 41-907 Bytom

tel. +48323873012 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 42 w Bytomiu

adres: ul. Józefa Nickla 12, 41-908 Bytom

tel. +48322803019 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 44 w Bytomiu

adres: ul. Reptowska 26, 41-923 Bytom

tel. +4832787244 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 48 w Bytomiu

adres: ul. Świętochłowicka 1, 41-909 Bytom

tel. +48327871036 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 49 Witaminka w Bytomiu

adres: ul. Maurycego Mochnackiego 53, 41-907 Bytom

tel. +48322861855 

strona www e-mail

Przedszkole Miejskie nr 3 im. Kubusia Puchatka w Bytomiu

adres: ul. Podhalańska 13, 41-907 Bytom

tel. +48322861505 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 33 w Bytomiu

adres: ul. Konstytucji 1, 41-905 Bytom

tel. +48327205862 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 52 w Bytomiu

adres: ul. Tysiąclecia 5, 41-933 Bytom

tel. +48322803967 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 53 w Bytomiu

adres: pl. Stanisława Witkiewicza 2, 41-936 Bytom

tel. +48322867238 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 54 w Bytomiu

adres: ul. Bronisława Czecha 34, 41-936 Bytom

tel. +48322867212 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 58 w Bytomiu

adres: ul. Nowa 66, 41-908 Bytom

tel. +48322863127 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 59 w Bytomiu

adres: ul. Łużycka 12b, 41-902 Bytom

tel. +48327876064 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 62 w Bytomiu

adres: ul. Alojzego Felińskiego 39a, 41-908 Bytom

tel. +48322864266 

e-mail

Przedszkole Miejskie nr 63 im. Janusza Korczaka Z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu

adres: ul. Strzelców Bytomskich 248a, 41-933 Bytom

tel. +48322866893 

e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 17,6 tys. dokumentów!
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola wzór [PDF]
Pobierz upoważnienie
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola wzór [DOC]
Pobierz upoważnienie